Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Vina

Vina

Vaše cena s DPH
359 Kč 323 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Prométheovský úděl
Překladatel
Müler, Ivo
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1040-5
Počet stran / vazba
248 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
13309901
EAN
9788026210405
Obálka v tiskové kvalitě


Pocity viny či zahanbení prožije v životě snad každý. Pokud se ve vztahu k autoritám (ať již jsou jimi rodiče, společnost nebo Bůh) prohřešíme proti normám a pravidlům, zákonitě se dostaví pocit viny. Konvenční pohled na vinu a hřích předjímá snahu vyhnout se hříchu a následným pocitům viny tím, že zůstaneme konformní. Zkušený terapeut a jungián však tvrdí, že aby člověk mohl růst, zrát a spět k individuaci, hřešit a následně prožívat vinu je naopak nevyhnutelné. Pokání a vykoupení se pak může dostavit, pokud si ze své cesty za hranice toho, co je dovoleno, a náhradou za překonané hodnoty vydobude rovnocennou hodnotu prospěšnou nejen jemu, ale i společenství, v němž žije. Taková vina je dobrá a může mít a má v životě člověka, ale i společnosti obrovský smysl a rozvojový potenciál.
Lawrence H. Staples je psycholog, zkušený psychoterapeut, člen Institutu C.G. Junga. Zvláště se zajímá o témata krize středního věku, viny a tvořivosti.

Vina
Vina
Vina
Vina
Vina
Vina
Vina
Vina
Vina


Staples, Lawrence H.: Vina - recenzent Mgr. Janka Eliášová

Autor knihy, psychológ a psychoterapeut, člen inštitútu C.G. Junga, spracováva tému viny v našom živote z nezvyčajného uhlu pohľadu. Nazerá na vinu ako na príležitosť k rastu a duševnému rozvoju, ako na nevyhnutnosť života, ktorej nie je možné sa vyhnúť. „Nemôžeme vyrásť bez toho, aby sme niesli vinu. Je to cesta, ktorá vyžaduje odvahu.“ Zároveň však poukazuje na pozitívne aspekty viny, hľadí na ňu takmer ako na dar života, spôsob, ktorým sa môžeme rozvíjať, pričom približuje pojem „dobrej viny“.

Kniha ma zaujala už svojim obsahom (duševný rast, vina a sex, vina a rozvod, vina a hnev, ...., úloha viny v tvorivosti a duševnom vývine, a ďalej samostatná kapitola venovaná zmierňovaniu pocitov viny, práca s úzkosťou, katarzia, zmysel viny...), no púta aj po začítaní sa do hlbokej ponuky filozofického nazretia do problematiky.

Kniha nie je len knihou o vine, je omnoho viac. Prostredníctvom témy viny autor rozvíja úžasnú tému protikladov, polarít v našom živote, podobne ako na protiklady hľadí i model psychosomatiky (podľa Dahlke Rüdiger), alebo geštalt psychoterapie. Cestou polarít postupuje k rastu a k celistvosti. Využíva na to tvorivý proces, ktorému v publikácii venuje tiež zaslúžený priestor. Zdôrazňuje úlohu pocitov v živote človeka, význam prežívania, kontaktu s emocionálnym vnútorným svetom človeka, v ktorom vidí zásadnú cestu rozvoja.

V knihe nájdeme množstvo poézie a prináša aj prácu so snami, v zmysle jungiánskeho modelu práce so snami v psychoterapii. Sny a poézia v tejto knihe slúžia skôr ako ilustrácia pre pochopenie témy a poukázanie na spojitosť s nevedomými obsahmi a tvorivosťou človeka, tiež ako možná inšpirácia vo vlastnom raste alebo práci psychoterapeuta.

Knihu by som určite odporúčala najmä filozoficky hĺbajúcim typom, ďalej analytickým psychológom, ale aj psychoterapeutom iných, než len analytických smerov.

Mgr. Janka Eliášová
rastosobnosti.sk/index.php/články-a-recenzie/24-recenzia-vina.html

Staples, Lawrence H.: Vina - recenzent Alena Sojková

Provází nás celým životem. Jsou období, kdy nás její prožívání dokáže potrápit vydatněji, o to více se však musíme snažit se s ní vyrovnat, a v důsledku toho se stále rozvíjíme. Vina. Ve stejnojmenné knize (Vina. Prométheovský úděl) se zkušený psychoterapeut Lawrence H. Staples zabývá její podstatou, konvenčním i psychologickým pohledem na ni a způsoby, jak ji zmírňovat.

Porušíme-li nějaké pravidlo, říká Staples, cítíme, že jsme udělali něco špatného. Na určité úrovni se tedy může zdát, že psychika dává do souvislosti neposlušnost vůči jakékoliv autoritě – božské, světské či rodičovské – s pocity viny. Ty v nás pak vyvolávají dojem, že jsme bezcenní nebo špatní. Z tohoto širšího hlediska pak autor vysvětluje, jak silnou překážkou je toto vnímání viny pro lidský vývoj. Je zakázáno (ať církví, společenskými normami nebo rodiči) mnohé z toho, co je třeba k plnému prožívání života. Je to jakési minové pole, kterým musíme projít a které nás může zraňovat na každém kroku.

Staples rozlišuje mezi „hříchem“, konvenčním porušením pravidel, a „dobrou vinou“, jejíž následky se projeví jak v našem individuálním růstu, tak mohou být prospěšné pro společnost (vždyť Prométheus, který ukradl bohům oheň, se těžce provinil, ale jeho čin lidem prospěl). Velkou pozornost věnuje prožívání viny ve středním věku, v období, které Carl Gustav Jung považoval za kritickou vývojovou fázi, přinejmenším tak bouřlivou a obtížnou jako puberta. Jak tahle životní etapa přetváří pocity viny? Podstatně. Můžeme totiž začít pociťovat, že něco důležitého v našem životě chybí, a začneme se poohlížet po „zakázaném ovoci“. Vyzrálost středního věku nám však umožňuje, abychom dřívější hodnoty zvažovali, přeskupovali a tím je buď potvrzovali, nebo změnili. Střední věk před nás také staví velký problém – vyrovnání se s pocity viny, které v průběhu života neuvědoměle nabíráme a v tomto období mohou překonat hráz nevědomého a vědomého. Pak je prožíváme tak intenzivně, že v nás mohou vyvolat úzkost a sklíčenost.

Žádná kniha neodstraní pocity viny, které nás provázejí celým životem. Dobrá kniha – a ta Staplesova k nim patří – však pomůže se nad nimi zamyslet a přijmout je jako neodbytného a věrného průvodce.

Alena Sojková

Recenze byla zpracována pro týdeník Rozhlas

02.06.2016

casopisagora.cz/2016/05/lawrence-h-staples-vina-prometheovsky-udel/

Staples, Lawrence H.: Vina

Vladěna Šnoblová

Kniha pracuje s konceptem viny jako se zdrojem potenciálu pro rozvoj člověka. Autor propojuje různá pojetí viny a hříchu s různými oblastmi života, ale také s jungiánským přístupem. Kniha umožňuje nahlédnout na vinu a hřích – ve smyslu přestupování společenských nebo náboženských norem – způsobem, který autor přirovnává k příběhu o Prométheovi – přestoupil normy (ukradl oheň bohům), aby přinesl lidem něco velmi cenného (oheň dal lidem). Přestože Prométheova vina měla velmi cenný přínos, Prométheus za svou vinu pykal. Autor také uvádí příklady jiných slavných lidí, kteří museli trpět, protože překročili nějaké hranice, přestože toto provinění přineslo nezpochybnitelný přínos lidem nebo společnosti.

Autor chápe vinu jako něco, co nám umožňuje poznávat nás samotné v celé dualitě osobnosti. Vina v procesu osobního růstu může být něčím, co nás posouvá dál a umožňuje nám rozvíjet se. Podle jungiánského výkladu je tedy vina něčím, co nám pomáhá dosáhnout individuace. Autor rozvíjí myšlenku tzv. dobré viny – tedy viny jako něčeho přínosného a užitečného. Vina je zde chápána jako nevyhnutelný hybatel našeho lidského vývoje. Autor v této souvislosti zdůrazňuje potřebnost protikladů pro tvorbu a vývoj vlastního Já. Tyto protiklady chápe jako něco, co slouží rovnováze a harmonii v našem životě, v lásce i našem Já.

Kniha obsahuje kazuistiky z autorovy praxe, kde na příkladech svých pacientů autor demonstruje práci s vinou, často se promítající ve snech. Zde také autor umožňuje nahlédnout možné způsoby, jak může nevědomá vina zasahovat do našich životů, a jak je nezbytné s touto vinou pracovat, zvědomit ji a s její pomocí se posunout v životě nebo některé z jeho oblastí dále.

Jedná se o publikaci spojující uvažování nad vinou z mnoha úhlů pohledu a propojující tyto úvahy s kontextem psychologie a zejména pak jungiánské analytické psychologie. Domnívám se, že čtení této knihy může čtenáři poskytnout mnoho inspirace k úvahám o svém vlastním životě i o tom, jak vlastně máme tendenci s hříchem a vinou zacházet a jak by se dala existence těchto fenoménů využít pro vlastní osobní rozvoj. Pro mě osobně byla kniha velmi inspirativní a díky příkladům z autorovy praxe také velice čtivá.