Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Vnitřní svět traumatu

Vnitřní svět traumatu

Vaše cena s DPH
299 Kč 269 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Müller, Ivo
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-877-7
Počet stran / vazba
344 / Brožovaná
Rok vydání
2011
Kód
13307301
EAN
9788073678777
Obálka v tiskové kvalitě


V knize se autor zabývá obrazy, jež se často objevují ve snech a fantaziích lidí, kteří prošli traumatickými životními okolnostmi. Poukazuje na skutečnost, že právě obrazy, které měly zprvu ochranný charakter, se mohou stát destruktivními a přispívat k prohlubování traumatu postižené osoby. Autor pracuje s bohatým klinickým materiálem, věnuje zvláštní pozornost problémům závislosti, psychosomatických poruch a disociace a přístupu k nim. Spojuje jungovské pojetí traumatu se současnou teorií objektních vztahů a teorií disociace. Ukazuje rovněž, jak porozumění univerzální řeči snů, mýtů a pohádek může osvětlit přístup k pacientům s traumatickými životními zkušenostmi a dát nové podněty k práci s nimi.
Donald Kalshed je psychoanalytik, působí v soukromé praxi a vyučuje na institutu C. G. Junga v New Yorku.

Kalsched D.: Vnitřní svět traumatu - rec. M. Nakonečný

Trauma (psychické zranění) patří nepochybně k nejhorším zážitkům, které mohou člověka potkat a nežádoucím způsobem poznamenat celý jeho příští duševní vývoj. Autor, který je označován za psychoanalytika, provází čtenáře dramatickým světem vnitřního zpracovávání traumatu a možnými alternativami jeho psychických důsledků. Vychází, jak píše, z Freudova a Jungova pojetí traumatu, ale současně je dále rozpracovává. Své pojetí důsledků traumat, utrpěných zejména v ranném dětství, opírá o množství klinického materiálu. Co kniha obsahuje, formuluje sám její autor: „Tato kniha je o vnitřním světě traumatu, tak jak se mi odkryl ve snech, fantaziích a mezilidských zápasech pacientů zapojených do psychoanalytického procesu“. Tomuto vnitřnímu světu traumatu přisuzuje „ďábelskou podobu“ a „démoničnost“ a jde tu skutečně obvykle o téma jakéhosi vnitřního imaginárního inferna i když na základě etymologických analýz chápe autor „démonické“ jako okamžiky rozdělného vědomí, „démon ztělesňuje disociační obrany duše“ a slovo „ďábelský“ odvozuje z řec. slovesa „rozhodit“. Poukazuje tím na dialektickou podstatu vnitřní dynamické obrany proti traumatu, na disociaci a sjednocení, jimiž „duše vnitřně reaguje na zdrcující životní události“. Existují prožitky takové úzkosti, že, že „hrozí úplným zničením lidské osobnosti, destrukcí lidského ducha“. Proti destruktivním zážitkům v ranném dětství, „kdy se ještě neustavilo koherentní ego a jeho obrany“, vstupuje do hry obrana ve formě nevědomých imaginací, které jsou také označovány jako „disociace“ a jinak. V důsledku traumatu duše produkuje „mytopoetické fantazijní obrazy“ (C.G. Jung), často plné krutostí a agrese; vnitřní svět traumatu se někdy promítá v pohádkách a jeho podstata byla interpretována ve vztahu k různým konceptům jako „objektní vztahy“ (D.W. Winnicott), „self-psychologie“ (H. Kohut), „mytopoetický jazyk“ (C.G. Jung). Jak už bylo poznamenáno, „Freudovy a Jungovy prvotní výpravy do vnitřního světa traumatu“ autor naší knihy tvořivě dopracovává a dokládá množstvím klinických případů, které ve smyslu „rozporuplného hlídače“ vnitřní obrany proti důsledkům traumatických zážitků, zajímavě analyzuje.

Čtenář této knihy se tak má na co těšit: jednak se seznámí s teorií, u nás dosud málo známého psychického vyrovnávání se s důsledky traumatu (např. z incestního sexuálního zneužívání v dětství ) a s mnoha pozoruhodnými případy, z jejichž analýz tato teorie skutečných hlubin lidské duše vychází.

 

Milan Nakonečný