Ženy - muži

Ženy - muži

Karsten, Hartmut

Portál, 2006

267 Kč227 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Do jaké míry jsou pravdivá klišé týkající se mužských a ženských rolí? V čem spočívají rozdíly? Jak se na nich podílí dědičné faktory a jak výchova? Jak pohlavní role ovlivňují naše jednání? Přístupnou a přesto fundovanou formou odpovídá autor na tyto a mnohé další otázky. Ukazuje, jak se na vývoji pohlavních rozdílů velmi komplexním způsobem podílejí jak fyzické, psychické, tak i společenské faktory, a jak je pohlavně specifické jednání ovlivňováno od počátku naším očekáváním.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Genderové role, jejich původ a vývoj

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7367-145-X

 • Počet stran / vazba:184 / Brožovaná

 • Rok vydání:2006

 • Kód:13304801

 • EAN:9788073671457

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • ŽENY – MUŽI – Genderové role, jejich původ a vývoj je publikácia edície Spektrum vydavateľstva Portál, ktorej nosnou myšlienkou je potvrdenie, resp. vyvrátenie klišé o mužských a ženských pohlavných rolách, prostredníctvom biologických, psychologických a sociálnych aspektov. Autorom je psychológ a profesor mníchovskej univerzity – Hartmut Karsten.
  Hlavná téma je rozdelená do deviatich kapitol. Prvé dve kapitoly vysvetľujú rozdiely medzi pohlaviami na základe biologických a psychologických faktorov. Biologické odlišnosti sú popisované na chromozomálnej a hormonálnej úrovni, a aj na úrovni stavby mozgu. Rieši otázku, či sú vôbec pohlavné rozdiely geneticky zakódované. Druhá kapitola, pojednávajúca o psychologických aspektoch, vysvetľuje mužsko-ženské odlišnosti v štyroch teóriách: teória potvrdzovania, imitačná teória, identifikačná teória a kogntívna teória, pričom posledná spomenutá je považovaná za rámcovú, do ktorej môžu byť zasadené ostatné tri teórie ako vzájomne súvisiace diely.
  Nasledujúce kapitoly (3. až 9. kapitola) veľmi prehľadným spôsobom rozoberajú vývin pohlavných rozdielov v jednotlivých vývinvých obdobiach (prvé roky života, puberta, mladosť, obdobie rannej, strednej a neskorej dospelosti). Objasňujú vplyv klišé a očakávaní na správanie sa chlapcov a dievčat (mužov a žien). Približuje aj odlišné správanie otca a matky voči svojmu dieťaťu (hračky, oblečenie, zariadenie detskej izby, výchovné ciele), a rozličné zaobchádzanie s deťmi v školských inštitúciách. Autor sa venuje budovaniu sebapoňatia, vnímaniu morálky, extrémnym a rizikovým prípadom vývinu, percepcii vzťahu z pohľadu mužov a z pohľadu žien. Neobchádza ani tému, pre ženy v rannej dospelosti nanajvýš aktuálnu, tému koordinácie pracovného a súkromného života, ale ani tému kríz a ich prekonávania u oboch pohlaví (napr. rozvod, rozchod, nezamestnanosť, choroby, osamostatnenie detí, rola starých rodičov, odchod do dôchodku).
  Publikácia je svojou jednoduchovou a čtivou terminológiou vhodná pre širokú čitateľskú verejnosť, ktorú zaujímajú mužsko-ženské rozdiely v jednotlivých vývinových etapách života. Text je obohatený o 21 tabuliek, 2 obrázky a každá kapitola je ukončená zrozumiteľným zhrnutím.Tieto poznatky môžu využiť rodičia, vychovávatelia, učitelia, ale rovnako aj všetci tí, ktorých zaujíma podstata rozdielneho správania a prežívania mužov a žien.

  Soňa Urigová
  Katedra psychológie Filozofickej fakulty
  Trnavská univerzita, Trnava

  Zdroj: Psychológia a patopsychológia dieťata

  - Hartmut Kasten: Ženy - muži

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)