Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Život s Aspergerovým syndromem

Život s Aspergerovým syndromem

Vaše cena s DPH
239 Kč 215 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Příběh psychoterapie
Překladatel
Novotný, Karel
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-688-9
Počet stran / vazba
136 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
22204401
EAN
9788073676889
Obálka v tiskové kvalitě


Průvodce psychoterapií. Kniha se věnuje úvahám na téma psychoterapie osob s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, lékařka, u níž byl ve věku 27 let Aspergerův syndrom diagnostikován, čtivým a zajímavým způsobem popisuje průběh své psychoterapie, kterou byla nucena začít navštěvovat vzhledem k četným potížím spojeným právě s diagnózou AS. V jednotlivých kapitolách postupně objasňuje problematiku navazování terapeutického vztahu s osobami s AS, rozkrývá speciální potřeby a přání, která klient s AS v terapeutickém vztahu pociťuje, a charakterizuje tím témata, která hrají podstatnou roli v terapii. Popis mnohých aspektů práce psychoterapeuta je prokládán osobní výpovědí autorky.
MUDr. Christine Preißmann je lékařkou pro všeobecné a úrazové lékařství a psychoterapii. V současné době pracuje jako asistentka na oddělení závislostí jedné psychiatrické kliniky.

Život s Aspergerovým syndromem
Život s Aspergerovým syndromem
Život s Aspergerovým syndromem
Život s Aspergerovým syndromem
Život s Aspergerovým syndromem
Život s Aspergerovým syndromem


Preißmann Christine: Život s Aspergerovým syndromem - rec. E. Šírová

Hodnocení knihy:

Poměrně útlá kniha přináší osobní výpověď a praktické úvahy lékařky dr. Christine Preißmann, nar. 1970, u níž byl ve věku 27 let Aspergerův syndrom diagnostikován a jež v současné době pracuje jako asistentka na oddělení závislostí psychiatrické kliniky v německém Dieburgu. Kniha je svým zaměřením i pojetím určena především psychoterapeutům, psychologům, speciálním pedagogům a dalším odborníkům, kteří se snaží provázet lidi s Aspergerovým syndromem jejich životem. Po stručném úvodu vymezujícím Aspergerův syndrom a jeho diagnostiku se autorka již věnuje jednotlivým oblastem terapeutické péče lidí s Aspergerovým syndromem, zdůrazňuje důležité momenty v terapii takto postižených osob a vše dokládá zkušenostmi a zážitky z vlastní terapie. V závěrečné speciální části se věnuje nejdůležitějším tématům v terapii lidí s AS, kterými dle autorky jsou: přátelství a navazování vztahů s ostatními lidmi, sexualita, bydlení, vzdělání, práce a povolání, volný čas, situace přetížení, krizové situace, rodinní příslušníci a další blízcí. Autorka hovoří velice otevřeně o svých pocitech během terapie i života a nechává nás nahlédnout do svého světa plného tužeb a nenaplněných snů, života plného problémů, s kterými se za pomoci své nekonečně trpělivé terapeutky snaží vypořádat. Díky této osobní výpovědi a mnoha odkazům na dostupnou odbornou literaturu považuji tuto knížku za velice užitečnou příručku pro práci s lidmi s AS.

 

Připomínky, nedostatky:

Knize ubírá na kráse velice kostrbatý a nepřesný překlad. Také se v knize objevuje mnoho odborných termínů, jež nejsou vysvětlovány či stručně vymezeny, což může odradit většinu laických čtenářů, ale i studentů.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Christine Preißmann: Život s Aspergerovým syndromem - rec. E. Pavlíková

Kniha doktorky Preiβmannové má dvojí hodnotu. Jednak odborně pojednává o problematice jedné z poruch autistického spektra – Aspergerově syndromu (AS), čímž se informačně příliš neliší od jiných již v českém jazyce dostupných zdrojů. Druhá hodnota je významnější – text je zároveň protkán osobní výpovědí autorky, která sama má AS. Ch. Preiβmann vystudovala medicínu a AS u ní byl diagnostikován až ve 27 letech. Nyní pracuje jako lékařka v centru pro osoby závislé na návykových látkách. Autentická výpověď a prožitky dávají knize rozměr, který nutí k zamyšlení nad mnoha „teoretickými“ poznatky o vnitřním světě lidí s AS.

I u nás se zažil pojem speciálních potřeb v souvislosti s dětmi (lidmi) s nějakým druhem vývojové odchylky či postižení. Christine to uvádí na pravou míru. Její potřeby nejsou až tak „speciální“, pouze některé situace prožívá „více“ či poněkud „jinak“ a nejčastěji naráží na neznalost a nepochopení svého okolí. Problém tak spočívá spíše v dekódování jejích potřeb a následném vytvoření podmínek pro jejich uspokojení. Většinou by nebylo potřeba mnoho, základem je však porozumění těmto potřebám a povzbuzení nositele AS k tomu, aby své pocity vyjádřil.

Autorka se velmi otevřeně vyjadřuje k potřebě blízkého přátelského či partnerského vztahu a k potřebám sexuálním. Textem se prolíná vyzdvižení významu své vlastní dlouhodobé psychoterapie a praktické návrhy, které by mohly zlepšit vyhlídky na samostatnější život některých lidí s AS – týkají se vytvoření lepších podmínek ve škole (klidná místa k odpočinku o přestávkách), asistovaného bydlení, úpravy pracovních podmínek a služeb na podporu trávení volného času.

Poruchy autistického spektra tvoří kontinuum, projevy osob na okraji tohoto spektra mohou být málo manifestované navenek a spočívat především v prožívání, ve zvýšené citlivosti vůči některým podnětům či častější potřebě relaxace. Knihu by si měli přečíst hlavně učitelé běžných základních škol, případně školní psychologové. Pokládám za prozíravé počítat s výskytem žáků s vysoce funkčním autismem, AS či dalšími vývojovými zvláštnostmi v běžném vzdělávacím proudu, jejichž diagnostický proces nebyl dosud ukončen nebo dokonce dosud nezačal.

Velký přínos může kniha mít i pro asistenty pedagoga či osobní asistenty, jejichž zatím mnohdy jedinou kvalifikací pro tuto práci je jejich nadšení a ochota pomoci dítěti v momentálně propagovaném trendu inkluze. Lze ji ale doporučit i profesionálům angažující se v problematice PAS či rodičům, kteří dítě s AS vychovávají.

Situace „diagnostikovaných“ je v současné době v České republice už trochu lepší. Organizace věnující se lidem s PAS (APLA, Autistik, JAN aj.) usilují o zvýšení informovanosti veřejnosti o těchto poruchách a rovněž se zasazují o vznik a další rozvíjení služeb pro usnadnění uspokojování potřeb svých klientů, případně blízkých pečujících osob. Knihu vnímám jako další kamínek do mozaiky, jak lidem s AS lépe porozumět, což vytváří předpoklad pro smysluplnou a cílenou pomoc při výchově v rodině i v širší společnosti.

Mgr.Eva Pavlíková