Změna k lepšímu

Změna k lepšímu

Prochaska, James O.; Norcross, John C.; DiClemente, Carlo C.

Portál, 2018

399 Kč319 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Snad každý český odborník, jenž pracuje s lidmi, kteří chtějí opustit své špatné návyky, zná transteoretický model změny. Jeho tvůrci, známí američtí psychologové, zkoumali více než tisíc lidí, kteří dokázali i bez využití psychoterapie trvale změnit svůj život. Výsledkem byl program zahrnující stadia prekontemplace, kontemplace, přípravy, akce, udržení a ukončení (případně relapsu). Každé z těchto stadií autoři spojují s určitými technikami, jež byly vytvořeny v rámci známých psychoterapeutických teorií. Pro efektivní práci na změně je třeba vyhodnotit, v jakém stadiu se daný jedinec právě nachází. Přehledně koncipovaná kniha byla původně psána pro ty, kdo sami usilují o změnu, a obsahuje četné sebeposuzovací nástroje, kazuistiky a příklady. Je však vhodná i pro ty, kdo v rámci své profese pracují s lidmi, kteří se potýkají s emočními problémy, závislostmi apod., či pro ty, kdo se zabývají zdravějším životním stylem a prevencí některých onemocnění. Transteoretický model je dnes využíván po celém světě významnými léčebnými instituty.
James O. Prochaska, Ph.D., je profesor psychologie a ředitel Výzkumného centra pro prevenci rakoviny při University of Rhode Island. John C. Norcross, Ph.D., je profesor a bývalý vedoucí katedry psychologie na University of Scranton. Česky vyšla jejich společná kniha Psychoterapeutické systémy (1999). Carlo C. DiClemente, Ph.D., je profesor a vedoucí katedry psychologie na University of Maryland.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Šestistupňový program pro překonání zlozvyků

 • Překladatel:Fafejta, Ondřej

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1343-7

 • Počet stran / vazba:248 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:13311101

 • EAN:9788026213437

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • http://www.stestivpraci.cz/blog/recenze-knizky-zmena-k-lepsimu

  Přiznám se, že k programům, které slibují zlepšení života “v 6. bodech” mám silnou nedůvěru, protože to obvykle za moc nestojí. Takže jsem se musela trochu do čtení přemáhat. Naštěstí jsem zjistila, že spíš než “zlepšení v 6.bodech” se jedná o popis 6. fází procesu změny, který stojí na teroretických a praktických zkušenostech autorů. Bohužel to není jediné problematické místo překladu textu z anglického originálu. Věty typu: “Poté co jste vyhodnotili svou sebeúčinnost…(str. 203)”, zní opravdu zvláštně.

  Byť je na začátku hodně (potřebné) teorie, je prezentována populárně-naučným stylem, který se dobře čte. Je zjevné, že autoři zasvětili svůj profesní život sledování principů “proč”, “jak” a “kdy” se lidé mění. Proč jsou někteří lidé ve změnovém procesu úspěšní a někteří ne?

  Zjednodušeně by se dalo říct, že podstata spočívá ve správném načasování. Kniha popisuje 6 stádií změny, ze kterých až na čtvrtém místě je “akce” (předchází jí “předkontemplace”, “kontemplace” a “příprava”). Tím mimo jiné vysvětlují i to, proč 45% klientů opouští předčasně psychoterapii. Většina dostupných programů je totiž zaměřená na fázi “akce” a pokud klient na ní ještě není připraven, šance na úspěch (tj. “udržení” a “ukončení” procesu změny) je prakticky nulová. Kritikou a střízlivým posouzením omezení jednotlivých psychoterapeutických směrů a podpůrné literatury autoři rozhodně nešetří. Je to spíš dobře. Speciálně pokud je vše podloženo argumenty.

  Jedno ze zásadních sdělení knížky je, že změny obvykle probíhají spirálovitě, tj. je normální “klopýtnout” a vrátit se o jedno, dvě stádia zpátky, než se dostaví úspěch. Důležité je zkoušet to zas a znovu. Prostě efektivní změna závisí na tom, že děláme správné věci ve správný čas (str. 53).

  Jak poznat v jakém stádiu změny se nacházíte? Odpověď najdete uvnitř knížky ve druhé, praktické části. Obsahuje hromadu návodů a příkladů. Autoři dělají maximum pro to, abyste nejenom pochopili principy, ale dokázali je i prakticky uplatnit. Jsou na můj vkus možná až moc důslední, např. pořád vybízejí k testování, jak to s danou fází změny “máte” pomocí krátkých dotazníků. Byť je tohle praktická část, pro každé ze 6. změnových stádií popisují spoustu podkategorií. Ztrácela jsem se v tom a knížka pro mě dost ztratila své úvodní kouzlo.

  ?

  Pokud však chcete dobře rozumět tomu, co musíte udělat pro to, aby jste něco ve svém životě změnili, přečtěte si jí. Jistě, jde to i bez toho, ale možná podobně jako já najdete jistou inspiraci. Pro mě bylo celkem objevné uvědomit si, že naše zlozvyky nám v určitém stádiu života pomohly zvládnout situace, které jsme neuměli zvládnout jinak. Dobře nám posloužili a teď když už je nepotřebujeme, máme svobodnou vůli je nahradit novým zdravějším způsobem myšlení.

  - Prochaska, James O.; Norcross, John C.; DiClemente, Carlo C. : Změna k lepšímu - autor recenze: Martina Bláhová

 • http://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/6955-zmena-lepsimu

  Nakladatelství Portál vydalo v českém překladu Ondřeje Fafejty publikaci Změna k lepšímu: šestistupňový program pro překonání zlozvyků (původně kniha vyšla v roce 1994 pod názvem Changing for Good).  Kniha čtenáře seznamuje s transteoretickým modelem změny, který pomáhá lidem usilujícím o změnu.

  Kniha pochází z pera Jamese O. Prochasky, profesora psychologie a ředitele Výzkumného centra pro prevenci rakoviny při University of Rhode Island, Johna C. Norcrosse, profesora a bývalého vedoucího katedry psychologie na University of Scranton, a Carla C. DiClementa, profesora a vedoucího katedry psychologie na University od Maryland. Všichni tři působí i jako praktikující kliničtí psychologové. Někteří čeští čtenáři již znají společnou publikaci Prochasku a Norcrosse nesoucí název Psychoterapeutické systémy (1999).

  Autoři se v knize Změna k lepšímu: šestistupňový program pro překonání zlozvyků věnují otázce, jestli „...existují nějaké základní principy, které odhalují strukturu změny." (str. 11)

  Publikace je rozdělena na dvě části, které se dále člení na kapitoly. V úvodu první části (Věda) autoři představí samotný transteoretický model změny, jenž je postaven na jednotlivých přednostech většiny psychoterapeutických teorií, seznámí čtenáře s devíti hlavními procesy změny (zvyšování vědomí, sociální osvobození, emoční vyburcování, sebepřehodnocení, závazek, vzdorování, kontrola prostředí, odměna, podpůrné vztahy) a pak vysvětlí rozdíl mezi procesem a technikou (pro jeden proces mohou existovat stovky technik). Následně v krátkosti ozřejmí jednotlivá stadia změny, její spirálovitý charakter a některé mýty týkající se sebezměny.

  Druhá, obsáhlejší část publikace (Aplikace) pojednává podrobně o jednotlivých stadiích změny (kterými jsou: prekontemplace, kontemplace, příprava, akce, udržení, ukončení) a procesech, které se v nich nejčastěji uplatňují. Tedy procesech, které jsou pro dané stadium statisticky neužitečnější (např. lidé ve stadiu kontemplace značně spoléhají na proces zvyšování vědomí a na proces emočního vyburcování). Sami autoři uznávají, že klíčovou strategií, kterou jejich kniha předkládá, je spojení procesu a stadia. Efektivní sebezměna totiž závisí na tom, že „...děláme správné věci ve správný čas.“ (str. 53)

  Druhá část však neobsahuje jenom teoretický návod. U každého procesu je možné najít krátké sebeposouzení. Tento dotazník je nejen zdrojem informací, ale zejména, jak autoři uvádí (str. 84), nástrojem sebekorekce, který může dramaticky zvýšit šance posunutí se do dalšího stadia změny.

  Druhá část je rovněž doplněna o příběhy lidí, kteří změnu podstoupili – podíváme se tak např. za Gail, která se pokoušela zhubnout, či za Georgem, který chtěl přestat pít.

  V závěru publikace je pak možné nalézt pětistránkový seznam literatury věnující se dané tématice a literatury obsahující studie zkoumající transteoretický model změny.

  Co se týče nedostatků svépomocných knih, tyto si uvědomují i autoři a sami na ně upozorňují v krátké podkapitole s názvem Omezení svépomocných knih (na str. 221-222). Řadí mezi ně problémy s porozuměním informacím uvedeným v knize, neschopnost uplatnit výklad v praxi, neschopnost pustit se do samotné akce jenom na základě knihy.

  I když z pochopitelných časových důvodů recenzent nestihl v průběhu psaní této recenze vyzkoušet úspěšnost transteoretického modelu změny představeného autory, tak kniha jej minimálně přiměla k podobnému kroku se odhodlat a s její pomocí se do procesu změny u některých zlozvyků pustit.

  I z tohoto důvodů recenzent nelituje, že po knize sáhl, a doporučuje ji těm, kteří o nějakou změnu usilují, i těm, kteří v rámci své profese přicházejí do kontaktu s lidmi, kteří se potýkají s emočními problémy, zavilostmi apod. A samozřejmě i těm, kteří se věnují otázkám zdravého životního stylu a prevence některých onemocnění.

  - Prochaska, James O.; Norcross, John C.; DiClemente, Carlo C. : Změna k lepšímu - autor recenze: Andrej Lobotka

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)