Zooterapie v kostce

Zooterapie v kostce

Bicková, Jaroslava (ed.)

Portál, 2020

399 Kč339 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

V dnešní náročné době se zvyšuje počet lidí, kteří trpí různými tělesnými, psychickými nebo sociálními problémy. Zároveň platí, že jedním z nejsilněji zakotvených pout v lidské společnosti je pouto ke zvířeti. Někdy jako osvědčený lék na duši postačí právě přítomnost někoho, kdo je tu jen pro nás, nesoudí a je nám vždy ochotně nablízku – náš zvířecí kamarád.
Publikace si klade za cíl představit přehled nejznámějších a v praxi nejpoužívanějších zooterapeutických metod a postupů a seznámit čtenáře se způsoby jejich využití. Zaměřuje se nejen na nezbytné teoretické informace, ale zahrnuje i konkrétní kazuistiky a popisy reálných intervencí.
V současné době převládá vnímání zooterapie jako jedné z metod ucelené rehabilitace, jež využívá pozitivního působení zvířete na zdraví člověka. Bohužel v Česku naprosto chybí jakýkoli jednotný systém či povinné minimum pro vzdělávání zooterapeutických pracovníků a testování zvířat, jež jsou pro zooterapii využívána. Právě tuto mezeru se snaží předkládaná publikace zaplnit.
Kniha je určena pro pracovníky v sociálních službách, studenty humanitních oborů i kohokoli, kdo se chce věnovat oblasti zooterapie nebo koho zajímá léčebné působení zvířete na člověka.
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., má doktorát ze sociální práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, je sociální pracovnicí a dlouhodobě se zabývá kynologií a canisterapií. Je předsedkyní Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s. Další autoři mají široké zkušenosti se zooterapeutickou prací s různými druhy zvířat.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1585-1

 • Počet stran / vazba:280 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:22311001

 • EAN:9788026215851

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Bicková, Jaroslava (ed.): Zooterapie v kostce - autor recenze: Mgr. Martina Chmelová

  https://www.alfabet.cz/babicka-po-mrtvici/rodina-sdilena-pece-po-mrtvici/zooterapie-v-kostce-recenze-knihy/

  Přehledná a podrobná odborná publikace představuje stav zooterapie v České republice.

  Cílem publikace je systematicky představit přehled nejznámějších a v praxi nejpoužívanějších zooterapeutických metod, které se používají v podobě terapeutických, edukačních a volnočasových intervencí v zařízení sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení.

  Canisterapie a hipoterapie

  Největší prostor věnuje publikace canisterapii a hiporehabilitaci, dále představuje felinoterapii a ornitoterapii. V uplynulých dekádách se často jednalo o živelný a někdy velmi intuitivní postup nadšenců, dobrovolníků i profesionálů, kteří milovali konkrétní zvířata a citlivě vnímali účinky kontaktu a konkrétní práce.

  Tato odborná publikace rozděluje a popisuje různé podoby kontaktu člověka se zvířetem v podobě intervencí edukačních, relaxačních, rehabilitačních, komunikačních, společenských. Zvláště cenné jsou kapitoly věnované konkrétním zvířatům používaných v zooterapii. Protože nedílnou součástí práce je osobnost zvířete, jeho výchova a samozřejmě metodika vedení konkrétní práce, je velmi vhodné mít neustále na paměti odpovědný vztah ke zvířeti, který je v knize manifestován informacemi o přirozeném chování konkrétních zvířat, ale také s přihlédnutím k jejich instinktům v podobě loveckého, teritoriálního, potravního, pohlavního a sociálního chování. Největší část knihy je věnovaná canisterapii, včetně vhodného výběru psa, výchovy a metodického popisu intervencí s přihlédnutím k rozdílným potřebám cílových skupin a podmínkám prostředí, kde canisterapeut se psem pracuje. Popsané kasuistiky přehledně ilustrují cíle, postup a výsledky canisterapie u třech rozdílných klientů.

  U kapitoly hipoterapie je cenná část základního vymezení pojmu hipoterapeutický kůň, což umožňuje jasné ukotvení pro další kroky jako je výběr koně a požadavky, které musí splňovat. Užitečný je též pohled na přípravu koní pro účely hipoterapie a popis hiporehabilitačního střediska v praxi včetně metodického popisu a využití metody ve fyzioterapii, ergoterapii, pedagogické, sociální práci, psychiatrii, psychologii. Zvláštní kapitola je věnována parajezdectví, které patří mezi uznávané světové sportovní disciplíny v rámci mistroství Evropy, světa i na paralympijských hrách. Parajezdectví je první sportovní odvětvím, kde mohou společně závodit jezdci s hendicapem i bez něj.

  Felinoterapie i ornitoterapie

  Kapitoly Felinoterapie i Ornitoterapie představují vymezení, možnosti a podmínky práce s kočkami a ptáky.

  Knížka je vhodná pro rodiče s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním oslabením nebo postižením, konkrétní dospělé jedince se zdravotním postižením nebo jakéhokoliv poskytovatele služeb, kteří se zajímají o určitý vybraný druh terapie. Informace v oblasti terminologie a metodiky zahrnující kompletní pohled na využívané zvíře a důležité postupy práce, které tak mohou dobře sloužit každému zájemci uvažujícímu o svém působení na poli zooterapie.

  - 05.11.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)