Philip Zimbardo - Paměti psychologa

Philip Zimbardo - Paměti psychologa

Zimbardo, Philip; Harwig, Daniel

Portál, 2021

399 Kč339 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

V rámci Stanford Historical Society Oral History vznikly v roce 2017 nahrávky rozhovorů s předním současným psychologem Philipem Zimbardem (* 1933). V nich vzpomíná na své drsné dětství za hospodářské krize v chudinském čtvrti New Yorku v rodině sicilských emigrantů, svou touhu studovat, která ho dostala z těchto poměrů až na vysokou školu, začátky psychologické praxe v laboratoři se zvířaty, přátelství se Stanley Milgramem. Velkou část věnuje vzpomínkám na atmosféru na univerzitě v 60. a 70. letech a na okolnosti, průběh a důsledky svého světoznámého Stanfordského experimentu. Dále se ale věnuje i následujícím projektům (zkoumání stydlivosti), svému angažmá ve zkoumání vězeňských systémů, aféře kolem věznice Abú Ghrajb, své přednáškové činnosti po celém světě. Kniha přináší nejen unikátní, živě líčené, a přitom obsahově nabité paměti výrazné osobnosti světové psychologie, ale podává i široký vhled do dějin celého oboru ve 20 století.

Philip Zimbardo patří k nejznámějším současným psychologům na světě. Proslavil se mj. svou knihou Luciferův efekt. Portál chystá k vydání jeho knihu Nesmělost.
Daniel Hartwig je historik, filozof a archivář Stanfordovy univerzity.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Rozhovor s Danielem Harwigem

 • Překladatel:Bartošková, Linda

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1748-0

 • Počet stran / vazba:280 / Pevná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:14105901

 • EAN:9788026217480

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Zimbardo, Philip; Harwig, Daniel: Philip Zimbardo - Paměti psychologa - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/pameti-psychologa-philip-zimbardo-rozhovor-s-danielem-hartwigem/

  Čtenářům, kteří se zajímají o psychologii a mají povědomí o hlavních významných osobnostech, které do vývoje psychologie výrazně zasáhly, není asi potřeba Philipa Zimbarda představovat. Jedná se o výrazného soudobého amerického psychologa, který je i mezi laickou veřejností často spojován hlavně s přípravou a koordinací tzv. "vězeňského experimentu". Studoval na Yaleu a následně působil jako vysokoškolský učitel tamtéž, a dále pak na Newyork University, Columbia University a Stanford University. Je autorem či spoluautorem celé řady odborných i populárně naučných článků a více než 60 knih. Hlavní oblastí jeho zájmu byla sociální psychologie (vliv situace na chování jedince, poslušnost, nesmělost, kognitivní disonance, podoby zla, hrdinství, šílenství, vliv hraní počítačových her a pornografie na lidský mozek a chování apod.). Kromě toho se zabýval i výraznými osobnostmi (Donald Trump, Jim Jones), rasismem, získáváním a upevňováním moci v různých systémech (politických, náboženských apod.) a hodně času, energie a financí věnoval také programu tzv. "hrdinství všedního dne".

  Kniha pamětí Philipa Zimbarda vznikla na základě rozhovoru s Danielem Hartwigem, historikem, filosofem a archivářem Stanfordovy univerzity v rámci Programu orální historie Stanfordské historické společnosti Stanfordovy univerzity. Je rozčleněna do dvou hlavních částí, přičemž první z nich je tvořena vzpomínkami psychologa na jeho život a dílo a druhá, téměř stejně obsáhlá, je věnována přílohám zaměřeným na vybraná témata, jimž se Zimbardo ve svých výzkumech a publikační činnosti věnoval především.

  V první části knihy můžeme jako čtenáři nahlédnout do rodinných poměrů malého Philipa, dozvědět se něco o jeho dětství v Jižním Bronxu, vlivech, které na něj působily, myšlenkách, jimiž se jako dítě a dospívající zabýval, o jeho studiu a náročných pracovních začátcích. Dozvíme se, jak vnímal svůj politický aktivismus, jaký důraz kladl na práci se studenty, jak pečlivě promýšlel jejich zapojení do přednášek a seminářů i rozvíjení blízkých kontaktů s nimi (např. psaním osobních dopisů, prostorem pro vyjádření jejich názorů či hudebního nadání apod.). Nechá nás nahlédnout jak do okamžiků, kdy se mu dařilo, tak do těžké práce, která za tím vším stála (např. příprava a realizace seriálu Objevování psychologie, který měl 26 dílů, a který Zimbardo označuje jako nejdůležitější věc, kterou udělal pro vzdělání, dále pak rozsáhlá publikační činnost, letní kurzy apod.). Jednotlivá témata se přitom volně prolínají, k některým se autor v rozhovoru s historikem vrací opakovaně, aby je rozvinul či zasadil do jiného kontextu. Velký prostor je věnován popisu vězeňského experimentu a novým tématům pro výzkum, která z něj vyplynula (viz. také film Stanfordský vězeňský experiment), ale i reálným událostem (např. událost z 11. září 2001 či události v Abú Ghrajb). Zmiňuje také další osobnosti psychologie, s nimiž v průběhu své profesní kariéry spolupracoval.

  V druhé části, tzv. Přílohách, které již nejsou psané formou rozhovoru s historikem, čekají čtenáře rovněž zajímavé podněty k přemýšlení. Zimbardo zde např. reaguje na kritiku stanfordského vězeňského experimentu, vyvrací některá nepravdivá tvrzení, odmítá úvahy o tom, že si své místo v moderní psychologii zasloužil hlavně díky zmíněnému experimentu a vysvětluje, proč tomu tak z jeho pohledu nebylo. Sám zmiňuje určité nedostatky experimentu, ale zdůrazňuje také jeho přínos pro pochopení lidského chování a komplexní dynamiky vztahů. V Přílohách jsou dále otištěny jeho články o časové perspektivě, občanské slušnosti a hrdinství všedního dne i situacích, kdy je neposlušnost vlastně lidskou (či občanskou) povinností. Zajímavé jsou jeho úvahy o rasismu, vlivu Orwellova románu 1984 na reverenda Jima Jonese (sekta Chrám lidu), hrozbách, které vyplývají ze skupinových stereotypů či sexualitě v internetovém věku. Ke každé kapitole v druhé části jsou uvedeny zdroje, z nichž Zimbardo čerpal.

  Z knihy Paměti psychologa mám pocit, že tak, jak se Zimbardo nebránil změnám, diskuzím, novinkám a otevřenosti v průběhu svého života, na přednáškách, v kontaktu se studenty i kolegy, nebrání se jim ani v této knížce. I zde připouští různé úhly pohledu na věc, odkrývá slabiny, ale také obhajuje to, co považuje za podstatné, argumentuje, vysvětluje, zasazuje do kontextu. A to je mi velmi sympatické. Neútočí na své kritiky, ale ukazuje svůj pohled na skutečnost, předkládá fakta. Nebojí se jít do rizika a když je přesvědčený o tom, že je něco pro společnost důležité, napře do toho obrovské množství energie. Knížka je zajímavá, je napsána srozumitelně a doporučuji ji všem, kteří se nechtějí spokojit s tím, "co se o Zimbardovi říká či píše", ale chtějí si na něj a jeho práci udělat vlastní názor.

  -

Čtenářské recenze


 • Vysvobodil lidi z vězení, které mají v hlavě - autor recenze: Elizaveta Getta

  http://www.iliteratura.cz/Clanek/44509/zimbardo-philip-pameti-psychologa

  Světoznámý psycholog, „stvořitel zla“, společenský aktivista a propagátor hrdinství se představuje v zatím nejobsáhlejším rozhovoru, který čtenáři nabízí napínavé líčení jeho nejdůležitějších životních milníků.

  Philip Zimbardo se proslavil jako autor Stanfordského vězeňského experimentu, nejdramatičtější studie v historii společenských věd. Sám by si ale na náhrobek nechal napsat „Vysvobodil lidi z vězení, které mají v hlavě“. V knižním rozhovoru s archivářem Danielem Hartwigem bilancuje svůj život a se zapálením špičkového vysokoškolského pedagoga vypráví o tom, jak se z diskriminovaného otloukánka stal jeden z nejslavnějších psychologů na světě, který díky průlomovým objevům dodnes inspiruje mladé lidi k tomu, aby se nebáli stát hrdiny všedního dne. Bez ohledu na to, zda se jedná o budoucí psychology, vědce, anebo ty, které svazuje epidemie zvaná nesmělost.

  Životopisný rozhovor vznikl v rámci Programu orální historie realizovaného na Stanfordově univerzitě, kde Zimbardo působí již od roku 1968. Svými fascinujícími přednáškami, do nichž neváhal zakomponovat experimentální prvky všeho druhu, zde plnil sály s kapacitou dvanácti set studentů. Kromě Stanfordského vězeňského experimentu je Zimbardo autorem více než šedesáti knih, pěti set článků, tvůrcem populárního televizního pořadu Objevování psychologie, bojovníkem proti diskriminaci a dodnes prezidentem Projektu hrdinské představivosti.

  Knižní rozhovor postupuje chronologicky. Začíná otázkou na Zimbardovo dětství a končí ohlédnutím za jeho dosavadní prací v kontextu tehdejší i dnešní doby. S jistou dávkou humoru a ironie Zimbardo popisuje své netradiční setkání s psychologií, jež bylo podmíněno zkušenostmi z nelehkého dětství. Od rozčarování nad vysokoškolskými přednáškami z „předmětu zvaného psychologie“ rozhovor plynule přechází k zapálení pro univerzitní výuku a spolupráci se studenty, jimž Zimbardo dovolil zkoušet tehdy nemyslitelné – stát se na jeden den devianty, rozmlátit v noci auto, házet si balonem v dezorientačních brýlích anebo hrát o přednášce koncert. Obsáhlá část publikace je věnována zákulisí Stanfordského vězeňského experimentu. Jak je možné, že tak kontroverzní studie vůbec mohla být realizována? Co se dle Zimbarda nepovedlo ve stejnojmenném hollywoodském velkofilmu? A jak tehdy výsledky experimentu přijala akademická obec?

  Zimbardo odmítá nálepku tvůrce Stanfordského vězeňského experimentu zejména proto, že tato sedm dní trvající studie iniciovala širokou škálu dalších výzkumných podnětů, klíčových pro pochopení lidského jednání. Dokazuje to zbylá část knihy, jež se zabývá počátkem zkoumání nesmělosti, šílenství, diskriminace a paranoie. Závěrem se Zimbardo dostává k využití analýzy různých podob zla pro výzkum hrdinství. Nadšeně vypráví o Projektu hrdinské představivosti, s nímž doposud objíždí celý svět a vybízí k tomu, aby lidé konali „drobné, ale velmi dobré skutky“.

  Ačkoliv Daniel Hartwig publikaci označuje za životopisný rozhovor, kniha je ve skutečnosti poutavým shrnutím Zimbardových nejdůležitějších poznatků, které i po padesáti letech od uskutečnění průlomových objevů nikterak neztrácejí na aktuálnosti. Zimbardo v knize propojuje své bohaté profesionální znalosti a zkušenosti s neutuchajícím odhodláním předat je dál, neboť „myšlenky nejsou k ničemu, pokud se o ně s lidmi nepodělíte“. Kromě sedmi hlavních kapitol rozhovoru kniha obsahuje deset příloh – kondenzovaných výňatků ze Zimbardových nejvýznamnějších článků, ve kterých dostupným stylem a jazykem vysvětluje techniky, které političtí vůdci používají ke zmanipulování jednání svých následovníků, dokazuje, že neposlušnost je někdy povinností a prozrazuje deset kroků, „jak podporovat občanskou slušnost a jiskru hrdinství v občanech každé země, mladých i starých“.

  - 08.10.2021

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)