Putna Martin C. - Vždycky v menšině

Putna Martin C. - Vždycky v menšině

Putna, Martin C.; Bedřich Martin

Portál, 2013

99 Kč84 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Původní cena: 224 Kč, celková sleva: 56%

Knižní rozhovor s literárním historikem Martinem C. Putnou je širokým pohledem na kulturní a duchovní aspekty naší doby a společnosti. Skrze tři základní bloky, Osoby, Místa a Prostředí, prochází všemi hlavními tématy Putnovy odborné i tvůrčí práce.
V první části je princip duchovní genealogie, který M. C. Putna při svém bádání často užívá, vztažen i na něj samotného: Připomíná jeho učitele a další osobnosti české i světové kultury, k nimž se hlásí.
Ve druhé části kniha obdobně pracuje s metodou literárně-geografické hermeneutiky: Putuje s M. C. Putnou po místech, která ho během životních cest ovlivnila a o jejichž kulturních dějinách přináší množství pozoruhodných postřehů – od rodných Jižních Čech a Vysočiny přes Německo a Itálii až po Ameriku a Indii.
Ve třetí části jsou představena různá kulturní a společenská prostředí, jimiž M. C. Putna prošel a v nichž vždy zanechal výraznou stopu: česká katolická církev na sklonku komunistického režimu, univerzita, prostředí literární kritiky, okolí Václava Havla či gay komunita.
Živý a obsahově nabitý rozhovor je svědectvím o radosti z poznávání kulturních tradic světa a o nevyčerpatelnosti stále nového uvažování o nich. Všechna rozmanitá témata přitom propojuje princip menšinovosti: Připomínat to, o čem se nemluví nebo na co se zapomíná, co stojí na okraji, ale činí to svět bohatším a dynamičtějším.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0510-4

 • Počet stran / vazba:216 / Pevná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:14104901

 • EAN:9788026205104

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Vždycky v menšině – to je název knižního rozhovoru s Martinem C. Putnou, který právě vyšel v nakladatelství Portál. Titul to není náhodný, rozmanitá témata v knize obsažená podle anotace totiž propojuje právě princip menšinovosti: „Připomínat to, o čem se nemluví nebo na co se zapomíná, co stojí na okraji, ale činí to svět bohatším a dynamičtějším.“

  Když se nadále přidržíme oficiálního popisu knihy, můžeme na úvod zrekapitulovat, že ji tvoří tři základní bloky: Osoby, Místa a Prostředí. V první části je princip duchovní genealogie, který M. C. Putna při svém bádání často užívá, vztažen i na něj samotného. Připomíná jeho učitele ( Tomáš Halík, Zdeněk Neubauer, Jiří Brabec, Eva Stehlíková, Miluše Zadražilová) a další osobnosti české i světové kultury, k nimž se hlásí. Ve druhé části kniha obdobně pracuje s metodou literárně-geografické hermeneutiky. Putuje s M. C. Putnou po místech, která ho během životních cest ovlivnila a o jejichž kulturních dějinách přináší množství pozoruhodných postřehů – od rodných jižních Čech a Vysočiny přes Německo a Itálii až po Ameriku a Indii (současnou německou společnost přitom vyzvedává pro její kultivovanost a slušnost). Ve třetí části jsou představena různá kulturní a společenská prostředí, jimiž M. C. Putna prošel a v nichž vždy zanechal výraznou stopu: česká katolická církev na sklonku komunistického režimu, univerzita, prostředí literární kritiky, okolí Václava Havla či gay komunita.

  Dominantní místo v knize zaujímá literatura, i když velmi procítěně autor mluví také o hudbě a zpěvu, při kterém zažívá „dotek s čímsi absolutním“. Ozřejmuje svůj vztah k oblíbeným spisovatelům (Dante, Goethe, Reynek) a vzpomíná na to, jak daleko byl v bažení po jejich textech někdy ochoten zajít: když už musel jako student do knihovny vrátit vypůjčený výtisk Catulla, který se už nikde nedal koupit, celý jej opsal na stroji; textem se ovšem mihnou i autoři méně klasičtí jako Tolkien nebo Joanne K. Rowlingová, nápadně naopak téměř scházejí spisovatelé ruští. Autor se vyznává ze svého „dialogického“ pojetí četby, totiž že mu jde o to, „potkat s autorem“ a vést s ním skrze jeho dílo rozhovor. Podnětně píše o svém pojetí „literárně-geografické hermeneutiky“, která se dá shrnout do těchto slov: „Čtu-li knížku, zajímám se, odkud autor byl. Jedu-li na nějaké místo, zajímám se, jaké knihy s ním souvisejí. A nejlépe je čtu přímo tam, na ,jejich‘ místě. V tomto smyslu jsou všechny moje cesty vlastně literární.“ Zaníceně se snaží doložit, že mnohé autory je možné plně pochopit až v místě, kde žili (třeba že příběhy lidí je lepší vnímat tak, že čtenář chodí „jejich konkrétními cestami“). Současně ale autor připouští, že takové poznání může mít i poněkud destruktivní či deziluzivní účinek. Putnovi například „Tasov zničil Jakuba Demla“. Jak sám (asi k nelibosti mnoha demlovských nadšenců) líčí: „Tam jsem kdysi v mladistvém nadšení u Demlova domu zazvonil, byl přivítán Demlovými příbuznými sice velmi vlídně, o to nic – ale jejich způsob vyprávění o básníkovi mě vyděsil. To byla ta ,žabí perspektiva‘, to pseudodemlovské vzteklé tlachání, kdo komu šlápnul na kuří oko a kdo si od koho půjčil jakou knížku a nevrátil, ty snůšky nízkosti a pomluv. Odpovídalo to tomu intelektuálnímu suterénu, který je v Demlových textech taky přítomen. Takže vlastně beru zpět: Tasov mi Demla pomohl otevřít, jaký opravdu byl. Zničilo to jen falešný mýtus o idylickém příteli květin, o jakémsi nadčlověku, který ze sebe denně plodí mystická moudra.“ Naštěstí ale tuší, že se takový přístup nedá absolutizovat, takže připouští třeba to, že Karel Schulz v románu Kámen a bolest vytvořil působivý obraz Florencie, ve které ale osobně nikdy nebyl. A u Bible prý autora také „nezajímá, kde se to historicky stalo“.

  Putna v knize polemizuje s některými vybranými českými politiky či s těmi, kdož chtějí v duchu módních teorií pohrdat klasickým vzděláním, které ale sami nemají. Zvláště ostré výroky ovšem směřují na adresu Vatikánu, který podle něj od 19. století „projevuje mimořádnou schopnost pokazit a zakázat všechno, co v sobě skrývá zárodek něčeho nadějnějšího“, a také papeže Pia X., Jana Pavla II. a Benedikta XVI.; mnozí katolíci podle něj dnes nejvíce věří v to, že „Wojtyla je Bůh a Ratzinger je jeho prorok“. Tomu, že by se situace mohla výrazně změnit díky novému papeži, který na konci července pronesl, že nemá „právo soudit homosexuály“, zřejmě autor příliš nedůvěřuje. Putna o sobě píše, že není „církevní profesionál“, takže není tolik závislý na oficiální církevní hierarchii, ale můžeme konstatovat, že z mediálně známých katolíků na ni útočí jako málokdo jiný (na rozdíl od jiných antiklerikálních českých „bojovníků“ jde přitom o kritiku velmi poučenou a zasvěcenou). Ostatní liberálněji orientovaní katolíci, „církevní profesionálové“, si možná otevřený konflikt či podobný tón polemiky opravdu nemůžou dovolit nebo už prostě římskokatolickou církev dávno opustili (jako Jan Jandourek), takže je její směřování tolik netrápí, respektive se jich tak bolestně vnitřně nedotýká.

  V jistém smyslu ovšem autor v knize polemizuje i sám se sebou: z nemalé části totiž publikace obsahuje příběh o tom, jak se Putna během svého života postupně zbavoval svých předsudků, především vůči Americe či protestantismu, takže dnes sám sebe pojímá jako „katolíka, který toho času chodí do protestantského kostela“. Putna v knize nezastírá, že se v minulosti ve svých textech často mýlil nebo „ustřelil“, anebo že právě protestantství docenil až ve druhém dílu svých dějin katolické literatury, z čehož nepřímo plyne, že v dílu prvním k tomuto náboženskému proudu nebyl zcela spravedlivý. I tentokrát se autor projevuje jako člověk hravý a mírně provokující (je pro něj prý „nevýslovnou slastí dělati si občas prdel z měšťáků“ a toho, jak „spolehlivě piští“). Velkým přínosem knihy je přitom to, že si Putna dělá „prdel“ i sám ze sebe, respektive že se nebere přehnaně vážně. Tak s jistým pobavením líčí, jak kdysi dávno na Bílé hoře tančil kolem hořící hranice knih v černém kostýmu s kosou v ruce coby ztělesnění smrti. I když pro něj a jeho přátele šlo tehdy výraz jejich averze vůči modernímu umění, viděno zpětně si uvědomuje, že šlo vlastně o „postmoderní happening“. Polovážně působí pasáž, v níž na devíti řádkách explicitně vyjadřuje, co všechno v hutné formě obsahoval jeho (později tak proslavený) transparent „Katolické buzny zdraví Bátoru“. I když se jako veřejně činný intelektuál vyjadřuje k mnoha kontroverzním a závažným tématům, otevřeně přiznává, že nechce „zachraňovat české školství“ ani nezná univerzální recept na vyřešení konfliktů mezi Romy a českou majoritou. S nadsázkou přitom sám sebe přirovnává ke středověkým „bekyním“, a u knihovny mu prý visí obraz sv. Terezie z Lisieux jako memento, aby se „z toho kulturního rozpínání a občanského protestování náhodou neposral“. (Dodejme, že publikace má povahu živého mluveného rozhovoru převedeného do psaného textu, a i proto obsahuje několik málo vulgarismů, takže s takovou Jiřinou Šiklovou se Putna v tomto směru nemůže srovnávat). MCP se jinak nestydí ani přiznat se k chvílím, kdy ho přemáhá sentiment (například když se mu v Bostonu při pohledu na jakési bílé květiny v hlavě rozezní slavný sbor z Dvořákovy Rusalky). Decentně – a v knižní publikaci asi poprvé, snad s výjimkou Knihy Kraft, což byl ovšem oficiálně román – také promlouvá o své zkušenosti homosexuála a o bolesti ze ztráty partnera.

  Putnova (a Bedřichova) kniha je skutečně poutavým a čtivým „svědectvím o radosti z poznávání kulturních tradic světa a o nevyčerpatelnosti stále nového uvažování o nich“, ale také svědectvím o statečném, citlivém a nadmíru vzdělaném muži, jehož názory a postoje mnohé iritují, ale jiné podněcují k přemýšlení nebo jim dodávají odvahu. Jak to u skutečného univerzitního profesora má být.


  Jan Lukavec
  http://www.iliteratura.cz/Clanek/32401/bedrich-martin-putna-martin-c-vzdycky-v-mensine

  - Bedřich, Martin; Putna, Martin C.: Vždycky v menšině - rec. J. Lukavec

 • Literární historik, překladatel, editor, kritik a vysokoškolský pedagog Martin C. Putna (1968), který v současné době přednáší evropské kulturní a duchovní dějiny na FHS UK v Praze, se stal širší veřejnosti známější letos v květnu, když ho prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat profesorem; Martin C. Putna se nakonec profesorem stal, ale dekret o tom převzal z rukou ministra školství. Putna patří k dlouhodobým kritikům Miloše Zemana (ale i jeho předchůdce Václava Klause); nebojí se do médií mluvit či psát otevřeně, kriticky, někdy i provokativně. Jak sám říká v knize Vždycky v menšině – Rozhovor s Martinem Bedřichem (vydal Portál), „určité věci se dají postihnout jen skrze koncept, aforismus, anekdotu, mlčení, teatrální gesto“. Putna není jen akademikem a pedagogem s širokým rozhledem, ale i osobností, která na veřejnosti říká, co si myslí. A to se často neodpouští. Putna se netají tím, že je katolíkem, který nyní chodí raději do protestantského kostela; že je homosexuálem, který se účastní průvodu Prague Pride jednou s provokativním transparentem „Katolické buzny zdraví Bátoru“, podruhé s nápisem „Všichni jsme děti boží“; v knize kritizuje různé „mocidržce“, jak označuje mocipány, od prezidentů po papeže, katolickou církev a zejména Vatikán, ale třeba i moderní turismus – sám se snaží chránit a unikat „před okupací ze strany univerzální země Turistie, které je jedno, kde jsem, ale musím se tam vyfotit…“ Putnovy odborné zájmy pokrývají široké tematické spektrum: literatura pozdní antiky, antické vlivy na evropskou kulturu, česká katolická literatura, vztah literatury a náboženství či vztah homosexuality, kultury a náboženství. Putna vystudoval klasickou filologii a rusistiku (neobvyklá kombinace, ale tehdy ve spojení s klasickou filologií jinak nemohl) a pak katolickou teologii. Přednášel na FF UK v Praze i na FAMU a byl také ředitelem Knihovny Václava Havla. Vydal kolem dvaceti publikací a nepočítaně studií, doslovů, článků, řadu překladů, je i editorem. Knižní rozhovor s M. Bedřichem je rozdělen na tři hlavní oddíly: Osoby, Místa a Prostředí. Putna nejprve vypovídá o lidech, kteří ho ovlivnili, o své „duchovní genealogii“. Sem patří např. Daniel Kroupa, Tomáš Halík, Zdeněk Neubauer, Aleš Roleček, rusistka Miluše Zadražilová, znalkyně antiky Eva Stehlíková, bohemista Jiří Brabec; ale samozřejmě i jeho oblíbení spisovatelé či světci „z Čech i z konce světa“: Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Václav Černý, J. W. Goethe, Hölderlin, Pier Paolo Pasolini, Terezie z Lisieux aj. Poté Putna obšírně probírá místa, která má rád nebo kam cestuje, ať už jsou v Česku (rodný Písek, jižní Čechy, Vysočina a samozřejmě Praha), nebo v cizině (Německo, Itálie, Řecko, Spojené státy, Indie aj.). Třetí oddíl pojednává o prostředích, v nichž se pohybuje, nebo jsou pro něj důležitá či patří k jeho zájmům: katolicismus, literární kritika, rozhlas a televize, divadelnictví a provokatérství, hudba (málokdo ví, že Putna je také zdatný zpěvák duchovní hudby; právě mu vyšlo CD spojené s knižním pojednáním o barokní hudbě O smrti i vesele), univerzita, politika (zvláště Václav Havel, jemuž věnoval výbornou a v mnohém objevnou knihu Václav Havel – Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století), gay komunita (nebojte se, nečekají vás „žádné srdceryvné comingoutové historky“, jak upozorňuje v jedné z otázek M. Bedřich), protestantismus. Zkrátka, jako jsou široké zájmy Putnovy, tak i knižní rozhovor s ním má řadu nesmírně zajímavých témat.

  MILAN ŠILHAN

  Zdroj: Knižní novinky č.24-25/2013

  - Vždycky v menšině - rec. M. Šilhan

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)