Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Cairns, Kate

Portál, 2013

295 Kč251 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů. Nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neumí si uvědomit smysluplnost své existence. Nedostatek lásky v raném dětství je nepochybně traumatem. Kniha Kate Cairns vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost, a nabízí strategie, které mohou rodičům a vychovatelům dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, pomoci překonat toto počáteční trauma. Láska a smysl, to jsou témata knihy i životní témata každého z nás. Kniha je určena náhradním rodičům a také sociálním pracovníkům a terapeutům, kteří pracují s pěstouny a adoptivními rodiči.
Kate Cairns pracuje jako sociální pracovnice. V její rodině našlo během pětadvaceti let nový domov dvanáct dětí, kterým byli se svým mužem pěstouny.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Traumata v raném vztahu a psychická odolnost

 • Překladatel:Antonínová, Hana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0370-4

 • Počet stran / vazba:184 / Brožovaná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:22306801

 • EAN:9788026203704

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autorka, britská sociální pracovnice a školitelka místní asociace pro adopci a náhradní péči (British Association for Adoption and Fostering), otevírá svou knihu předmluvou, která vedle jiného obsahuje důležité upozornění: Tato kniha není „kuchařka“, neřekne vám, jak to máte dělat.

  Publikace je rozdělena do dvou částí s poetickými názvy „Jak se rodí láska“ a „Hledání smyslu“. Osy obou částí jsou tvořeny stejnou trojicí témat: vazba – trauma – odolnost (resilience), jež se vyskytuje v originálním názvu této knihy. Už od první kapitoly stručně shrnující emocionální vývoj dítěte je zřejmé, že Cairns ve svých úvahách o opuštěných a traumatizovaných dětech vychází převážně z psychoanalytických vývojových konceptů a teorie hlubinné psychoterapie. Klíčovým vývojovým konceptem se pro ni stává Bowlbyho teorie vazby a její četné aplikace rozvíjené stoupenci tohoto nyní tak rozšířeného a populárního přístupu. Pojem vazba nebo připoutání, jak je termín „attachment“ v češtině překládán, tak čtenáře provází celou knihou.

  Beletristická forma úvodních kapitol, které jsou, navzdory závažnosti tématu, prodchnuty vtipem a humorem, čtenáře spolehlivě vtáhne do tématu. Zlomkovité, kurzívou vyvedené vsuvky a úvodníky jednotlivých podkapitol o vzteku, strachu, zármutku, samotě, soucitu a dalších emocích, přiléhavě ilustrují popisovanou dynamiku lidské mysli. Tyto působivé útržky ze života opuštěných a traumatizovaných dětí v pěstounské péči podporují v čtenáři zaujetí pro problém, které bude potřebovat ve druhé, náročnější části knihy.

  Druhá část publikace je na popularizační text poměrně složitá. Přes veškerou snahu autorky vyložit téma srozumitelně, čtivě a přehledně, se s narůstajícím počtem stran lehkost a jasnost postupně vytrácí. Nejde v žádném případě o autorčinu neobratnost. Daň z čtivosti si zde vybírá složitost samotného tématu péče o opuštěné, týrané a zanedbané děti. Souvislosti aktuálního, mnohdy nepochopitelného chování dětí v pěstounské péči autorka hledá v celém jejich dosavadním vývoji. Pro svou argumentaci nachází oporu nejen ve svých letitých zkušenostech pěstounky, ale také v mnoha psychologických teoriích a moderních poznatcích výzkumu o fungování mozku.

  Autorka předpokládá, že základem dobré a poučené péče o trpící děti je porozumění jejich potřebám v celé šíři. Teprve tehdy, když chování a prožívání těchto dětí porozumíme, můžeme odpovědně zvážit, co pro ně můžeme udělat, abychom jim ulevili. Specifičnost chování a prožívání traumatizovaných dětí ovšem vyžaduje zásadní revizi běžného výchovného přístupu k dětem. Cairns doslova uvádí: „Rodičovská péče o nejistě připoutané děti je velmi často v rozporu s přirozenou intuicí; pečovatelé se musejí naučit, jak přistupovat k dětem, které nedokážou regulovat stres a impulzy.“ Autorka dává k dispozici obsáhlý arzenál vědomostí, praktických rad a návodů, jak se s touto náročnou prací co nejlépe vypořádat. Obecná doporučení a rady jsou v závěru kapitol shrnuty a konkretizovány v přehledných tabulkách. Nejen z obsahu těchto tabulek je zřejmé, že si autorka plně uvědomuje důležitou funkci dalších pomáhajících osob, které nepečují přímo o trpící dítě. Opakovaně zdůrazňuje nutnost fundované podpory pro pěstouny a jejich rodiny, stejně jako funkční sociální sítě, které budou společně pracovat ku prospěchu opuštěných dětí.

  Ještě než se dostaneme k závěru knihy, čeká nás kapitola věnovaná traumatu, kterou je možné označit za jeden z nejlepší úvodů do problematiky, který kdy byl v češtině publikován. Lze jej proto doporučit i jako samostatnou četbu pro všechny, kterých se téma traumatu a jeho zpracování osobně nebo profesionálně dotýká.

  Závěrečné kapitoly zhodnocují relativně nový a stále populárnější koncept odolnosti (resilience). Nabízejí zajímavé podněty k zamyšlení a inspiraci, které je možné využívat při práci s opuštěnými a traumatizovanými dětmi. Otevírají širší obzor možností rozvíjení duchovních potřeb a seberealizace. Kniha by se mohla stát povinnou literaturou pro všechny, kdo se chtějí věnovat péči o opuštěné děti. V době, kdy u nás dochází k zásadním změnám v systému péče o puštěné děti je nakladatelský počin tohoto druhu třeba ocenit a doufat, že nezůstane nezužitkován.

  Petr Sakař
  Psychologie Dnes 9/2013

  - Kate Cairns: Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem – rec. Petr Sakař

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)