Průvodce rodinnou mediací

Průvodce rodinnou mediací

Šišková, Tatjana (ed.)

Portál, 2016

479 Kč407 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů.
V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k dětem, ale i o vztahy mezi sourozenci nebo partnery, o problematiku dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další spory. Téma je ukázáno na velké řadě kazuistik. Pozornost je věnována jednotlivým fázím, postupům a technikám mediace: např. technice přeformulování stížnosti na potřebu nebo hledání způsobu, jak definovat předmět jednání a zajistit vzájemné porozumění.
Jedna z kapitol přináší informace o právním rámci rodinné mediace. Nový občanský zákoník zavedl řadu změn a mediaci pokládá za alternativu rodinných soudních sporů. Popsána je také efektivní spolupráce mediátora s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.
V knize je věnována pozornost i etice v mediaci, jež nebyla v českých nebo slovenských publikacích doposud systematicky zpracována. Publikace tak přináší poznatky o různých těžkostech či dilematech, které může mediátor prožívat.

Editorka PhDr. Tatjana Šišková pracuje jako mediátorka, lektorka a zkušební komisařka při Ministerstvu spravedlnosti ČR, je čestnou předsedkyní Asociace mediátorů České republiky (AMČR) a autorkou knihy Facilitativní mediace. Kromě PhDr. Jany Pružinské, PhD., která je mediátorkou a vysokoškolskou učitelkou na Slovensku, a Mgr. Evy Zakouřilové, jež pracuje jako sociální pracovnice, o mediaci přednáší a prakticky ji realizuje v Olomouci, další autorky Mgr. Elena Mešková, Bc. Jitka Řezaninová, Helena Stöhrová a Mgr. Dana Vrabcová působí v AMČR jako lektorky a mediátorky a také jako zkušební komisařky. Mgr. František Valeš s AMČR spolupracuje jako právník.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1157-0

 • Počet stran / vazba:256 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:22309601

 • EAN:9788026211570

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Šišková, Tatjana (ed.): Průvodce rodinnou mediací - Filip Šinkner
  casopisagora.cz/2017/01/tatjana-siskova-a-kol-pruvodce-rodinnou-mediaci/

  Kniha, sestavená Tatjanou Šiškovou, slibuje čtenáři, že jej prakticky uvede do složité problematiky rodinné mediace. K tomu využívá mimo teorie i velké množství kazuistik. Průvodce rodinnou mediací je přehledně členěn do kapitol a psán čtivou formou. Nejprve čtenáře seznámí se samotným termínem mediace – o co se vlastně jedná, jaká jsou její možná využití a v čem spočívá výhoda mediace proti jiným řešením rodinných sporů.

  Pozornost autoři rovněž věnují tomu, jaké nároky jsou kladeny na osobu mediátora a popisují věci, na které je zapotřebí dát si pozor. Následuje popis průběhu mediace a jednotlivých konkrétních případů. Oceňuji, že kniha uvádí příklady z praxe velmi konkrétně a poskytuje navigaci procesem mediace doslova krok po kroku, včetně zohlednění toho, co dělat, když se v nějaké z fází klient „zasekne“. Líbilo se mi i popsání různých případů mediace, které byly z toho či onoho důvodu specifické – například urovnávání sporu mezi manželi z rozdílných kultur, ve kterém se jeden z kamenů úrazu nacházel v tom, kdo má koho pozdravit, když přijde manžel domů.

  Průvodce rodinnou mediací obsahuje i kapitolu týkající se zákonného rámce probíraných témat. Kladně hodnotím i zaměření se na etickou stránku řešení konfliktů a nejen na právní. Z celé knihy je znát, že autoři vycházejí z praktických zkušeností, nejen jejich vyjadřováním respektu mediátorům, ale i popsáním vlastních etických dilemat, jako je například situace, ve které se klienti shodnou na způsobu výchovy, který podle mediátora není ideální.

  Myslím, že kniha je dobrým představením principů rodinné mediace a že se hodí každému, kdo se chce o tématu dozvědět něco bližšího. Nevím, jak moc bude vhodná pro ty, kteří mají s mediací vlastní zkušenosti, ale přínosné jim mohou být místní kazuistiky i popsaná etická dilemata. Ani laický čtenář se nemusí knihy bát. Nabízí otázky i způsoby řešení, které mohou dle mého názoru usnadnit projednávání sporů i v běžném partnerském vztahu. Pro čtení bych doporučil proložit postupným čtením kazuistik ostatní kapitoly – pokud budete číst celou knihu chronologicky, může se stát, že případových studií na vás bude moc za sebou a splynou vám dohromady.

  - 18.05.2017

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)