Průvodce rodinnou mediací

Průvodce rodinnou mediací

Šišková, Tatjana (ed.)

Portál, 2016

479 Kč383 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů.
V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k dětem, ale i o vztahy mezi sourozenci nebo partnery, o problematiku dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další spory. Téma je ukázáno na velké řadě kazuistik. Pozornost je věnována jednotlivým fázím, postupům a technikám mediace: např. technice přeformulování stížnosti na potřebu nebo hledání způsobu, jak definovat předmět jednání a zajistit vzájemné porozumění.
Jedna z kapitol přináší informace o právním rámci rodinné mediace. Nový občanský zákoník zavedl řadu změn a mediaci pokládá za alternativu rodinných soudních sporů. Popsána je také efektivní spolupráce mediátora s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.
V knize je věnována pozornost i etice v mediaci, jež nebyla v českých nebo slovenských publikacích doposud systematicky zpracována. Publikace tak přináší poznatky o různých těžkostech či dilematech, které může mediátor prožívat.

Editorka PhDr. Tatjana Šišková pracuje jako mediátorka, lektorka a zkušební komisařka při Ministerstvu spravedlnosti ČR, je čestnou předsedkyní Asociace mediátorů České republiky (AMČR) a autorkou knihy Facilitativní mediace. Kromě PhDr. Jany Pružinské, PhD., která je mediátorkou a vysokoškolskou učitelkou na Slovensku, a Mgr. Evy Zakouřilové, jež pracuje jako sociální pracovnice, o mediaci přednáší a prakticky ji realizuje v Olomouci, další autorky Mgr. Elena Mešková, Bc. Jitka Řezaninová, Helena Stöhrová a Mgr. Dana Vrabcová působí v AMČR jako lektorky a mediátorky a také jako zkušební komisařky. Mgr. František Valeš s AMČR spolupracuje jako právník.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1157-0

 • Počet stran / vazba:256 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:22309601

 • EAN:9788026211570

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Šišková, Tatjana (ed.): Průvodce rodinnou mediací - Filip Šinkner
  casopisagora.cz/2017/01/tatjana-siskova-a-kol-pruvodce-rodinnou-mediaci/

  Kniha, sestavená Tatjanou Šiškovou, slibuje čtenáři, že jej prakticky uvede do složité problematiky rodinné mediace. K tomu využívá mimo teorie i velké množství kazuistik. Průvodce rodinnou mediací je přehledně členěn do kapitol a psán čtivou formou. Nejprve čtenáře seznámí se samotným termínem mediace – o co se vlastně jedná, jaká jsou její možná využití a v čem spočívá výhoda mediace proti jiným řešením rodinných sporů.

  Pozornost autoři rovněž věnují tomu, jaké nároky jsou kladeny na osobu mediátora a popisují věci, na které je zapotřebí dát si pozor. Následuje popis průběhu mediace a jednotlivých konkrétních případů. Oceňuji, že kniha uvádí příklady z praxe velmi konkrétně a poskytuje navigaci procesem mediace doslova krok po kroku, včetně zohlednění toho, co dělat, když se v nějaké z fází klient „zasekne“. Líbilo se mi i popsání různých případů mediace, které byly z toho či onoho důvodu specifické – například urovnávání sporu mezi manželi z rozdílných kultur, ve kterém se jeden z kamenů úrazu nacházel v tom, kdo má koho pozdravit, když přijde manžel domů.

  Průvodce rodinnou mediací obsahuje i kapitolu týkající se zákonného rámce probíraných témat. Kladně hodnotím i zaměření se na etickou stránku řešení konfliktů a nejen na právní. Z celé knihy je znát, že autoři vycházejí z praktických zkušeností, nejen jejich vyjadřováním respektu mediátorům, ale i popsáním vlastních etických dilemat, jako je například situace, ve které se klienti shodnou na způsobu výchovy, který podle mediátora není ideální.

  Myslím, že kniha je dobrým představením principů rodinné mediace a že se hodí každému, kdo se chce o tématu dozvědět něco bližšího. Nevím, jak moc bude vhodná pro ty, kteří mají s mediací vlastní zkušenosti, ale přínosné jim mohou být místní kazuistiky i popsaná etická dilemata. Ani laický čtenář se nemusí knihy bát. Nabízí otázky i způsoby řešení, které mohou dle mého názoru usnadnit projednávání sporů i v běžném partnerském vztahu. Pro čtení bych doporučil proložit postupným čtením kazuistik ostatní kapitoly – pokud budete číst celou knihu chronologicky, může se stát, že případových studií na vás bude moc za sebou a splynou vám dohromady.

  - 18.05.2017

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)