Zdravotní postižení a pomáhající profese

Zdravotní postižení a pomáhající profese

Michalík, Jan a kol.

Portál, 2011

737 Kč626 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Publikace je určena pro široký okruh pracovníků tzv. pomáhajících profesí, kteří se v České republice v rámci své činnosti setkávají s osobami se zdravotním postižením. Cílem knihy je přinést nové a komplexní informace o fenoménu zdravotního postižení a jeho dopadech na člověka v současné české společnosti.
Úvodní kapitoly se věnují popisu současných tendencí společenského vývoje v ČR ve vztahu k této minoritě obyvatel – občanů se zdravotním postižením. Jsou zde prezentovány aktuální demografické údaje i přehled koncepcí a dokumentů českého státu za posledních 20 let, které souvisely s veřejnou správou a vztahem k osobám se zdravotním postižením. Další kapitoly se zaměřují na konkrétní zdravotní postižení: na mentální postižení včetně exkurzu k duševním onemocněním, na postižení tělesné, zrakové, sluchové a na oblast narušených komunikačních schopností. V každé kapitole čtenář nalezne základní údaje a informace o daném zdravotním postižení, stručný přehled terminologie, klasifikaci a základní charakteristiku osob s příslušným zdravotním postižením. Následuje oblast zaměřená na specifické projevy a dopady daného zdravotního postižení, možnosti (a meze) poradenství a dalších intervenčních přístupů a metod se zohledněním tzv. resortních specifik. Přeheldným způsobem jsou podána i pravidla pro jednání, jeho zásady a metody, formy a případná rizika v komunikaci. V závěru jsou zařazeny také odkazy na další možné zdroje informací, poradenská pracoviště, organizace občanů sdružující osoby s daným druhem zdravotního postižení atd.
Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D., působí na katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na právní úpravu postavení osob se zdravotním postižením, diskriminaci, věnuje se i výzkumné a publikační činnosti. Autorský kolektiv dále tvoří Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D., Mgr. Renata Mlčáková, PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D., prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-859-3

 • Počet stran / vazba:512 / Pevná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:21108801

 • EAN:9788073678593

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • V první části publikace autoři seznamují čtenáře s obsahem pojmů pomáhající profese, charakteristika zdravotního postižení, společenské aspekty postavení občanů se zdravotním postižením a to se zaměřením na současné tendence společenského vývoje v ČR. Taktéž se čtenář seznámí s příklady postavení občanů se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. První část publikace končí kapitolou věnující se základním charakteristikám pečujících rodin.

   

  Mnohem obsáhlejší je druhá část, která se věnuje jednotlivým druhům zdravotního postižení. Podává velmi dobrou informaci o konkrétních zdravotních postiženích – mentálním, fyzickém, senzorickém a z oblasti narušených komunikačních schopností. V každé z uvedených kapitol získá čtenář mimo základní informace terminologické taktéž informace o etiologii, specifických projevech a komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Každá kapitola druhé části je v závěrečné pasáži věnována dopadům zdravotního postižení a možnostem intervenčních přístupů, včetně rozsáhlé přílohové části s odkazy na další zdroje informaci, poradenská pracoviště, svépomocné organizace a sdružení.

   

  Není mnoho publikací, kde by čtenář nalezl tak precizní vymezení zdravotního postižení s přehledem relevantních koncepcí a dokumentů ČR za poslední desetiletí, aktuální demografické údaje nevyjímaje. Jak vedoucí autorského týmu uvádí v předmluvě, recenzovaná kniha je určená pracovníkům pomáhajících profesí a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Kniha však může být přínosem i pro laickou veřejnost, neboť autoři skutečně přehledně podávají pravidla pro jednání s lidmi se zdravotním postižením, zásady, metody, formy i případná rizika komunikace.

   

  Publikace se tak stává přínosnou pro odbornou i širší veřejnost, poskytuje výborné a komplexní informace o fenoménu zdravotního postižení jako závažné životní situace, stejně jako doprovodného fenoménu – pomáhajících profesích.

  MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D.
  MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

  - Jan Michalík a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese – rec. R. Čevela, L. Čeledová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)