Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Zdravotní postižení a pomáhající profese

Zdravotní postižení a pomáhající profese

Vaše cena s DPH
737 Kč 663 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-859-3
Počet stran / vazba
512 / Pevná
Rok vydání
2011
Kód
21108801
EAN
9788073678593
Obálka v tiskové kvalitě


Publikace je určena pro široký okruh pracovníků tzv. pomáhajících profesí, kteří se v České republice v rámci své činnosti setkávají s osobami se zdravotním postižením. Cílem knihy je přinést nové a komplexní informace o fenoménu zdravotního postižení a jeho dopadech na člověka v současné české společnosti.
Úvodní kapitoly se věnují popisu současných tendencí společenského vývoje v ČR ve vztahu k této minoritě obyvatel – občanů se zdravotním postižením. Jsou zde prezentovány aktuální demografické údaje i přehled koncepcí a dokumentů českého státu za posledních 20 let, které souvisely s veřejnou správou a vztahem k osobám se zdravotním postižením. Další kapitoly se zaměřují na konkrétní zdravotní postižení: na mentální postižení včetně exkurzu k duševním onemocněním, na postižení tělesné, zrakové, sluchové a na oblast narušených komunikačních schopností. V každé kapitole čtenář nalezne základní údaje a informace o daném zdravotním postižení, stručný přehled terminologie, klasifikaci a základní charakteristiku osob s příslušným zdravotním postižením. Následuje oblast zaměřená na specifické projevy a dopady daného zdravotního postižení, možnosti (a meze) poradenství a dalších intervenčních přístupů a metod se zohledněním tzv. resortních specifik. Přeheldným způsobem jsou podána i pravidla pro jednání, jeho zásady a metody, formy a případná rizika v komunikaci. V závěru jsou zařazeny také odkazy na další možné zdroje informací, poradenská pracoviště, organizace občanů sdružující osoby s daným druhem zdravotního postižení atd.
Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D., působí na katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na právní úpravu postavení osob se zdravotním postižením, diskriminaci, věnuje se i výzkumné a publikační činnosti. Autorský kolektiv dále tvoří Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D., Mgr. Renata Mlčáková, PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D., prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D., prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.Jan Michalík a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese – rec. R. Čevela, L. Čeledová

V první části publikace autoři seznamují čtenáře s obsahem pojmů pomáhající profese, charakteristika zdravotního postižení, společenské aspekty postavení občanů se zdravotním postižením a to se zaměřením na současné tendence společenského vývoje v ČR. Taktéž se čtenář seznámí s příklady postavení občanů se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. První část publikace končí kapitolou věnující se základním charakteristikám pečujících rodin.

 

Mnohem obsáhlejší je druhá část, která se věnuje jednotlivým druhům zdravotního postižení. Podává velmi dobrou informaci o konkrétních zdravotních postiženích – mentálním, fyzickém, senzorickém a z oblasti narušených komunikačních schopností. V každé z uvedených kapitol získá čtenář mimo základní informace terminologické taktéž informace o etiologii, specifických projevech a komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Každá kapitola druhé části je v závěrečné pasáži věnována dopadům zdravotního postižení a možnostem intervenčních přístupů, včetně rozsáhlé přílohové části s odkazy na další zdroje informaci, poradenská pracoviště, svépomocné organizace a sdružení.

 

Není mnoho publikací, kde by čtenář nalezl tak precizní vymezení zdravotního postižení s přehledem relevantních koncepcí a dokumentů ČR za poslední desetiletí, aktuální demografické údaje nevyjímaje. Jak vedoucí autorského týmu uvádí v předmluvě, recenzovaná kniha je určená pracovníkům pomáhajících profesí a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Kniha však může být přínosem i pro laickou veřejnost, neboť autoři skutečně přehledně podávají pravidla pro jednání s lidmi se zdravotním postižením, zásady, metody, formy i případná rizika komunikace.

 

Publikace se tak stává přínosnou pro odbornou i širší veřejnost, poskytuje výborné a komplexní informace o fenoménu zdravotního postižení jako závažné životní situace, stejně jako doprovodného fenoménu – pomáhajících profesích.

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D.
MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.