Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Psycholog a jeho svědectví o Kristu

Psycholog a jeho svědectví o Kristu

Vaše cena s DPH
355 Kč 320 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-451-9
Počet stran / vazba
312 / Brožovaná
Rok vydání
2008
Kód
13102401
EAN
9788073674519
Obálka v tiskové kvalitě


Známý renomovaný psycholog vstupuje svou knihou do debaty, která už po staletí zaměstnává historiky i teology: Byl Ježíš jenom člověkem s mimořádnými schopnostmi, nebo byl Bůh se vším všudy a jeho lidství mu bylo jenom okrasou? Prožíval Ježíš Kristus navíc zcela lidské trauma adoptovaného syna? Hledal po celý život svého biologického otce? Jak ho to ovlivnilo a jak to dodnes ovlivňuje křesťany a křesťanské náboženství? Autor přitom vychází ze své psychoterapeutické a poradenské praxe, o své víře a vztahu k církvi však píše také jako angažovaný a kriticky uvažující křesťan.

Klimeš J.: Psycholog a jeho svědectví o Kristu - rec. M. Nakonečný

Kniha významného českého psychologa, kterému již v Portálu vyšla publikace Partneři a rozchody (2005), oslovuje, kromě jiných, především ty intelektuály, kteří vedou vnitřní zápas o víru v lidství božího syna Ježíše Krista a o náboženskou víru vůbec. Lze si vůbec, v souvislosti s osudy Ježíše Krista, klást otázky, které se vtírají psychologům, zabývajícími se problémy psychodiagnostiky a psychoterapie, např. jak prožíval svůj původ ? Lidské stránky Božího syna potvrzují i stránky Bible (např. Ježíšův strach ze smrti, který prožíval na Hoře Olivetské a který překonal oním vnitřním imperativem „staň se tvá vůle, Pane“). Jak daleko však lze jít v psychologické analýze této výjimečné historické osobnosti, jíž Ježíš Kristus nepochybně byl ? Existují o něm i obsáhlé „charakterologické studie“ (např. čes. překl. Ch.E. Jeffersonovy knihy Ježíšův charakter, 1947), opírající se o svědectví evangelií. Avšak jak daleko, do jaké hloubky psychologické analýzy lze jít u osobnosti vystupující před dvěma tisíci léty a s prameny, které se opírají zejména o svědectví Kristových apoštolů ?

Čtenář, vycházeje nezbytně z těchto otázek, bude nepochybně pozorně sledovat zajímavé téma psychologické charakteristiky Ježíšovy osobnosti, tím spíše, že autor této charakteristiky se v úvodu své práce sám prezentuje jako člověk, který „má křesťanství rád“, „vždycky obhajoval víru“, ale má řadu výhrad k činnosti katolické církve a soudí, že „křesťanství není nic jiného než předávané svědectví“, což není zcela v souladu s katolickým fundamentalismem, který se opírá o tomistický racionalismus, ale který dnes doznal v tomto směru mnoho revizionismu.

Prozradit čtenáři k čemu autor v pojetí Ježíše Krista jako Boha i člověka dospěl, by bylo jako v úvodu k detektivce napsat již předem že vrahem je zahradník. Neboť autorova kniha je zdrojem dobrodružství duchovního hledání v jehož rámci se v ní vynořují otázky par excellence mysl vzrušující, jako např. otázka lidské nesmrtelnosti, „mentální reprezentace existence Boha“ (svádějící často k ateismu, ačkoli, již C.G. Jung zdůraznil, že existence „archetypu Boha“ neznamená psychologizaci božího bytí a nepopírá absolutní bytnost Boha) a dále ovšem problémy vztahu náboženství a korálky, současné situace katolické církve a řada dalších otázek. Je to nepochybně kniha podnětná, která věřící i nevěřící vede k přemýšlení nejen o Bohu, ale o víře vůbec.

 

Prof. PhDr. Milan Nakonečný

Jeroným Klimeš na ČRo6
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. je renomovaným psychologem a autorem knih spadajících do této oblasti. V nakladatelství Portál mu vyšel úspěšný titul Partneři a rozchody, a novinka z nedávné doby Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Záznam rozhovoru s Jeronýmem Klimešem vysílaným na stanici ČRo6 (formát mp3) je k dispozici na tomto prokliku.

Internetové odkazy:

Rozhovor s PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D. vysílaným na stanici ČRo6

Osobní webová prezentace Jeronýma KlimešeKnihy Jeronýma Klimeše vydané v nakladatelství Portál:

Partneři a rozchody

Psycholog a jeho svědectví o Kristu


PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.