Zamlčené rány

Zamlčené rány

Müller, Wunibald

Portál, 2011

199 Kč169 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi
Sexuální skandály otřásly v poslední době katolickou církví zejména v USA, Irsku a v německy mluvících zemích. Oběti sexuálních zločinů, které se odehrály před několika desítkami let, se dnes hlásí o slovo a na světlo dne se dostávají zranění, o nichž se dlouho mlčelo. Pod drobnohledem veřejnosti se ocitly výchovné instituce katolické církve. Autor se pokouší podat přesně rozlišujícím jazykem především psychologický obraz příčin zranění, která mnohdy vyrůstají z dobře míněných pokusů o pomoc a empatii. Kromě mnoha kazuistik (celibát, homosexualita, pedofilie, efébofilie) nastiňuje také možné cesty k prevenci sexuálních přečinů a především k uzdravení. Naznačuje také, jaká cesta vede k vyvážené a zdravé sexualitě Bohu zasvěcených osob, ale také vychovatelů a pomáhajících profesí. Kniha není pokusem o obžalobu církve, ale o porozumění složitému předivu vztahů, které se právě ve spirituálním prostředí mohou proměnit v mocenský nástroj vychovatele-pastýře k vychovávanému-dítěti.
Wunibald Müller je teolog, psycholog a zkušený psychoterapeut, spolu s Anselmem Grünem vede dům pro duchovní obnovy v benediktinském opatství Münsterschwarzach v Německu. Je autorem řady knih, v Portálu vychází také Zamilovanost (2011).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-833-3

 • Počet stran / vazba:216 / Brožovaná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:13202901

 • EAN:9788073678333

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Německý psychoterapeut a teolog, jenž spolu s Anselmem Grünem vede exerciční dům v německém benediktinském opatství Münsterschwarzach, vyslyšel naléhání nakladatelství Kösel a napsal knihu, která se nyní dostává do rukou i českému čtenáři. O zraněních je třeba mluvit, jinak se nikdy nezahojí. Taková slova bychom mohli zvolit jako motto knihy, která odvážně a nekompromisně otevírá jedno z nejpalčivějších a zároveň nejcitlivějších témat současné katolické církve – sexuální zneužívání dětí a mladistvých duchovními osobami.

  Co vede ty, kteří by měli jen pomáhat a sloužit, k takovým činům? Proč zneužívají důvěru těch nejslabších a dopouštějí se na nich násilí? Proč jsou mezi nimi často kněží, kteří u okolí nezpůsobují naprosto žádná podezření a jsou velmi oblíbení? Existuje přímá souvislost mezi celibátem a sexuálním zneužíváním? Jakým způsobem předcházet podobným přečinům? Tyto a další otázky se autor snaží trpělivě a poctivě zodpovědět, aniž by sahal po příliš laciných odpovědích a zjednodušujících klišé. Poukazuje přitom na příčiny těchto zranění a na to, jaké způsoby by mohly pomoci jim předcházet. Církev se musí k sexuálním skandálům postavit čelem, spolupodílet se na uzdravení zranění, musí stát jednoznačně na straně obětí a snažit se hledat cesty co nejúčinnější prevence. Jen tak si může opět zasloužit důvěru společnosti.

  Kniha církev neobžalovává, ale snaží se tyto neblahé fenomény popsat, analyzovat a porozumět jim. Snad vůbec největší předností zmíněné publikace je její nesmlouvavá otevřenost a systematičnost. Pečlivě se pokouší vystopovat i to, jaký charakter člověka může být ohrožením a potenciálním nebezpečím – je to především narcistní a překvapivě i přehnaně pasivní, závislá a přizpůsobivá osobnost. Müllerova studie je proto nezbytnou pomůckou především pro představené, vychovatele a duchovní doprovázející. S největším užitkem si knihu bezesporu přečtou ti, kteří jsou pověřeni formací Bohu zasvěcených osob a mohou tak aspoň nepřímo ovlivnit integraci jejich sexuality. Jistě velmi pomůže i řadovým kněžím a řeholníkům, či věřícím, kteří ve svém okolí či dokonce ve vlastním životě delší dobu pozorují, že „něco není v pořádku“. Lze si jen přát, aby kniha nezapadla, ale naopak rozvířila debatu. Ta by mohla církvi přinést kýženou katarzi.

  Jan Regner
  Universum 2/2011

  - W. Muller: Zamlčené rány - rec. J. Regner

 • Skandální případy sexuálního zneužívání katolickými kněžími dávají v posledních letech římské církvi pořádně zabrat. A pokrytecké mlžení mnohých prelátů už tak otřesnou reklamu ještě zdůrazňuje. Katolický autor Wunibald Müller je jiný – do bolavého vředu řeže skalpelem.

    Hnis z té rány zapáchá a Müller se nesnaží tvrdit, že ne. „Jestliže chce církev obstát v této krizi, kterou momentálně prožívá v souvislosti s případy sexuálního zneužívání, a plodně se z ní poučit, pak nestačí přepracovávat směrnice,“ cílí k jádru věci. Zamlčované nemoci nelze léčit. Laika možná zaskočí, že autor takto husovsky otevřených a přímočarých vět je nejen významným psychoterapeutem, ale také teologem; mezi katolickým klérem uznávanou personou.

    Upřímná snaha vyhnout se neupřímnostem čiší z každé stránky Müllerovy knihy a je jednou ze zásadních hodnot textu. Vedle případů sexuálního zneužívání kněžími se věnuje i oblastem úzce souvisejícím: Sexualitu je třeba (a to i v řadách církve) vysvobodit ze zajetí. Proč by se kněží nemohli ženit? Co špatného je na kněžství homosexuálně orientovaného muže? Z jeho kontroverzních, ale nesmírně aktuálních a naléhavých témat musejí konzervativním dogmatikům vstávat vlasy na hlavě.

    Müllerovi se však v žádném případě nejedná o laciný výprodej tradičních církevních hodnot ani o předhazování krvavé flákoty bulvárním titulkářům. Hraniční otázky nahlíží s vhledem a hlubokou znalostí církevního prostředí, a jde-li na dřeň, tak z potřeby odstraňovat zhoubné nádory. Nelíbí se mu malomocenství zakrývané nachovými rouchy, chce pravdu. „Když zamlčuji, nevyslovuji to, co musí být vysloveno.“

    Zamlčené rány nejsou odsuzující obžalobou církve, ale kultivovanou provokací a výzvou k odvážné diskusi. Ve vlastním zájmu by na ni měli slyšet církevní představitelé i široká věřejnost.

   

  MILOŠ KOZUMPLÍK

  Časopis Týden

  - Znásilněni mlčením - rec. M. Kozumplík

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)