Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Jak přežít s poruchami učení

Jak přežít s poruchami učení

Vaše cena s DPH
189 Kč 170 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Rádce pro děti
Překladatel
Diestlerová, Petra
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0156-4
Počet stran / vazba
96 / Brožovaná
Rok vydání
2012
Kód
12503001
EAN
9788026201564
Obálka v tiskové kvalitě


Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poruchu učení. Může to být dyslexie neboli porucha čtení, dysortografie čili potíže s pravopisem, ale také to mohou být problémy s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly a školní prací. Tahle kniha ti ukáže, že existují různé podoby problémů s učením a také že je spousta cest, které ti mohou pomoci, aby se ti lépe učilo a hlavně aby ti ve škole bylo dobře. Také zjistíš, že z dětí s poruchou učení mohou vyrůst úspěšní dospělí a že člověk, který má třeba dyslexii, rozhodně není hloupý. Poradíme ti, jak se správně učit, jak si uspořádat věci v tašce a na stole a také jak si najít kamarády a dobře vycházet s ostatními lidmi. Uvidíš, že nad poruchami učení se dá vyhrát! Kniha osloví děti s poruchami učení, jejich rodiče, učitele a vychovatele.
Gary Fisher, Ph.D., a Rhoda Cummings, Ed.D., působí na univerzitě v Nevadě na katedře poradenské a školní psychologie.

Jak přežít s poruchami učení
Jak přežít s poruchami učení
Jak přežít s poruchami učení
Jak přežít s poruchami učení
Jak přežít s poruchami učení
Jak přežít s poruchami učení
Fisher, Gary; Cummings, Rhoda: Jak přežít s poruchami učení - recenzent Mgr. Helena Červinková

Problematika specifických poruch učení (SPU) je stále aktuální téma mezi odborníky i širokou veřejností. Rhoda Cummings zužitkovala ve své knize více než 30letou praxi se vzděláváním studentů a zkušenosti s výchovou syna se SPU. Oba autoři působí na Univerzitě v Nevadě, Rhoda Cummings je emeritní profesorkou na Katedře poradenství a školní psychologie.

Kniha je tvořena 12 kapitolami. Každá z kapitol je doplněna příběhy konkrétních dětí umožňující lepší porozumění situacím, které mohou děti se SPU prožívat. Nechybí ani odkazy na další publikace, které mohou být nápomocny dětem, rodičům i učitelům zajímajícím se o problematiku SPU. Jazyková stránka knihy je uzpůsobena dětským čtenářům.

V úvodu knihy (1. a 3. kapitola) je srozumitelně vysvětlen pojem SPU, jeho etiologie, diagnostika a symptomatologie včetně odlišení znaků nespadajících pod SPU. Autoři popisují jak symptomy SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), tak některé symptomy vývojové dysfázie, které mohou být prekurzorem SPU. Druhá kapitola popisuje potíže ve sluchové a zrakové diferenciaci, které se mohou objevit u jedinců se SPU, a také praktické tipy pro efektivnější učení. Následující kapitoly (4. a 5.) obsahují informace o legislativní podpoře dětí se SPU, vysvětlují termín speciální vzdělávací potřeby a také jakým způsobem vzniká individuální vzdělávací plán. Pochopitelně zde chybí vysvětlení pojmu podpůrná opatření, které vyplynulo z novelizované legislativy. 6. kapitola informuje o druzích inteligence a výkyvech ve výkonech ve škole a také dává příklady známých osobností se SPU. V 7. 8. a 9. kapitole se dětem radí, jak se mají vyrovnat s negativními pocity a také jak bojovat proti posměchu ostatních dětí. Nalezneme zde i poučení, jak se mají děti se SPU chovat ve škole. 10. kapitola pojednává o přátelství a o pravidlech, která je nutné dodržovat, aby přátelství vydrželo. V 11. kapitole se dočteme o tom, jak komunikovat s rodiči a jak si uspořádat čas strávený doma. Poslední kapitola je tvořena často kladenými otázkami o SPU a odpověďmi na ně.

V knize je prezentován model „nápravných tříd“, které existují paralelně vedle běžných tříd. Žáci v nastíněném modelu mohou navštěvovat některé předměty v běžné třídě a na některé docházejí do nápravných tříd. V našich podmínkách je možné žáky se specifickými poruchami učení vzdělávat v běžné třídě s podpůrnými opatřeními, které určí školské poradenské zařízení v rámci inkluze, nebo je vzdělávat ve škole, třídě, oddělení či studijní skupině pro žáky s vývojovými poruchami učení. Čtenáři, kteří nejsou zasvěceni do našeho systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, by mohli získat nesprávné informace.

Kniha je až na malou výtku zdařilé a povzbuzující dílo, určené dětem se SPU navštěvující základní školu. Dobrým pomocníkem bude však i rodičům a odborníkům, kterým usnadní vcítění se do dětí se SPU.

Mgr. Helena Červinková

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál