Jak přežít s poruchami učení

Jak přežít s poruchami učení

Fisher, Gary; Cummings, Rhoda

Portál, 2012

189 Kč161 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poruchu učení. Může to být dyslexie neboli porucha čtení, dysortografie čili potíže s pravopisem, ale také to mohou být problémy s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly a školní prací. Tahle kniha ti ukáže, že existují různé podoby problémů s učením a také že je spousta cest, které ti mohou pomoci, aby se ti lépe učilo a hlavně aby ti ve škole bylo dobře. Také zjistíš, že z dětí s poruchou učení mohou vyrůst úspěšní dospělí a že člověk, který má třeba dyslexii, rozhodně není hloupý. Poradíme ti, jak se správně učit, jak si uspořádat věci v tašce a na stole a také jak si najít kamarády a dobře vycházet s ostatními lidmi. Uvidíš, že nad poruchami učení se dá vyhrát! Kniha osloví děti s poruchami učení, jejich rodiče, učitele a vychovatele.
Gary Fisher, Ph.D., a Rhoda Cummings, Ed.D., působí na univerzitě v Nevadě na katedře poradenské a školní psychologie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Rádce pro děti

 • Překladatel:Diestlerová, Petra

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0156-4

 • Počet stran / vazba:96 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:12503001

 • EAN:9788026201564

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Problematika specifických poruch učení (SPU) je stále aktuální téma mezi odborníky i širokou veřejností. Rhoda Cummings zužitkovala ve své knize více než 30letou praxi se vzděláváním studentů a zkušenosti s výchovou syna se SPU. Oba autoři působí na Univerzitě v Nevadě, Rhoda Cummings je emeritní profesorkou na Katedře poradenství a školní psychologie.

  Kniha je tvořena 12 kapitolami. Každá z kapitol je doplněna příběhy konkrétních dětí umožňující lepší porozumění situacím, které mohou děti se SPU prožívat. Nechybí ani odkazy na další publikace, které mohou být nápomocny dětem, rodičům i učitelům zajímajícím se o problematiku SPU. Jazyková stránka knihy je uzpůsobena dětským čtenářům.

  V úvodu knihy (1. a 3. kapitola) je srozumitelně vysvětlen pojem SPU, jeho etiologie, diagnostika a symptomatologie včetně odlišení znaků nespadajících pod SPU. Autoři popisují jak symptomy SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), tak některé symptomy vývojové dysfázie, které mohou být prekurzorem SPU. Druhá kapitola popisuje potíže ve sluchové a zrakové diferenciaci, které se mohou objevit u jedinců se SPU, a také praktické tipy pro efektivnější učení. Následující kapitoly (4. a 5.) obsahují informace o legislativní podpoře dětí se SPU, vysvětlují termín speciální vzdělávací potřeby a také jakým způsobem vzniká individuální vzdělávací plán. Pochopitelně zde chybí vysvětlení pojmu podpůrná opatření, které vyplynulo z novelizované legislativy. 6. kapitola informuje o druzích inteligence a výkyvech ve výkonech ve škole a také dává příklady známých osobností se SPU. V 7. 8. a 9. kapitole se dětem radí, jak se mají vyrovnat s negativními pocity a také jak bojovat proti posměchu ostatních dětí. Nalezneme zde i poučení, jak se mají děti se SPU chovat ve škole. 10. kapitola pojednává o přátelství a o pravidlech, která je nutné dodržovat, aby přátelství vydrželo. V 11. kapitole se dočteme o tom, jak komunikovat s rodiči a jak si uspořádat čas strávený doma. Poslední kapitola je tvořena často kladenými otázkami o SPU a odpověďmi na ně.

  V knize je prezentován model „nápravných tříd“, které existují paralelně vedle běžných tříd. Žáci v nastíněném modelu mohou navštěvovat některé předměty v běžné třídě a na některé docházejí do nápravných tříd. V našich podmínkách je možné žáky se specifickými poruchami učení vzdělávat v běžné třídě s podpůrnými opatřeními, které určí školské poradenské zařízení v rámci inkluze, nebo je vzdělávat ve škole, třídě, oddělení či studijní skupině pro žáky s vývojovými poruchami učení. Čtenáři, kteří nejsou zasvěceni do našeho systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, by mohli získat nesprávné informace.

  Kniha je až na malou výtku zdařilé a povzbuzující dílo, určené dětem se SPU navštěvující základní školu. Dobrým pomocníkem bude však i rodičům a odborníkům, kterým usnadní vcítění se do dětí se SPU.

  Mgr. Helena Červinková

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Fisher, Gary; Cummings, Rhoda: Jak přežít s poruchami učení - recenzent Mgr. Helena Červinková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)