Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Leváci a jejich výchova

Leváci a jejich výchova

Vaše cena s DPH
177 Kč 159 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Jak u malého dítěte rozpoznat leváctví
Překladatel
Papoušek, Jiří
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0855-6
Počet stran / vazba
112 / Brožovaná
Rok vydání
2015
Kód
12104804
EAN
9788026208556
Obálka v tiskové kvalitě


Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák, rodí se však do světa, který je "uzpůsoben" především pro praváky, což s sebou může přinášet řadu obtíží. Kniha přináší základní informace týkající se biologických, fyziologických i psychologických aspektů a praktických dopadů této orientace. Kniha vyvrací nejrůznější mýty a rodičům, vychovatelům i pracovníkům pomáhajících profesí přináší užitečné informace a rady, jak rozpoznat leváka již v raném věku, jak pro něj vhodně uzpůsobit prostředí, jak dítěti pomoci překonávat možná úskalí a rozvíjet jeho přednosti.

Z leváka pravákem? Raději NE!
Snaha udělat z dítěte vyloženého praváka či leváka mu nijak neprospěje. Nebude mít koordinovanější pohyby ani nebude rychleji číst. Dětský mozek je od narození organizován svým specifickým způsobem. Můžeme dětem pomoci vylepšit koordinaci pohybů, ale přecvičování není ta správná cesta. U praváků řídí motorickou koordinaci levá hemisféra mozku.
Lidé spekulují o souvislostech mezi smíšenými laterálními preferencemi a ovládáním emocí, spojují „neurologickou dezorganizaci“ (neboli to, že člověk má dominantní oko, ruku, ucho a nohu na různých stranách těla) s vnitřní emocionální dezorganizací. Tvrdí, že lidé se smíšenými laterálními preferencemi často mění náladu, podléhají výbuchům vzteku a nelogickému chování. Poslední studie však naznačují, že určité typy poškození mozku v děloze, které mohou zapříčinit sklon k mentálnímu opožďování a velké množství vývojových problémů, mohou mít také vliv na geneticky dané laterální preference dítěte, tedy levorukost. Tyto děti nejsou genetickými leváky; v matčině děloze však došlo k poškození jejich mozku a to změnilo jejich povahu nebo genetickou laterální preferenci. Tento typ poškození mozku může často způsobit jinak nesouvisející problémy chování.
Dále dnes víme, že laterální preference u ruky a oka spolu příliš nesouvisí. Většina vědců a pedagogů dříve předpokládala, že člověk by měl dávat vždy přednost jedné polovině těla, tedy preferovat např. pravou ruku a pravé oko. Stanley Coren, eminentní experimentální psycholog na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru v Kanadě, už před mnoha lety zjistil, že to tak není. Téměř polovina leváků upřednostňuje pravé oko a zhruba jedna třetina praváků dává přednost levému. Je zajímavé, že upřednostňování jedné ruky se častěji spojuje s upřednostňováním nohy, kterou se kope.
Preference jednoho oka vypovídá o dominantním oku – tj. oku, kterým se člověk dívá. (Nejde ale o to, kterým okem vidíte ostřeji.) K otestování dominance očí můžete použít techniku bodování. Ukažte na objekt v dálce a nechte přitom obě oči otevřené. Například se postavte a ukažte na kliku u dveří. Pak zavřete jedno oko a všimněte si, jestli se váš prst pohnul, nebo zůstal přesně zaměřen na kliku. Pak udělejte totéž se svým druhým okem. Vaše dominantní oko je to, které je otevřené, když váš prst míří přímo na objekt, na který se díváte. Dr. Coren byl také jedním z prvních výzkumníků, kteří se zabývali otázkou věku v preferenci rukou. Odmítl názor, že počet leváků ve vyšších věkových skupinách je způsoben tlakem na přizpůsobení se pravoruké společnosti, a místo toho přišel s teorií, že leváci prostě umírají dříve než praváci. Částečně je to prý dáno tím, že těžké stroje, užívané například ve stavebnictví, jsou projektovány pro praváky, takže riziko nehody u leváků je vyšší. Coren zvažuje také možnost, že stres při narození vede k poškození mozku a že se to spíše může přihodit levákům než pravákům. Poznamenává také, že u leváků se častěji vyskytují alergie a astma, což je další možná příčina časnější smrti. I když studie dr. Corena jsou důležité, je nepochybným faktem, že starší leváci byli nuceni už v dětství změnit své laterální preference, a to je také hlavním důvodem úbytku leváků v této věkové skupině.


Díky tomu, že si dnes stále více uvědomujeme a chápeme problémy leváctví, rodiče i pedagogové pomalu prolamují mýty a učí se, že povzbuzování přirozených stranových preferencí jejich dětem pomůže se rozvíjet, učit se a žít v daleko větší pohodě.


Více o zmíněném tématu naleznete v knize: Leváci a jejich výchova