Mateřský koučink

Mateřský koučink

Černá, Jana

Portál, 2019

249 Kč199 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Mateřství je vše, jen ne učesaná reklama na plenkové kalhotky se spícím miminkem a odpočatou maminkou. Kniha se bez obalu zabývá nepříjemnými emocemi, které se pojí k těhotenství, šestinedělí a prvnímu adaptačnímu období v životě novopečené maminky a narozeného dítěte. Efektivními koučovacími technikami učí ženy zvládat své emoce, poznat sebe samu a získat odvahu prožít mateřství po svém bez negativního vlivu okolí a sociálních sítí.
Mgr. Jana Černá je psycholožka a fyzioterapeutka. Pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň jako psycholog. V ambulantní péči se zabývá psychickými problémy žen v šestinedělí a adaptačními problémy ve vztahu matky a novorozeného dítěte během jejich prvního roku.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Psychická příprava v těhotenství, během porodu a po něm

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1512-7

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:12114601

 • EAN:9788026215127

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Černá, Jana: Mateřský koučink - autor recenze: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

  Znám ženy, které početí dítěte dlouho odkládají jen kvůli svým strachům: bojí se, jak budou své mateřství prožívat (Co když nebudu mít své dítě ráda? Co když na něj budu křičet?…), bojí se toho, jaké to bude: (Přijdu o všechny své koníčky? Přijdu o práci? Co moje tělo?). Bojí se pohotovosti 24/7 a závazku na celý život. Některé tak moc, že se k mateřství nikdy neodhodlají.

  A na druhé straně jsou zase ženy, které si mateřství malují jako procházku růžovým sadem: (Nebudu muset pracovat. Lidé si mě budou jako matky vážit.) V pozadí jejich představ se přitom usmívá či spinká krásné miminko. Asi tušíte, jak to dopadá.

  Jana Černá píše, že mateřství je náročný sebepoznávací proces a také, že člověk sám sobě často nejvíce škodí svými strachy a úzkostnými očekáváními. Úzkosti někdy nastávající matku postihnou už počátkem těhotenství, často se pak rozvíjejí v souvislosti s očekáváním porodu: Ženy se bojí bolesti, toho, jak vše zvládnou, jak budou vypadat před svými partnery…

  Jedna z hlavních myšlenek knihy říká, že to, jaké myšlenky rozvíjíme, je v naší moci. Stejně tak, jako můžeme vyhledávat informace o všemožných komplikacích a pročítat děsivé zkušenosti na internetových fórech, můžeme si představovat i to, jak to bude hezké. Můžeme imaginovat pěkný a hladký porod a pomoci si tak k tomu, abychom vkročily na porodní sál s klidem a důvěrou v sebe samé, ve své tělo.

  Vedle strachů a úzkostí mapuje Jana Černá i další potíže, jež nastávající a čerstvé matky často trápí, a radí, co s nimi. Řadu matek dostane například do velkého stresu přesvědčení, že své dítě musí hluboce milovat, jakmile se narodí. Mateřský koučink tyto ženy uklidní, že takto to nefunguje: Vztah mezi matkou a dítětem se, stejně jako jiné vztahy, vyvíjí a prohlubuje v čase; záleží na intenzitě kontaktu a vzájemného poznávání.

  Jindy ženu v průběhu těhotenství či krátce po porodu překvapí bolestné vzpomínky na vlastní dětství, jež najednou vyplují napovrch — někdy ve formě vzpomínek, jindy se projeví jako úzkostné stavy. Další matky se pak samy ničí svým perfekcionismem, případně perfekcionismem svých blízkých, jenž od nich přebírají.

  Někdy nepříjemné stavy spontánně odezní, žena je dokáže zpracovat sama. Pomoci jí k tomu může řada krátkých mentálních cvičení, a koučovacích otázek, jež kniha uvádí. Jindy pomůže manžel, kamarádka či někdo další blízký. V těžších případech je pak na místě zvolit psychoterapeutickou či medikamentózní léčbu. Autorka ženy podporuje v tom, aby se nebály obrátit se na svou porodní asistentku, psychologa či psychiatra. Krátce seznamuje i s psychiatrickými tématy: poporodní depresí, laktační psychózou, akutní reakcí na stres, posttraumatickou stresovou poruchou a prací s ní. Věnuje i tématu asistované reprodukce, potratu a práce se strachem.

  Kniha Mateřský koučink je dobrým rozcestníkem při různých potížích a komplikacích v počátcích mateřství. Je doplněna řadou kazuistik a psána s laskavým pochopením pro emoční stavy matek. Čerpat z ní mohou jak ženy, tak jejich blízcí. Pomůže jim orientovat se v tom, co se v psychice matky děje, kdy si nedělat hlavu a naopak, jak si všimnout počátků velkých potíží.

  Knihu lze doporučit i mužům. I otcové někdy trpí přehnaným perfekcionismem, strachy či úzkostmi, a kniha jim tak může být k přímému užitku. Dále ji pak mohou využít k tomu, aby byli dobrou oporou svým ženám. Jedna rada za všechny: „Chraňte svou ženu před rádci, kteří podrážejí její sebedůvěru. Důvěřujte jí a podporujte její mateřské instinkty.“ Možná, že když své ženě takto pomůžete, nebude již Mateřský koučink potřebovat.

  autor recenze: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

 • https://www.online-psycholog.com/l/matersky-koucink-psychicka-pruprava-v-tehotenstvi-behem-porodu-a-po-nem-jana-cerna/

  Dle mého názoru udělalo nakladatelství Portál vydáním knihy autorky Jany Černé velmi dobrý tah. Jak napovídá samotný název, je tenká knížka čítající zhruba 140 stran věnována tématu těhotenství, porodu a prvnímu roku společného soužití novopečené maminky a jejího dítěte, tedy jednomu ze zásadních témat života většiny žen. Autorka v ní shrnula své zkušenosti z praxe psycholožky a fyzioterapeutky, pracující mimo jiné na gynekologicko-porodnické klinice v Plzni, i své postřehy z ambulantní péče, kde se věnuje maminkám po porodu a jejich psychickým problémům, včetně potíží souvisejících s adaptací na novou životní situaci.

  Knížka začíná zcela nečekaně seznamem patnácti úkolů v podobě konkrétních technik a psychologických postupů, které mají ženě pomoci vyznat se ve vlastních pocitech, pracovat s nimi, připravovat se aktivně na porod, zvládat strach a úzkost a uvědomit si vlastní priority a očekávání. Teprve po tomto momentu překvapení, které u čtenáře okamžitě vzbudí zvědavost a upoutá jeho zájem, přichází úvod, v němž autorka vysvětluje, co ji k napsání knihy vedlo. Sama označuje hned v první větě svou knížku za inspirativní a já mohu potvrdit, že je tomu skutečně tak. Mateřský koučink je opravdu velmi vydařenou publikací, v níž jsou odborné teoretické znalosti autorky skvěle vyváženy praktickými postřehy, tipy a zkušenostmi, a přitom tomu všemu nechybí srozumitelnost a pořádná dávka lidskosti. Jana Černá je schopná nastávající maminky či ženy po porodu hned v úvodu motivovat k tomu, aby se věnovaly své psychice a odstraňovaly zlozvyky, které jim ubližují, jelikož jsou to dle jejích zkušeností z praxe právě ony samy, kdo může hodně udělat jak pro vlastní psychickou odolnost, tak i pro spokojenost nově narozeného dítěte.

  V kapitole věnované těhotenství se věnuje obavám z porodu, tomu, jak může úzkostné sevření maminky průběh samotného porodu negativně ovlivnit, ale i tomu, jak je možné se na porod psychicky i fyzicky co nejlépe připravit. Ženy si v této kapitole mohou vyzkoušet konkrétní techniky zaměřené na uvolnění, práci s vlastními obavami i představami apod. Na žádné stránce přitom nechybí povzbuzení a uklidňující komentáře, které ovšem nepůsobí nijak lacině. Autorka zmiňuje i možné komplikace, které mohou nastat. Velmi kladně hodnotím fakt, že se autorka věnuje tématu umělého oplodnění a jeho dopadu na psychiku nastávajících rodičů, a to včetně potíží, které mohou způsobit opakované nezdařené pokusy. Přínosné je také to, že autorka otevřeně poukazuje na mýty, které se šíří často prostřednictvím médií a sociálních sítí, a které mohou v maminkách vyvolávat pocity selhání či méněcennosti. Jde například o mýtus, že hluboký láskyplný vztah mezi matkou a dítětem vzniká okamžikem porodu a že negativní pocity vůči dítěti jsou na straně maminky zcela nepřípustné.

  V kapitole věnované porodu autorka zdůrazňuje, že porod je přirozeným dějem a citlivě se snaží ženy vést k tomu, aby tuto myšlenku přijaly a k porodu přistupovaly co nejklidněji. Vysvětluje jim, co se v průběhu porodu děje, jaké projevy jsou normální a co znamenají. Učí ženy pracovat i s případným strachem z porodu a věnuje se také přípravě porodního plánu. Budoucí maminky zde najdou kratičký test, na jehož základě mohou vyhodnotit, jestli pro ně je porodní plán opravdu přínosný.

  Následuje výborně sepsaná kapitola, věnovaná šestinedělí, jíž nechybí humor, ani ujištění o tom, že mnohé zajímavé psychické pochody, které s ženou cloumají jako mořské vlny, jsou přirozené. Zdůrazněna je potřeba klidu a odpočinku a zmíněny jsou zde i vážnější psychické obtíže, které mohou u žen po porodu nastat. Dále na čtenáře čekají kapitoly věnované důležitému vztahu matky a dítěte i změnám, které narození dítěte přinese jak do rodiny jako celku, tak i do partnerského vztahu. Autorka se zde věnuje také tématu narození postiženého dítěte a pocitům, jež tato nečekaná situace vyvolá v rodičích. Za velmi přínosnou považuji i velmi hezky a srozumitelně sepsanou poslední kapitolu věnovanou nejen příznakům duševních obtíží maminek po porodu, ale i tipům, jak je zvládat. Kromě doporučení a psychických cvičení v knížce najdeme také příběhy z praxe, které opět srozumitelně dokreslují to, o čem autorka píše a které vyznívají nadějně. Celá knížka končí promyšlenými radami na závěr a moc hezkým a smysluplným příběhem, jehož děj nechci prozrazovat. Obojí stojí za přečtení a je jakousi pomyslnou třešinkou na dortu velmi dobré knížky.

  Jsem přesvědčená o tom, že Mateřský koučink je knížkou, která může přinést nastávajícím i novopečeným maminkám mnoho velmi dobrých a cenných myšlenek, rad a podnětů, ale kromě toho hlavně psychickou podporu, uklidnění a účinné povzbuzení. Doporučila bych ji k přečtení také psychologům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům, protože ti všichni mohou přispět k psychické pohodě maminky, dítěte i rodiny, která stojí na prahu nové životní etapy. Věřím, že většina čtenářů mine bez povšimnutí nebo shovívavě místa v prvním vydání knihy, kde jsou nějaké překlepy či drobná stylistická "zaškobrtnutí", protože ani tento drobný nedostatek neubírá knížce nic na její mimořádné kvalitě, čtivosti a praktičnosti.

  -


  Černá, Jana: Mateřský koučink - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

Čtenářské recenze


 • Černá, Jana: Mateřský koučink - autor recenze: Ludmila Potočiarová

  Jste čerstvě po porodu, sedíte na gauči s hlavou v dlaních, možná pláčete, možná sbíráte síly, zatímco Vaše vysněné miminko vedle v pokoji vříská a nejde utěšit? Že jste si to takhle nepředstavovala? Že jste všude v reklamách a knihách viděla jen spokojené maminky a usmívající se dítě? Že byste byla raději, kdybyste se na tyto náročné chvíle mohla nějak více připravit? Co máte teď dělat? Nikdy není pozdě na to si přečíst knihu Mateřský koučink!

  Ne všechny maminky prožívají těhotenství a mateřství úplně šťastně. A že se i vy někdy cítíte špatně? Nejste v tom sama! Knihu doprovázejí příběhy žen, které mohou mít stejné a podobné pocity nebo dokonce potíže jako vy.

  Kniha je rozfázovaná do období těhotenství a doby šestinedělí. Autorka si na Vás připravila celkem 15 koučovacích úkolů. Nemusíte se bát, nejedná o nic náročného. Naopak mne tyto úkoly přiměly se zastavit, zahloubat se do sebe a do svých pocitů, přijmout je a pracovat na nich (i rok po porodu a připravit se na další těhotenství).

  Jana Černá se dotkla opravdu téměř všech oblastí, které nastávající nebo i novopečené maminky mohou trápit. Dozvíte se např. jak bojovat se strachem z porodu, jak se vypořádat s úmrtí miminka nebo nevyžádanými radami od maminek a prababiček, jak se může proměnit psychika ženy po porodu nebo proč je tak důležité, aby maminka byla v psychické pohodě v péči o dítě a jak tomu pomoci.

  Sice jsem už maminka ročního dítěte a po porodu všechno probíhalo poměrně dobře, ale i tak mě zaujaly psychické nemoci a poruchy, kterými maminky mohou trpět nejen čerstvě po porodu, ale také během těhotenství. Proto si myslím, že je dobré si o nich v rámci přípravy na budoucí mateřství něco přečíst, umět je na sobě rozeznat a v první řadě se nebát říct si o odbornou pomoc, k čemuž sama autorka mile nabádá se slovy: „Pokud vás začne bolet zub či dostanete zánět slepého střeva, také se nebudete obviňovat ze selhání či se stydět vyhledat lékařskou pomoc.“

  Ačkoli je kniha primárně určena ženám v očekávání, rozhodně bych neváhala a doporučovala bych ji přečíst nejen jejich partnerům, ale také babičkám a prababičkám. Tito lidé totiž ve velké míře mohou silně ovlivnit maminky svými nevyžádanými nebo nevhodnými radami nebo prostě jen čistou podporou maminky, že dělá všechno tak, jak je v jejích silách a že je to tak správně.

  autor recenze: Ludmila Potočiarová

  - 17.09.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)