Mindfulness pro zvládání hněvu

Mindfulness pro zvládání hněvu

Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.

Portál, 2021

249 Kč212 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Občasný pocit frustrace ze školy, ze vztahů s kamarády a rodičů, nebo dokonce ze života je docela normální. A za to, že dospívající někdy ztratí hlavu a reaguje hněvem, se nemusí stydět, to se stává. Dospívání je složité období a je třeba se během něj vypořádávat s mnoha výzvami, ovšem je to ještě složitější, pokud teenager nedokáže během stresujících situací zachovat klid. Naštěstí existují možnosti, jak se tomu naučit. Jednou z možností je využití účinných metod redukce stresu založených na mindfulness v kombinaci s dialektickou behaviorální terapií.
Aktivity v této knize pomohou dospívajícím rozlišit mezi zdravými a nezdravými formami hněvu, naučí se díky nim vhodným rozhodovacím dovednostem, dokážou nalézt emoční rovnováhu a dokážou lépe vnímat své pocity tady a teď. Také se díky aktivitám naučí, jak lépe navazovat vztahy s vrstevníky, kamarády a rodinou.

Mark C. Purcell a Jason R. Murphy jsou psychologové.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Pro teenagery

 • Překladatel:Müller, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1726-8

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:12504201

 • EAN:9788026217268

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.: Mindfulness pro zvládání hněvu - autor recenze: Mgr. Petr Sucháček

  www.nenasilnakomunikace.org

  Než se pustím do samotné recenze, je fér přiznat, že po celou dobu čtení této knihy jsem zažíval značné rozpaky. Ne snad, že by obsah nebyl zajímavý, či mi nepřišel užitečný, ale překvapivě často mne v průběhu čtení vyrušily otázky jako: Pro koho je vlastně tato kniha? Co s ní mají teenageři dělat? A proč je strukturovaná zrovna takto?

  Jak jsem se k těmto otázkám dostal a jak jsem si na ně odpověděl po dočtení, to se snažím pokrýt v následujících podkapitolách, které se věnují záměrům knihy a tomu, jak je organizována. Z toho vyplývají (problematická) témata a na závěr chci nabídnout doporučení, jak případně s knihou pracovat. Tak se pojďme do toho pustit.

  Co je recenzovaná kniha zač, co a jak se snaží dělat?

  Své záměry autoři vetkali již do názvu knihy a rozvíjejí je v krátkém úvodu: chtějí nabídnout metody na zvládání hněvu a agresivního chování, které mladým lidem stojí v cestě za štěstím. Za tímto účelem nabízejí 46 různorodých aktivit, které tvoří obsah celé knihy, a mají za cíl, aby si na základě nich čtenáři/praktikanti: a) všímali spouštěcích signálů, b) identifikovali myšlenky, pocity a názory, c) vybírali nejlepší varianty a d) na základě tohoto rozhodnutí jednali (s. 9-10).

  Po tomto úsporném úvodu už následují jednotlivé aktivity, které začínají dotazníkem “Jaký je váš zlostný styl?”, jehož výsledkem jsou skóry ve třech možných stylech hněvu (skrývaný, výbušný, chronický), kdy každý z nich má 3-4 “podstyly”. Ke každému stylu autoři doporučují přesné aktivity z knihy, které by měly pomoci se zvládáním daného typu hněvu, přičemž většina aktivit je uvedena minimálně u dvou, některé u všech třech oblastí.

  Samotné aktivity jsou číslovány od 1 do 46 a jsou rozděleny do kapitol: Jak porozumět zlostným reakcím, Síla všímavosti, Příprava na změnu, Jak zklidnit tělo, Jak vyčistit mysl, Jak si udržet emoční rovnováhu, Vlídná spojení a závěrečný checklist s názvem Jak to vše poskládat dohromady. Jednotlivé aktivity mají většinou povahu krátkého vysvětlení a následného prostoru pro záznam pozorování, nebo vlastní reflexi, či doplňování volných políček v sérii (koučovacích) otázek, nebo také řízené meditace. Tolik snad hodnocením nezabarvený popis knihy. Odsud dál už se hodnocení bránit nebudu, ba právě naopak. Pojďme se podívat na to, co se mi nezdá a pak na to, co s tím.

  Co se mi na recenzované publikaci nezdá?

  Jak jsem naznačil v úvodu této recenze, v průběhu čtení knihy jsem byl vyrušován zásadními otázkami. Teď je správný čas se k nim vrátit a trochu je rozvést.

  ? Komu je kniha určena a jak s ní má pracovat?

  Ani po dočtení knihy v tom vlastně nemám jasno. Autoři postulují v úvodu a píší knihu jakoby pro hněvivé teenagery, s příklady ze života teenagerů, ale jazyk aktivit a cvičení a jejich náročnost klade velké nároky (o tom více níže) na čitatele a na jeho sebekázeň, což u této cílové skupiny je vlastnost, kterou nelze většinově předpokládat.

  Další možnou cílovkou jsou tak rodiče, či lidé pomáhající teenagerům (pedagogové, psychologové, terapeuti atd.). Těm zase kniha nenabízí metodiky ke cvičením a návod, jak knihou postupovat.

  Jak tedy mají její čtenáři pracovat? Nabízí se dvě varianty a ani jedna se nezdá uspokojivá. První variantou je prostě procházet knihou od začátku do konce a jít tak “po aktivitách”. Druhou variantou je vyplnit dotazník a pak procházet doporučenými aktivitami pro “mou” podobu hněvivého chování.

  První variantu jsem zkusil já a po dočtení mám hodně rozstřelený dojem - nevím odkud kam jdeme, proč právě takto a různost aktivit je tak široká (od meditačních cvičení, přes doplňování myšlenek do modelů, po nácvik reakcí, až po pozorovací archy), že nenabízí “příběh”, který bych mohl následovat, nebo si ho ex post vyprávět.

  Druhou variantu vyzkoušel kolega, který jinak knihu nečetl a nepochopil to stejně tak. O tom, co s tím, se zmiňuji v poslední části této recenze, ještě se ale chci zastavit u dvou podstatných témat, které by vám mohli pomoci v rozhodování, zda po knize sáhnout, či nikoli.

  ? Z jakých principů kniha vychází, a tedy čemu “učí”?

  Na úvod autoři uvádějí, že vycházejí z díla Ronalda a Patricie Potterových-Efronových, dialektické behaviorální teorie (DBT) a zmírňování stresu pomocí všímavosti (MBSR - mindfulness-based stress reduction). Že nevíte, co to dohromady znamená? Já taky nevěděl, když jsem začal číst. A nevím to ani po dočtení.

  V průběhu čtení se dají některé principy, které propojují jinak rozdílných 46 aktivit, vytušit (např. snaha působit na posun z fixního nastavení mysli k růstovému - Carol Dwecková: Nastavení mysli, poutání pozornosti na prožívání a zpracování impulzů v duchu Nenásilné komunikace - Marshall B. Rosenberg ad.). Absence jasného popisu východisek však znesnadňuje kreativní pohyb knihou, který je třeba vzhledem k nejasnostem kolem cílové skupiny a návodu k použití.

  ? Jak velká úroveň kompetencí je u čtenářů očekávána?

  Hodně aktivit, tak jak jsou popsány v knize, vyžadují velmi pokročilou znalost sebe sama, slovní zásobu, která popisuje vnitřní stavy a taky hodně pokročilé porozumění, kam zadání míří, ale jasně to neříká. No a konečně po čtenáři chce, aby výsledky svých analýz přetavili do akce v reálném světě, ovšem často bez návodu, jak toto know-what přetavit v know-how.

  Např. už aktivita 2 nabízí sérii otázek: Druhým lidem se jevím jako… Myslím, že pod povrchem jsem… Pod povrchem ve skutečnosti cítím… V minulosti mi někdo řekl, nebo jsem prožíval… Abych tyto vnitřní prožitky někomu odkryl, mohu…

  Mám za to, že pokud si hněvivý teenager dokáže zodpovědět tyto otázky a přetavit odpovědi do praxe, pak nepotřebuje tuto knihu a mohl by se na místě stát (nejspíš velmi úspěšným) vzorem svému okolí. Z mé vlastní lektorské praxe mohu svědomitě říci, že takovou úroveň kompetencí nemá drtivá většina “nehněvivé dospělé populace”. Co s tím tedy?

  Jak tedy s knihou pracovat?

  Když si shrneme, co jsem o knize dosud napsal a srovnáme to se záměry autorů, nabízím cesty vpřed. Autoři chtěli napsat knihu, která je plná aktivit, které pomáhají čtenářům, aby si: a) všímali spouštěcích signálů, b) identifikovali myšlenky, pocity a názory, c) vybírali nejlepší varianty a d) na základě tohoto rozhodnutí jednali.

  V současné podobě se podle mne podařilo napsat knihu, která sumarizuje dobré aktivity do jasně popsaných kategorií, které nabízejí možnosti, jak reagovat v různých situacích (např. situace - nevím, co s tělem -> kapitola Jak zklidnit tělo obsahuje šíři zajímavých aktivit, které v tom mohou pomoci). Z cílů se tak po přečtení a práci s aktivitami mohou realizovat cíle všímání a identifikování.

  Dají se díky knize naplnit i další cíle autorů? Podle mne ano. Ale sám si čtenář nevystačí. Aby kniha mohla naplnit svůj plný potenciál, je třeba, aby s ní pracoval zkušenější “uživatel” a pomáhal díky ní a na základě ní druhým. Výhodou tohoto přístupu také bude, že kniha nenabízí “jen” tipy pro zvládání hněvu pro teenagery, ale taky obecnější rámce zpracovávání silných emocí pro všechny. Když knihu kreativně využije někdo z profesionálů, překoná to většinu jejich nedostatků, protože budou nahrazeny tvořivým elementem.

  Toto využití knihy Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery hodně doporučuji, protože podle mne nabízí na malém prostoru velkou studnici inspirace a chytrých aktivit. Zakončím tedy tuto recenzi pozměněným rčením: Tato kniha je dobrý sluha, ale žádný pán.

  autor recenze: Mgr. Petr Sucháček
  www.nenasilnakomunikace.org

  -

Čtenářské recenze


 • Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.: Mindfulness pro zvládání hněvu - autor recenze:

  https://knihu-prosim.blogspot.com/2021/04/mindfulness-pro-zvladani-hnevu-pro.html

  Máte doma teenagera, který čas od času vybuchne jako sopka? Nebo jste to samé kdysi prožívali vy či prožíváte právě teď? Ať už je to, jak chce, tahle kniha by vás měla nasměrovat k tomu, abyste více používali rozum než emoce.

  Titul začíná dotazníkem, který má za úkol zjistit, jak jste na tom se zvládáním hněvu. Hněv jako takový se dělí na skrývaný, výbušný a chronický. Většina z nás má v sobě kombinaci všech těchto zlostných stylů, někdo je samozřejmě výjimka a vůbec se nevzteká a nerozčiluje.

  Poté kniha pokračuje v různých cvičeních, jak meditačních, tak i procvičovacích, aby mladý člověk svůj hněv zvládal a přesměroval ho ne na výbuch vzteku, ale třeba do asertivního chování. Kniha také obsahuje různé příhody lidí, kteří se v konkrétních situacích zachovali výbušně, následuje příběh poupravený tak, aby z něj bylo patrno, co se změnilo, především k lepšímu.

  Nejsem si jistá, zda by mladý člověk chtěl na základě těchto cvičení sám od sebe na sobě pracovat. Jsem jenom rodič, který psychologii nerozumí, mám načteno minimum knih na toto téma, plus nějaké semináře, takže to ze mě nedělá ani laika. Přišlo mi ale, že text v knize je obtížný, a tak nějak mě nemotivoval k tomu, abych si nějaké cvičení zkusila. Viděla bych titul spíše jako pomocnou a doplňující ruku k terapeutickým sezením. Sama jsem měla problém některým kapitolám porozumět.

  Při čtení jsem se přistihla, že se mi vybavují všechny křivdy a nespravedlnosti života, které se mi dějí a já je skrývám před ostatními. Což není dobře. Proto jsem si knihu dávkovala postupně a s odstupem, abych se nenechala pohltit vztekem.

  Mindfulness znamená všímavost, což v knize sice bylo (čtenář si měl všímat svých emocí a prožitků a zapisovat si je, například), ale nemůžu s určitostí říct, jestli to množství stačilo nebo ne. Doposud jsem knihy s mindfulness tématikou nečetla, nemohu tedy porovnávat.

  Kniha určitě je přínosem a pomohla mi vyřešit situaci, která mě trápila a přiměla mě k tomu, abych se na onen problém podívala jinýma očima a tím se celá záležitost vyřešila.

  Nemyslím si však, že by kniha byla úplně vhodná jako samostudium. Jak už jsem psala, mladý člověk potřebuje navést na správnou cestu, třeba v podobě rodiče, psychologa nebo pedagoga.

  - 08.10.2021


 • Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.: Mindfulness pro zvládání hněvu - autor recenze: Marcela Roflíková

  Knížka, která netlačí na to, že se musíme chovat jinak. Přesto nebo právě proto tím, jak je napsaná nás láká, abychom změnu vyzkoušeli.

  Pomocí jednoduchých otázek a instrukcí nás bezpečně vede k lepšímu porozumění vlastnímu hněvu. Nabízí spoustu způsobů, jak se v náročné situaci zastavit, získat prostor a v tomto prostoru zkusit svoje návyky změnit.

  Nedává dobře míněné rady, které v teenagerském věku nechceme poslouchat. Nebo i kdybychom je poslechnout chtěli tak zkrátka nevíme, jak to udělat. Nerozčilovat se, nehádat se, nebrat si věci osobně. Kniha nám taky ukazuje, že není naší chybou nebo selháním, když se nám nepodaří změnit svoje chování napoprvé. Učí nás být k sobě laskaví a sami se sebou trpěliví.

  Kniha je užitečná i pro dospělé a rodiče. Pro lepší pochopení, ale i pro zvládání hněvu např. plynoucího z interakce s dětmi v tomto věku.

  Pokud se rozhodnete cvičení, která kniha doporučuje vyzkoušet, budete sami sobě a svým emocím lépe rozumět.

  Mindfulness nám může pomoci k více lehkosti do náročných situací, do běžného života. Tak přesně o tom tahle knížka je a navíc se s ní lehce pracuje. Žádné zbytečné informace. Jen ty, které budete potřebovat. Formou, která vám bude vyhovovat.

  Kniha má v podtitulu - pro teenagery. Ale rozhodně může být užitečná nejen jim. Jsou-li hněv a obtížné emoce vašimi častými hosty, tak rozhodně doporučuji.

  autor recenze: Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu, lektorka mindfulness pro instituce, veřejnost, děti&rodiče

  - 31.08.2021


 • Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.: Mindfulness pro zvládání hněvu - autor recenze: lepsirodina

  https://www.instagram.com/p/CNsQtxALuk3/

  Štvou vás naštvaní puberťáci? Pak je kniha Marka C.Purcella a Jasona R. Murphyho Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery od @nakladatelstviportal přesně pro vás! Korona dopadá na duševní zdraví dětí podle statistik víc, než bychom si uměli představit. Chybějící sociální kontakty a změna životního stylu vedou k nárůstu úzkostí, deprese a přidružených jevů jako je hněv. Linka bezpečí registruje o 30% víc hovorů o násilí u mladistvých. Přesto, že je vždy na místě zvažovat odbornou pomoc, pokud příznaky narušují každodenní život, je i hodně preventivních kroků, které může každý rodič zkusit začlenit do života svých dětí tak, aby si uměly s negativními emocemi samy víc poradit a nenechaly je přerůst přes hlavu. Dospívání samo je složité období i bez corony. Tím víc vítám každou praktickou knihu s návody na evidence based snižování stresu. Aktivity v této knize vycházejí z ověřených postupů mindfulness a dialektické behaviorální terapie v podobě, kterou pochopí zřejmě především rodiče, aby pak mohli být dobrými průvodci pro své teenagery. Techniky na zvládání hněvu a hledání emoční rovnováhy by měly patřit k základní výbavě každého středoškoláka, což se podle současných výzkumů zatím úplně nenaplňuje. Ale já věřím, že jednou bude! A právě proto bychom my rodiče měli vést k emoční inteligenci od narození stylem výchovy a vztahu. Tím se děti učí vnímat svoje i cizí pocity, zároveň je dobře vyhodnotit a podle toho ovlivnit své chování tak, aby vedlo k autentickým a altruistickým vztahům. Ty jsou totiž základ spokojenosti v životě. A pokud netušíte, jak to udělat v oblasti hněvu, tahle kniha vás provede krok za krokem. Obsahuje dostatečné vysvětlení teorie emocí - jak rozlišit mezi zdravým a nezdravým projevem hněvu, i praktická cvičení, která můžete dělat spolu. A pokud to nepůjde snadno, aspoň hledat pootevřená dvířka, kterými se k jejich emocím můžete dostat blíž. Nebudou s námi mluvit vždy, ale čím více cestami to zkusíme - a tahle kniha je jednou z nich - tím častěji se potkáme. A tvoříme tím nejdůležitější základnu, která je podrží v horších chvílích. Já budu tuhle knihu určitě doporučovat v konzultacích všem rodičům právě pro skvělou návodnost.

  autor recenze: lepsirodina
  https://www.instagram.com/p/CNsQtxALuk3/

  - 07.05.2021


 • Purcell, Mark C.; Murphy, Jason R.: Mindfulness pro zvládání hněvu - autor recenze: Tereza Macurová

  https://www.instagram.com/p/CLwdRlwLAN4/?igshid=uxui1bhvrx9h

  Měla jsem posledně v @nakladatelstviportal šťastnou ruku, protože jsem si vytáhla další hrozně nápomocnou krásku. Občas se mě ptáte, jak to stíhám tak rychle číst - well, tady to zas tak těžký nebylo. Celá knížka je totiž cvičebnice pro dospívající s krátkými příběhy a úkoly, jak zvládat emoce, obzvlášť vztek, ale je to plný i dalších chuťovek, jako je sebereflexe nebo psychosomatika. Tyjo, kde bych dneska byla, kdybych tuhle knížku tehdy měla. Obzvlášť se mi líbila kapitola o pocitu, že jsem mezi mlýnskými kameny. S tím jsem se prala do nedávna a to je mi 26, mentálně dokonce aspoň 9, si myslim. Umím si ji parádně představit v kanclu školního psychologa nebo kohokoliv jiného, kdo pracuje s dospívajícími a jejich rodiči, jako zdroj "úkolů do příště". Kdyby ti moji červíci uměli číst a psát, hned jim něco nakopíruju na doma. Macurová approves a jde si vyplňovat.

  - 18.03.2021


 • Mindfulness neléčí, ale může uzdravovat - autor recenze: Stanislav Juga

  Každý z nás se občas neubrání zhoubnému přívalu hněvu, který jitří emoce a narušuje naše obvyklé jednání. A což teprve dospívající, školní mládež, která dnes nedobrovolně zakotvila u svých domácích „kompů“. Nejednou ji provázejí stresové situace plné vzteku a zlosti. Spolehlivý lék na jejich ztišení není vždy po ruce. Poslední léta prožívá tzv. metoda mindfulness, česky všímavost, nebývalý rozkvět a oblibu. Nejde o žádnou novinku, spíš o poučený návrat k tradici Buddhova učení.

  Vše se dnes módně točí kolem mindfulness, všímavosti. Ani nakladatelství Portál nezůstává pozadu. Nabízí svou horkou novinku Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery, 2021 (autoři psychologové Mark C. Purcell a Jason R. Murphy). Již před dvěma lety vydalo například Všímavost a soucit se sebou (Jan Benda) či Mindfulness pro každý den (Gary Hennessey).

  Přestože publikace Mindfulness pro zvládání hněvu je určena dospívající mládeži, nebude pro ni vůbec snadné „prokousat“ se jejím obsahem. Tvoří jej šestačtyřicet drobných oddílů začínajících vstupním situačním textem. Poté střídavě následují cvičení, neformální nácvik a doporučené úkoly. Vnímavý čtenář by si měl ještě vést deník. Přímo v knize může vyplňovat otevřené úlohy, vždy sám a bez podpůrné pomoci zkušeného člověka, staršího kamaráda či zasvěcených rodičů. Řešení modelových zátěžových situací, kdy hněv překypuje a ohrožuje naše vzájemné vztahy, předpokládá hluboké soustředění spojené s prvky meditace, dokonalé vnímání přítomného okamžiku a vědomé ovládání vlastní mysli. Jde o časově náročný výcvik, s vnitřní kázní a řízením vlastních pocitů a očekávaného chování. Síla všímavosti vyžaduje, podle autorů, „chladivou moudrost“, schopnost ovládat „hasicí přístroj na emoce“, „odklon od obviňování“, dovednost „sebezklidnění“ a bohatou míru trpělivosti. Kdo zná dnešní teenagery, dobře ví, že tento vnitřní citový a myšlenkový zápas je pro ně, zejména v období stínící puberty, téměř nezvladatelný.

  Kniha dvou zkušených psychologů přesto nabízí možné cesty k prospěšnému sebepoznávání i zdokonalování. Určitě nepředstavuje všelék na špatnou náladu, pocity marnosti, hněvu a zlosti. Může však nabídnout pomoc spíš rodičům a učitelům, kteří v ní najdou sadu podnětných návodů a myšlenek. Mindfulness neléčí, ale za jistých okolností může pomáhat při uzdravování lidské psychiky nejen mladého člověk. Škoda, že název publikace je málo obratný a málo „český“.

  autor recenze: Stanislav Juga
  Recenze byla zpracována pro Týdeník Školství

  - 24.02.2021

 • Knížka je velmi prakticky zaměřená. Nabízí způsoby, jak lépe zvládat hněv, stres, nepříjemné myšlenky včetně různých obviňování, pochyb atd. Jinými slovy skrze informace, techniky a různá cvičení vede k postupné změně navyklých, automatických jednání na vědomá (a lepší) zvládání obtížných situací. Ačkoliv je v názvu mindfulness, kniha využívá všímavost jen částečně, velkou část zde zabírá behaviorální terapie. Tedy nejedná se jen o přístup mindfulness. To je u některých témat výhodou, kdy se tyto přístupy dobře doplňují. Jinde (hlavně u změny vnímání situací) to může vytvářet nejasnosti. Mindfulness podporuje vnímání situace jako takové a nacházení cesty, jak s tím být, DBT více podporuje změnu vidění situace. Osobně mám z knížky dobrý dojem – díky její praktičnosti a názornosti. Vedle toho jsem si během čtení kladl otázku, zda je opravdu vhodná pro teenagery. Některá vysvětlení mindfulness jsem vnímal jako obtížně pochopitelné pro lidi bez zkušeností. Osobně vidím největší použití této knížky pro teenagery, ale s podporou někoho, kdo má již nějakou znalost mindfulness, psychologie – tak aby mohl teenagera podpořit a provést. Knížka je tak i dobrým zdrojem technik, cvičení pro učitele či rodiče. Michal Dvořák, www.bemindful.cz

  - 04.02.2021

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)