Relaxační desetiminutovky

Relaxační desetiminutovky

Peretti, Nathalie

Portál, 2017

199 Kč169 Kč

SklademDotisk

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Když jsou děti příliš živé, nesoustředěné či „příliš nervózní“, často se přičítá vliv vnějším okolnostem: školnímu či sociálnímu prostředí či dokonce rodinnému rytmu. Autorka ukazuje, že při vhodném vedení mohou děti najít vnitřní klid a rovnováhu, uchovat si pocit vlastní hodnoty a adekvátně reagovat i za méně příznivých okolností. Relaxační techniky a cvičení postupně učí dítě při využití představivosti rozpoznávat stavy svého těla a mysli, nacházet řešení a využívat své zdroje.
Kniha je určená všem, kdo chtějí dětem pomoci, aby se cítily dobře: rodičům, učitelkám v mateřských školách, lektorům v mateřských centrech, dětským terapeutům, lékařům, odborníkům v oblasti práce s dětmi.
Nathalie Peretti je lektorka se specializací na relaxaci u dětí a dospívajících s 25 lety praxe. Praktikuje NLP, pořádá kurzy relaxace.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Aktivity ke zklidnění dětí

 • Překladatel:Fejková, Jaroslava

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1263-8

 • Počet stran / vazba:104 / Brožovaná

 • Rok vydání:2017

 • Kód:23208901

 • EAN:9788026212638

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Peretti, Nathalie: Relaxační desetiminutovky - autor recenze: Pavlína
  http://za-listem-list.cz/relaxacni-desetiminutovky-aktivity-ke-zklidneni-deti/

  Knížka Relaxační desetiminutovky: Aktivity ke zklidnění dětí zkušené lektorky se specializací na relaxaci dětí a dospívajících poskytuje čtenáři tipy na aktivity, které nezaberou mnoho času, ale z nichž následně můžeme po delší čas těžit klid, vyrovnanost a koncentraci. Pokud máte malé děti nebo s nimi pracujete, jistě mi dáte za pravdu, že je někdy těžké je zaujmout, získat jejich pozornost (nedej bože trvalejší), uklidnit je a nesnižovat jejich vnitřní sebehodnocení tím, že jim budeme ukazovat neustále jen naši pravdu a nenecháme je najít si tu svou vlastní, fantazijní.

  V úvodu knihy najdeme motivační část o tom, jak vést děti k relaxaci, jak jim tuto aktivitu předkládat, jak s nimi o ní mluvit, jak ji postupně zavádět do jejich životů, k čemu slouží a proč je důležitá. V další části jsou pak tipy na čtyři možnosti uvolňování těla, a to dotykem, vizualizací, zvnitřněním a pohybem. V každém z těchto čtyř oddílů jsou pak napsány přesné instrukce toho, co máte od dětí vyžadovat, je zde uvedena nejvhodnější cílová skupina, s níž je možné relaxaci tohoto typu provádět. V třetí části jsou pak už konkrétní typy cvičení, které zvládnout jak školkové děti (za mě jsou právě tyto děti nejvhodnější cílovou skupinou, protože snesou doteky, jež jsou součástí mnoha z uvedených cvičení), tak i ty mladší základoškolské.

  Autorka v knize poukazuje na téměř léčebné účinky relaxačních cvičení, na jejich nezastupitelné místo v životech již malých dětí, neboť se skrze ně učí děti zklidnit, soustředit se, více se vnitřně nabudit a naladit na práci, učí se mít odstup od problémů a snaží se pojmenovávat, co je tíží, protože při koncentrované mysli jim to zkrátka jde snáze. Kniha je důkazem toho, že pokud se dětem v tomto směru opravdu cíleně pravidelně věnujeme, můžeme u nich vypěstovat návyk k relaxačním technikám a vést je k uvědomělé relaxaci a zklidnění, což je i u malých dětí více než žádoucí.

  Pokud bych měla zhodnotit hlavní klady knihy, pak jistě nemohu opomenout fakt, že v knize jsou uvedeny konkrétní texty básniček či písniček, s nimiž je vhodné pracovat (ale lze je samozřejmě při troše umu a zkušenosti libovolně obměnit uživatelem), líbí se mi jednoduchost cvičení, nepotřebnost zbytečných pomůcek. V dnešní hektické době, kdy i děti jsou tlačeny k neustálým výkonům a celodenně jsou vytíženy zájmovými kroužky, aktivitami či pobytem mezi lidmi, je více než užitečné mít v zásobě několik cvičení, které pomáhají děti vrátit zpátky chvíli k sobě samým. Ilustrace v knize jsou černobílé, lze je tedy použít jako odměnu pro děti po cvičení a nechat jim je např. vybarvit apod.

  Za menší negativum bych knize vytkla zejména v části o Uvolnění těla, že jsou zde při cvičením používána slova, která nebudou dětem příliš srozumitelná, nebo si v jejich věku nebudou umět správně představit, která část těla je tím myšlena (nárt, zátylek, hýždě, hruď, podbřišek, předloktí apod.), toto ovšem lze řešit jen nahrazením vhodnými výrazy, u nichž jsme si jisti, že je děti skutečně znají, nejde tedy o závažný prohřešek.

  V zásadě se tedy jedná o soubor cvičení, funkčních (mám vyzkoušeno!) a propracovaných, s nimiž lze zklidnit jak jednotlivce, tak i celé skupiny. Knihu vřele doporučuji učitelům do mateřských škol, do prvních tříd na základních školách či do zařízení, kde se práci s dětmi věnují a hledají inspiraci na uklidňující aktivity pro mrňousky přibližně školkového věku.

  Investice deseti minut denně do relaxace dětí (s dětmi) může přinést velká pozitiva pro všechny zúčastněné strany, a to je, oč tu běží.

  - 29.05.2019

 • Peretti, Nathalie: Relaxační desetiminutovky - autor recenze: Žaneta Křížová
  http://vytvarna-vychova.cz/relaxacni-desetiminutovky/

  Na počátku mé recenze bych Vám nejprve stručně přiblížila obsah této publikace. Začátek knihy nabízí čtyři techniky zahajovací relaxace pro UVOLNĚNÍ TĚLA (uvolnění těla dotykem, vizualizací, zvnitřněním, pohybem). Uvolnění umožňuje dítěti se zbavit napětí a začít relaxovat. Je důležitější než cvičení vypsané na dalších stranách. Jedná se o přesný záznam monologu dospělého a děti tyto pokyny realizují pohybem, představují si je, dotýkají se daných částí těla. V textu jsou často používány 3 tečky  –  je to symbol pro pauzu, kterou byste měli s dětmi dodržet, aby si uvědomily části těla, které jsme pojmenovali.

  Kniha pokračuje CVIČENÍM. U každého cvičení je uvedeno, kde a s jakou věkovou skupinou je možné cvičení provádět, v jaké poloze se uskutečňuje a co dítěti poskytuje (uvolnění, poznávání těla, střídání klidu a pohybu, sledování dýchání, rozvoj představ, uvědomění, co se v nás děje; zlepšení soustředěnosti, uvědomění si svých smyslů, pocitů hněvu, vzteku nebo zlosti, pocit ochrany, oživení pozitivních zkušeností). Cvičení jsou řazená dle věku vhodná již od 3 let dítěte. Nejvíce cvičení je určeno pro děti na 1. stupni, ale pokud s dětmi budete pravidelně provádět relaxaci, můžete cvičení pro sedmileté přizpůsobit i nejmenším.  Doba prvních relaxací by neměla přesáhnout 5-10 minut. Tím, jak ji budete častěji zavádět, lze její dobu prodlužovat.

  Nechci zde rozebírat jednotlivá cvičení, zastavila bych se pouze u prvních dvou, a to říkanek a pohádek. Říkanky jsou vhodné od 3. let, najdete zde variace říkadel, které jsou součástí lidové slovesnosti (Prší, prší, Naše kočka strakatá, Vařila myšička kašičku…) doprovázené pohybem (ukázka níže). U pohádek se nepředkládají konkrétní pohádky, avšak tipy, co lze při pohádkách využít za rekvizity, jak je doprovodit pohybem, či jak na ně navázat např. prostřednictvím kresby.

  U dalších cvičení je základem přímá řeč pedagoga, kterou vede děti při relaxaci. Cvičení jsou kratší, což lze vyčíst z obsahu knihy, zaměřené na uvolnění těla dotykem, vizualizací, zvnitřněním či pohybem a dle toho jsou i určené pro danou věkovou skupinu.

  Popisy cvičení jsou jednoduché, srozumitelné a jasné. Seznámíte se s různými návrhy, jakými byste se měli ubírat při vytváření vlastních cvičení. Jedná se o takové recepty na vaření; obsahují základ a je na Vás, abyste přidali koření, pozměnili přísady a dodali své znalosti. Pokud s relaxací teprve začínáte, doporučovala bych začít s jednodušší relaxací, i když máte starší děti. Děti zpočátku nejspíše nedovedou vizualizovat představy, soustředěně si uvědomovat jednotlivé části těla (cítit svou páteř, víčka, …), ale opakováním těchto etud docílíte k uvolnění a zklidnění všech dětí.

  - 11.07.2018

Další informace

Ukázka pracovních listů ke stažení
Strom

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)