Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Cvičení pro rozvoj řeči

Cvičení pro rozvoj řeči

Vaše cena s DPH
197 Kč 177 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí
Překladatel
Struková, Silvie
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1156-3
Počet stran / vazba
136 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
23202707
EAN
9788026211563
Obálka v tiskové kvalitě


Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného terapeutického postupu. Rodiče i vychovatelé mohou knihu využít také při nápravě těžších poruch řeči, které lze zachytit již v batolecím věku dítěte, a při práci s dětmi s poruchami sluchu. Autorky kladou důraz na to, aby se cvičení mohla přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte.

Cvičení pro rozvoj řeči
Cvičení pro rozvoj řeči
Cvičení pro rozvoj řeči
Cvičení pro rozvoj řeči
Cvičení pro rozvoj řeči
Lynch, Charlotte; Kidd, Julia : Cvičení pro rozvoj řeči - recenzent Markéta Boťánková

Ryze praktický soubor aktivit vhodných k rozvoji komunikačních dovedností představuje publikace s názvem „Cvičení pro rozvoj řeči“ od britských autorek Charlotte Lynch a Julii Kidd. Přinášejí v devíti kapitolách náměty pro aktivity s dětmi raného věku a prostor pro vyhodnocování jednotlivých řečových oblastí a jejich úrovně.

Kniha je graficky poměrně přehledná, je doplněna obrázky, které se tematicky shodují s nabízenými aktivitami, cvičeními a hrami. Ke kapitolám jsou zařazeny i záznamové archy pro postupné registrování poznámek k vyzkoušeným cvičením – zaznamenávat lze například aktuální stav komunikačních dovedností a srovnávat jej s později prováděnými cvičeními a jejich novými výsledky.

Jednotlivé oddíly knihy se věnují základním dovednostem, které jsou zapotřebí pro bezproblémovou komunikaci. Jednotlivá cvičení a hry rozvíjejí preverbální dovednosti, tedy předřečové přípravné dovednosti, které se na zvládnutí samotné řeči významně podílejí. Je jimi tak podstatný oční kontakt, zlepšení koncentrace, regulace dechu, osvojení si napodobování a dovednost střídání se v komunikaci, důležitá pro sociální kontakt.

Aktivity jsou navrhovány se zkušeností autorek, že se děti učí nejlépe prostřednictvím hry. Publikace nabízí různé hry jazykové, jež autorky chápou jako významnou příležitost k rozvoji řeči i imaginativního myšlení. Nabízí hry pohybové, kooperativní, průzkumné a další. Významnou součástí rozvoje komunikačních dovedností je i rozvoj sluchového vnímání. Zařazeny jsou aktivity posilující vnímání zvuku a hlasu, příkladem může být lokalizování zvuku či posilování schopnosti reakce na konkrétní zvuky. Nedílnou součástí aktivit rozvíjejících komunikační dovednosti jsou různá orofaciální cvičení, tedy procvičování mluvidel.

V knize jsou zařazeny dvě kapitoly zaměřující se na sluchové rozlišování zvuků a prvků řeči, jež jsou podstatné jak pro porozumění mluvené řeči, tak i pro vnímání a vyjadřování. Autorky považují za nepostradatelnou dovednost pro osvojování jazyka i dobrou sluchovou a zrakovou paměť. I tyto smyslové kanály lze prostřednictvím předkládaných aktivit posilovat tak, aby děti se zpracováváním a uchováváním viděného a slyšeného neměly problém. Poslední kapitola nabízí aktivity upevňující první slova, které dítě začíná produkovat. Mapuje seznam nejčastěji užívaných prvních výrazů a aktivity, které posilují jejich osvojení.

Publikace slouží jako pomůcka při logopedické intervenci odborníkům, logopedům a učitelům, kteří pracují s dětmi s vadami řeči. Můžeme ji charakterizovat jako možný nástroj primární, sekundární i terciální prevence. Dobře využitelná je díky své srozumitelnosti i pro rodiče na domácí hrové aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností.

Markéta Boťánková, logopedka

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál