Cvičení pro rozvoj řeči

Cvičení pro rozvoj řeči

Lynch, Charlotte; Kidd, Julia

Portál, 2016

197 Kč167 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného terapeutického postupu. Rodiče i vychovatelé mohou knihu využít také při nápravě těžších poruch řeči, které lze zachytit již v batolecím věku dítěte, a při práci s dětmi s poruchami sluchu. Autorky kladou důraz na to, aby se cvičení mohla přirozeně začlenit do každodenních činností a her dítěte.
Soubor činností slouží učitelkám v mateřských školách a rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí

 • Překladatel:Struková, Silvie

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1156-3

 • Počet stran / vazba:136 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:23202707

 • EAN:9788026211563

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Ryze praktický soubor aktivit vhodných k rozvoji komunikačních dovedností představuje publikace s názvem „Cvičení pro rozvoj řeči“ od britských autorek Charlotte Lynch a Julii Kidd. Přinášejí v devíti kapitolách náměty pro aktivity s dětmi raného věku a prostor pro vyhodnocování jednotlivých řečových oblastí a jejich úrovně.

  Kniha je graficky poměrně přehledná, je doplněna obrázky, které se tematicky shodují s nabízenými aktivitami, cvičeními a hrami. Ke kapitolám jsou zařazeny i záznamové archy pro postupné registrování poznámek k vyzkoušeným cvičením – zaznamenávat lze například aktuální stav komunikačních dovedností a srovnávat jej s později prováděnými cvičeními a jejich novými výsledky.

  Jednotlivé oddíly knihy se věnují základním dovednostem, které jsou zapotřebí pro bezproblémovou komunikaci. Jednotlivá cvičení a hry rozvíjejí preverbální dovednosti, tedy předřečové přípravné dovednosti, které se na zvládnutí samotné řeči významně podílejí. Je jimi tak podstatný oční kontakt, zlepšení koncentrace, regulace dechu, osvojení si napodobování a dovednost střídání se v komunikaci, důležitá pro sociální kontakt.

  Aktivity jsou navrhovány se zkušeností autorek, že se děti učí nejlépe prostřednictvím hry. Publikace nabízí různé hry jazykové, jež autorky chápou jako významnou příležitost k rozvoji řeči i imaginativního myšlení. Nabízí hry pohybové, kooperativní, průzkumné a další. Významnou součástí rozvoje komunikačních dovedností je i rozvoj sluchového vnímání. Zařazeny jsou aktivity posilující vnímání zvuku a hlasu, příkladem může být lokalizování zvuku či posilování schopnosti reakce na konkrétní zvuky. Nedílnou součástí aktivit rozvíjejících komunikační dovednosti jsou různá orofaciální cvičení, tedy procvičování mluvidel.

  V knize jsou zařazeny dvě kapitoly zaměřující se na sluchové rozlišování zvuků a prvků řeči, jež jsou podstatné jak pro porozumění mluvené řeči, tak i pro vnímání a vyjadřování. Autorky považují za nepostradatelnou dovednost pro osvojování jazyka i dobrou sluchovou a zrakovou paměť. I tyto smyslové kanály lze prostřednictvím předkládaných aktivit posilovat tak, aby děti se zpracováváním a uchováváním viděného a slyšeného neměly problém. Poslední kapitola nabízí aktivity upevňující první slova, které dítě začíná produkovat. Mapuje seznam nejčastěji užívaných prvních výrazů a aktivity, které posilují jejich osvojení.

  Publikace slouží jako pomůcka při logopedické intervenci odborníkům, logopedům a učitelům, kteří pracují s dětmi s vadami řeči. Můžeme ji charakterizovat jako možný nástroj primární, sekundární i terciální prevence. Dobře využitelná je díky své srozumitelnosti i pro rodiče na domácí hrové aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností.

  Markéta Boťánková, logopedka

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Lynch, Charlotte; Kidd, Julia : Cvičení pro rozvoj řeči - recenzent Markéta Boťánková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)