Poradenská činnost učitele v mateřské škole

Poradenská činnost učitele v mateřské škole

Lipnická, Milena

Portál, 2017

199 Kč169 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Určitá míra svépomoci učitelů v poradenské práci určitě nevymizí. Vždyť odborníci pořád nejsou po ruce a také knih či metodických příruček s tímto zaměřením moc není. O vzdělávání učitelů v oblasti poradenství by také bylo možné diskutovat. Spolehnutí se na svépomoc učitelů však není správné. Pedagogické poradenství je proces, který vyžaduje zodpovědnou a spolehlivou práci poradce podle profesních i etických pravidel a postupů. Praxe, která se osvědčuje v práci se staršími dětmi a dospělými, ovšem není jednoduše přenosná do prostředí mateřských škol. Autorka vybrala témata, která mateřské školy řeší, a připravila náměty pro poradenskou práci s rodiči. Zabývá se například stravováním v MŠ, problémy s adaptací na školku, prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Na každý problém se dívá z pohledu rodičů a školy a pomáhá oběma stranám najít společnou řeč.
PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D., je speciální pedagožka. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici. V Portálu vyšly její knihy Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní a Logopedická prevence.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1179-2

 • Počet stran / vazba:96 / Brožovaná

 • Rok vydání:2017

 • Kód:23105501

 • EAN:9788026211792

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Lipnická, Milena: Poradenská činnost učitele v mateřské škole - autor recenze: Klára Markuciová, ředitelka mezinárodní montessori školky, http://www.nestlingue.cz/

  Milena Lipnická patří mezi známé a oblíbené autory píšící o tématech předškolního vzdělávání. Vychází ze svých poradenských a učitelských zkušeností a proto jsou její knihy vysoce odborné. I přes tuto okolnost jsou psané s velkou lehkostí a praktičností, a proto je pro každého pedagoga radost její knihy číst.

  Ani kniha Poradenská činnost učitele v mateřské škole není výjimkou. V tomto případě se autorka věnovala přesné specifikaci tématu poradenské činnosti v mateřské škole, kompetencím učitele, jako pedagogického poradce, metodám poradenské práce, specifikám v komunikaci v poradenském procesu a návrhům poradenských aktivit učitele s rodiči dětí ve formách přehledných tabulek, které jsou velmi návodné a snadno využitelné v praxi. Upřímně jsem její knihou nadšená. Erudovanost s jakou je psaná, nese kvality učebnice. Přináší vysoce odborný náhled na problematiku poradenských kompetencí a velmi hezky a přesně popisuje procesy, které se k tomu vztahují. Při čtení jsem se cítila slyšená v tématech, se kterými se pedagog v rámci své poradenské činnosti v běžném životě setkává, a současně s tím podpořena nástroji, jak s nimi pracovat. Velmi se mi líbilo citlivé provedení v pochopení toho, co je a co není v kompetenci pedagogického poradenství. V tomto ohledu jsou na učitele kladeny vysoké nároky a člověk se častokrát přestává orientovat v tom, čemu je třeba věnovat pozornost a čemu již ne. V knize jsem našla skvělou podporu nejen jako pedagog, ale i jako ředitel mateřské školy. Cítila jsem radost také u kapitol, které učí pedagoga, jak pracovat s vlastním stresem a péčí o sebe sama. Pedagogové jsou většinou vedeni k péči o druhé, a tak zcela souzním s autorkou, že centrem úspěchu v jakékoliv poradenské činnosti, je právě laskavý přístup učitele sama k sobě. Kniha je krásná, její obsah velice cenný a doporučuji ji všem učitelům a ředitelům mateřských škol. K

  autor recenze: Klára Markuciová, ředitelka mezinárodní montessori školky, http://www.nestlingue.cz/
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze

 • Lipnická, Milena: Poradenská činnost učitele v mateřské škole - Klára Vožechová
  casopisagora.cz/2017/06/1536/

  Autorka se věnuje tématu pedagogického poradenství. V úvodu píše o tom, že je důležité, aby i učitelé, jakožto odborníci, dokázali v rámci svých kompetencí poskytovat službu poradenství. Zdůrazňuje potřebu mluvit o této pracovní činnosti a edukovat o ní učitele. Snaží se zaplnit mezeru v dostupné literatuře o poradenství touto knihou, jejíž část obsahuje specifika poradenských činností v mateřských školách, o nichž toho mnoho napsáno není.

  V první části knihy se autorka věnuje tématům, která jsou využitelná pro všechny, kteří se poradenstvím zabývají. Jedná se o krátký teoretický úvod do podstaty poradenství, kompetencí učitelů-poradců, metod, které jsou v procesu poradenských aktivit využívány a specifikách jejich komunikace. V rámci nich představuje také chyby, jakých se poradci dopouští a na které je třeba dát si pozor. Poslední teoretická kapitola se zabývá poradenskými aktivitami přímo v mateřských školách.

  Druhá polovina knihy obsahuje návrhy skupinových poradenských aktivit. Jedná se o naprosto konkrétní návody pro schůzky s rodiči a schůzek s kolegy, které mohou mít až intervizní charakter. Tyto návody se týkají častých řešených témat (např. adaptace dětí v MŠ, řešení problémového chování dětí, odměny). Obsahují jasnou strukturu schůzky, které se lze v praxi držet. Navíc obsahuje i hotové dotazníky pro zjištění názorů/informací od rodičů/kolegů. Čeho si také velice cením, je zařazení bodu (sebe)reflexe na závěr každé poradenské aktivity.

  Kniha velmi stručně a jasně představuje teorii poradenství. Pro ty, kteří chtějí do problematiky vplout, může poskytnout odrazový můstek. Zároveň je ale důležité mít na paměti, že přečtení této útlé knihy na poradenské aktivity učitele či jiného profesionála nepřipraví. Spíše nastíní směr, jakým se vzdělávat, pokud se chce učitel na poradenskou práci připravit. Velice bych chtěla pochválit praktickou část knihy. Myslím si, že se jedná o výborné návody pro organizaci schůzek a jsou schopny ušetřit mnoho práce.

  Knihu jistě ocení pedagogičtí pracovníci i psychologové pracující ve školství. Ačkoliv je praktická část zaměřena na poradenské procesy v mateřských školách, lze se jimi velmi snadno inspirovat a převzít některé nápady i do praxe základních škol.

  - 30.06.2017

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)