Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Poradenská činnost učitele v mateřské škole

Poradenská činnost učitele v mateřské škole

Vaše cena s DPH
199 Kč 179 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1179-2
Počet stran / vazba
96 / Brožovaná
Rok vydání
2017
Kód
23105501
EAN
9788026211792
Obálka v tiskové kvalitě


Určitá míra svépomoci učitelů v poradenské práci určitě nevymizí. Vždyť odborníci pořád nejsou po ruce a také knih či metodických příruček s tímto zaměřením moc není. O vzdělávání učitelů v oblasti poradenství by také bylo možné diskutovat. Spolehnutí se na svépomoc učitelů však není správné. Pedagogické poradenství je proces, který vyžaduje zodpovědnou a spolehlivou práci poradce podle profesních i etických pravidel a postupů. Praxe, která se osvědčuje v práci se staršími dětmi a dospělými, ovšem není jednoduše přenosná do prostředí mateřských škol. Autorka vybrala témata, která mateřské školy řeší, a připravila náměty pro poradenskou práci s rodiči. Zabývá se například stravováním v MŠ, problémy s adaptací na školku, prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Na každý problém se dívá z pohledu rodičů a školy a pomáhá oběma stranám najít společnou řeč.
PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D., je speciální pedagožka. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici. V Portálu vyšly její knihy Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní a Logopedická prevence.

Poradenská činnost učitele v mateřské škole
Poradenská činnost učitele v mateřské škole
Poradenská činnost učitele v mateřské škole
Poradenská činnost učitele v mateřské škole
Poradenská činnost učitele v mateřské škole
30.06.2017
Lipnická, Milena: Poradenská činnost učitele v mateřské škole - Klára Vožechová
casopisagora.cz/2017/06/1536/

Autorka se věnuje tématu pedagogického poradenství. V úvodu píše o tom, že je důležité, aby i učitelé, jakožto odborníci, dokázali v rámci svých kompetencí poskytovat službu poradenství. Zdůrazňuje potřebu mluvit o této pracovní činnosti a edukovat o ní učitele. Snaží se zaplnit mezeru v dostupné literatuře o poradenství touto knihou, jejíž část obsahuje specifika poradenských činností v mateřských školách, o nichž toho mnoho napsáno není.

V první části knihy se autorka věnuje tématům, která jsou využitelná pro všechny, kteří se poradenstvím zabývají. Jedná se o krátký teoretický úvod do podstaty poradenství, kompetencí učitelů-poradců, metod, které jsou v procesu poradenských aktivit využívány a specifikách jejich komunikace. V rámci nich představuje také chyby, jakých se poradci dopouští a na které je třeba dát si pozor. Poslední teoretická kapitola se zabývá poradenskými aktivitami přímo v mateřských školách.

Druhá polovina knihy obsahuje návrhy skupinových poradenských aktivit. Jedná se o naprosto konkrétní návody pro schůzky s rodiči a schůzek s kolegy, které mohou mít až intervizní charakter. Tyto návody se týkají častých řešených témat (např. adaptace dětí v MŠ, řešení problémového chování dětí, odměny). Obsahují jasnou strukturu schůzky, které se lze v praxi držet. Navíc obsahuje i hotové dotazníky pro zjištění názorů/informací od rodičů/kolegů. Čeho si také velice cením, je zařazení bodu (sebe)reflexe na závěr každé poradenské aktivity.

Kniha velmi stručně a jasně představuje teorii poradenství. Pro ty, kteří chtějí do problematiky vplout, může poskytnout odrazový můstek. Zároveň je ale důležité mít na paměti, že přečtení této útlé knihy na poradenské aktivity učitele či jiného profesionála nepřipraví. Spíše nastíní směr, jakým se vzdělávat, pokud se chce učitel na poradenskou práci připravit. Velice bych chtěla pochválit praktickou část knihy. Myslím si, že se jedná o výborné návody pro organizaci schůzek a jsou schopny ušetřit mnoho práce.

Knihu jistě ocení pedagogičtí pracovníci i psychologové pracující ve školství. Ačkoliv je praktická část zaměřena na poradenské procesy v mateřských školách, lze se jimi velmi snadno inspirovat a převzít některé nápady i do praxe základních škol.