Pověz mi to obrázkem

Pověz mi to obrázkem

Konvalinová, Kateřina

Portál, 2021

179 Kč152 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Pracovní listy obsahující v úvodu krátké pojednání o problematice odlišného mateřského jazyka (OMJ), jak se zachovat před nástupem tohoto dítěte do MŠ, jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází.
Praktická část publikace je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet zapojují děti do běžného provozu MŠ, ukazují pedagogům, jak lze karty využít i pro ostatní děti. V knize pak následuje několik oblastí, které jsou uvedeny opět možnostmi jak danou oblast s dětmi procvičovat obrazovým materiálem, který má dětem pomoci v plynulejším zapojení do chodu třídy a k jejich inkluzi. Mezi probírané oblasti patří např. barvy, tvary, počet, režim dne v MŠ, prostorová a sociální orientace, problematika několika etnik v rámci jedné třídy MŠ atd.
Knihu lze využít nejen pro děti s OMJ, ale i pro děti s logopedickými problémy, s autismem, s mentální retardací, se sluchovou vadou či pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Kateřina Konvalinová je učitelka MŠ, která dlouhodobě působí ve třídách s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a na toto téma publikovala již několik článků v odborných časopisech.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

 • Ilustrátor:Konvalinová, Kateřina

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1734-3

 • Počet stran / vazba:64 / Brožovaná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:23311101

 • EAN:9788026217343

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Konvalinová, Kateřina: Pověz mi to obrázkem - autor recenze: Žaneta Křížová

  https://vytvarna-vychova.cz/povez-mi-to-obrazkem/

  Setkali jste se už ve své praxi s dítětem, co neumělo příliš česky? Před lety jsem ve třídě měla 3 letého Vietnamce. My nerozuměli jemu a on nám, plakal, nevěděl, co po něm chceme. Škoda jen, že jsem kdysi nevěděla o metodě: POVĚZ MI TO OBRÁZKEM, která by mi poradila, že mohu rodičům domů poskytnout obrázkové kartičky. Rodiče by synovi vysvětlili, co jednotlivé karty znamenají a když by chtěl například na záchod, ukázal by nám kartičku zobrazující WC, nebo když kdybychom nevěděli, jak se cítí – ukázal by kartičku, že je například smutný, ospalý či vystrašený.

  Kartičky ale nejsou určeny jen pro děti s odlišným jazykem, poruchou řeči či děti s poruchou autistického spektra. Využijete je s jakýmikoliv dětmi a to při probírání denního režimu, multikulturní výchově, při výuce jazyka, při motivaci, opakování barev, počtů, prostorové orientace anebo kdykoliv jen tak při hře – a to je na tom to nejlepší.

  Na počátku autorka nabízí 24 obecných velmi nápaditých aktivit a her, které lze využít s jakýmikoliv obrázkovými kartami (např. při probírání zvířat, dopravních prostředků apod.). Tyto hry využijete opakovaně v jakýchkoliv tématech.

  Na všech kartách děti doprovází skřítek, který cestuje kolem světa, poznává barvy, učí se počítat, procvičuje mluvidla, znázorňuje různé emoce, orientuje se v prostoru a vykonává jednotlivé činnosti během dne. Obrázkové karty jsou jednoduché, srozumitelné černobílé ilustrace – vhodné tedy ke kopírování, vybarvování a zalaminování. Jsou rozdělené do osmi tematických celků:

  • Skřítek ve světě a Česká republika (vybraná města, státy, světadíly)
  • Skřítek a jeho kamarádi kolem světa (vzhled dětí z různých národností)
  • Skřítek a barvy (10 základních barev)
  • Skřítek a počty (počty 1- 10 znázorněné pomocí prstů, puntíků a číslic)
  • Skřítek a motorika mluvidel (různé polohy jazyka a mluvidel)
  • Skřítek a emoce (znázornění smutku, překvapení, únavy, zamyšlení, veselosti…)
  • Skřítek a prostorová orientace (před, za, na, nad, vpravo, vlevo, mezi, pod, v)
  • Skřítek a denní režim (jíst, pít, hrát si, cvičit, kreslit, smrkat, jít na WC, oblékat se…)

  Každý celek obsahuje 1 stranu, kde je uveden seznam obrázků na kartách, jejichž pořadí souhlasí s tím, jak jdou obrázky za sebou.Následuje krátká tematická rýmovaná básnička a 2-6 aktivit, jak lze s kartami pracovat. Kromě ale těchto her můžete využít i jiné hry – třeba ty uvedené na začátku knihy.

  Knihu doporučuji pedagogům mateřských škol a dětských center pracující s dětmi od 3 let do 6 let.

  autor recenze: Žaneta Křížová
  https://vytvarna-vychova.cz/povez-mi-to-obrazkem/

  - 14.10.2021


 • Konvalinová, Kateřina: Pověz mi to obrázkem - autor recenze: Lenka Štveráčková

  https://www.kritiky.cz/povez-mi-to-obrazkem-aktivity-pro-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem/

  Pracujete s dětmi v mateřské škole, které mluví odlišným mateřským jazykem, či mají různé logopedické vady? Tak právě vám je určena metodická příručka, která vám pomůže pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem, s logopedickými vadami, autismem nebo sluchovými vadami.

  Děti s odlišným mateřským jazykem, dále jen (OMJ) je dnes velice častý jev v MŠ a je třeba, aby se na to učitelky připravily. V dnešní době je možné navštívit různé školení či kurzy, které vám pomohou, jak s takovým dítětem i rodiči jednat, jaké mají zvyky, stravovací návyky, co umožňuje, ba naopak neumožňuje jejich víra. Pokud oba rodiče neumí česky, je třeba zajistit tlumočníka. Existuje několik organizací, které se dětem i rodinám s OMJ věnují a jsou ochotny poskytnout materiály, rady i zkušenosti.

  Hned na začátku publikace naleznete informace o tom, když nastoupí dítě s OMJ do mateřské školy, jak s ním pracovat, dále vysvětlení a metodické pokyny, jak pracovat s obrázkovými kartami. Další částí této metodické příručky vás provede skřítek, který prožívá různé situace běžného života. Skřítek cestuje světem, seznámí se s Českou republikou, se svými kamarády, kteří cestují kolem světa, pozná barvy, naučí se počítat od 1 do 10, procvičí si pusinku pomocí artikulačních cvičení, zvládne pojmenovat jednotlivé emoce, které prožívá, orientuje se v prostoru a pochopí, co celý den děláme.

  Celkem 8 kapitol s různými tvořivými aktivitami a kartami s obrázky děti zvládnou vše, co jim může činit potíže rozumět.

  Publikaci zajisté ocení učitelky mateřských škol, vychovatelky školních družin a školních klubů, které mají ve své třídě s OMJ. Dále také děti s autismem, logopedickými a sluchovými vadami nebo také mentální retardací.

  Tato publikace mě moc zaujala. Jak svým obsahovým zaměřením, jelikož dětí s OMJ v MŠ přibývá a je třeba vědět, jak se k těmto dětem chovat, jak s nimi pracovat, aby zvládly a pochopily okolní svět a byl pro ně vstup do mateřské školy co nejjednodušší. Nesmírně mě zaujaly ilustrace autorky, která knihu nejen napsala, ale taktéž ilustrovala. Jelikož jsou černobílé, lze je snadno kopírovat, vybarvit společně s dětmi a zalaminovat. Skřítek, který je na obrázcích je krásný a určitě zaujme děti a bude se jim líbit.

  Jelikož pracuji v mateřské škole jako učitelka a logopedická preventistka, bude pro mě tato příručka velkým přínosem. Jednotlivé aktivity jsou detailně rozpracované, doplněné různými básničkami. Nejvíce mě zaujala kapitola s motorikou mluvidel a také jak skřítek poznává Českou republiku.

  - 16.07.2021

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)