Rozvoj grafomotoriky v projektech

Rozvoj grafomotoriky v projektech

Doležalová, Jana

Portál, 2016

239 Kč203 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha se zaměřuje na specifické rysy grafomotoriky u dětí předškolního věku a na začátku školní docházky a charakterizuje vhodné podmínky a prostředky k jejímu úspěšnému utváření. Nabízí metodické postupy k rozvíjení grafomotorických dovedností. Předkládané náměty činností jsou pro děti motivační, využívají hravosti a rytmu, jsou komplexně – projektově – pojaté. Inspirativní může být řada obrázků, fotografií a příkladů dobré praxe. Kniha je určena učitelkám mateřských škol, ale informace a inspiraci zde mohou nalézt i učitelky a učitelé žáků prvních tříd základních škol.
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku na FF UK v Praze. Pracuje na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky prezentuje na seminářích.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:Doležalová, Jana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1146-4

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:23103402

 • EAN:9788026211464

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Doležalová, Jana: Rozvoj grafomotoriky v projektech - autor recenze: Lenka Štveráčková
  https://tvojechvilka.cz/rozvoj-grafomotoriky-v-projektech-metodicka-prirucka-pro-ucitelky/

  Víte co vlastně grafomotorika znamená? Setkali jste se někdy s tímto názvem? Jedná se o pohyby ruky, jež jsou ovlivňované psychikou, a jež zanechávají grafickou stopu vyjadřující nějaký význam. Grafomotorika je vysvětlována jako soubor senzomotorických činností, které jedinec vykonává při kreslení a psaní a jedná se o náročnou psychomotorickou činnost. Jana Doležalová je autorkou publikace Rozvoj grafomotoriky v projektech, kterou vydal Portál a najdete v ní řadu zajímavých projektů. Rozhodně stojí za přečtení.

  Kniha se zaměřuje na specifické rysy grafomotoriky u dětí předškolního věku i prvňáčků. Nabízí metodické postupy k rozvíjení grafomotoriky. Celkem 8 kapitol a 14 příloh. Publikace obsahuje řada obrázků a fotografií.

  V úvodních kapitolách autorka popisuje základy grafomotoriky z pedagogického a psychologického hlediska, teoretické poznatky, problematiku smyslového vnímání a grafomotoriky, význam rodiny a její spolupráce s mateřskou školou a projekty. Dále zde naleznete praktická cvičení prstů, špetky dlaní, správný úchop psacího náčiní, ale i cvičení očí. V příloze jsou pohádky, které lze využít jako motivaci k činnostem. Zajímavou částí je rozhodně projektové učení zaměřené na grafomotoriku, jsou zde metodická doporučení. Každý projekt je rozdělen na čtyři části. Hned v úvodu naleznete charakteristiku daného materiálu, se kterým se budou grafomotorické činnosti vykonávat. Druhá část předkládá danou pohádku a činnosti k ní. Třetí část je věnovaná rodině a činnostem rodiče s dětmi, co mohou v rámci výletů a dalších společných aktivit splnit. Poslední, závěrečná část obsahuje literaturu, ze které je čerpáno.

  Aktivity, které příručka nabízí lze různě upravovat, měnit i dále rozšiřovat. V textu najdete, jaké schopnosti a dovednosti potřebujete předškolák pro budoucí psaní. K tomu, aby dítě psalo, je nutné dosáhnout určité úrovně jemné a hrubé motoriky, ale také koordinace ruka a oko. Rozmanité projektové činnosti vedou k rozvoji všech druhů a forem komunikace.

  Velice mě zaujalo velké množství cvičení dlaní, prstů, špetky pro nácvik psaní a také motivace letadélkem a peřinkou pro nácvik správného úchopu psacího náčiní. V publikaci jsou uvedeny i nesprávné úchopy psacího náčiní.

  Autorka v projektech využívá běžné předměty, jako je např. kamení, makovice, šátky, listí, provázky a drátky, těsto, hlínu, modelínu a papír. Projektové aktivity, které se pojí k těmto materiálům jsou všestranné, zajímavé, podporující, psaní a kreslení, dramatické činnosti, ale i předčtenářské a předmatematické dovednosti a řadu dalších.

  Kniha se mě moc líbila. Načerpala jsem z ní mnoho inspirací pro svou práci s předškolními dětmi. Vůbec si nedokážu představit život bez písmenek a knížek. Publikace je přehledná, srozumitelná. K jednotlivým kapitolám se lze kdykoli vrátit a čerpat odtud mnoho inspirací. V knize oceňuji přehledná schémata a i doplňující fotografie, dále také mnoho zajímavých aktivit v přílohách.

  Věřím, že si každý najde to své, co potřebuje právě pro svou práci, ať už je to kdekoli.

  Život bez písmenek a knížek, to je pro mě něco nepředstavitelného. Čtení s porozuměním, předčtenářská gramotnost jsou velmi důležité pojmy. Příprava na psaní je velmi náročná a je třeba mu věnovat velkou pozornost. Lidé jsou schopni grafickými znaky (písmem) vyjádřit svoje pocity, uchovat si vzpomínky. Prostřednictvím písma ukazujeme své estetické kvality, naším písmem o sobě prozradíme mnoho.

  Kniha je určena učitelkám mateřských i základních škol, především prvních ročníků.

  - 11.10.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)