Školní zralost a připravenost

Školní zralost a připravenost

Otevřelová, Hana

Portál, 2016

215 Kč183 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. A děti by do školy měly nastupovat tehdy, kdy jsou na ni zralé a dostatečně připravené. Kniha je průvodcem všem pedagogům mateřských škol, kteří chtějí předškoláky, s nimiž pracují, připravit na školu co nejlépe. Autorka vysvětluje, jaký vliv má na školní zralost a připravenost dítěte dědičnost a rodinné prostředí. Nabízí především tipy, jak s dětmi v posledním roce školní docházky pracovat, jak rozvíjet dovednosti, které jsou důležité pro nástup do školy. V publikaci čtenář najde konkrétní příklady, jak rozvíjet například sluchové a zrakové vnímání, orientaci v prostoru nebo předčíselné představy. Knihou nás provází několik předškoláků, na jejichž komentovaných kazuistikách autorka názorně představuje způsob práce s dětmi před nástupem do školy. Dává také tipy k tomu, jak poznat, kterou oblast je u daného dítěte třeba rozvíjet a jak vést pedagogickou diagnostiku, která je založena na pozorování dítěte a cílené práci s ním.
Kniha osloví pedagogy mateřských škol a řadu užitečných informací v ní najdou také rodiče dětí, které čeká poslední rok před nástupem do školy.
Mgr. Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita). Nabízí také pomoc a podporu dětem před zahájením školní docházky.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1092-4

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:23105301

 • EAN:9788026210924

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Připravenost na školní docházku, včasná diagnostika případných obtíží a vhodné metody a prostředky podpory všestranného rozvoje dětí v předškolním věku jsou témata, která poutají čím dál větší pozornost učitelek mateřských škol i rodičů dětí předškolního věku.

  Přestože na toto téma byla již zpracována řada odborných publikací, má předkládaná publikace co nabídnout zejména učitelkám mateřských škol. Publikace je členěna do 13 tematicky zaměřených kapitol. Autorka se v nich věnuje nejen obvyklým tématům spojeným se školní zralosti, jako jsou např. motorika, řeč, pozornost atd., ale nabízí také užitečné informace a tipy, jak o tomto tématu komunikovat s rodiči dětí.

  Celou publikaci provází skupina šesti dětí, v jejichž charakteristikách je vždy názorně ilustrováno řešené téma. Dílčí charakteristiky dětí velmi napomáhají tomu, aby si čtenář uvědomil, jak se může popisovaný jev projevovat u konkrétního dítěte. V každé kapitole jsou také v závěru uvedeny podněty k pedagogické diagnostice, které mohou být užitečným pomocníkem při komplexním posuzování specifik a potřeb konkrétních dětí v každodenní praxi. Publikace kombinuje teoretické poznatky prezentované čtivým způsobem s praktickými informacemi a návody, jak děti podpořit v rozvoji dílčích funkcí a schopností důležitých pro osvojování školních dovedností.

  PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Otevřelová, Hana: Školní zralost a připravenost - recenzent PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)