Špunti ve školce

Špunti ve školce

Markalousová, Kateřina

Portál, 2020

229 Kč183 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha se věnuje výukovým projektům MŠ, které jsou určeny pro třídy dvouletých dětí, pro děti z odlišného sociálního a jazykového prostředí nebo pro mateřské školy speciální, kam docházejí děti s mentálním hendikepem, děti s PAS či s výraznou poruchou pozornosti a hyperaktivity.
Kniha děti provází jednoduchými a základními činnostmi, které budou v MŠ potřebovat. Je zaměřena na zvládnutí praktických dovedností, jakými jsou základní hygienické návyky, oblékání, stolování, hra, manipulace s hračkou, bezpečnost při hře, úklid, orientace v základních sociálních situacích atd. Tyto dovednosti ale autorka rámuje do prostředí běžného roku a proměn přírody, seznamuje děti s barvami, tvary, zvířaty, dopravními prostředky, hlavními svátky roku atd. Kniha obsahuje mnoho praktických činností a vede děti k reálnému užití nabídnutých činností a dovedností.
S knihou je možné pracovat během celého školního roku.
Kateřina Markalousová je speciální pedagožka s mnohaletou praxí v běžné i speciální mateřské škole.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Celoroční aktivity pro děti od dvou let

 • Ilustrátor:Koubská, Patricie

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1592-9

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:23209701

 • EAN:9788026215929

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Markalousová, Kateřina: Špunti ve školce - autor recenze: Mgr. Žaneta Křížová

  http://vytvarna-vychova.cz/spunti-ve-skolce/

  Většina učitelek se snaží třídě s dvouletými dětmi vyhnout. Jedná se totiž o celkově náročnější práci vyžadující daleko větší individuální přístup, na veškeré činnosti je potřeba více času a přemýšlení, aby byly přizpůsobené nejmladšímu věku. Mnohdy mají i pedagogové pocit, že místo vzdělávání učí děti spíš jen sebeobsluze. Věřte ale, že i s 2-3 letými dětmi lze provádět jednoduché a přitom zábavné, rozmanité činnosti rozvíjející dětskou osobnost po všech stránkách – o tom vás přesvědčí nová publikace od nakladatelství Portál, Špunti ve školce. Pedagogové starších předškolních dětí najdou v knize také pár nových aktivit, ale je potřeba počítat s tím, že je kniha primárně určena pro děti dvouleté.

  Knihu taktéž ocení začínající učitelky. Autorka v rozsáhlejším úvodu popisuje podrobnou strukturu denního režimu včetně ranních rituálů v ranním kroužku, kdy zjišťujeme informace o dni, počasí, kdo chybí a co se bude dít. Mladí pedagogové určitě ocení rozdělení činností do jednotlivých dnů v týdnu, kdy si jednak uvědomí, kolik se toho dá stihnout v průběhu řízené činnosti a jaké rozličné aktivity zařazovat v rámci celého týdne.

  Kniha je rozčleněná do měsíců (září – červen), přičemž každý měsíc je rozdělen na čtyři týdny (vyjma zkráceného prosince a června), kdy jedním tématem se kniha zabývá týden až čtrnáct dnů. Dělení je jen orientační, plán není vůbec nutné dodržovat, stejně tak časové ukotvení jednotlivých činností v roce (autorka např. zařazuje dopravní prostředky v lednu, my je probíráme v dubnu). Zpravidla však témata korespondují s ročním obdobím.

  Kniha je přehledně chronologicky řazená, snadno se v ní orientuje a díky tematicky pojmenovaným týdnům nalistujete poměrně snadno téma, které potřebujete. Protože pracuji roky s předškoláky, kniha bude pro mě doplňkem. Převážně budu čerpat nové nápady z motivace a pohybových her. Vyrábění a grafomotorika je skutečně určena těm nejmenším. Pokud bych se však v budoucnu ocitla mezi dvouletými dětmi, stane se tato kniha mým nepostradatelným pomocníkem pro výběr programu.

  Autorka u každého dne uvádí vždy 4 aktivity, které lze reálně za dopoledne s malými dětmi stihnout. Struktura je u všech dní stejná: šikovné ručičky/grafomotorika, motivace, běhání, vyrábění. U šikovných ručiček zařazovaných 3 krát týdně jde o praktické, manuální činnosti probíhající individuálně s dětmi průběžně během celého ranního hraní, tak jak děti přicházejí. Grafomotorika je zařazována v týdnu dvakrát. Pod motivací se skrývají didaktické hry (řazení, třídění, počítání, práce s obrázky, skládání, poznávání barev, hledání stejného obrázku i rozdílů, hry na zrakovou, sluchovou diferenciaci, hmatové a čichové hry). Běhání obsahuje zpravidla 2 pohybové aktivity, které se další dny u malých dětí opakují a případně jemně obměňují. Vyráběním se rozumí omalovánky, pracovní listy, jednoduché výtvarné a pracovní činnosti. Na konci knihy je v přílohách zpracovaných pár pracovních listů a návodů k činnostem v knize nádherně nakreslené Patricií Koubskou.

  Koho z vás čeká práce s dvouletými dětmi, tak tuto knihu vám vřele doporučuji.

  autor recenze: Mgr. Žaneta Křížová
  http://vytvarna-vychova.cz/spunti-ve-skolce/

  - 11.09.2020


 • Markalousová, Kateřina: Špunti ve školce - autor recenze: Lenka Štveráčková

  https://www.kritiky.cz/spunti-ve-skolce-celorocni-aktivity-pro-deti-od-2-let/

  Jste učitelka ve školce? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dvouletými dětmi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve školce bude pro vás to pravé. Pojďte se na to se mnou společně podívat.

  Co vlastně v této novince najdete? Autorka rozčlenila knihu do kapitol, které korespondují se školním rokem. To, jak si každá učitelka připraví roční plán je na zvyklostech dané mateřské školy i spolupráci jednotlivých učitelek. V knize najdete měsíční témata rozděleny do týdenních či čtrnáctidenních bloků, dále popis denního režimu, jaké aktivity a činnosti budete během dne střídat, také důležité stereotypy dne jako je uvítací písnička, plyšový maskot v rámci ranního kruhu, které jsou u takto malých dětí nesmírně důležité.

  Co daný tematický celek obsahuje? Hned na začátku najdete charakteristiku měsíce, aktivity, náměty na činnosti, motivaci k činnosti, vyrábění. Autorka tematické celky rozdělila na měsíce a dny. Záleží na vás, jaké složení dané skupiny máte, zda děti něco více zaujme, či naopak. Tato příručka by vám měla pomoci se v této problematice lépe orientovat. Není třeba dogmaticky přesně dodržovat dny a naplánované aktivity. Děti jsou jakou houby, nasávají vše, co se kolem nich šustne. Mnohdy ale nemají dobrou náladu, něco třeba nedořešily ráno s maminkou nebo se špatně vyspaly a už je dané činnosti nemusí bavit. Učitelka tedy musí pružně reagovat, někdy ubrat, někdy přidat.

  V životě každého dítěte je mateřská škola velký mezník. Musí se odpoutat od rodičů, vydržet bez maminky, učí se novým věcem, sociálním kontaktům s ostatními dětmi, hygienickým návykům, respektovat dospělou osobu v podobě paní učitelky. Vše je kolem nich nové. To jak si ve školce zvyknou se nesou v podstatě po celý život. Úkolem učitelek v mateřské škole je připravit dětem krásné, příjemné a podnětné prostředí, aby měly na co celý život vzpomínat, samozřejmě v dobrém. Předškolní vzdělávání tvoří základ celého vzdělávání až do dospělosti.

  V dnešních školkách se již běžně objevují dvouleté děti a je třeba program přizpůsobit jejich potřebám, aby se správně rozvíjely ve všech oblastech, a aby nástup do školky byl co nejméně stresující. Tato kniha by tedy měla být velkým pomocníkem učitelkám běžných mateřských škol, speciálních, ale i různých dětských skupin, kterých je v současné chvíli opravdu hodně.

  Co můžete s dětmi pomocí této metodické příručky rozvíjet? Především grafomotoriku, jemnou i hrubou motoriku, předmatematické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, slovní zásobu a samostatný slovní projev, zrakové a sluchové vnímání, fonematický sluch, správné držení tužky či pastelky, polytechnické dovednosti, hmat, logické myšlení, ale i praktické dovednosti, které budou v životě potřebovat. Pomocí výtvarných aktivit si děti procvičí správný úchop štětce, používat různé barvy, pracovat s rozmanitými materiály, trpělivosti, ale především estetické cítění i smysl pro umění. Proto je nesmírně důležité s těmito činnostmi začít už opravdu v raném věku, rozvíjet jejich talent pro výtvarné aktivity. I když výkony nebudou hned od začátku jako od malíře, občas se něco rozbije nebo se děti umažou nebo je to nebude dlouho bavit, věřte, že se to bude postupně zlepšovat a uvidíte, že za nějaký čas se v činnostech zlepší a bude jim to dělat radost.

  Kniha se mně moc líbila a rozhodně jí budu často využívat při práci s dětmi v mateřské škole. Líbí se mně obsahové zaměření. Kniha je přehledná, chronologicky řazena, aktivity korespondují s ročními obdobími, ale i svátky jakou jsou Vánoce, Mikuláš, Velikonoce atd.

  Kniha je určena pro učitelky mateřských škol, které mají ve svých třídách děti dvouleté s odlišným sociálním či jazykovým prostředím, pro mateřské školy speciální, kde dochází děti s mentálním handicapem, děti s PAS, poruchou pozornosti či hyperaktivity. Také pro rodiče, kteří se chtějí hlouběji dozvědět o vzdělávání dětí v mateřských školách.

  - 16.07.2020


 • Markalousová, Kateřina: Špunti ve školce - autor recenze: Jana Pokorná

  Ty úplně nejmenší děti ve školce… Téměř všichni už to známe, práce s dětmi batolecího věku v mateřské škole není mnohdy jednoduchá a mnozí pedagogové se jí snaží vyhnout. Přítomnost těch nejmenších školkáčků ve třídě je ovšem realitou, ke které se musíme nějak postavit. Je to zároveň velká výzva pro naši učitelskou tvořivost. Speciální pedagožka Kateřina Markalousová, která má zkušenosti s prací v základní a mateřské škole, ve své knize nabízí mnoho osvědčených tipů, jak zaujmout ty nejmenší děti. Její kniha představuje roční plán aktivit, začíná tedy zářím a končí červnem. Lze ji proto využít při přípravě nebo aktualizaci školního vzdělávacího plánu. V úvodní části se autorka věnuje rutinám, tedy dennímu režimu, který dětem velmi pomůže v adaptaci na nové prostředí. Pokud totiž každé ráno vědí, co na ně čeká a na co se mohou těšit, je pro ně příchod do školky rozhodně snazší. Autorka navíc doporučuje, abychom pro práci s dětmi zvolili celoročního průvodce, třeba plyšáka nebo maňáska, kterého si děti snadno oblíbí. Program na jednotlivé měsíce, který Kateřina Markalousová v knize předkládá, je velmi pestrý a komplexní, zahrnuje všechny oblasti, které najdeme v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Činnosti jsou velmi jednoduché, a přitom opravdu zábavné, odpovídají věku dětí. Dají se různě variovat podle možností dané mateřské školy nebo dětské skupiny, kam děti tohoto věku také často docházejí.

  Knihu ocení učitelky mateřských škol, pracovníci dětských skupin a také pedagogové, kteří pracují s dětmi s handicapem. Svou názorností a přehledností osloví také začínající pedagogy. A velmi příjemným zpestřením, které čtenáře potěší, jsou půvabné ilustrace Patricie Koubské.

  autor recenze: Jana Pokorná
  Recenze byla zpracována pro Informatorium 3-8 5/2020

  - 14.07.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)