Vědci v mateřské škole 2

Vědci v mateřské škole 2

Rochovská, Ivana; Krupová, Dagmar

Portál, 2018

259 Kč220 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kam zmizí kaluže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme zahřát, když nám je chladno? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Odkud máme elektřinu? Podobné otázky podněcují dětskou zvídavost a učitel udělá to nejlepší, pokud dítěti neposkytne okamžitou odpověď. Věda není něco, co by se děti měly učit nazpaměť. Právě naopak, ať vědeckými metodami objevují svět, zkoumají jevy, s nimiž se setkávají. Nepotřebují k tomu složité přístroje a zařízení, ale postačí jim předměty denní potřeby.

PaedDr. Ivana Rochovská, Ph.D., pracuje v Institutu Juraje Páleše v Levoči – pracovišti Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku. Vyučuje předměty zaměřené na přírodovědné vzdělávání, environmentální výchovu, regionální výchovu.
PaedDr. Dagmar Krupová působí jako zástupkyně Základní školy s mateřskou školou Pohorelá. Patří mezi učitelky, které získaly vysokoškolské vzdělání až po 30 letech praxe. V současnosti se věnuje zejména inovaci preprimárního vzdělávání a rozvíjení přírodovědné gramotnosti dětí v MŠ. V nakladatelství Portál společně vydaly knihy Vědci v mateřské škole a Umělci v mateřské škole.Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Aktivity pro malé badatele

 • Překladatel:Hubáčková, Tereza

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1391-8

 • Počet stran / vazba:136 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:23209201

 • EAN:9788026213918

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Rochovská, Ivana; Krupová, Dagmar: Vědci v mateřské škole 2 - autor recenze: Lenka Štveráčková
  https://www.kritiky.cz/recenze-knih/2018/vedci-v-materske-skole-2-aktivity-pro-male-badatele/

  Kam mizí louže? Prochází světlo skrz předměty? Jak se můžeme zahřát? Dětská zvídavost mnohdy nezná mezí. Velice důležité je vnímat okolní svět všemi smysly. Všímat si zákonitostí, které nejsou vždy samozřejmostí. Kniha Vědci v mateřské škole vám k tomu určitě pomůže.

  Publikace je rozdělena na několik kapitol, ve kterých zkoumáme světlo, teplo, zvuk, tání, tuhnutí a vypařování. V úvodu knihy naleznete jaké badatelské aktivity můžete s dětmi využít. Věda se neučí zpaměti. Odpověď je vhodné dětem neposkytnout hned, zkoumat jevy kolem sebe. Vybrat vhodné aktivity pro rozvíjení dětí. Témata se mohou zdát těžká, ale jsou nesmírně lákavá pro jejich dušičky. Úkolem dětí je zkoumat různé zákonitosti a vyvozovat vlastní závěry. Umožnit dětem objevovat nové informace, děti se spontánně učí a jejich bádání považují za hru – experimentují, pozorují, komentují a dělají pokusy.

  Badatelské aktivity zahrnují manipulování, pozorování, pokus, experimentování, konstruování a vytváření modelů. Pro pokusy budete potřebovat předměty denní potřeby.

  Kniha byla zpracována formou interview, děti měly možnost se vyjádřit, doplněno dětskou kresbou, odboural se tím strach mluvit, že něco řeknou špatně a ostatní se jim budou smát. Součástí aktivit jsou pro lepší pochopení uvedeny dialogy učitelky a dětí. Dostatek fotodokumentace nám umožní lepší pochopení aktivit. Pokusy začínají motivací, nějakým problémem či skutečností z běžného života – ve škole, doma. Děti navrhují řešení a postupy bádání. Velice důležitá je reflexe prožitého, bádaného problému. Před vlastním rozhovorem navodíme téma, kdo jsou vlastně vědci, co dělají, jak vypadají a co ke své práci potřebují. Součástí jednotlivých pokusů je teoretická část o problematice, záznamy dialogů, seznam pomůcek, fotodokumentace a obrázky k pokusům.

  Na knize se mě moc líbilo to, že to není pouze teorie, ale praktické úkoly a pokusy, které můžete s dětmi realizovat. Už se moc těším, až je s dětmi v mateřské škole vyzkouším. Bohatá fotodokumentace umožní pochopení daného problému bez větších potíží. Tuto příručku bych doporučila všem rodičům a prarodičům nejen nadaných dětí, učitelkám mateřských i základních škol, vedoucím různých volnočasových aktivit, či vychovatelkám v družině.

  - 18.10.2018

 • Je vaše škola kvalitní nebo ne? A jak její kvalitu zlepšit? Inspirujte se v knize Na naší škole nám záleží - autor recenze: ?
  http://vytvarna-vychova.cz/vedci-v-materske-skole-2/

  Kam zmizí kaluže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme zahřát, když nám je chladno? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Odkud máme elektřinu? Podobné otázky podněcují dětskou zvídavost a učitel udělá to nejlepší, pokud dítěti neposkytne okamžitou odpověď. Věda není něco, co by se děti měly učit nazpaměť. Právě naopak, ať vědeckými metodami objevují svět, zkoumají jevy, s nimiž se setkávají. Nepotřebují k tomu složité přístroje a zařízení, ale postačí jim předměty denní potřeby.

  Vlastní recenze

  Děti jsou přirozeně zvídavé, zajímá je mnoho otázek, a abychom jim na ně poskytli odpověď, můžeme jim jev buď odborně vysvětlit, avšak ne vždy to pro ně může být zcela pochopitelné a zapamatovatelné na delší dobu. Daleko efektivnější metodou je, aby si děti samy našly odpověď na svou otázku zkoumáním jevů kolem sebe. Jistě jste už slyšeli, že si člověk pamatuje pouze 20 % z toho, co slyší, ale 90% z toho, co sám dělá. Nejlepší na tom je, že ke zkoumání vám postačí předměty denní potřeby.

  V publikaci Vědci v mateřské škole 2, která je pokračováním publikace se stejnojmenným názvem, najdete badatelské aktivity na témata: SVĚTLO, TEPLO, ZVUK, TÁNÍ A TUHNUTÍ, VYPAŘOVÁNÍ A ROZPOUŠTĚNÍ. Kniha je určena pro předškolní děti, využitelná je však i pro děti 1. stupně ZŠ.

  Autorka na začátku knihy uvádí přehlednou tabulku s rozvržením aktivit do 15 dnů, které se nemusíme striktně držet. Využívala bych pokusy dle toho, jak se vám hodí do tématu. Tuto tabulku však můžete použít při přípravě pomůcek (viz. níže).

  V úvodu každé hlavní kapitoly autorka srozumitelně poskytuje odborné informace pro učitele související s daným tématem, které vám příjemně osvěží poznatky z dob studií. Následují dětské prekoncepce (reálné odpovědi dětí na otázky o tématu kladené učitelem) a materiální zabezpečení neboli seznam všech pomůcek a materiálů pro realizaci aktivit. Autorka uvádí, jaké pomůcky budete potřebovat pro jednotlivé dny. Právě zde budete potřebovat tabulku zmíněnou výše, ve které si vyhledáte například 2. den a uvidíte, k jakým konkrétním pokusům se pomůcky vztahují. Autorka však uvádí pomůcky i u každé badatelské aktivity, které jsou v textu vyznačeny tučně. Celkově najdeme v publikaci 48 badatelských aktivit.

  Aktivity začínají motivací=problémem z běžného života, děti se k němu spontánně vyjadřují, navrhují řešení a postupy bádání. V této části se objevuje dialog učitelky s dětmi sloužící jako inspirace, jak můžete vy klást otázky a podněcovat děti k hledání odpovědí a jejich bádání, což považuji za velký přínos, neboť ne vždy umíme správně formulovat otázky, které vedou k zamyšlení tím správným směrem. Dále se vybere nejvhodnější návrh a následuje postup bádání doplněný barevnou fotodokumentací, obrázky a schématy umožňující pochopit konkrétní postupy. Z výsledků se formuluje závěr a vrátí se zase k situaci z běžného života, kde by se daly využít. V závěru každé série aktivit najdete reflexi jak k učitelům, tak k dětem a použitou literaturu při zpracování tématu.

  Aktivity obsažené v kapitole SVĚTLO lze využít v době, kdy se s dětmi zabýváme materiály, mícháním barev, ráno-poledne-večer, čas. TEPLO u počasí, vody, oblečení, záchranného systému. ZVUK můžeme zařadit k tématu hudební nástroje, anebo kdykoliv, pokud s dětmi bojujeme s větší hlučností. TÁNÍ A TUHNUTÍ najde své uplatnění v průběhu celé zimy, kdy se v pokusech hojně pracuje s ledem a při probírání tématu: Co rádi jíme. Děti v praxi ověřují tání ledu, čokolády a dalších potravin. Pokusy o VYPAŘOVÁNÍ se budou hodit k počasí a koloběhu vody.

  V kapitole o teple, tání a vypařování se občas pracuje s hořícími čajovými svíčkami, fény, elektrickým vařičem, a ne v každé MŠ jsou tyto spotřebiče a pomůcky povoleny z důvodu bezpečnosti. Pokud však budete šikovné, najdete jistě alternativní pomůcky, kterými lze vytvořit podobný efekt.

  Za sebe mohu knihu vřele doporučit. Badatelské aktivity budou pro Vás i děti určitě něčím novým, kterými obohatíte jak je, tak i sebe. Jedná se o velmi smysluplné vzdělávací pokusy, které do svého repertoáru zařazujeme velmi zřídka či vůbec. Je to možná tím, že nás do této chvíle nenapadlo místo vysvětlování vzít pár obyčejných věcí a udělat to jinak – efektivněji a zajímavěji.

  - 18.10.2018

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)