Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ

Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ

Vaše cena s DPH
279 Kč 251 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1042-9
Počet stran / vazba
168 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
23105201
EAN
9788026210429
Obálka v tiskové kvalitě


Mohou již dvouleté děti do mateřské školy? Jak to zařídit, aby byly spokojené, aby jim pobyt mezi dětmi svědčil, aby se ve školce cítily dobře? Hodně z toho je v rukou pedagogů mateřských škol. Nezbytnými předpoklady jsou dobrá informovanost, znalost problematiky a úprava podmínek. Cílem publikace je postihnout všechny základní aspekty vzdělávání dětí raného věku, poskytnout užitečné informace o přednostech a úskalích této práce, včetně praktických rad a ukázek činností, přinést inspiraci a být prospěšná učitelkám a ředitelkám mateřských škol, rodičům i dalším čtenářům. Autorky uvádějí řadu příkladů z praxe a doporučení, která nabízejí, jsou sladěna se stávajícími kurikulárními dokumenty.
Kniha je určena především pedagogům mateřských škol a využijí ji též studenti předškolní pedagogiky a také zřizovatelé škol.

Mgr. Hana Splavcová působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Řadu let působila jako vedoucí jeslí.
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., přednáší na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty University Karlovy a působí zde jako proděkanka pro studijní záležitosti.

Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
13.07.2016

www.vasedeti.cz/skolka/ms/recenze-vzdelavani-deti-od-dvou-let-v-ms/

Splavcová, Hana, Kropáčková, Jana: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ

Nuninka

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší, co mu může dát. Stejně tak to je i s výchovou. Máte doma dvouleté dítko a uvažujete nad školkou? Co vůbec rodiče vede k tomu dát dítě tak brzo do školky? Jsou školky na tak malé děti připravené? Na tyhle a na další otázky najdete odpověď v knize Hany Splavcové a Jany Kropáčkové.

Kniha je rozdělena na 11 větších kapitol s dalšími podkapitolami. Historie a současná legislativa vám přiblíží jak se vyvíjelo předškolní vzdělání a další možnosti vzdělávání dětí jako jsou např. chůvy, volná činnost, vázaná činnost nebo dětské skupiny. Pro vytvoření představy o možnostech vzdělávání a péče o děti se můžete inspirovat v zahraničí, kde se dozvíte jaká možnost nabízeného vzdělávání a délka rodičovské a mateřské dovolené. Věřte, že rodinná politika a finanční podpora rodin s dětmi je nejlepší v ČR.

Proč vznikla potřeba dávat už dvouleté děti do MŠ? Tak i na tuhle otázku zde najdete odpověď. Jde o to, že právě rodinná politika umožnila výběr mateřské. Maminky na mateřské si mohou zvolit délku mateřské. Kvůli ekonomické situaci si čím dál tím více žen si bere mateřskou na dva roky. Kvůli tomu pak potřebují své dítě umístit do MŠ v tak raném věku. Charakteristika vývoje dítěte do tří let porovnává jednotlivá období raného věku – novorozenec, kojenec, mladší batole, starší batole, a to nejenom z psychologického hlediska, ale také z hlediska poznatků předškolní pedagogiky: smyslové poznávání, komunikace a řeč, myšlení, představivost, fantazii, pozornost, paměť, rozvoj hry, pohybových dovedností, poznávání, socializace, rozvoj osobnosti, osamostatňování se nebo fyzický a psychomotorický vývoje.

Ukotvení v RVP PV umožní pohled do předškolního vzdělávání. Jaké jsou rámcové cíle, pojetí předškolního vzdělávání, specifikace, klíčové kompetence či vzdělávací obsah. Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou let mají souvislost s uspokojováním aktuálních potřeb dětí, s kvalitou a zdárným průběhem předškolního vzdělávání. Je tedy nutné zajistit opravdu kvalitní podmínky pro dvouleté děti. Respektovat jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti. Je potřeba upozornit také na to, že předškolní vzdělávání nenahrazuje rodinnou výchovu, pouze ji vhodně doplňuje a obohacuje denní program dítěte.

Líbila se mi kapitola Přínosy a rizika vzdělávání dětí od dvou let v MŠ, kde jsou uvedeny nejenom přínosy pro děti, pro rodiny, pro školku, ale také možná rizika. Stejně jako je tomu u starších dětí, i ty mladší musejí splnit určitá kritéria přijetí. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ, jde o tzv. zápis do mateřské školy. V téhle kapitole se dostatečně na zápis připravíte. Velice důležitá je také spolupráce školky s rodinou. I když se to tak nezdá, jde o velice důležitou věc, která na začátku pomůže dítěti s adaptací v mš. Také vzdělávání dětí raného věku musí mít určité metody a formy, které se řídí principy RVP PV. V kapitolách se prolínají ukázky z praxe. Na konci publikace najdete to nejlepší :-) Tematický celek z dramatické výchovy. Moc pěkná ukázka toho, že i dvouleté děti zvládnou spoustu zajímavých věcí.

Pro mnohé bude tahle publikace velice odborná. Máte pravdu. Kniha je určena především pedagogům mateřských škol, studentům předškolní pedagogiky a také zřizovatelům škol. Přesto je také vhodná pro rodiče, kteří váhají, zda dělají pro své dítě to nejlepší. Rodina a domov je pro dítě to nejdůležitější, protože vzniká pevná vazba mezi dítětem a rodičem. Školka nenahrazuje rodinnou výchovu, pouze ji vhodně a smysluplně doplňuje.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, pro své dítě děláte to nejlepší. :-) Publikace vám může pomoct v rozhodování. Cílem knihy je poskytnou užitečné informace o přednostech a úskalích, získáte základní informace o vzdělání dětí raného věku s množstvím ukázek činností a mnoha praktickými radami.