Poruchy osobnosti e-kniha

Poruchy osobnosti e-kniha

Praško, Ján; a kol.

Portál, 2012

457 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.
Práce uvádí přehled ustavených skupin poruch osobnosti (paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histriónská, anxiozní - vyhýbavá, závislá, narcistická) i některé skupiny, které jsou výzkumem teprve navrhovány. Zabývá se vývojem poruch osobnosti od dětství a v průběhu dospělosti a možnostmi léčby. Protože problematika poruch osobnosti (psychopatií) má závažné sociální souvislosti, práce osloví nejen psychiatry, psychoterapeuty a klinické psychology, ale i sociální pracovníky, kriminology, etopedy a výchovné poradce a také studenty příslušných oborů. Práce je doplněna řadou kazuistik.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0318-6

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110441

 • EAN:9788026203186

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Připomeňme si základní definici poruch osobnosti, která je v uvedené publikaci objasněná: „Poruchy osobnosti jsou variantou charakterových a temperamentových rysů, které se významně odchylují od rysů patrných u většiny lidí. K těmto rysům patří hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce chování projevující se jako stereotypní reakce na široký rozsah osobních a sociálních situací...“ (s. 15).
  V dnešním vysoce náročném a komplikovaném světě je stále obtížnější udržet si vnitřní harmonii a být plně integrovanou osobností. Je proto aktuální připomenout si první českou monografii o poruchách osobnosti, která se zabývá skupinou psychických poruch, dříve označovaných jako psychopatie.
  MUDr. Jána Praška, CSc., který stojí v čele autorského týmu, není nutné představovat. Známý psychiatr a psychoterapeut vydal řadu odborných publikací i praktických příruček pro pacienty. Ze spoluautorů jmenujme alespoň MUDr. E. Hermana, MUDr. J. Horáčka, Ph.D., PhDr. M.Šlepeckého,CSc, a další.
  První ze tří částí knihy objasňuje terminologii a klasifikaci poruch osobnosti, zabývá se jejich prevencí a etiologií. Přehlédněme stručně další podkapitoly: Temperament a charakter, Genetika, Neurobiologie osobnosti, Psychoanalytický pohled a vývoj osobnosti ,aj. Druhá část je věnovaná problematice léčby poruch osobnosti. Autoři hovoří o psychoterapii (podpůrné, interpersonální, skupinové), o kognitivně-behaviorální terapii i o farmakologické léčbě poruch osobnosti.Ve třetí části nalezneme přehled jednotlivých skupin poruch osobnosti (porucha paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histrionská, anankastická, anxiózní, závislá) stejně jako popis tzv. jiných poruch osobnosti, jako je porucha narcistická a pasivně-agresivní.
  Informace o jednotlivých poruchách jsou jednotně strukturovány v samostatných celcích ( etiologie, epidemiologie, průběh, diferenciální diagnóza, přenos a protipřenos, podpůrná psychoterapie, interpersonální vlivy, skupinová psychoterapie, farmakoterapie, psychodynamické aspekty, psychodynamické terapie a kognitivně-behaviorální terapie), což nabízí čtenáři vysokou přehlednost odborných informací.Pozitivně lze hodnotit i průběžně vložené značné množství tabulek, rozsáhlý seznam literatury a přehledný rejstřík.
  Je zřejmé, že uvedená publikace není určena víkendovému čtenáři. Svou vysoce odbornou i formální úrovní nabízí kvalitní studijní oporu nejen psychoterapeutům, klinickým psychologům či psychiatrům, ale jistě osloví i studující sociálních, speciálně pedagogických a pedagogických oborů, zvláště těch, které jsou orientovány na výchovně poradenskou práci. Za nezbytné považuji znalost charakteristik a projevů poruch osobnosti např. i v oblasti kriminologie a práva.

  PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

  - Ján Praško; Kolektiv: Poruchy osobnosti - rec. M. Renotiérová

Čtenářské recenze

 • je to pdf :-(

  - 27.08.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)