Schwarzenberg Karel - Knížecí život e-kniha

Schwarzenberg Karel - Knížecí život e-kniha

Schwarzenberg, Karel Jan; Hvížďala, Karel

Portál, 2013

239 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Karel Jan Schwarzenberg v tomto knižním rozhovoru, jehož podstatná část vznikla už na konci roku 1989, vzpomíná na své předky, zejména na ty, kteří už od poloviny sedmnáctého století žili trvale v Čechách. Pokouší se definovat roli šlechty na konci dvacátého století, hovoří o své rodině, přátelích a zajímavých lidech, s nimiž se v životě setkal. Kromě rodové historie se kniha věnuje působení Karla J. Schwarzenberga v roli kancléře prezidenta Václava Havla. V dodatku z roku 2008 se zamýšlí nad rolí českého politika v postmoderním světě, nad svým působením ve vládě premiéra Topolánka a obecně hodnotí stav české politiky v prvním desetiletí 21. století.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Rozhovor s Karlem Hvížďalou

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0188-5

 • Formát EPUB:Ano | 978-80-262-0432-9

 • Formát MOBI:Ano | 978-80-262-0433-6

 • Rok vydání:2013

 • Kód:71410301

 • EAN:9788026201885

Odborné recenze

 • Rozmluvy předního žurnalisty s Karlem Schwarzenbergem vznikaly na pokračování během minulých dvaceti let. V tomto období se z představitele jednoho z nejvlivnějších šlechtických rodů, žijícího od roku 1948 v emigraci a intenzivně podporujícícho např. českou exilovou a samizdatovou literaturu i její osobnosti, stal kancléř prezidenta ve svobodném státě, později senátor a naposledy ministr zahraničních věcí.

  Na rozdíl od většiny českých politiků na nejvyšších postech však tento muž neměl zapotřebí vstupem do politiky domáhat se vlivu či zlepšovat svoji finanční situaci. Logicky tedy, a rozhovor to potvrzuje, byly jeho pohnutky jiné.

  Dočteme se, jaké to je narodit se do knížecí rodiny, která se po staletí cítila být navýsost zodpovědna za rozvoj rodového území a zároveň i za ty, kdo na něm pracují. Rodina cítila zodpovědnost za „svoje lidi“ – a to i v době předválečného vysídlování pohraničí a nacistické okupace. A i později, v době poválečné emigrace, kdy bylo Schwarzenbergy pomoženo nejednomu porybnému z bývalého panství, když se v prvních těžkých týdnech přihlásil v jejich vídeňském sídle. Úcta a uznání dobře odvedené práce byly rodinnou výchovou vštěpovány spolu s velkým důrazem na vzdělání, historii a znalost poměrů na spravovaných územích – pro Karla Schwarzenberga tedy i v jižních Čechách, které jsou dodnes jeho srdeční záležitostí. Jeho dětská léta provázely toulky přírodou v Čimelicích a kolem Orlíku, na hradě samotném jej obklopovala rodová historie. (Ano, mluví se zde i o navracení rodového majetku - pro mnohé občany bez modré krve dosud těžko stravitelné téma). Dějiny rodu a vzpomínky Karla Schwarzenberga jsou však pouze rámcem knihy. To podstatné jsou jeho úvahy, vystavěné na životních zkušenostech, hluboké znalosti evropské minulosti i současnosti, kultury i politického prostředí.

  Na základě Hvížďalových otázek Schwarzenberg formuluje jasně základní problémy, ale i vítězství českého národa v době Rakousko-uherské monarchie. Hodnotí z celoevropského kontextu vznik i celé období první republiky postavené na pilíři národního sebeurčení. Zamýšlí se nad vztahem českého státu a církve, a také šlechty. Hovoří o intelektuálních i politických špičkách té doby, o osobních setkáních (Jan Masaryk, Ferdinand Peroutka, později Jan Werich, Miloš Forman aj.)

  Přesně charakterizuje komunistickou totalitu, která pokračovala v devastaci společnosti započaté německou okupací. Zaobírá se ale i tím, jaké by měly být nejdůležitější kroky k nápravě (v první části knihy vznikající v roce 1988). V další části s odstupem 7 let hodnotí vývoj a nesnáze období budování demokracie u nás. A v části poslední, nejnovější, vytyčuje pro sebe úkoly spojené s funkcí ministra zahraničí. Schwarzenberg, který nikdy netoužil být politikem, promlouvá velice lidsky, laskavě a srozumitelně i o složitých tématech. Oceňujeme jeho humor a velkorysost, ale i jistou skromnost. Pochopíme, že vzdělání i předurčení rodem vždy cílevědomě využíval ve prospěch demokracie, české kultury a národa, kterému dobře rozumí, a České republiky. A nyní se vší zodpovědností i moderní Evropy.

  Martina Fialková

  Zdroj: http://www.cesky-dialog.net/

  - Karel Hvížďala: Karel Jan Schwarzenberg - Knížecí život

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)