Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Sebepoznání e-kniha

Sebepoznání e-kniha

Vaše cena s DPH
179 Kč
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
Formát PDF
Ano | 978-80-262-0114-4
Formát EPUB
Ano | 978-80-262-0115-1
Formát MOBI
Ano | 978-80-262-0116-8
Rok vydání
2013
Kód
72130661
EAN
9788026201144


Autor prozkoumává různé přístupy k sebepoznání a usiluje o jejich uspořádání do celistvého logického systému, který by čtenáři usnadnil cestu k sobě. V teoreticky změřené části popisuje hlavní přístupy k sebepoznání v oblasti psychoterapie. V praktické části se zabývá jednotlivými oblasti sebepoznání a nabízí různorodé techniky pro získávání informací o sobě. Na začátku každé kapitoly autor teoreticky vymezuje danou oblast a nabízí příklady i různá cvičení, které slouží k prohloubení sebepoznání.
Kniha je určena pro studenty psychologie, medicíny, pedagogiky a různých humanitních směrů. Může sloužit i odborníkům nebo jiným zájemcům o sebepoznání.
Mgr. D. Kuneš vyučuje psychoterapeutické předměty na Psychologickém ústavu FF MU v Brně, podílí se na výuce oboru Psychoterapeutická studia na FSS MU v Brně a překládá odbornou literaturu. Ve své praxi provozuje individuální a skupinovou terapii.

Kuneš D.: Sebepoznání
Starodávný psychologicko-etický imperativ „Poznej sebe sama !“ patří k neoblíbenějším citátům z klasiků. Je totiž jakousi kvintesencí životní moudrosti, neboť sebepoznávání může přispět k odstraňování četných překážek na cestě životem. Každý člověk je ve styku s druhými lidmi tak trochu jakýmsi laickým „psychologem“, který se v poznávání psychiky druhých i své vlastní psychiky dopouští řady charakteristických omylů, vyplývajících z některých přirozených všeobecně lidských tendencí: např. neúspěchy druhých přisuzuje obvykle jejich schopnostem, kdežto vlastní neúspěchy vnějším okolnostem. Sebepoznávání tvoří jednotu s poznáváním druhých a autor knihy, která je zde recenzována, v jejím úvodu v tomto duchu vysvětluje k čemu sebepoznání je: má překonávat omyly a zjednodušení k nimž lidé často tíhnou v poznávání druhých i sebe samých. V tomto směru pak jeho kniha nabízí tři tématické okruhy, které výše naznačenou problematiku přiměřeným a informativním způsobem vyčerpávají. Pojednává, kromě úvodu, o psychoterapeutických kořenech sebepoznání, o teoretických základech přístupu k sebepoznání a o praktické stránce sebepoznání. Pohled jedince na sebe sama nazývá autor sebesystém a formuluje základní principy jeho utváření. Zdůrazňuje, že „proces sebepoznání je od počátku úzce spjat se sociálním prostředím, s lidmi kolem nás“ a že jeho důležitým aspektem jsou informace, které jsou jen z malé části pravdivé; proto „ve většině případů musí mít naše sebeobjevování nutně subjektivní charakter“. Pro sebepoznání jsou důležité neočekávané situace, které nás nutí reagovat jinak než dosud. Autor podrobně popisuje utváření sebesystému a vysvětluje jeho životní funkce Jednou z nich je funkce psychoterapeutická, kterou autor rozebírá také z hlediska jejího historického vývoje (psychodynamické, behaviorální, kognitivní, kognitivně behaviorální, humanistické, k nimž, kromě jiných, počítá transakční analýzu a „rodinné směry“ – tím posledním rozumí „různorodou směsici škol“, které za terapeutický rámec pokládají rodinu). Zevrubně pak autor analyzuje teoretické základy sebepoznání a jeho praktickou stránku, kterou opět tvoří jednota vnitřního a vnějšího světa. Čtenář této knihy získává množství podstatných a přehledně uspořádaných informací o problémech sebepoznání, jeho podmínkách, důsledcích pro život a o jeho psychoterapeutické funkci. Milan Nakonečný