Týmový koučink e-kniha

Týmový koučink e-kniha

Mohauptová, Eva

Portál, 2014

239 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha týmový koučink nabízí ucelený pohled na práci s týmy a skupinami metodou koučinku. Téma týmový koučink bylo v dosavadní literatuře zpracováno pouze jako část náležející k práci s týmem, teambuildingem a rozvojem týmu. Autorka se zabývá nejen technikami, ale hlavně podstatou práce s týmem – jak může týmový koučink dobře fungovat a jak může napomoci práci týmu. Kniha je psána pro kouče, personalisty, pracovníky ve vedoucích funkcích, manažery, lektory koučování a teambuildingu.

Eva Mohauptová se zabývá koučováním pracovních týmů, teambuildingem, tréninkem vnitrofiremní komunikace a koučováním jednotlivců. V Portálu vyšla její kniha Teambuilding (2005, 2009).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0576-0

 • Formát EPUB:Ano | 978-80-262-0577-7

 • Formát MOBI:Ano | 978-80-262-0578-4

 • Rok vydání:2014

 • Kód:71260161

 • EAN:9788026205760

Odborné recenze

 • Žijeme v době, která je v mnoha ohledech převratná. Máme k dispozici technologie, které nám umožňují komunikaci napříč celou planetou, kdykoliv a kdekoliv, snažíme se ovládat zdroje celé planety a naše vynálezy nám dovolují zkoumat hlubiny vesmíru i lidské podstaty.

  A přesto řada výzkumů ukazuje, že docela obyčejná veličina, jako je spokojenost lidí ve firemním prostředí, je více než mizivá. Organizace Gallup ve svých průzkumech po celém světě za posledních třicet let opakovaně zjišťuje, že více než 70 % zaměstnanců ve většině společností není skutečně angažovaných v pracovním procesu. Gallup odhaduje, že jen ve Spojených státech stojí tento fakt ekonomiku více než 300 miliard dolarů ročně ve ztrátách na produktivitě.

  Přitom je zároveň dokázáno, že úspěšné a progresivní organizace mají vysoké procento skutečně zapojených lidí, díky čemuž jsou celkově produktivnější, více orientované na zákazníky, mají vyšší bezpečnost práce a daleko větší stabilitu zaměstnanců. Který manažer by si něco takového pro svoji společnost nebo svůj tým nepřál?

  A přesto samotné přání nestačí. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je starý, zažitý, a dnes zejména přežitý způsob vedení lidí. Mnoho vedoucích má stále pocit, že jejich úkolem je lidem nařizovat, že jsou to oni, kdo mají vědět nejvíce, vytvářet a navrhovat řešení. Tento způsob však vytváří tlaky a nesoulad, boje o moc a pocity porážky, ústící do minimální motivace lidí na pracovišti či v týmu.

  Pravdou je, že mnoho manažerů nemělo možnost jiný způsob práce s lidmi nikdy vyzkoušet, neměli, kde se ho naučit. A právě zde je pomoc týmového koučování cestou, kterou se manažeři mohou začít se svými týmy ubírat. Právě v tom spočívá poslání knihy Evy Mohauptové Týmový koučink.

  Samotné koučování stojí na faktu, že lidé jsou v zásadě ok, nejsou pokaženi či rozbiti, mají zdroje vyřešit své problémy a úkoly sami, jsou přirozeně tvořiví a kooperativní, a využívá zjištění, že všichni toužíme po naplnění, smyslu, dlouhodobém růstu a svobodě.

  Za tohoto předpokladu nemusí již manažer nést celou tíhu rozhodování sám, ale spíše pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém mohou lidé pracovat naplno a uplatnit to nejlepší, co v nich je. Tato změna vyžaduje celou řadu dovedností, které manažer potřebuje získat.

  „Týmový koučink“ zasahuje přímo do středu této nově vznikající potřeby. Ukazuje manažerům a týmům velmi jasně, kdy a v jakých situacích je týmový koučink možné začít uplatňovat, jaké podmínky je pro něj třeba zajistit, a zejména, jaké konkrétní dovednosti si týmy i jejich vedoucí mohou začít osvojovat.

  Všem vedoucím poskytuje kniha jasný návod, jak začít pracovat způsobem týmového koučování, vybrat si vhodného kouče, dobře si vyjednat zadání a vytěžit z něj pro svůj tým, společnost i pro sebe maximum nejen v podobě výkonu, ale zejména spokojenosti lidí a tvořivosti řešení.

  Všem trenérům a začínajícím i praktikujícím koučům pak přináší neocenitelný přehled postupů, technik a příkladů ze zkušenosti člověka, který s týmy pracuje již velmi dlouho, upozorňuje na chyby a poskytuje tolik potřebnou inspiraci.

  Eva Mohauptová a její kniha Týmový koučink mají dar jasnosti a struktury, ve které se všichni čtenáři budou rychle a dobře orientovat a najdou odpovědi na nejpalčivější otázky ve všech fázích procesu týmového koučinku. Eva Mohauptová otevřeně sdílí svoje zkušenosti, a to je v našem prostředí vzácný počin, hodný velkého ocenění.

  Již Theodor Rooswelt před padesáti lety poznamenal: „V současné době čelíme neoddiskutovatelnému faktu, že má-li civilizace přežít, musíme pěstovat umění lidských vztahů, schopnosti lidí všech druhů spolu pracovat a žít, ve světě v míru.“

  A pokud budeme hledat cestu, jak se k této potřebě začít přibližovat, Týmový koučink je rozhodně jedním ze zdrojů, ke kterým se můžeme obrátit. Tato publikace jednoznačně patří do knihovny každého manažera, trenéra nebo kouče, který chce s lidmi pracovat jinak. Přeji však knize, aby se dostala k daleko širšímu publiku, a to nejen do sféry podnikatelské, ale také veřejné a politické, kde bychom tento přístup potřebovali v současné době ze všeho nejvíce.

   

  Halka Baláčková, MBA, PCC
  Trenér a kouč
  http://www.dynamicsphere.cz/cs/
  Praha, 4. 4. 2013

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Eva Mohauptová: Týmový koučink - rec. H. Baláčová

Čtenářské recenze

Další informace

ROZHOVOR S EVOU MOHAUPTOVOU

k vydání knihy Týmový koučink

Kdy a kde se s koučováním začalo? Jaká je jeho historie?

Myslím, že se s koučováním začalo už velmi dávno, jen se to možná nenazývalo tímto teď populárním slovem. Kolegové, kteří se zabývají víc koučováním ve školách, našli třeba mnoho inspirativních myšlenek a velmi spřízněný postoj u Jana Amose Komenského ?. Koučink oficiálně začal ve sportu a rozšířil se do ostatních oblastí. V tuto chvíli je koučink obor s cechovními organizacemi, certifikacemi a akreditovanými kurzy.

Teambuilding už mnoho českých firem zná ze své zkušenosti. Jaký je rozdíl mezi týmovým koučinkem a teambuildingem?

Když jsem se zabývala teambuildingem, zažívali jsme opakovaně skutečnost, že na výjezdu se skupina stmelila, začala lépe komunikovat, spolupracovat, lidé se na sebe více naladili. Nicméně po příjezdu do firmy se skupina rychle vrátila do původního rozpoložení a všechno bylo zase jako dřív. Na teambuildingu jsme začínali zapojovat prvky týmového koučování, ale chybělo systematické přemostění a propojení s realitou ve firmě. Týmový koučink se zabývá hlavně situacemi a realitou ve firmě, tým se rozvíjí a roste na pracovních tématech, na tom, jak je řeší, jak s nimi pracuje. Teambuilding umožňuje silnější zážitky, týmový koučink přináší posuny a změny, které lze velmi rychle využít v realitě firmy. Silnou výhodou procesu týmového koučování jsou opakovaná setkávání (cyklus setkání), která umožňují plynulý vývoj a zrání týmu. Takto lze realizovat zásadní změny plynule.

A co koučink a mentoring?

Kouč je spíše průvodcem, partnerem, mentor je ten zkušený, který poradí. Jsou to odlišné druhy vztahu. Oba jsou kvalitní, oba mají svoje přínosy, ale různé. Kouč vede koučovaného k uvědomování si a používání vlastních zdrojů, zkušeností, vnímání sebe, zatímco mentor předává svou zkušenost a svoje best practice. Oba jsou odlišným způsobem užiteční.

Jaké typy problémů v pracovní skupině může pomoci týmový koučink řešit?

Ten seznam by byl dlouhý – od napjatých vztahů přes neefektivní fungování po provázení změnou v obsazení, náplni nebo vizí. Podstatou týmového koučování není jenom řešit problém, ale hlavně hledání možností k růstu výkonnosti a spokojenosti. Okamžik, kdy přestáváme konečně řešit problémy a můžeme se věnovat vědomému rozvoji, je úžasný a je to důvod k oslavě. První, co potřebujeme udělat, je přesměrovat pozornost od problémů k cílovému stavu a na tom se shodnout. Výsledkem týmového koučování je posílení respektu ve skupině i k osobnímu systému – firmě. Podporuje způsoby, jak se domluvit, nasměrovat se ke stejnému cíli a jak spolupracovat efektivně a najít prostor pro aktivní a tvořivý přístup. Posiluje individuální odpovědnost a vnitřní motivaci lidí. Kolem toho se všechno točí.

V knize píšete: „Často je vyjasnění toho, co konkrétně chceme, nejdůležitější z celé diskuse. Když se shodneme, co chceme, je snadnější najít postup, jak toho dosáhneme.“ Proč je to tak složité? Každý za sebe je přece téměř vždycky přesvědčen, že ví, co chce…

Tak tohle je jeden z nezajímavějších objevů pro lidi v procesu týmového koučování. Na začátku jsou všichni přesvědčeni, že je cíl jasný a všichni víme, co budeme dělat. Rádi se hned pouštíme do akce a najednou děláme různé věci, které vedou k různým cílům. Když se o tom začneme bavit, zjistíme, že si cíl dokreslujeme našimi touhami a zájmy, takže na konci skončíme s různými obrazy a přesto přesvědčeni, že jsou stejné. Z toho pramení různá nedorozumění a frustrace, že ostatní nedělají práci dobře. Zdá se to jednoduché, v praxi je to docela dřina sladit se opravdu jedním směrem a tím směrem napnout síly.

Najdou v knize rady pro práci se skupinou i vedoucí pracovníci? Nebo je týmový koučink disciplína, kterou nutně musí vést profesionál–kouč?

Psala jsem knihu se záměrem, aby byla inspirací i pro manažery v jejich práci s týmy. Myslím, že v knize najdou podněty pro vlastní práci i limity, kdy je výhodnější využít profesionála.

V knize uvádíte spoustu konkrétních příkladů z praxe, což text výborně oživuje a určitě se čtenáři v některých příkladech sami najdou. Moc mě pobavila věta z jedné kazuistiky „My jsme nevěděli, že oni to nevědí.“, protože to je situace, kterou jsem sama mockrát zažila. Čím to je, že máme takový smysl pro vytváření domněnek?

Když nám chybí informace, abychom si mohli utvořit svůj obrázek – představu o situaci, tak máme tendenci si ji domyslet. Je to nevědomý proces, každý se s ním potkal. Sama ho znám velmi dobře. Dobrou zprávou je, že se lze naučit nevytvářet si domněnky a raději se zeptat. To je velká úleva, protože naše hrůzné fantazie často předčí realitu. Rychlost procesů v dnešní době vyžaduje rychlou komunikaci. Jedna domněnka sdělená ráno kolegovi způsobí v poledne úvahy poloviny lidí o krachu firmy a odpoledne už všichni surfují po serverech nabízejících práci.

Jak dlouho už se koučování věnujete? Prošla jste si také fází, kdy jste byla koučována?

Věnuji se koučování týmů od roku 2002. Koučink je pro mě postoj k životu, takže ho využívám pro svůj rozvoj. Naučil mě zaměřovat se na řešení, nikoliv na problém. Dřív jsem se potýkala se svojí kritickou myslí, koučink mě naučil, jak ji používat konstruktivně.

Co je pro Vás při koučování nejnáročnější, s čím se sama jako koučka musíte potýkat a vyrovnávat?

Vlastně celá kniha je o tom, s čím jsem se kdy potýkala. Kapitolu „Jak se nezbláznit“ jsem z velké části sestavila z vlastních zkušeností, většinu z toho jsem někdy zažila.

V koučování a provázení týmů se někdy potkávám se situací, kdy neumím zařídit zázračným kouzlem happy end tam, kde je veliký rozpor a nevstřícnost, nerespektování se navzájem. Někdy si říkám, že by všechno bylo jednodušší, kdybychom uměli vědomě pracovat s uraženou ješitností nebo pocitem křivdy. Jak jedna moje kamarádka říká, že někdy je šťastný konec pohádky i věta: „Dopadlo to dobře, nevzali se.“

Co Vám osobně koučování týmů přináší?

Týmy mě provázejí celou moji pracovní cestu. Vnímám práci s nimi jako svoje poslání. Přináší mi to radost a také pocit naplnění. Když jsem kdysi psala takový medailonek o sobě, uvědomila jsem si, že jsem ochutnala nebo dělala hodně adrenalinových sportů. Nakonec jsem zůstala u toho, co mě nejvíc baví - dobrodružství práce s týmy.

 

Jitka Pourová
27. 2. 2013

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)