Psychiatrie - Seznamte se...

Psychiatrie - Seznamte se...

Benson, C.Nigel

Portál, 2010

269 Kč229 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Psychiatrie není na první pohled nic zábavného. Tato kniha chce v podobě grafického ztvárnění odpovědět na dvě základní otázky, které zůstávají pro mnoho lidí tajemstvím: co je psychiatrie a co psychiatři skutečně dělají. Stručně mapuje historii oboru, první historické pokusy o psychiatrickou intervenci a základních osm diagnóz mentálních onemocnění. Čtenáři se dozvědí, jaké jsou rozdíly mezi dynamickou a organickou psychiatrií, na čem staví a kdy je potřebná medikamentózní léčba a jaká je budoucnost farmakoterapie a psychiatrie. Kniha je určena studentům psychologie, medicíny, ale také všem, kdo se zajímají o problematiku psychologie a psychopatologie.
Nigel C. Benson je autorem úspěšného Grafického úvodu do Psychoterapie (Portál, 2005).
Piero je populární britský ilustrátor.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Seznamte se...

 • Překladatel:Šmejkalová, Denisa

 • Ilustrátor:Piero

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-671-1

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:13502101

 • EAN:9788073676711

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Knižní edice INTRODUCING (do češtiny překládaná vydavatelem jako Seznamte se...) charakterizovaná jako grafický průvodce obsahující text a ilustrace vznikla v 70. letech minulého století po fantastickém úspěchu knížky mexického kreslíře Riuse o Marxovi. Její motto je věta Alenky (té v říši divů): „Na co je knížka bez obrázků a bez rozhovorů?“ Do dnešních dnů vyšlo asi čtyři sta titulů, jak obecných (např. Etika, Sociologie), tak biografických (Jung, Kafka). Další svazky, které již potěšily české čtenáře jsou Freud Richarda Appignanesiho, který je také hlavním redaktorem edice a nedávno Bensonova Psychoterapie. Teď se objevuje na pultech od zmíněného autora publikace Psychiatrie.

  Je to půvabná a přitažlivá knížka seznamující stručnou formou encyklopedických hesel podaných však lidsky a „nesucharsky“ jak s vývojem, tak se stavem moderní psychiatrie. Expresionistické černobílé perokresby a koláže dodávají vtipnému textu další šťávu a z didaktického hlediska pomáhají hned na první čtení upevňovat paměťovou stopu.

  Po krátkém, téměř bleskovém seznámení s posláním psychiatrie následuje anamnéza tohoto oboru odvíjející se od filozofů a prvních antických lékařů přes církevní vlivy, návrat k démonologii, následné osvícenství a počátky vědecké medicíny. Logický oblouk pokračuje od Mesmera a Charcota, přes Freuda, Junga, Kraepelina až k dnešní podobě oboru s jeho naznačenou dichotomií orientace biologické a psychosociální.

  Obdivuhodným způsobem je na malé ploše probrána problematika příčin duševních poruch, způsobů jejich léčení, toho, kdo je pacient, kdo psychiatr a co dnešní psychiatrie nabízí. Tento oddíl je vzorovou ukázkou populárně naučné literatury. Čtenář se dozví o psychiatrově postupu při vyšetření, problematice detence, kladech a záporech systému léčeben a seznámí se s terminologií.

  Následuje přehled psychiatrických jednotek od poruch osobnosti přes neurotické obtíže, psychózy, organické poruchy, poruchy příjmu potravy, až po závislosti na návykových látkách, přičemž těmto posledním je věnován přiměřený prostor odpovídající rozsahu problematiky, který dnes představují. Vždy je představen klinický obraz, předpokládaná etiologie a rámcově doporučená léčba.

  Závěr patří představení antipsychiatrického hnutí a rozvoji psychiatrie, který lze v dohledné době očekávat. České vydání je aktivně doplněno seznamem doporučené literatury a webovými adresami některých center, kde je možné hledat radu a pomoc. Celý text je laděn více dynamicky, psychosociálně, než biologicky, léky však rozhodně nejsou opomenuty a jejich přehled je dostatečný.

  Autor, stejně jako ilustrátor, patří ke špičkám tohoto oboru. Více údajů lze najít spolu s dalšími zajímavými informacemi o celé edici na adrese http://www.introducingbooks.com/book . Knížku mohu vřele doporučit jako přehled historie jednoho zajímavého lékařského oboru a za sebe mohu jen litovat, že jsem ji nepoznal v době, kdy všechny uváděné skutečnosti byly aktuální. Od vydání knihy se však posunula psychiatrie o něco dále, takže některé její klinické části se ve srovnání s dnešními názory jeví jako překonané (hysterie, psychologické teorie schizofrenie a nakonec také antipsychiatrická vlna se zklidnila). Tyto drobné změny však neubírají nic na kvalitě publikace, i když uvedené části patří spíše do historie, než do žhavé současnosti, která se pro změnu historií stane už zítra.

  5.5.2010
  MUDr. Radkin Honzák, CSc.

  - Nigel C. Benson ? Piero: PSYCHIATRIE - rec. R. Honzák

 • Čtenáři dostávají do rukou knížku, která by mohla nést podtitul Názorná psychiatrie na jeden (delší) večer.

  Zkušený autor, psycholog Nigel C. Benson, vydal tuto knížku jako pomůcku pro studenty a vážnější zájemce o problematiku psychologie a psychopatologie. Jeho snahou bylo, aby jednoduchou formou, bez velkých učeností a na příkladech z praxe vysvětlil základní přístupy oboru, tak jak se vyvíjely i historicky. Kniha je vhodná pro sestry v oboru psychiatrie k oživení vědomostí, ale zvláště pak pro sestry působící i v jiných odbornostech. Témata jsou názorně zpracována s pomocí kreseb ilustrátora Piera, dá se říci až na půl cesty ke komiksu. Díky tomu je to trochu zábava, trochu vážné čtení, a hlavně docela dobrý průvodce tím nejdůležitějším, co by ošetřovatelské profese měly z oboru znát.

  Vedle historického přístupu představuje autor osm základních diagnóz mentálních onemocnění. Čtenáři se dozvědí, jaké jsou rozdíly mezi dynamickou a organickou psychiatrií, co je jejich podstatou, kdy je potřebná medikamentózní léčba a jaká je budoucnost farmakoterapie a psychiatrie.

  PhDr. Jarmila Škubová
  šéfredaktorka časopisu Florenc

  - Benson, Nigel C.: Psychiatrie - rec. J. Škubová

 • Kniha vyšla v populární komiksové edici „Seznamte se…“ a jako vždy, jeden z autorů je pisatelem textu (Benson, známý také z komiksu Psychoterapie, 2005), druhým je „populární britský ilustrátor“. Spolupráce mezi autorem textu a autorem kreseb není snadná, zejména má-li přinášet nezbytnou dávku humoru a současně dávku dobře podaných, uspořádaných a zajímavých informací. Zdá se však, že se to této autorské dvojici podařilo. Předmětná kniha je velmi dobrým doplňkem stále velmi oblíbené Psychiatrie (učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese) autorů E. Malé a P. Pavlovského (Portál 2002), jejíž nové vydání je mnohými zájemci netrpělivě očekáváno. Kromě jiného, přináší námi recenzovaná kniha mnoho nových pohledů na základní kategorie poruch duševního života., jejichž slovně i obrazově velmi názorný rozbor tvoří podstatný obsah této knihy.

  Po stručném pohledu na téma co je psychiatrie podává kniha její poměrně podrobnou prehistorii (zahrnující kromě jiného taková pozoruhodná témata jako jsou „posedlost“, exorcismus a „racionální terapie v primitivní psychiatrii“ jako byly např. koupele a masáže, chrámová léčba, dále filozofická psychoterapie „útěchy“, „léčebné kůry“ římskokatolické církve v průběhu čarodějnických procesů, živočišný magnerismus). Následují historičtí klasikové P. Janet, E. Kraepelin a ovšem S. Freud a na něj v mnoha směrech navazující a posléze odpadlý C.G. Jung a další. Asi ve druhé čtvrtině knihy se čtenář již ocitá in medias res, když je seznamován se sociálními a genetickými příčinami duševních chorob a jejich léčením. Jádro knihy tvoří kapitolka nadepsaná Jaké poruchy jsou nejčastější a dají se léčit ? Než jsou však tyto poruchy barvitě popsány, je ještě čtenář poučen o tom, kdo je vlastně pacient, kdo může být proti své vůli hospitalizován, „koho můžou zavřít proti jeho vůli“, „co by měl pacient vědět než navštíví psychiatra“ a je seznámen s často používanou psychiatrickou terminologií a kromě jiného ještě s tím jak probíhá psychiatrická léčba. Přehled duševních poruch je uveden poruchami osobnosti (to jsou „hluboce zakořeněné vzorce chování spojené se špatnou adaptabilitou“). Následuje pojednání o neurotických poruchách, zejména fobiích, jim příbuzných obsedantně-kompulzivních poruchách a hysteriích, jejich etiologii a léčbě. Nechybí ani výstižný popis schizofrenie, mentální anorexie, alkoholismu a dalších drogových závislostí. Téměř na konci je vhodná poznámka o antipsychiatrii. Kniha patří k těm, které se pro svou čtivost čtou, tak říkajíc na jeden zátah.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Benson N.C., Piero: Psychiatrie - rec. M. Nakonečný

 • Kniha Psychiatrie byla vydána v populární komiksové řadě Seznamte se. Autor Nigel C. Benson a ilustrátor se v ní snaží čtenáře zábavným a přitažlivým způsobem seznámit s oborem psychiatrie. Kniha je určena zejména studentům psychologie či psychiatrie. Může být ale dobře srozumitelná a poutavá i pro laické čtenáře. V edici Seznamte se již nakladatelství Portál vydalo v roce 2005 Bensonův úspěšný komiks Psychoterapie. Nový komiks o psychiatrii by na tento úspěch rád navázal.

  Celou knihou provází dvě postavy: postava zkušeného psychiatra a zvídavé dámy, kteří čtenáře poutavou formou zasvěcují do tajů psychiatrie. Jejich diskuse a výklad jsou provázeny černobílými ilustracemi. Kniha není strukturovaně členěna do kapitol. Její obsahovou náplň však lze rozdělit do několika tematických oblastí.

  V úvodu je vysvětlen pojem psychiatrie a náplň tohoto oboru. Poté se autor ohlíží do historie a přehledně mapuje vývoj psychiatrie a to od období tzv. primitivní psychiatrie ve starověku až po konec 20. století. V tomto historickém exkurzu jsou velmi zjednodušeně popsány některé významné mezníky ve vývoji psychiatrie a také zmíněny významné postavy z řad tehdejších myslitelů, které měly na obor psychiatrie velký vliv. Autor mimo jiné zmiňuje Galéna, Paracelsa, Mesmera, Charcota, Freuda, Kraepelina a mnoho dalších. Přestože je pohled do minulosti oboru psychiatrie jen letmý, umožní čtenáři vytvořit si základní obraz o jejím vývoji.

  Po zmapování historie jsou v knize vysvětleny hlavní příčiny duševních onemocnění, popsány vyšetřovací a léčebné metody používané v psychiatrii. Čtenáři je vysvětleno, co vlastně psychiatr prakticky dělá a jaké k tomu požívá nástroje. Na relativně malém prostoru lze získat informace o možnostech psychiatrické léčby, včetně přehledu nejčastěji používaných psychofarmak, vysvětlení nejčastěji používaných psychiatrických termínů i popis postupu v případě nutnosti nedobrovolné hospitalizace. Přestože autor vychází z prostředí britské péče o duševní zdraví, jsou informace často doplněny poznámkou z českých zdrojů např. odkaz na Český lékopis či českou právní úpravu některých problémů.

  V další časti knihy je popsáno 8 základních okruhů duševních onemocnění. U všech těchto okruhů jsou charakterizovány hlavní kategorie onemocnění, jejich etiologie, symptomy a také možnosti léčby včetně prognózy. Autor se nezabývá přílišnými detaily, což umožňuje čtenáři získat povědomí a přehled o základních duševních onemocněních na několika desítkách stran. V popisu jednotlivých nemocí jsou dobře vystiženy a vysvětleny jejich nejtypičtější projevy. Dialog mezi komiksovými postavami je velmi poutavý a také poučný. Čtenář se tak velmi snadno dostává k zajímavým, uceleným, i když stručným charakteristikám hlavních duševních onemocnění.

  V závěru se autor věnuje některým obecnějším otázkám jako je antipsychiatrické hnutí, financování psychiatrické péče, poukazuje na některá slabá místa oboru, ale i na možné výzvy pro psychiatrii do budoucna.

  Knihu uzavírá seznam české literatury k úvodu do psychiatrie a také webové stránky několika center, kde lze hledat psychiatrickou pomoc. Poslední stránka je věnována informacím o autorovi a ilustrátorovi.

  Recenzovaná kniha je čtivá a poučná. Jistě dokáže zaujmout velmi široké spektrum čtenářů od psychiatrických sester, studentů psychologie, psychiatrie až k těm, kteří se jen chtějí seznámit s tím, čím se psychiatrie zabývá. Jedná se o dobrý příklad populárně naučné literatury, který může poskytnutím informací srozumitelných široké veřejnosti přispět k destigmatizaci oboru psychiatrie.

   

  Mgr. Tomáš Petr
  Bulletin č. 8. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. 1.9.2010, str.20

  - Benson Nigel C., Piero: Psychiatrie - rec. T. Petr

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)