Psychiatrie - brož.

Psychiatrie - brož.

Malá, Eva; Pavlovský, Pavel

Portál, 2010

219 Kč175 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Pojetí duševních poruch a poruch chování, jejich klasifikace, porozumění jejich příčinám i léčebné přístupy prošly v poslední době mnoha změnami. Zkušení autoři připravili stručný přehled obecné i speciální psychiatrie s důrazem na praktickou práci s psychiatrickými pacienty. Lze předpokládat, že pro svou přehlednost bude publikace využívána i studenty medicíny, psychologie a dalších oborů jako úvod do studia a jako repetitorium pro přípravu na zkoušky.
Knihu uvítají studenti středních zdravotních škol, zdravotní sestry v praxi, pracovníci dalších pomáhajících profesí, studenti medicíny, psychologie a dalších oborů.
Také jako e-kniha

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese

 • Ilustrátor:Ptáčková, Olga

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-723-7

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:21200703

 • EAN:9788073677237

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Ačkoli je tato kniha dvou renomovaných odborníků určena pracovníkům v pomáhajících profesích, s užitkem si ji mohou prostudovat všichni zájemci o psychiatrii a psychopatologii, neboť je skutečným, didakticky zdařile zpracovaným úvodem do těchto oborů. Svědčí o tom druhé vydání této knihy, která je elementárním přehledem problematiky duševních poruch, tj. popisu jejich symptomů, syndromů a výkladu jejich etiologie a také psychiatrických kategorií a metod psychiatrického vyšetření a léčení. Obsah předmětné knihy je tradičně rozdělen na obecnou a speciální psychiatrii. V první kapitole se zájemce může seznámit i se stručným vylíčením vývoje psychiatrie a s jejím postavením mezi lékařskými vědami. V úvodu zdůrazňuje E. Malá, zvláštnost sociálního postavení duševně nemocného člověka ve srovnání s člověkem s tělesnými onemocněními, které vychází z určitých, dosud ne zcela překonaných lidových předsudků vůči duševním onemocněním: „Duševně nemocný trpí a nese břímě hodnocení své choroby ostatními lidmi“, dochází ke stigmatizaci duševně nemocného člověka, která má negativní důsledky pro pacientovu léčbu. K této stigmatizaci přispívají v honbě za senzacemi nezřídka i masmédia svými pořady o „psychopatech“, „sexuálních deviantech“.a pod. Předmětná kniha, kromě toho, že přináší mnoho zajímavých poznatků o duševních poruchách, přispívá také k překonávání této nežádoucí stigmatizace duševně nemocných.

  V knize jsou stručně, ale výstižně vysvětleny příčiny duševních chorob, tj. známí i méně známí činitelé, kteří se v jejich etiologii uplatňují a zejména pak vztah duševních poruch k činnosti mozku. V oddíle o obecné psychiatrii kniha podává plastický popis symptomů duševních chorob podle běžných kategorií psychických jevů (poruchy vnímání, myšlení, cítění, paměti atd.). V oddíle o speciální psychiatrii je podán výklad základních kategorií duševních poruch podle novějších hledisek jejich třídění. Jde zejména o organické duševní poruchy, o duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami (alkoholem a nealkoholovými drogami), dále to jsou schizofrenie, neurotické poruchy, poruchy chování spojené s fyziologickými změnami (poruchy příjmu potravy, poruchy spánku), poruchy osobnosti (psychopatie a další), mentální retardace a další poruchy psychického vývoje (zvláštní kapitola je věnována poruchám začínajícím obvykle v dětství). Poslední kapitoly jsou věnovány psychiatrické první pomoci, léčení duševních poruch a ošetřování psychiatrických pacientů. Knihu vhodně uzavírají přílohy: přehled psychofarmak, slovníček a přehled všech diagnostických kategorií MKN-10 – Duševní poruchy a poruchy chování.

  Milan Nakonečný

  - Malá E., Pavlovský P.: Psychiatrie - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • Posílám tímto pochvalu autorům Výborná knížka,hodnotné informace a obsahuje také článek,jaké má být myšlení (bez poruchy).To,najdete jen málokde!

  - 04.01.2019

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)