Smysl života

Smysl života

Adler, Alfred

Portál, 2020

339 Kč288 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Dílo ze sklonku autorovy kariéry patří ke knihám, v nichž autor rekapituluje a shrnuje. Dává prostor tomu, aby završil své celoživotní názory. Na mnoha místech opakuje, co již dříve napsal, a zároveň jako by se zde pokusil shromáždit co nejvíce definicí toho, co zkoumá. Zkrátka tak nepřijdou pojmy jako „komplex méněcennosti“, „touha po moci“, „pořadí mezi sourozenci“, „pocit sounáležitosti“ či „rozmazlování“. Titulní pojem, „smysl života“, Adler chápe ve dvojím smyslu: Subjektivně se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, objektivně pak o to, co souvisí s reálnou schopností spolužití s druhými lidmi. Člověk, jemuž chybí tento objektivní smysl, je podle Adlera neurotický, psychotický, perverzní, závislý nebo kriminální. Kniha z roku 1933 bývá považována za poslední velký Adlerův spis.
Alfred Adler (1870–1937) se narodil na vídeňském předměstí do rodiny židovského obchodníka. Stal se lékařem a po počátečním příklonu k psychoanalýze se s Freudem rozešel a založil vlastní školu individuální psychologie. Nejvíce proslul svým pojednáním o souvislosti mezi pocitem méněcennosti a pudem k moci, které bylo částečně ovlivněno tím, že trpěl tělesným postižením. Byl autorem více než 300 knih a statí na téma lidských vztahů, výchovy či psychoterapie. Zemřel ve skotském Aberdeenu. Bývá považován za předchůdce soudobé humanistické psychologie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Vybíral, Zbyněk

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1590-5

 • Počet stran / vazba:231 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:21206001

 • EAN:9788026215905

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Adler, Alfred: Smysl života - autor recenze: Mgr. Ivana Novotná

  https://www.alfabet.cz/pece-o-sebe/smysl-zivota-recenze-knihy/

  Kniha německého lékaře a psychologa Alfreda Adlera poprvé vyšla v roce 1933 a patří k jeho shrnujícím a rekapitulujícím dílům; na kontě jich má více jak 300. Adler v ní předkládá souhrn poznatků z dlouholeté praxe psychologa a seznamuje čtenáře s teoretickou základnou individuální psychologie, jejímž je zakladatelem.

  Kniha je rozdělena do patnácti kapitol, ve kterých se věnuje nejdůležitějším tématům individuální psychologie. Formuluje v ní komplex méněcennosti a nadřazenosti a všímá si faktu, že se často objevují společně. Dále čtenáře seznamuje s tématem životních úkolů člověka nebo typů selhání. Vysvětluje, co považuje za neurózu či sexuální perverzi a zabývá se denním a nočním sněním.

  Zajímavá je také kapitola nazvaná Tělesně-duševní problém. Upozorňuje v ní na souvislosti mezi duševním a tělesným zdravím a na jejich vzájemnou provázanost. Tímto vhledem připomíná současnou psychosomatiku. Závěrečná patnáctá kapitola je věnována smyslu života a tomu, co autor považuje za naplněný život.

  Jedinečný a doposud platný je závěrečný dodatek nazvaný Slovo k poradcům. Adler v něm zmiňuje nutnost přistupovat k pacientovi jako k individualitě. Všem odborníkům radí nenechat se svázat a přemoci teoriemi. Naopak býti si vědomi toho, že před nimi sedí lidská bytost, která má vlastní vůli i schopnost úzdravy. Užitečný je i doslov prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D., který přichází s cenným vodítkem, jak knihu číst.

  Alfred Adler byl považován za žáka Sigmunda Freuda. Od svého učitele i psychoanalýzy se posléze distancoval a silně se vůči Freudovi i psychoanalýze vymezil. V textu přiznává, že navštěvoval Freudův diskusní kruh, ale popírá, že by byl jeho žákem. Nicméně, celou knihou se vine jeho polemika s Freudem i psychoanalýzou, což lze přičíst době, kdy kniha vznikala i osobní povaze vztahu mezi Freudem a Adlerem. Pro čtenáře může být tato linie zajímavým vhledem na lidskost velikánů psychologie. Stejně tak na skutečnost, že důležité a zásadní teorie o lidské psychice se rodily v konkrétní době a tvořily je lidé se svébytnou osobní historií.

  K nejdůležitějším pilířům v životě člověka podle Adlera patří pocit sounáležitosti, práce, láska a neustálý vývoj vpřed.

  V tomto smyslu je možno nahlížet na knihu Smysl života jako na dílo, které může přispět k nikdy nekončícímu vývoji jednice, pro kterého – jak odborníka, tak poučeného čtenáře – může být inspirací na cestě životem.

  - 02.09.2020


 • Adler, Alfred: Smysl života - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/smysl-zivota/

  Mnoho termínů pocházejících z „psychologické dílny“ Alfreda Adlera lidé běžně používají, aniž by znali jejich původ či autora, např.: komplex méněcennosti, pocit sounáležitosti, pud k moci atd. … Pojďme společně nahlédnout do jeho knihy, která shrnuje stěžejní myšlenky proslulého zakladatele individuální psychologie a nechme se inspirovat Smyslem života.

  Summa summarum

  2. vydání knihy s názvem Smysl života má brožovanou vazbu a „kabelkový formát“. Kniha je rozdělena do 15 kapitol označených římskými číslicemi. Součástí textu tvoří Slovo k poradcům, Dotazník a Doslov napsaný Prof. PhDr. Zbyňkem Vybíralem, Ph. D. (doporučuji nepřeskakovat, čte se hezky a obsahuje zajímavé info ?? ) .

  Někteří z psychologů označují přístup individuální psychologie Alfreda Adlera „za překonanou“: Adlerovi vyčítají zejména, že svou praxí pouze potvrzoval vlastní teorii a „vybíral to, co se mu hodilo“. Nicméně mě (jako laikovi) jeho přístup k léčbě psychických poruch i Adlerův koncept individuální psychologie imponuje a jsem toho názoru, že jistě ještě dlouhou dobu bude inspirativní pro množství odborníků pracujících (nejen) v pomáhajících profesích.


  „… Za velkou přednost považuji, když poradce nepřerušuje pacientovy pohyby. Pacient může vstát, přijít, projít se, zakouřit si, kdy chce. Dokonce jsem občas pacientům umožnil, aby v mé přítomnosti usnuli, pokud to sami navrhli, aby mi tak znesnadnili úkol. Byl to pro mě postoj, který pro mě představoval stejně jasnou řeč, jako kdyby se vyjádřili nepřátelskými slovy. … „

  Za jeden ze zajímavých momentů knihy považuji místo, kde Alfred Adler vysvětluje hlavní „břemena“, se kterými se děti potýkají od narození: 1) děti byly zhýčkány, 2) děti byly odstrkávány a zanedbávány, případně vrozená postižení dětí. V dnešní době „kultu dítěte“, kdy se prosazují názory v tom smyslu, že dítě má být rodičům partnerem a má právo o všem spolurozhodovat, mohou Adlerovy názory vzbudit vášnivé reakce: autor totiž tvrdí, že dítě se nemá rozmazlovat a že přehnané hýčkání dítěti ubližuje a trvale jej „poškozuje“. Za další zajímavě zpracované téma považuji autorův výklad symptomů.


  „… Když jsem se před mnoha lety pokusil popsat, co rozumíme pod neurotickým charakterem, poukázal jsem na přecitlivělost neurotiků. Takový povahový rys najdeme téměř u každého neurotika, i když ho v některých případech nebývá lehké odhalit, protože bývá skrytý. …“

  Mně se kniha četla velmi dobře, je srozumitelná a považuji ji za výborné shrnutí práce Alfreda Adlera. Doporučuji.

  Hodnocení: 100%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/smysl-zivota/

  - 22.06.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)