Úvod do filosofie

Úvod do filosofie

Anzenbacher, Arno

Portál, 2010

419 Kč356 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha je psána jako přehled filozofických proudů, použitelný na středních školách i pro úvodní filozofické disciplíny na vysokých školách.
Tato populární učebnice filozofie je u nás známa už od roku 1987, kdy vyšel v samizdatu její první překlad od profesora Karla Šprunka. Nové, přepracované vydání nabízí vzhledem k předchozímu řadu doplněných kapitol (Sémiotika, Postmodernismus, Feministická filozofie, Étos lidských práv) a celý text je obohacen novými údaji a aktualizován.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Šprunk, Karel

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-727-5

 • Počet stran / vazba:392 / Pevná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:21500504

 • EAN:9788073677275

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Původních i přeložených knih věnovaných dějinám filosofie je na našich knihkupeckých pultech poměrně dost, najdeme zde však méně knih věnovaných úvodu do filosofie, které objasňují co je filosofie, jaký je její poměr k vědám a náboženství, jaké má odvětví a další témata, která objasňují bohatý obsah a směry filosofického myšlení., jeho předpoklady, jazyk a cíle. Kniha významného rakouského filosofa Arno Anzenbachera podává přehled termínů a témat filosofie v jejich historickém kontextu a jako taková poskytuje všem vážným zájemcům o filosofii užitečnou příručku ke studiu filosofie jako způsobu poznávání světa a člověka. Mezi mnoha cizojazyčnými úvody do filosofie byla tato kniha k překladu do češtiny šťastně vybrána již r.1987, kdy vyšla jako samizdat a současné třetí, zčásti přepracované, knižní vydání svědčí o tom, že patří stále k vyhledávaným dílům dané kategorie.

  Prubířským kamenem každého úvodu do filosofie je vymezení jejího předmětu, určení čím filosofie je. Autor dané knihy věnuje mnoho úsilí připravit čtenáře na takové vymezení pojmu filosofie a po předběžných vymezeních daných souvislostmi s formami poznávání (zejm. různé druhy věd, také filosofie je chápána jako druh vědy překračující však možnosti empirických věd). Filosofie klade otázku předpokladu, podmínek empirického poznání vůbec, „vysvětluje empirické neempirickým“ a je v tomto smyslu „základní (fundamentální) vědou, protože se ptá na poslední, neempirické důvody, tedy na základ všeho empirického“, „ptá se na podmínky možnosti empirické skutečnosti v celku“ a v tomto smyslu „je filosofie univerzální a ne speciální věda“; „všechny její výpovědi jsou rozumové“ a současně „je univerzální kritikou“ ideologie, náboženství, vědy, technologie, společnosti atd. Za „tři hlavní směry filosofického tázání“ pak autor považuje: 1. filosofii bytí, 2. filosofii Já a 3. filosofii ducha. V rámci těchto stěžejních filosofických otázek pak autor podává cenná pojednání o logice a teorii vědy, o etice, o člověku jako fenoménu jednoty těla a duše, jeho dějinnosti a mnohé další. Poslední kapitola je věnována Bohu, jeho filosofickému pojetí, náboženské víře, kritice náboženství a dalším vztažným tématům. Kniha ryzostí a plností svého obsahu poukazuje k hloubkám duchovního života člověka a podněcuje jeho reflexi.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Anzenbacher A.: Úvod do filosofie - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)