Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Vzorce lidství

Vzorce lidství

Vaše cena s DPH
345 Kč 311 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Filosofické základy pedagogické antropologie
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-756-5
Počet stran / vazba
264 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
21307301
EAN
9788073677565
Obálka v tiskové kvalitě


Filosofické základy pedagogické antropologie
Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění (označované jako zoon logon echon, zoon politikon, imago Dei, ego cogito, ens volens, homo faber, homo ludens apod.) v dějinách proměňují. Existují mezi různými formami sebeporozumění v různých dobách nějaké souvislosti? Jak sobě rozumí člověk doby moderní, případně postmoderní? Co lze na člověku změnit a ovlivnit výchovou? Hledáním odpovědí na takové otázky nás autorka uvádí do tématu filosofie člověka a filosofie výchovy. Metodicky je každé z témat zpracováno v informativním textu a shrnutí a doplněno ukázkami z pramenné literatury a náměty k zamyšlení, jež mají inspirovat k hlubší orientaci ve věcech člověka. Kniha je určena především studentům pedagogických fakult či studentům humanitních oborů a všem odborníkům, kteří se orientují na problematiku výchovy a vzdělání v nejširším kontextu.
Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., je vedoucí katedry občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze. Systematicky se zabývá problematikou filosofie člověka a výchovy.

Pelcová N.: Vzorce lidství - rec. M. Nakonečný

Existuje řada specifických „antropologií“ (fyzická, kulturní, sociální psychologická, filosofická, která je jakousi nejobecnější formou antropologie), které tematizují vztah daného vědního oboru k pojetí člověka jako biologické a současně socio-kulturní, resp duchovní bytosti. V tomto smyslu potom příslušná specifická antropologie tvoří teoretické, resp. filosofické základy daného vědního oboru, smysluplnost jeho poznatků, neboť jejím východiskem je určité pojetí člověka. To lze vyjádřit formulací „filosofické základy“ toho kterého druhu antropologie určitého vědního oboru; v případě knihy, která je předmětem této recenze, jde tedy o filosofické základy pedagogické antropologie. Zabývá-li se pedagogika, zjednodušeně řečeno, utvářením osobnosti člověka, musí vědět, jak píše autorka ve své předmluvě: „kým jsme, kam směřujeme, jaký smysl má náš život“ atd., neboť z toho je nutno odvodit otázku „co lze na člověku změnit a ovlivnit výchovou a vzděláním“.

Kniha si klade náročný cíl uvést čtenáře nejprve do zrodu a základů antropologie vůbec, tj. zejména do způsobů utváření a hledání lidské identity (filosoficky vzato, kým člověk je). V návaznosti na tento úvod pak provádí čtenáře rozsáhlou historicky se vyvinuvší tématikou antropologie: začíná antropologií mytickou a pokračuje historickými „antropologickými paradigmaty“, tj. pojetími podstaty člověka (jako rozumné a společenské bytosti, jako obrazu božího, jako myslícího subjektu, dospívá k moderní filosofické antropologii lidské existence, chápající člověka jako bytost vztahující se k hodnotám, k dějinám, k jiným lidem, k práci, ke hře…). Každá z devíti kapitol této nejobsáhlejší, třetí části knihy, stejně jako předcházející druhá kapitola, je proložena ukázkami z textů, „náměty k zamyšlení“ a úvahami o výchovných a vzdělávacích aspektech různých pojetí člověka. Závěrečná kapitola celé knihy, nazvaná Člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná, je shrnutím kritických poznatků z této rozsáhlé pouti dějinami a formami filosofické antropologie. Je to filosofický závěr o vztahu výchovy k „existenciální struktuře lidského pobytu“, k „nehotovosti a otevřenosti člověka“ a o antinomiích a naléhavých otázkách výchovy samé.

 

Milan Nakonečný

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz