Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Anatomie lásky

Anatomie lásky

Vaše cena s DPH
359 Kč 251 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy
Překladatel
Camutaliová, Mirosla
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0402-2
Počet stran / vazba
248 / Brožovaná
Rok vydání
2013
Kód
13400405
EAN
9788026204022
Obálka v tiskové kvalitě


Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich trvalé důsledky. Psycholog a zkušený odborník na partnerské vztahy ve své Anatomii lásky uvádí předpoklady pro vytvoření vztahu, který by bylo možno za šťastnou lásku označit. Jako zdroje problémů, které ovlivňují vztah mezi partnery, autor uvádí nesprávné přijetí své identity, svého mužství nebo ženství, problémy v rodinách ze kterých partneři vyšli, zvláštní pozornost je věnována vztahům otec-dcera a matka-syn. Nedostatky minulosti tu podle autora z velké části vysvětlují současné problémy v partnerském vztahu. Vztahy a konflikty v rodinných a partnerských svazcích jsou dokreslovány konkrétními příběhy.

Guy Corneau: Anatomie lásky
Anatómia lásky je zaujímavé spojenie slov, ktoré v sebe skrýva vzťahy otca-dcéry a matky-syna a ich vplyv na budúce partnerské vzťahy. Autor, G. Corneau, kanadský analytický psychológ, ktorý sa venuje partnerským a rodinným vzťahom, napísal predkladanú knihu o predpokladoch šťastnej lásky v roku 1997 a čitateľom sa prvýkrát v českom preklade dostala do rúk roku 2000. V roku 2004 sa objavila na pultoch druhýkrát, čo môže svedčiť o neutíchajúcej túžbe človeka nájsť pretrvávajúcu lásku vo vzťahu „až kým nás smrť nerozdelí“.

Už úvod zdôrazňuje, že „vo všetkých prekážkach, ktoré nám láska kladie, sa odhaľujeme sami sebe“. Krízy a problémy, ktoré vo vzťahu nastávajú, nám dávajú príležitosť vyriešiť nevyriešené, zodpovedať nezodpovedané. Väčšinu nevyriešeného a nezodpovedaného, dalo by sa povedať aj bolestného si prinášame zo svojho detstva, počas ktorého si vytvárame svoju identitu ale aj komplexy.

Kniha je delená do jedenástich kapitol. Pre lepšiu orientáciu v obsahu a štrukturovanosť by bolo vhodné spojiť tematicky podobné kapitoly do spoločnej, nadradenej. Z prvých dvoch kapitol venujúcich sa dôležitosti kríz pre osobný rast prechádza kniha ku tretej a štvrtej kapitole o zraneniach vo vzťahu otec-dcéra a ich následným uzdraveniam. Hovoria o otcovi, ktorý mlčí a nevysloví slová lásky, ktorý sa nestará, ktorý sa nezaujíma o svoju dcéru a tým vytvára ženu, ktorá príliš miluje. Je prázdna a hľadá naplnenie láskou a pozornosťou. Je milá, ale sama seba si neváži. Nie je schopná rozvinúť svoj potenciál. Je buď pasívna, závislá, čakajúca na svojho princa, neschopná nadviazať trvalý vzťah, alebo príliš kritická a agresívna, žena s heslom „muža nepotrebujem“. Uzdravenie môže nastať vyjadrením svojho hnevu, prijatím svojho tieňa a uvedomením si svojich túžob, čím sa urýchli ich uskutočnenie a naplnenie.

Vzťahu matky-syna sa venujú ďalšie, až štyri kapitoly (5. až 8.). Sám autor však podotýka, že je to len preto, že je sám mužom a viac má tejto téme čo povedať, viac jej rozumie. Zranenie, ktoré z daného vzťahu vzniká, je muž, majúci strach zo žien. Žena, ktorá je sama citovo sklamaná, sa ako matka dopúšťa „citového incestu“ voči svojmu synovi. Obracia všetku svoju lásku, starostlivosť a ochranu voči svojmu dieťaťu, čím z neho činí závislú, ale aj pasívnu a úzkostnú bytosť. Výsledkom takéhoto zranenie je syn navonok poslušný. Bojí sa však pretrhnúť svoje puto s matkou, aby ju nezarmútil a nezranil. Bojí sa stať sa samostatným a nezávislým. Svoju skrytú agresiu obracia k žene, partnerke, manželke.

Napriek tomu, že táto kniha je písaná z mužského pohľadu, žena v nej nie je zanedbaná. Okrem už spomenutých kapitol pojednávajúcich o vzťahu otca-dcéry sa žena môže nájsť v kapitolách pojednávajúcich o vzťahu matky-syna. Autor ponúka pohľad muža na vzťah k svojej matke, manželke, žene.

Jednotlivé kapitoly a odborné výklady sú doplnené o príbehy či už rozprávkových bytostí alebo skutočných klientov, a dokonca aj o samotný príbeh autora.

Ako autor knihu začína, tak ju aj končí a vracia sa opäť do partnerského vzťahu dvoch dospelých ľudí, ktorí si doň prinášajú svoje zranenia z rodiny. Apeluje na skutočnosť, že sami pred sebou neunikneme a rovnako neunikneme ani pred svojimi zraneniami. Máme dve možnosti: nechať sa nimi naďalej zraňovať a zodpovednosť prenášať na druhých, alebo ich môžeme prijať, vyriešiť a prevziať zodpovednosť za seba, a tým sa priblížiť vzťahu, v ktorom prebýva láska.

Soňa Chamrazová