Anatomie lásky

Anatomie lásky

Corneau, Guy

Portál, 2013

359 Kč305 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich trvalé důsledky. Psycholog a zkušený odborník na partnerské vztahy ve své Anatomii lásky uvádí předpoklady pro vytvoření vztahu, který by bylo možno za šťastnou lásku označit. Jako zdroje problémů, které ovlivňují vztah mezi partnery, autor uvádí nesprávné přijetí své identity, svého mužství nebo ženství, problémy v rodinách ze kterých partneři vyšli, zvláštní pozornost je věnována vztahům otec-dcera a matka-syn. Nedostatky minulosti tu podle autora z velké části vysvětlují současné problémy v partnerském vztahu. Vztahy a konflikty v rodinných a partnerských svazcích jsou dokreslovány konkrétními příběhy.
Existuje vůbec šťastná láska? Psycholog a zkušený odborník na partnerské vztahy ve své Anatomii lásky uvádí předpoklady pro vytvoření vztahu, který by bylo možno za šťastnou lásku označit. Základní podmínkou je, aby oba partneři přijali skutečnost, že partnerský život opravdu není dlouhou klidnou řekou.


Guy Corneau, kanadský psychoanalytik, se věnuje problematice partnerství a rodinných vztahů, přednáší na univerzitě v Quebecu, ale také ve Francii a po celém světě.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy

 • Překladatel:Camutaliová, Mirosla

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0402-2

 • Počet stran / vazba:248 / Brožovaná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:13400405

 • EAN:9788026204022

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Anatómia lásky je zaujímavé spojenie slov, ktoré v sebe skrýva vzťahy otca-dcéry a matky-syna a ich vplyv na budúce partnerské vzťahy. Autor, G. Corneau, kanadský analytický psychológ, ktorý sa venuje partnerským a rodinným vzťahom, napísal predkladanú knihu o predpokladoch šťastnej lásky v roku 1997 a čitateľom sa prvýkrát v českom preklade dostala do rúk roku 2000. V roku 2004 sa objavila na pultoch druhýkrát, čo môže svedčiť o neutíchajúcej túžbe človeka nájsť pretrvávajúcu lásku vo vzťahu „až kým nás smrť nerozdelí“.

  Už úvod zdôrazňuje, že „vo všetkých prekážkach, ktoré nám láska kladie, sa odhaľujeme sami sebe“. Krízy a problémy, ktoré vo vzťahu nastávajú, nám dávajú príležitosť vyriešiť nevyriešené, zodpovedať nezodpovedané. Väčšinu nevyriešeného a nezodpovedaného, dalo by sa povedať aj bolestného si prinášame zo svojho detstva, počas ktorého si vytvárame svoju identitu ale aj komplexy.

  Kniha je delená do jedenástich kapitol. Pre lepšiu orientáciu v obsahu a štrukturovanosť by bolo vhodné spojiť tematicky podobné kapitoly do spoločnej, nadradenej. Z prvých dvoch kapitol venujúcich sa dôležitosti kríz pre osobný rast prechádza kniha ku tretej a štvrtej kapitole o zraneniach vo vzťahu otec-dcéra a ich následným uzdraveniam. Hovoria o otcovi, ktorý mlčí a nevysloví slová lásky, ktorý sa nestará, ktorý sa nezaujíma o svoju dcéru a tým vytvára ženu, ktorá príliš miluje. Je prázdna a hľadá naplnenie láskou a pozornosťou. Je milá, ale sama seba si neváži. Nie je schopná rozvinúť svoj potenciál. Je buď pasívna, závislá, čakajúca na svojho princa, neschopná nadviazať trvalý vzťah, alebo príliš kritická a agresívna, žena s heslom „muža nepotrebujem“. Uzdravenie môže nastať vyjadrením svojho hnevu, prijatím svojho tieňa a uvedomením si svojich túžob, čím sa urýchli ich uskutočnenie a naplnenie.

  Vzťahu matky-syna sa venujú ďalšie, až štyri kapitoly (5. až 8.). Sám autor však podotýka, že je to len preto, že je sám mužom a viac má tejto téme čo povedať, viac jej rozumie. Zranenie, ktoré z daného vzťahu vzniká, je muž, majúci strach zo žien. Žena, ktorá je sama citovo sklamaná, sa ako matka dopúšťa „citového incestu“ voči svojmu synovi. Obracia všetku svoju lásku, starostlivosť a ochranu voči svojmu dieťaťu, čím z neho činí závislú, ale aj pasívnu a úzkostnú bytosť. Výsledkom takéhoto zranenie je syn navonok poslušný. Bojí sa však pretrhnúť svoje puto s matkou, aby ju nezarmútil a nezranil. Bojí sa stať sa samostatným a nezávislým. Svoju skrytú agresiu obracia k žene, partnerke, manželke.

  Napriek tomu, že táto kniha je písaná z mužského pohľadu, žena v nej nie je zanedbaná. Okrem už spomenutých kapitol pojednávajúcich o vzťahu otca-dcéry sa žena môže nájsť v kapitolách pojednávajúcich o vzťahu matky-syna. Autor ponúka pohľad muža na vzťah k svojej matke, manželke, žene.

  Jednotlivé kapitoly a odborné výklady sú doplnené o príbehy či už rozprávkových bytostí alebo skutočných klientov, a dokonca aj o samotný príbeh autora.

  Ako autor knihu začína, tak ju aj končí a vracia sa opäť do partnerského vzťahu dvoch dospelých ľudí, ktorí si doň prinášajú svoje zranenia z rodiny. Apeluje na skutočnosť, že sami pred sebou neunikneme a rovnako neunikneme ani pred svojimi zraneniami. Máme dve možnosti: nechať sa nimi naďalej zraňovať a zodpovednosť prenášať na druhých, alebo ich môžeme prijať, vyriešiť a prevziať zodpovednosť za seba, a tým sa priblížiť vzťahu, v ktorom prebýva láska.

  Soňa Chamrazová

  - Guy Corneau: Anatomie lásky

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)