Bolest a její zvládání

Bolest a její zvládání

Janáčková, Laura

Portál, 2007

277 Kč235 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost (tedy komplexní prožitek) spojená s akutním nebo potenciálním poškozením tkání. Bolest je vždy prožívána subjektivně a lze ji ovlivnit jak farmakologicky, tak psychoterapeuticky.Autorka srozumitelně vysvětluje modely vzniku bolesti, zabývá se také psychogenní bolestí, rozlišením bolesti na akutní a chronickou, metodami měření bolesti, individuálními rozdíly při vnímání (práh bolesti) a terapií bolesti. Zaměřuje se především na prostředky psychoterapeutického ovlivnění bolesti, jako jsou hypnóza, sugesce, relaxace, biologická zpětná vazba, působení placeba. Zdůrazňuje také význam empatie a správné komunikace s lidmi, kteří trpí bolestí.
Kniha je určena psychologům, studentům medicíny, praktickým lékařům i pacientům.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-210-2

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2007

 • Kód:12401601

 • EAN:9788073672102

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Problematikou bolesti se autorka publikace PhDr.Laura Janáčková, CSc., dlouhodobě zabývá. V současné době je její zájem soustředěn i na problematiku komunikace a lidské sexuality.
  V úvodních stránkách je připomenuta definice bolesti Světové zdravotnické organizace (SZO): „Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, spojená s akutním nebo potencionálním poškozením tkání, nebo je popisována výrazy takového poškození…..Bolest je vždy subjektivní..“ (s.8) Větší část knihy vyjadřuje medicínské názory na bolest, odpovídající současnému rozvoji vědy. Autorka upozorňuje, že tak, jako neexistuje nemoc sama o sobě není ani bolest žádný samostatný prvek. Vždy se jedná o nemocného člověka nebo člověka trpícího bolestí. Bolest je chápána jako komplexní vjem, který má svou patofziologii, měřitelnost a možnosti terapie. V uvedené publikaci je na bolest nahlíženo i z hlediska pschologického a psychoterapeutického.
  V první ze tří částí textu je vymezen pojem bolest, její charakteristika, je nastíněna její historie a patofyziologie. Je upozorněno na existenci psychogenní bolesti, která nemá zjevný organický původ, má však biologický základ a vzniká na úrovni limbického systému a mozkové kůry. Čtenáře jistě zaujmou informace o metodách měření bolesti. Pro orientaci v dané problematice je nezbytné pochopení rozdílů mezi bolestí akutní a chronickou. Závěr první části je věnován zamyšlení nad chováním a rolí nemocného a seznámení s etikou a metodami léčby bolesti.
  Druhá část knihy mapuje nejčastější projev bolesti v různých částech těla. Zvláštní pozornost je věnována bolestem u termického úrazu, u nádorů a při chirurgických zákrocích. Autorka mezi jiným upozorňuje, že bolest se může stát nejen hlavním projevem nemoci, ale často i nemocí samou (s.125). Třetí část je věnována problematice psychoterapie bolesti. Je předloženo zamyšlení nad vztahem lékře a pacienta, nad významem empatie a vhodně volené komunikace s trpícími. Jsou objasněny možnosti využití placebo efektu, sugesce, hypnózy, relaxace, kognitivní a kognitivně-behaviorální psychoterapie a arteterapie. Je např. připomenuto, že cílem arteterapie u pacientů s chronickou bolestí je „lepší sebepoznání,…relaxace, katarze a ventilace napětí“ (s.176). Závěrem třetí části jsou uvedeny informace o možnostech psychoterapie u akutní a chronické bolesti, přehled institucí pro léčbu bolesti a seznam hlavních center léčby bolesti v ČR.
  Nejen po stránce obsahové, ale i po stránce formální je kniha výjimečně přehledná, je napsána i když odborným, přesto srozumitelným jazykem. Jsou vyznačeny základní teze, myšlenky a informace, jasně a stručně jsou formulovány přehledy a souhrny za každou kapitolou. Text je proložen několika kazuistikami. Publikaci bych doporučila všem zájemcům, kteří jsou motivováni například svými osobními zkušenostmi a potřebami pochopit základní problematiku bolesti. Kniha může být ale i doplňujícím studijním materiálem pro některé humanisticky orientované obory středních škol nebo i pro vysokoškolské studium v oblasti pomáhajících profesí.

  PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

  - Laura Janáčková: Bolest a její zvládání

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)