Partneři a rozchody

Partneři a rozchody

Klimeš, Jeroným

Portál, 2015

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

V České republice se v posledních letech rozchází více než polovina manželských párů. "Poločas rozpadu" partnerského vztahu se počítá spíš na roky než na měsíce, i když si lidé zpravidla přejí, aby měli rozchod rychle za sebou. Mnohé obranné reakce, k nimž mezi partnery často v dobré víře dochází, dobu rozchodu spíš prodlužují. Kniha vychází vstříc lidem, kteří se nacházejí v nelehkém období rozchodu a vysvětluje, proč k rozchodu došlo, co se právě děje a co se pravděpodobně bude dít, na co je dobré se připravit. Napomáhá k tomu, aby si partneři uvědomili psychologickou logiku rozchodu.
Cílová skupina
Kniha je psána pro ty, kdo procházejí rozchodem a chtějí rozumět psychologickým mechanismům, které při rozchodech hrají roli. Text je vhodný také pro odborníky, kteří se snaží partnery provázet na jejich nelehké cestě.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0979-9

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:21305109

 • EAN:9788026209799

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Partneři a rozchody je populárno-náučná publikácia, ktorá sa venuje fázam rozchodu a ich optimálnemu zvládnutiu. Autor, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK a na University of Texas, ktorú v súčasnosti prednáša pre zahraničných študentov na vyššie spomenutej fakulte. Rodinnej a manželskej terapii sa venoval pri práci so záujemcami o adpociu a pestúnsku starostlivosť.

  Publikácia je venovaná dvom skupinám čitateľov. Prvú skupinu tvoria tí, ktorí rozchodom práve prechádzajú a majú záujem porozumieť, čo sa deje a čo môžu robiť. Druhú skupinu tvoria odborníci pomáhajúcich profesií, ktorí sa stretávajú a sprevádzajú ľudí počas rozchodu. Použitý vyjadrovací štýl je dostatočne odborný, aby bol rozvíjajúci pre profesionálov. Zároveň je kombinovaný grafmi, tabuľkami, príkladmi a obrázkami (kreslené vtipné situácie), ktoré odľahčujú text a robia ho pútavým. Pripojený glosár, pozostávajúci zo 49 pojmov a stručných vysvetlení, prispieva k zrozumiteľnosti aj pre laickú verejnosť. Zrozumiteľnosť a kontinuitu textu podporujú aj časté odvolávky na predchádzajúce alebo nasledujúce kapitoly.

  Kniha je členená do piatich hlavných kapitol, pričom prvú kapitolu by sme mohli považovať za všeobecnú a ďalšie štyri za špecifické vzhľadom na svoj obsah. Posunuté fázy rozchodu, prvá kapitola, sa venuje analýze celého procesu rozchodu – od latentnej fázy, cez spúšťaciu, asymetrickú, fantazijnú, paradoxnú, až po záverečnú. Záverečná fáza môže mať tri podoby – obnovenie vzťahu, ustrnutie v niektorej rozchodovej fáze alebo koniec vzťahu. Autor popisuje, čo sa v jednotlivých fázach deje, aké sú nebezpečenstvá, aké sú šance obnovenia vzťahu a dáva doporučenia ich pre primerané prekonanie. Hlavné informácie o jednotlivých fázach sú prehľadne zhrnuté v tabuľke č. 1 na stranách 78-79.

  Špecifické kapitoly – Obranné reakcie a asymetria, Manipulácia, Fantazijné postavy a Zdegenerovaná komunikácia – rozoberajú a bližšie objasňujú jednotlivé procesy, ktoré sa postupne aktivujú v priebehu rozchodu. Čitateľ prvej skupiny, po ich prečítaní, môže porozumieť svojim pochodom, resp. svojmu partnerovi. Psychológovi ponúkajú kroky pre rozšírenie uvedomenia a pochopenia u klienta. Prispievajú k efektívnemu sprevádzaniu.

  Istý nedostatok publikácie sa nám javí v občasnom uvádzaní príkladov z inej oblasti ako z oblasti partnerských rozchodov (napr. anorexia, bulímia, teória mysle v detskom veku). Niektoré grafy sú príliš zložité a ťažko pochopiteľné aj po prečítaní príslušného textu. Tieto slabé stránky sa však vyskytujú ojedinele, preto nenarúšajú celkovú kvalitu a prínos publikácie.

  Partneři a rozchody nie je kniha o negatívnych aspektoch vzťahu, i keď im je venovaná pozornosť. Dominantnou myšliekou je optimálne, efektívne a zrelé zvládnutie vzťahovej krízy, ktorá môže skončiť obnovením vzťahu alebo jeho ukončením. Obidve podoby môžu byť pozitívne, dôležité je neustrnúť na polceste.

  Soňa Urigová
  Katedra psychológie Filozofickej fakulty
  Trnavská univerzita, Trnava

  - Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

 • Existuje poměrně mnoho původní i přeložené literatury popularizující psychologickou problematiku mezilidských vztahů, ale velmi různé úrovně. Vzácné jsou publikace, které přinášejí uspořádaná fakta, jsou čtivé, srozumitelné a obsahově bohaté. K těm patří kniha, která je předmětem této recenze a kterou napsal odborník nad jiné povolaný, s bohatou praxí a vzděláním domácím i zahraničním. Jeho kniha je kromě toho tematicky velmi aktuální, neboť je zaměřena na krizové mezilidské vztahy, pro současnou dobu velmi charakteristické. Analyzuje fenomén partnerského rozchodu, jímž, kromě jiného, trpí až příliš mnoho současných partnerských dvojic. Proto je dobré o tom něco vědět a i když mnoho rozchodů je psychicky náročných a bolestivých, je tu i jisté riziko: „´Přechozené´ rozchody totiž mohou člověka trápit celý život“.
  Kniha, jak autor zdůrazňuje v úvodu, je určena „normálním lidem“, tj. rozchodům, které nemají patologickou etiologii a je adresována dvěma skupinám čtenářů: těm, kteří rozchod prožívají a chtějí pochopit jeho příčiny a případná řešení jeho nežádoucích důsledků a „kolegům-odborníkům“, kteří se pokoušejí rozcházejícím se lidem poskytnout pomoc, pokud ji hledají. Oběma těmto skupinám autor přinesl mnoho cenných poznatků.
  Strukturu knihy tvoří fenomenologie rozchodu mezi partnery, popis jeho fází, obranných reakcí, „manipulací“, které zde často vystupují a další aspekty tohoto, mnohdy velmi dynamického, sociálně psychologického jevu. Setkáváme se tu s analýzou takových aspektů fenoménu rozchodu jako jsou, psychologicky jistě velmi náročné případy (jak pro rozcházející se, tak i pro psychology), jako např.: latentní fáze, asymetrická rozhodnutí, pokusy o obnovení vztahu a navazování nových vztahů, možné doprovodné pocity viny, extrémní žárlivost, způsoby manipulací, „chronická sebenenávist“ a další. Problematikou sui generis jsou nepochybně asymetrické rozchody, které se týkají různých rozdílů mezi partnery, např. časová asymetrie v rozhodnutí ukončit vztah, ale i rozdíly povahové (jako např. mezi dominantním a submisivním partnerem), přičemž platí, že „mírná asymetrie je přirozená“ a může přinášet i jisté výhody. Asymetrii odhaluje „hledání zrcadlově převrácené rétoriky partnerů“, např. stěžuje-li si jeden z partnerů, že se mu druhý vyhýbá, pak tento druhý říká o tomto svém partneru, že „se na něj stále lepí a leze za ním“. Psychologicky složité a psychoterapeuticky náročné mohou být takové nežádoucí důsledky rozchodu, jako jsou, kromě dalších, sebenenávist a „sebedestruktivní obranné reakce“. Text provází vtipné ilustrace několika autorů.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

 • Až se dostanete do situace, kdy budete postavena před partnerovo přání ukončit váš dlouhodobý vztah, možná se Vám zhroutí svět. Budete vyčítat sobě i jemu, trápit se a přemýšlet, jak vše vrátit do starých kolejí. Možná napíšete do nějaké poradny, třeba na Babinet. Nebo jste to naopak Vy, kdo se rozhodl odejít z manželství, které Vás ubíjí a neuspokojuje?

  V obou případech můžete sáhnout po obsahově bohaté a myšlenkami hluboké knize Jeronýma Klimeše vydanou nakladatelstvím Portál, Partneři a rozchody. V ní s autorem krok za krokem projdete jednotlivé fáze rozchodu, pochopíte možná lépe, co je a není ve vašich silách v daném okamžiku udělat, abyste sobě ještě více do budoucna neublížila. Proč nás někdy zasáhne partnerovo rozhodnutí odejít stůj co stůj jak blesk z čistého nebe, ve které fázi nemáme šanci ani na přiblížení se, natož na smíření, a kdy nastává paradoxní fáze, v níž se naopak role obrací, a my máme velkou šanci vztah zachránit, pokud o to budeme ještě stát...

  Velká část publikace je věnována projevům chování pro partnerství nebezpečným. Asymetrii ve vztahu a obranným reakcím na ni, přibližování se a vzdalování, působení přitažlivých a odpudivých sil, dominanci a submisivitě nebo závislosti. Mnoho prostoru je věnováno problematice manipulací, rozpoznání jejích příznaků a možnost adekvátního přístupu k manipulující osobě, která s ostatními zachází jako s věcí. Zajímavou kapitolu tvoří rozbor našich fantazijních postav. Autor ukazuje na mnoha příkladech, jak s těmito často nezvanými hosty zacházet a přitom si neublížit. Fantazijní postavy jsou tak poprvé podrobně popsány jako součást myšlení normálních lidí, kterým jejich blízcí nejen zůstali ve vzpomínkách, ale začali tvořit značnou část jejich vědomí a ovlivňovat jejich chování.

  Kniha dává možnost nejen rozchodu lépe porozumět a vyrovnat se s ním, ale též naději, že v situacích, které se nám jeví již bezvýchodné, existuje možnost společné cesty. A v tom je její největší síla.

  Dagmar Kapustová

  - Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody

Čtenářské recenze

Další informace

Partneři a rozchody - soutěž o knihu
Spolu se serverem www.femina.cz, který je zaměřený spíše na něžnější část naší populace jsme připravili soutěž o knihu Partneři a rozchody. Kdo by ji chtěl získat za trochu té námahy při řešení kvízu, může se zúčastnit. Kniha řeší problematiku vztahů, jejich rozpadů a popisuje jak tyto situace zvládat a jak se k nim postavit. Soutěž probíhá zde.

Partneři a rozchody - opět na scéně
Úspěšná a populární kniha o vztazích, lásce, partnerství a úskalí či problémech, které přináší rozchody se dočkala svého dotisku, a v lednovém období má svoje opodstatnění. Čas vánoc, kdy jsou lidé více spolu a mají na sebe více času, vytváří totiž prostor pro malá zrnka pochybností, která se mohou vetřít do soukolí dobře fungujícího vztahu.

To, co fungovalo začíná skřípat a mašina pochybností, zda-li vybraný partner je pro vás ten pravý se pomalu rozjíždí. Autor knihy, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.D., popisuje jak tyto situace zvládat a jak se k nim postavit. Studoval hydrogeologii na Přírodovědecké fakultě UK a psychologii na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. Rodinné a manželské terapii se věnoval při práci se zájemci o adopce a pěstounskou péči. Dnes přednáší psychologii pro zahraniční studenty na Filozofické fakultě UK a působí jako poradce veřejného ochránce práv.
V následující ukázce představuje základní fáze rozchodu:

V první části knihy probereme fáze, kterými partneři nejčastěji při rozchodech procházejí. Ukážeme si, jak jsou tyto fáze vzájemně posunuty a jaký to má dopad na komunikaci, jak se mění způsoby manipulace a další formy interakcí mezi partnery, včetně fantazijních. Zdůrazněn bude i úkol psychologa během daných fází rozchodu a kritéria, podle kterých je možno posoudit, zda má partnerský vztah naději na záchranu. Jednotlivé jevy jsou zde jen popsány. Jejich vysvětlení najdete v dalších částech knihy.

Typů partnerských rozchodů je celá řada, ale jedno mají společné. Předchází jim období, kdy partneři zkoušejí, zda jim to bude společně klapat. Proto investují do vztahu čas, peníze, fantazii, úsilí, ústupky, zkrátka obětují leccos, aby vztahu dali možnost se rozvinout a žít. To je pochopitelně riskantní, ale investují i ti, kteří mají pocit, že nemilují, že je druhý jen uhání, že jsou jen jakoby pasivně vláčeni událostmi. I ti uvažují a představují si, jaký by život s partnerem mohl být.

Vlastní rozchod představuje nutnost prostě zapomenout na tuto investici a odejít se ztrátou. Tato ztráta je vždy oboustranná, ale nemusí být symetrická. Jeden z páru může ztratit mnohonásobně více než druhý. Okolo tohoto faktu se mezi protějšky často rozehrávají rafi nované manipulace a fantazie o pomstě.

Vztahy se rozpadají z vnějších i vnitřních příčin. Vnější příčiny jsou těžko ovlivnitelné. Stěží zabráníme tomu, aby náš partner nikoho nepotkal v práci. Stejně tak nezastavíme nemoc či nucené odloučení. Větší pozornost budeme proto věnovat vnitřním příčinám rozpadu vztahu, protože ty můžeme ovlivnit. Ale ani to není lehké.

Partnerům, stejně jako tonoucím lidem, zpravidla nelze vytýkat, že by se o záchranu nesnažili. Spíše naopak, často svými úpornými snahami napáchají mnoho škod, které rozchod spíše urychlí. V případech, kdy dotyčný již nevyvíjí žádnou aktivitu, se jedná zpravidla o rezignaci, která vyplývá z pocitu marnosti, že jeho úsilí nikam nevede, a že již neví, co má dělat.

Úkolem psychologa je posoudit životaschopnost vztahu, porozumět probíhajícím fázím a chránit klienty především před jejich vlastními obrannými reakcemi, které směřují proti jejich zájmu.

Podmínky fází

Jednou z nejčastějších zakázek klientů je otázka: „Mohu ještě vztah zachránit? Musíme se rozejít? Můžeme zůstat přáteli?“ Na tyto otázky lze najít odpověď, ale nebývá to snadné. Důvod je zřejmě následující: Čím jsou partneři zralejšími osobnostmi, tím menší mají potřebu se rozcházet a tím spíše najdou nějaký společný modus vivendi. Pokud se přesto rozejdou, bývají jejich rozchody kultivované, důstojné, chránící děti i sebe navzájem. Rozchod sám pak má vážný a pochopitelný důvod, je rychlý, neprovázejí ho manipulace ani válka o majetek a děti. Partneři po rozchodu nejsou zaskočeni přitažlivými silami, protože již od začátku věděli, do čeho jdou a co ztrácejí. V takové podobě je rozchod svým způsobem společným rozhodnutím. Jenže kolik je takových rozchodů?

Například v ČR a v USA se rozvádí přes 50 % manželství a většina těchto rozvodů je stejně bláhových a nezralých, jako byly pohnutky, které partnery kdysi svedly dohromady. Nezralé rozhodnutí na počátku rozchodu zvyšuje pravděpodobnost, že se dá rozchod ještě zvrátit a vztah zachránit. Pohybujeme se ovšem v začarovaném kruhu, protože čím je nezralejší rozhodnutí (a tedy i osobnost), tím méně je partner schopen vztah vytvořit, udržet, obnovit a paradoxně i ukončit. Bohudík i bohužel žijeme s partnery nikoli proto, že by to byly zralé osobnosti, ale proto, že je máme rádi. Sdílíme s nimi nejen to dobré, ale i zlé, jako je jejich a koneckonců i naše vlastní nezralost.

Předkládaný výklad předpokládá určitou míru nezralosti, která je vlastně podmínkou vzniku popisovaných fází. Následující rysy jsou nejčastějšími a nejobecnějšími znaky nezralého rozchodu.

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)