Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí

Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí

Stočesová, Veronika; Čáp, David

Portál, 2020

399 Kč319 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

V rámci řešení problematiky domácího násilí aktuálně vstupuje do popředí zejména terapeutická práce s původci domácího násilí, zvláště pak s jejich agresí, vztekem a násilnými projevy. Autoři předkládané knihy se proto snaží vystihnout ucelený pohled na danou problematiku skrze různé přístupy k terapii původců násilí.
Popsané programy však nejsou určeny pouze původcům násilí v partnerských vztazích, ale také osobám, které se dopouštějí násilí na pracovišti, v dopravě, při výchově dětí či mají potíže se zvládáním vzteku a agresivních tendencí. Konkrétní programy jsou popsány z hlediska efektivity pro různé cílové skupiny a jsou doplněny kazuistikami a terapeutickými technikami, jež je možné klientům nabídnout.
Kniha je určena psychologům, psychiatrům, terapeutům, lektorům a sociálním pracovníkům, kteří s cílovou skupinou klientů pracují, ale také studentům těchto oborů. Je vhodná i pro osoby, jež se setkaly s násilím v jakékoli podobě a chtějí se dozvědět víc o jeho zvládání.
Mgr. Veronika Stočesová (rozená Kubešková) vystudovala jednooborovou psychologii. Pracuje v oblasti školní psychologie a spolupracuje s Ligou otevřených mužů a Institutem pro kriminologii a sociální prevenci.
PhDr. David Čáp, Ph.D., vystudoval speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii. Spolupracuje s Ligou otevřených mužů, vede výcviky pro odborníky v metodě Zvládání vzteku, přednáší na katedře psychologie FF UK a poskytuje psychoterapii v soukromé praxi.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Zvládání vzteku, agrese a násilných projevů

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1655-1

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:22311201

 • EAN:9788026216551

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Stočesová, Veronika; Čáp, David: Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí - autor recenze: Mgr. Ivana Novotná, Alfa Human Service, z. s.

  Kniha nebo přesněji spíše příručka Psychoterapeutická práce s původci násilí vychází letos v nakladatelství Portál v prvním vydání. Autoři v ní přicházejí s uceleným vhledem do problematiky domácího násilí. Popisují možnosti zvládání vzteku, agrese a násilných projevů.

  Téma agrese a agresivity se dotýká každého z nás. To, že v životě nepoužíváme fyzické násilí, ještě neznamená, že nejsme agresivní jiným stejně ubližujícím způsobem.

  Právě pojmu agrese a agresivita a druhům násilí se věnuje první část knihy. Autoři v ní vysvětlují, co tyto pojmy znamenají a jak se projevují v našich pocitech, myšlenkách, těle i chování. Zabývají se znaky a formami domácího násilí. To rozlišují na fyzické, psychické (emoční), sociální, ekonomické, materiální, ale také sexuální, latentní nebo například stalking. U každého z nich nechybí konkrétní příklady dané formy násilí.

  Dále se snaží nastínit psychologický portrét původce násilí a oběti. Stejně tak důvody, které mohou vést k tomu, že se v jedné z těchto rolí ocitneme. Cenné jsou zkušenosti ze zahraničí i celospolečenský kontext, do kterého je téma násilí zarámováno.

  V druhé části oba zkušení odborníci představují ucelenou příručku práce s původci domácího násilí. Metodická příručka je rozdělena do 15 skupinových setkání. V každém z nich je řešeno jedno specifické téma související s násilím. Pro každé setkání autoři navrhují kombinaci teorie, cvičení a nácviků technik pro vyšší účinnost pomoci.

  Kniha bude užitečným vodítkem pro psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, zkrátka pro všechny, kdo pracují s původci domácího násilí. Stejně tak pro ty, jejichž pacienti a klienti mají potíže se zvládáním vzteku nebo sklon k agresivnímu chování. V neposlední řadě, kniha obohatí i čtenáře, kterého téma násilí zajímá nebo se s ním osobně setkal. Pomůže mu zorientovat se v dané problematice a nabídne řadu užitečných technik, jak s agresí pracovat.

  Autoři Veronika Stočesová a David Čáp v knize vycházejí z osobní terapeutické zkušenosti, výzkumů i odborných studií jak v České republice, tak v zahraničí. I proto jde o „živou“ publikaci plnou praktických návodů, rad a postřehů.

  autor recenze: Mgr. Ivana Novotná, Alfa Human Service, z. s.

  -

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)