Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Sebepoznání

Sebepoznání

Vaše cena s DPH
239 Kč 215 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Psychoterapeutické principy a postupy
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-541-7
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2009
Kód
21306601
EAN
9788073675417
Obálka v tiskové kvalitě


První krok na cestě k duševnímu zdraví

Autor prozkoumává různé přístupy k sebepoznání a usiluje o jejich uspořádání do celistvého logického systému, který by čtenáři usnadnil cestu k sobě. V teoreticky změřené části popisuje hlavní přístupy k sebepoznání v oblasti psychoterapie. V praktické části se zabývá jednotlivými oblasti sebepoznání a nabízí různorodé techniky pro získávání informací o sobě. Na začátku každé kapitoly autor teoreticky vymezuje danou oblast a nabízí příklady i různá cvičení, které slouží k prohloubení sebepoznání.
Kniha je určena pro studenty psychologie, medicíny, pedagogiky a různých humanitních směrů. Může sloužit i odborníkům nebo jiným zájemcům o sebepoznání.

Mgr. D. Kuneš vyučuje psychoterapeutické předměty na Psychologickém ústavu FF MU v Brně, podílí se na výuce oboru Psychoterapeutická studia na FSS MU v Brně a překládá odbornou literaturu. Ve své praxi provozuje individuální a skupinovou terapii.

Také jako e-kniha

Sebepoznání
Sebepoznání
Sebepoznání
Sebepoznání
Sebepoznání
Kuneš D.: Sebepoznání
Starodávný psychologicko-etický imperativ „Poznej sebe sama !“ patří k neoblíbenějším citátům z klasiků. Je totiž jakousi kvintesencí životní moudrosti, neboť sebepoznávání může přispět k odstraňování četných překážek na cestě životem. Každý člověk je ve styku s druhými lidmi tak trochu jakýmsi laickým „psychologem“, který se v poznávání psychiky druhých i své vlastní psychiky dopouští řady charakteristických omylů, vyplývajících z některých přirozených všeobecně lidských tendencí: např. neúspěchy druhých přisuzuje obvykle jejich schopnostem, kdežto vlastní neúspěchy vnějším okolnostem. Sebepoznávání tvoří jednotu s poznáváním druhých a autor knihy, která je zde recenzována, v jejím úvodu v tomto duchu vysvětluje k čemu sebepoznání je: má překonávat omyly a zjednodušení k nimž lidé často tíhnou v poznávání druhých i sebe samých. V tomto směru pak jeho kniha nabízí tři tématické okruhy, které výše naznačenou problematiku přiměřeným a informativním způsobem vyčerpávají. Pojednává, kromě úvodu, o psychoterapeutických kořenech sebepoznání, o teoretických základech přístupu k sebepoznání a o praktické stránce sebepoznání. Pohled jedince na sebe sama nazývá autor sebesystém a formuluje základní principy jeho utváření. Zdůrazňuje, že „proces sebepoznání je od počátku úzce spjat se sociálním prostředím, s lidmi kolem nás“ a že jeho důležitým aspektem jsou informace, které jsou jen z malé části pravdivé; proto „ve většině případů musí mít naše sebeobjevování nutně subjektivní charakter“. Pro sebepoznání jsou důležité neočekávané situace, které nás nutí reagovat jinak než dosud. Autor podrobně popisuje utváření sebesystému a vysvětluje jeho životní funkce Jednou z nich je funkce psychoterapeutická, kterou autor rozebírá také z hlediska jejího historického vývoje (psychodynamické, behaviorální, kognitivní, kognitivně behaviorální, humanistické, k nimž, kromě jiných, počítá transakční analýzu a „rodinné směry“ – tím posledním rozumí „různorodou směsici škol“, které za terapeutický rámec pokládají rodinu). Zevrubně pak autor analyzuje teoretické základy sebepoznání a jeho praktickou stránku, kterou opět tvoří jednota vnitřního a vnějšího světa. Čtenář této knihy získává množství podstatných a přehledně uspořádaných informací o problémech sebepoznání, jeho podmínkách, důsledcích pro život a o jeho psychoterapeutické funkci. Milan Nakonečný
28.03.2013
Chcete se rychle, stručně a hlavně srozumitelně zorientovat v základních psychoterapeutických směrech? Sáhněte po této knize. Autor popsal studentům i laikům, co je psychoanalýza, kognitivně behaviorální terapie, terapie zaměřená na řešení a další psychoterapeutické metody + přidal ukázky a pár cvičení. Pochopí je opravdu každý, kdo o téma má zájem, vůbec nemusíte být odborník. Ten naopak knihu asi odloží, protože je to skutečně jen stručný přehled. Ale kolik takových knih na trhu je?
28.03.2013
Chcete se rychle, stručně a hlavně srozumitelně zorientovat v základních psychoterapeutických směrech? Sáhněte po této knize. Autor popsal studentům i laikům, co je psychoanalýza, kognitivně behaviorální terapie, terapie zaměřená na řešení a další psychoterapeutické metody + přidal ukázky a pár cvičení. Pochopí je opravdu každý, kdo o téma má zájem, vůbec nemusíte být odborník. Ten naopak knihu asi odloží, protože je to skutečně jen stručný přehled. Ale kolik takových knih na trhu je?
Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz