Teambuilding

Teambuilding

Mohauptová, Eva

Portál, 2009

267 Kč227 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha se věnuje tématu, které je v centru zájmu mnoha managerů, a to teambuildingu, rozvoji firemních týmů, outdooru a učení zážitkem. Zaměřuje se na něj z hlediska firemního prostředí a použitelnosti pro pracovní skupiny a týmy. Rozebírá na případových studiích možnosti řešení různých pracovních situací a interpersonálních problémů, například začínající tým, sladění týmu, rozpory mezi odděleními, soutěživá nebo spolupracující atmosféra ve skupině, práce vedoucího skupiny nebo malé firmy, priority skupiny a jednotlivce. Dozvíte se, co je důležité, když chcete dosáhnout změn v práci skupiny nebo ve vztazích lidí, a také kdy bude mít teambuilding očekávaný efekt a na co si dát pozor, aby zorganizovaná akce pro rozvoj pracovního týmu byla přínosem a investicí a nikoliv ztrátou.

Ing. Eva Zahrádková je konzultantkou kurzů týmové spolupráce, zabývá se hlavně prací se skupinou, týmovým koučinkem a podporou pracovních týmů.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Cesta k efektivní spolupráci

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-641-4

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:22304102

 • EAN:9788073676414

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha Teambuilding: cesta k efektivní spolupráci je primárně určena vedoucím pracovníkům, kteří chtějí podpořit rozvoj svého týmu, ale narážejí při tom na překážky, které efektivní spolupráci brání. Jako zdroj praktických zkušeností ji mohou využít také personalisté a všichni zájemci o oblast týmového rozvoje. Ing. Eva Mohauptová je absolventkou VŠE v oborech informační technologie a psychologie v řízení firmy. Zabývá se koučováním pracovních týmů, teambuildingem a tréninkem vnitrofiremní komunikace. Své mnohaleté zkušenosti z nejrůznějších týmových akcí převedla do formy krátkých příběhů ze své praxe, se kterými se čtenář setkává napříč celou publikací, což nenásilně vytváří sjednocující linku mezi jednotlivými kapitolami.

  Kniha je tematicky rozdělená do dvou hlavních částí – Teambuilding jako styl práce s lidmi a Teambuilding jako organizovaná akce. První část svým rozsahem zaplňuje většinu publikace. Je členěna do devíti kapitol, které čtenáře stručně seznamují s vybranými klíčovými pojmy a tématy vztahujícími se k týmu a spolupráci. Rozhodně nelze říci, že by se jednalo o výběr vyčerpávající, naopak mnoho témat klíčových pro pochopení týmových procesů chybí. Proč autorka zvolila právě ty, které v knize nalézáme, zůstává otázkou.

  V první kapitole autorka hledá hranici mezi týmem a pracovní skupinou a řeší vhodnost využití teambuildingu u jednotlivých typů pracovních uskupení. Je velmi příjemné, že se hned ze začátku setkáváme s adekvátní reflexí toho, že ne pro všechny pracovní uskupení je teambuilding stejně vhodný. V další kapitole jsou vymezeny hlavní bariéry, které týmu i jednotlivcům brání v procesu učení se. Třetí kapitola zaměřená na komunikaci v týmu je zpracována velmi stručně až útržkovitě, převážně se zabývá komunikačními styly podle typologie MBTI. Téma skupinové dynamiky je postaveno na rozšířeném modelu skupinového vývoje podle Bruce Tuckmana. Zevrubnost zpracování této kapitoly je kompenzována přehledností a jasností výkladu. Přestože pátá kapitola nese název Teambuilding – cílený rozvoj pracovních týmů, zabývá se tématy firemní kultury a rizikového chování ve skupině. Následující tři několikastránkové kapitoly přinášejí příjemné osvěžení ve formě témat meziskupinové spolupráce a specifik malých a velkých firem doplněných o zajímavé zkušenosti z konkrétních týmových akcí. Poslední kapitola první části knihy vede čtenáře formou sebepoznání k vlastnímu rozvoji.

  Druhá část knihy je praktickým návodem pro vedoucího týmu, jaký druh rozvojové akce má v různých situacích zvolit pro svůj tým a jakým způsobem ji má připravit, aby byl s jejím průběhem i výsledkem spokojen. Praktičnost informací této druhé části dobře ilustruje i zaměření poslední kapitoly knihy, ve které autorka čtenáři radí, jak správně vybrat organizátora kurzu, v jaké cenové relaci se teambuildingové akce pohybují, jak je řešena bezpečnost účastníků a podobně.

  Přiměřenou sebereflexi své knihy provedla již v úvodu autorka sama, když napsala, že není teoretik, ale praktik, a podle toho také text utvářela. Velmi stručně popsané teoretické poznatky vyvažují nejen jejich přehledná zpracování, ale také zajímavé praktické zkušenosti, které výrazně přispívají nejen ke čtivosti, ale i celkové přínosnosti této publikace.

  Mgr. Eva Rozehnalová

  - Eva Mohauptová: Teambuilding: cesta k efektivní spolupráci

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)