Umění rétoriky

Umění rétoriky

Braun, Roman

Portál, 2009

335 Kč285 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kvalita komunikace určuje do velké míry profesní i osobní úspěch. Rozhodující přitom je, jak je člověk schopný prezentovat své vlastní kvality, řešit vztahové konflikty či pečovat o své vztahy. Autor nabízí řadu technik a podnětů, s jejichž pomocí lze dospět k rétorické zdatnosti. Čtenář se dozví, jak rozvíjet své charizma a působení na druhé, jak se vyvarovat rétorických chyb a vystupovat jistěji nebo jak podávat přesvědčivé argumenty. Kniha také poradí, jak lépe zvládnout prezentaci či rozhovory a přibližuje téma hypnorétoriky – využívání sugestivních účinků.
Kniha je vhodná pro čtenáře, kteří chtějí využívat svých rétorických dovedností jak v profesní oblasti, tak v osobních vztazích.

R. Braun působil jako trenér rétoriky, kouč a poradce v oblasti ekonomiky a sportu. Pracoval pro řadu prestižních mezinárodních firem i politických organizací.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-539-4

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:12307301

 • EAN:9788073675394

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Lépe mluvit znamená více dokázat

  Kvalita komunikace do značné míry určuje úspěch v profesním i osobním životě. Její nedílnou součástí je verbální projev. O tom, jak najít lepší cestu, jak druhým sdělit to co potřebujeme, tak aby nám skutečně rozuměli, pojednává nová kniha vydavatelství Portál „Umění rétoriky“. Autor publikace, Roman Braun nabízí řadu technik a podnětů, s jejichž pomocí lze dospět k rétorické zdatnosti. Být dobrým řečníkem se vám může hodit kdykoliv a kdekoliv.

  Rétorika je jednou z nejstarších jazykových disciplín. Již od starověku lidé věděli, že je velmi důležité umět mluvit. Řečnictví, nauka pojednávající o verbálním projevu, je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění, která se vyučovala již na středověkých univerzitách. Zdokonalit se v rétorice může mít pro náš život mnoho pozitivních přínosů. Kromě toho, že si budeme lépe rozumět s druhými, což je velmi výhodné jak v profesní oblasti, tak v osobních vztazích se můžeme naučit sebevědomě vystupovat a naučit se mluvit tak, aby nám ostatní rozuměli.

  Kniha Romana Brauna může být vhodným průvodcem na cestě za vylepšením rétorických schopností a dovedností. Najdete zde náměty, jak rozvíjet své charisma a působit na druhé, jak se vyvarovat rétorických chyb a vystupovat jistěji, jak používat přesvědčivých argumentů a také jak zvládnout prezentace a pohovory. Autor nás do světa mistrů a mágů rétoriky uvádí postupně, od nejjednodušších kroků ke složitějším, takže své čerstvě nabité dovednosti můžete začít uplatňovat ihned, čímž je nejlépe dostanete pod kůži. Začíná desaterem tipů, jak se vyhnout začátečnickým chybám. Dále rozebírá způsoby řečnického vystupování při různých druzích projevu – na poradě, při přednášení referátu, při slavnostním projevu, proslovu soudu apod. Nápadité techniky a zajímavé podněty jsou čtenářům předkládány na příkladech ze života, najdete zde i celou řadu ukázek projevů významných historických řečníků, například Johna F. Kennedyho, Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga ml. a dalších. Ukázky i příklady jsou protkány autorovými komentáři, které napomáhají pochopení toho, co nás autor chce ukázkami naučit.

  Při čtení knihy se postupně dostáváme od základních zákonitostí úspěšného projevu k sofistikovanějším řečnickým technikám. Z řečnického začátečníka se můžete stát řečnickým umělcem. Stačí zvládnout dvanáct kroků k úspěšnému projevu jak jsou popsány ve třetí kapitole. Následují pasáže pojednávající o tom jak vzbudit v publiku (či komunikačním partnerovi) důvěru, jak přesvědčit ostatní rozumovými a emocionálními argumenty (jak oslovit srdce posluchačů), jak získat autoritu správnou řečí těla. Poslední třetina díla je věnována vybrušování detailů v komunikaci, vypořádání se s trémou či panikou a zvládnutí útoků ze strany posluchačů či publika. Jako nástroj k využívání účinků sugesce se v knize představuje hypnorétorika.

  Tato informacemi doslova nabitá praktická příručka je vhodná pro čtenáře se zájmem o využití rétorických dovedností, je pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a zlepšovat svůj komunikační um. Informace v knize jsou koncipovány velmi přehledně a často i zábavnou formou, takže se čtenář při práci s knihou nenudí. Velmi poutavé jsou i příklady z praxe – projevy státníků apod. Je vidět, že autor se v oblasti rétoriky skutečně vyzná.

  Hana Hozová

  Zdroj:
  http://www.novinky.cz/

  - Roman Braun: Umění rétoriky

 • Ach, ty neustálé konflikty, které denně narušují naše klidné prožívání. Kdybychom tak věděli, jak jim předcházet. Potom bychom se určitě nemuseli stále s někým dohadovat a na světě by se žilo příjemněji. Bohužel, příčiny konfliktů zatím zcela odstranit neumíme, ale již tušíme jakou cestou se vydat. V první řadě si musíme uvědomit, že nositelem konfliktů je každý z nás a někdy máme také konflikty i sami se sebou, což si mnohdy vůbec neuvědomujeme. Je pravda, že některé trvají krátce a odezní během několika desítek minut, ale jsou i takové konflikty, které trvají měsíce, a někdy nás jejich důsledek provází celým naším životem.

  Těm z vás, kteří by chtěli poodhalit příčiny vzniku konfliktních situací a vyvarovat se jejich důsledků, bych doporučila bližší seznámení s velmi praktickou publikací. Autorkou zajímavé a mysl otevírající knihy je Tanja Baum, která vede Agenturu přátelského jednání v Kolíně nad Rýnem a má mnohaleté zkušenosti v oblasti personalistiky. Ve své knize na řadě příkladů dopodrobna popisuje jak předejít případným konfliktním situacím. Český překlad této knihy přineslo v letošním roce na trh nakladatelství Portál, pod názvem Umění přátelského řešení konfliktů. A o umění tu opravdu jde, protože správná komunikace je také vlastně jistým druhem umění. Německy píšící autorka Tanja Baum nám prostřednictvím své publikace pomůže pochopit myšlenkové pochody, které se odehrávají v lidském nitru, a navede člověka jak správně vést nekonfliktní dialog.

  Pro zdárný průběh konfliktu je důležité, jakým způsobem k němu přistupujeme. Je pravda, že naše každodenní chování vypovídá o našich postojích, hodnotách a zkušenostech. Velkou část chování přebíráme od druhých, a to i přesto, že dokážeme racionálně přijít na lepší postupy. Vždyť jako příslušníci inteligentního tvorstva umíme myslet, zvažovat důsledky a své činy směřovat podle vlastních úvah. Tak proč to mnohdy neděláme?

  Obsah knihy je velkým přínosem pro každého, kdo chce dosáhnou oboustranně klidné komunikace. Velmi přínosná je pro čtenáře, kteří mají zájem pochopit důsledek vyřčených slov a tím si zdokonalit vlastní sociální dovednosti. Také pro pracovníky na vedoucích funkcích a manažerských pozicích, kteří se po přečtení této knihy dokáží lépe rozhodnout, jakým způsobem sdělí své rozhodnutí, aniž by následně došlo ke konfliktům. Většina konfliktů vzniká ze vzájemného nepochopení či neochoty se problémem zabývat blížeji.

  Jaroslava Fuksová

  Zdroj: www.meredit.cz

  - Jaroslava Fuksová: Umění rétoriky

 • Veřejný projev jako návrat k textu

  Vedle publikací stálic naší lektorské scény, jakými jsou Jiří Plamínek nebo Alena Špačková, vycházejí u nás na téma rozvoje prezentačních dovedností především překlady z angličtiny. Ameriku jsme spontánně přijali coby arbitra všech public show. Jako by kolébkou rétoriky ani nebyly staré Řecko a Řím. O to příjemnější je, objeví-li se na trhu překlad z některého evropského jazyka, jako se to stalo v případě titulu Umění rétoriky ("Die Macht der Rhetorik") německého autora Romana Brauna. Jakkoli si za vzory vybírá právě řečníky americké, jeho přemýšlení o zákonitostech veřejného projevu je výsostně evropské. Vychází totiž z koncepce rétoriky jakožto svébytného umění, jak ho konstituovala zmíněná antická tradice.
  Na rozdíl od autorů většiny podobných publikací klade Roman Braun velký důraz na práci se slovem a vůbec na matérii řeči. Detailně popisuje rétorické figury, jako epiforu, anadiplozi nebo triádu, demonstruje půvab jejich kombinací a na hojných ukázkách konkrétních projevů dává vyniknout kouzlu vět jemně vybroušených k dokonalosti.
  Dominantním zaměřením na verbální složku vyjadřování a relativně malou plochou věnovanou řeči těla (10 stran z 234, tedy zhruba 4 %) je tato příručka na našem knižním trhu poměrně unikátní. Autor důsledně obrací pozornost čtenáře k práci s obsahem projevu, který péče o barvu kravaty a šíři řečnického postoje v posledních letech dost válcovaly.
  Velkou devizou textu jsou kromě obrovského množství inspirativních ukázek taky sdělné a svěží metafory: "Před obecenstvo si můžete dovolit vystoupit teprve tehdy, když jsou vaše podklady a materiály k přednášenému projevu v poměru listu papíru velikosti A4 k dopisní známce." Nevím, jak vy, ale já si takový poměr představím velmi rychle a přesně. A při vzpomínce na mou poslední prezentaci mě při něm polije studený pot…
  Samozřejmě se tu najdou i pasáže obsahově nebo formálně sporné. Pokud Roman Braun radí čtenářům nácvik projevu před zrcadlem, je to jednoznačně úlet. Všichni, kteří prezentujeme, víme, že to nefunguje, navíc před tímhle postupem varují všechny začátečnické příručky. Stylistické hrůzy typu: "Fokusujte smyslové vnímání na vzdálený bod…", str. 172 (mně osobně by například slovo „zaměřte“ vůbec nevadilo) jdou spíše na vrub překladatele, resp. odpovědného redaktora – ale popravdě jsou velmi vzácné. Naopak čtivý a lehký styl je jedním z určujících znaků textu.
  Obsah je přehledně strukturován do dvanácti kapitol, které jsou ještě vnitřně tematicky rozděleny. Každá kapitola končí shrnutím základních myšlenek a principů. K přehlednosti a orientaci v textu slouží dále různé řezy písma, proložený tisk, odrážky, pruhy a další grafické a typografické prvky. Celkově pokládám knihu za velmi zdařilou a svým výjimečným zaměřením na vlastní text projevu v rámci ostatní produkce za mimořádnou.

  Petr Kukal

  - Roman Braun: Umění rétoriky

 • Lépe mluvit znamená více dokázat
  Kvalita komunikace do značné míry určuje úspěch v profesním i osobním životě. Její nedílnou součástí je verbální projev. O tom, jak najít lepší cestu, jak druhým sdělit to co potřebujeme, tak aby nám skutečně rozuměli, pojednává nová kniha vydavatelství Portál „Umění rétoriky“. Autor publikace, Roman Braun nabízí řadu technik a podnětů, s jejichž pomocí lze dospět k rétorické zdatnosti. Být dobrým řečníkem se vám může hodit kdykoliv a kdekoliv.

  Rétorika je jednou z nejstarších jazykových disciplín. Již od starověku lidé věděli, že je velmi důležité umět mluvit. Řečnictví, nauka pojednávající o verbálním projevu, je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění, která se vyučovala již na středověkých univerzitách. Zdokonalit se v rétorice může mít pro náš život mnoho pozitivních přínosů. Kromě toho, že si budeme lépe rozumět s druhými, což je velmi výhodné jak v profesní oblasti, tak v osobních vztazích se můžeme naučit sebevědomě vystupovat a naučit se mluvit tak, aby nám ostatní rozuměli.

  Kniha Romana Brauna může být vhodným průvodcem na cestě za vylepšením rétorických schopností a dovedností. Najdete zde náměty, jak rozvíjet své charisma a působit na druhé, jak se vyvarovat rétorických chyb a vystupovat jistěji, jak používat přesvědčivých argumentů a také jak zvládnout prezentace a pohovory. Autor nás do světa mistrů a mágů rétoriky uvádí postupně, od nejjednodušších kroků ke složitějším, takže své čerstvě nabité dovednosti můžete začít uplatňovat ihned, čímž je nejlépe dostanete pod kůži. Začíná desaterem tipů, jak se vyhnout začátečnickým chybám. Dále rozebírá způsoby řečnického vystupování při různých druzích projevu – na poradě, při přednášení referátu, při slavnostním projevu, proslovu soudu apod. Nápadité techniky a zajímavé podněty jsou čtenářům předkládány na příkladech ze života, najdete zde i celou řadu ukázek projevů významných historických řečníků, například Johna F. Kennedyho, Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga ml. a dalších. Ukázky i příklady jsou protkány autorovými komentáři, které napomáhají pochopení toho, co nás autor chce ukázkami naučit.

  Při čtení knihy se postupně dostáváme od základních zákonitostí úspěšného projevu k sofistikovanějším řečnickým technikám. Z řečnického začátečníka se můžete stát řečnickým umělcem. Stačí zvládnout dvanáct kroků k úspěšnému projevu jak jsou popsány ve třetí kapitole. Následují pasáže pojednávající o tom jak vzbudit v publiku (či komunikačním partnerovi) důvěru, jak přesvědčit ostatní rozumovými a emocionálními argumenty (jak oslovit srdce posluchačů), jak získat autoritu správnou řečí těla. Poslední třetina díla je věnována vybrušování detailů v komunikaci, vypořádání se s trémou či panikou a zvládnutí útoků ze strany posluchačů či publika. Jako nástroj k využívání účinků sugesce se v knize představuje hypnorétorika.

  Tato informacemi doslova nabitá praktická příručka je vhodná pro čtenáře se zájmem o využití rétorických dovedností, je pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a zlepšovat svůj komunikační um. Informace v knize jsou koncipovány velmi přehledně a často i zábavnou formou, takže se čtenář při práci s knihou nenudí. Velmi poutavé jsou i příklady z praxe – projevy státníků apod. Je vidět, že autor se v oblasti rétoriky skutečně vyzná.

  Hana Hozová

  Zdroj: www.novinky.cz

  - Roman Braun: Umění rétoriky

 • Podtitul knihy Lépe mluvit – více dokázat jasně charakterizuje autorův cíl: zlepšit mluvený projev těch, kteří o to mají zájem. Dobře se vyjadřovat, správně formulovat a umět efektivně sdělit své myšlenky by mělo patřit k základním dovednostem každého člověka. Kvalitní komunikace se však rovná skutečnému umění, kterému je třeba se cíleně učit. A Roman Braun se rozhodně neostýchá čtenářům předat všechny své bohaté zkušenosti a znalosti ostříleného rétorického lektora a poradce.

   

  Autor publikace vychází z klasických postupů utvářených a využívaných po staletí. Není tedy nijak objevný, ale umí informace dobře sumírovat a podat. Pracuje například s modely, které definoval už samotný antický mistr mluveného projevu Aristoteles – prezentátor jako rádce, jednatel či múza. Řečnické role ilustruje příklady velkých novodobých řečníků, jako byli J. F. Kennedy, Abraham Lincoln. Zvyšuje tak čtenářovu motivaci. Kdo by nechtěl, aby jeho slova měla stejný efekt jako projevy těchto významných, lidmi obdivovaných státníků?

   

  Velmi oceňuji fakt, že na rozdíl od mnoha jiných autorů se Braun vyvaroval podrobnému rozboru řeči těla, zevnějšku, barevné typologii a podobných charakteristik, které v této publikaci hrají roli pouze okrajovou. Tento záměr považuji za zcela korektní. Pokud mám zájem o zlepšení rétorických dovedností, není důvod číst podrobně o tom, která barva publikum uklidňuje nebo jak mám založit ruce. Podobné znalosti si snadno doplním prostřednictvím knih k tomu určených.

   

  Velká síla publikace spočívá zcela jistě v ilustračních scénkách, kterými autor vysvětluje, jak aplikace dané rady v praxi vypadá. Neukazuje pouze ideální podobu prezentace, ale využívá i srovnávacích ukázek. Nejprve předvede situaci v nežádoucí podobě, tedy jak a čím můžete celou prezentaci pokazit, a následně opraví jednotlivé chyby mluvčího. Pestré a zábavné příběhy „ze života“ působí občas vymyšleně, což jim však neubírá nic z výsady dokonale vystihnout podstatu řečeného či dále rozvíjeného tématu. Čtenář tak prochází určitým nácvikovým kursem, který vede zkušený kouč, jenž sype z rukávu jeden příklad za druhým. Sympaticky také působí, že Braun dává všanc svůj osobní mail a zájemcům nabízí zdarma zaslání doplňkových studijních materiálů. To však – stejně jako odkaz na web Trinergy.at – ocení jen němčinou vládnoucí čtenáři, k nimž se já neřadím. Za sebe mi nezbývá než povzdechnout „bohužel“.

   

  Autor se ke čtenářům chová velmi férově. Zdůrazňuje dlouhodobou systematickou přípravu podkladů, podpůrných argumentů, historek ze života, anekdot a vtipů. Nehraje si na spasitele z příruček „cokoliv snadno a rychle“. Za dobrými výsledky stojí ucelená práce. Ne náhoda nebo zázračná pilulka. Velkou část publikace proto autor věnuje precizní a velmi hloubkové přípravě na prezentaci, včetně otázek o vlastní kompetentnosti ke sdělovanému. Pomáhá tak už v zárodku předejít chybám, které by vedly k tomu, že by samotná prezentace skončila dřív, než by vůbec mohla začít. Zavčas si tak uvědomíte nejen možnosti, ale i rizika sebe samého. Učí vás pochopit motivaci vašeho publika, jeho duševní rozpoložení, postoje, objekty zájmu i očekávání. Dozvíte se, jak dostat publikum do transu, jak udržet jeho pozornost po celou dobu prezentace. A především pochopíte to nejpodstatnější: Není důležité jen to, o čem mluvíte, ale jak o tom mluvíte.

   

  Vše nasvědčuje tomu, že Braun sám se pro tuto svoji velkolepou prezentaci připravil víc než pečlivě. Sype z rukávu jednu historku za druhou, hýří barvitými přirovnáními, otevírá svoji citáty bohatě naplněnou pokladnici. Autor je zkrátka zkušený řečník a své publikum přivádí do transu i v případě, že ho nemůže ovlivňovat tváří v tváří, ale musí vzít zavděk prostředníkem – knihou. Po celou dobu čtení mě neodbytně provázel obraz. Obraz kouzelníka, který spokojeně práská kníry a z klobouku mistrně tahá jednoho králíka za druhým.

   

  Roman Braun směřuje k nauce velkých projevů a prezentací. Nelze očekávat, že kniha pomůže zlepšit komunikační schopnosti a dovednosti pro každodenní použití v běžné sociální interakci, ačkoliv drobné postřehy si jistě každý z textu vytáhnout může. V ohnisku zájmu se však nachází spíše byznys prezentace. Kniha by nejlépe vynikla jako součást studijního materiálu vzdělávacího kursu, který může být v reálném čase doplněn o sadu interaktivních nácviků k různorodým typům publika v rozličném emočním naladění. Díky logické struktuře, chytrému řazení kapitol a věcně podaným informacím však nic nebrání efektivnímu samostudiu. Na účelnosti a dobré využitelnosti knihy se také podílí závěrečná shrnutí každé kapitoly, v nichž autor zpřehledňuje základní teze přečteného.

   

  Publikace by bezpochyby neměla chybět v knihovně vedoucích pracovníků, manažerů a všech těch, kteří se při výkonu svého povolání vystavují výzvám prezentace poznatků před větší skupinou lidí a kteří chtějí motivovat své podřízené a dát svým projevům žádoucí účinek. Stejně tak ji využijí i mnohem „obyčejnější smrtelníci“, například ti, kteří si nejsou jisti sebeprezentací při pohovorech, chtějí něco prosadit v rámci své pracovní skupiny, živí je prodej zboží nebo jen prostě chtějí vědět, jak zlepšit „komunikační atmosféru“ při interakci s druhými lidmi. Pak nezbývá než vzít do rukou Braunovu knihu, začíst se a uvádět postupně jednotlivé poznatky do praxe. Jak známo, cvičení dělá mistra. A pokud bych měla mluvit ústy autora: „Je to slib bez rizika, zato s garancí úspěchu.“

   

  Jana Kopřivová
  Recenze byla publikována v odborném časopise Sociální práce/Sociálna práca, č. 3/2009 Různá pojetí sociální práce.
  www.socialniprace.cz

  - Roman Braun: Umění rétoriky - rec. J. Kopřivová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)