Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Vývojová psychologie

Vývojová psychologie

Vaše cena s DPH
899 Kč 809 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0714-6
Počet stran / vazba
576 / Pevná
Rok vydání
2015
Kód
21109901
EAN
9788026207146
Obálka v tiskové kvalitě


Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Zachycuje proměny lidské psychiky a chování od početí a prenatálního života až po umírání a smrt. Pohled na vývoj člověka je pojat moderně a vysoce aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální interakce, morálky, osobnosti, myšlení a řeči. Jedna z kapitol je věnována rozdílům mezi pohlavími. Druhá polovina knihy se zaměřuje na dílčí vývojová období. Zapracovány byly nové poznatky z neuropsychologie, genetiky a epigeneticky, zajímavé jsou výsledky výzkumů deklarující až těžko uvěřitelné kojenecké schopnosti zachytitelné jen díky moderním technologiím. Pozornost je věnována mj. rodičovství osob stejného pohlaví, detailně je rozpracována kapitola týkající se umírání a smrti. Publikace se opírá o vědecké poznatky, je bohatě vybavena odkazy na českou i zahraniční literaturu, rekapituluje kritické názory a snaží se čtenáře nasměrovat k otevřenému myšlení. Poukazuje na rozdílnost různých pohledů, varuje před přílišnou unifikací a stereotypizací, věnuje se různým mylným přesvědčením a mýtům. Kniha ilustruje zajímavost a pestrost oboru, svou názorností a příklady ze života dokáže upoutat i zájem laiků.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je doktorkou klinické psychologie, specializuje se na dětskou vývojovou psychologii a psychodiagnostiku. Mnoho let se věnuje práci s dětmi s různými vývojovými poruchami. Publikuje především v oblasti poruch autistického spektra. V nakladatelství Portál jí vyšla monografie Poruchy autistického spektra (2006, aktualizované vydání podzim 2015) a Vývojová psychologie (2015). Je také spoluautorkou knihy Agrese u lidí s mentální retardací a autismem (2007).

Vývojová psychologie
Vývojová psychologie
Vývojová psychologie
Vývojová psychologie
Vývojová psychologie
Thorová K.: Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt – rec. M. Nakonečný

Z řady monografií o vývojové (resp. ontogenetické) psychologii patří kniha klinické psycholožky Kateřiny Thorové, která je předmětem naší recenze, rozhodně mezi nejlepší. Je to velmi informativní, systematický a obsáhlý přehled dobře vyvážené teorie a její aplikace v psychologické praxi, založené na vlastních klinických zkušenostech. Text knihy je vkusně prostoupen přiměřeným množstvím převážně fotografických ilustrativních obrázků. Autorka této knihy již v nakl. Portál vydala monografii Poruchy autistického spektra (2006). Autorčino úvodní konstatování, že „většina lidí má o vývojových zákonitostech spíše povrchní znalosti“ jí bylo zřejmě podnětem k tomu, že v naší literatuře neobvyklým, ale velmi žádoucím způsobem věnovala pozornost právě těmto vývojovým zákonitostem a teoretickým základům vývojové psychologie vůbec (snaha o přesné vymezování klíčových pojmů, systematické uspořádání látky, podrobné propracování vztahu vývojové psychologie a evoluční teorie, teorie psychického vývoje, metodologie vývojové psychologie a další).

Bohatý obsah knihy je utříděn do následujících tématických celků: Obecná vývojová psychologie (předmět oboru, základní pojmy a zákonitosti vývoje, zahrnující i problematiku krizí, maladjustace, „standardních vývojových modelů“, biologické a sociální determinace psychického vývoje a další). Další tématický celek je nazván Z historie vývojové psychologie a zdařile ukazuje danou tématiku zahrnující i představitele československé a české vývojové psychologie. Následuje téma Metodologie, kritické myšlení a etické otázky ve vývojové psychologii s pozoruhodnou závěrečnou pasáží o kritických výhradách J. Kagana (1998) a několika dalších vývojových psychologů k některým „mýtům“ (jako je např. „raný dětský determinismus“ a další). Následuje část, která je jádrem celé knihy, nazvaná Teorie psychického vývoje, a jak již bylo shora uvedeno, zahrnuje vyvážený výklad teorií a vědecko-empirických faktů, jako jsou např. raná socializace, její činitelé, teorie připoutání, morálního vývoje, vývoje řeči a komunikace, vývoje myšlení a teorie kognitivního vývoje a vývoje osobnosti. Další celek je nazván Rozdíly ve vývoji mezi pohlavími a závěrečnou část pak tvoří Periodizace vývoje, popis charakteristik dílčích období počínaje prenatální fází k základním obdobím dětství, k adolescenci (pojem dospívání se zde již neobjevuje), dospělosti a stáří (se závěrečnou pasáží o umírání a smrti). Knihu lze rozhodně doporučit jako významný studijní pramen.

prof. Milan Nakonečný

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.