Hollý Martin - O duši a sexu

Hollý Martin - O duši a sexu

Hollý, Martin; Těthalová, Marie

Portál, 2016

329 Kč280 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Rozhovor s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým nahlíží do systému psychiatrické péče, jeho úskalí a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, překonává mýty o psychických poruchách a představuje možnosti jejich léčení. Zabývá se také sexualitou jako nedílnou součástí života každého člověka, a to jak v jejích obvyklých projevech, tak v případných variantách a poruchách.
Cílem rozhovoru je přispět k odtabuizování tématu psychiatrie a duševních poruch, destigmatizace duševně nemocných a otevření prostoru pro dialog mezi laiky a odborníky. Seznamuje také s oborem lékařské sexuologie.

MUDr. Martin Hollý, MBA, je psychiatr a sexuolog. Publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Působí také jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce.
Mgr. Marie Těthalová vystudovala speciální pedagogiku, pracuje jako šéfredaktorka časopisu Informatorium 3-8 a knižní redaktorka nakladatelství Portál. Za své rozhovory na téma zdravotního postižení obdržela dvě ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1004-7

 • Počet stran / vazba:248 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:14105401

 • EAN:9788026210047

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Hollý, Martin; Těthalová, Marie: Hollý, Martin - recenzent Jan Lukavec

  Odtabuizování tématu psychiatrie a duševních poruch, destigmatizace duševně nemocných a otevření prostoru pro dialog mezi laiky a odborníky, seznámení s lékařskou sexuologií. To jsou hlavní cíle publikace O duši a sexu, knižního rozhovoru, který s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým (*1970) vedla redaktorka nakladatelství Portál Marie Těthalová (*1967).

  Hollý pracoval na psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Trenčín (1994–1996), na sexuologickém oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice (1996–2000), poté jako vedoucí lékař Centra krizové intervence (2000–2005), posléze do roku 2008 opět jako vedoucí lékař sexuologického oddělení. V roce 2008 byl jmenován ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice. Ve své ambulantní praxi se věnuje psychiatrické, sexuologické a psychoterapeutické práci. Hlavní léčebnou metodou je kombinace farmakoterapie a podpůrné, dynamicky orientované psychoterapie. Dále působí jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce. Ve společném knižním „týmu“ s absolventkou speciální pedagogiky Těthalovou Hollý celkem srozumitelně vysvětluje základy psychiatrie a sexuologie pro laiky. Snaží se přiblížit obecnou medicínskou klasifikaci jednotlivých duševních nemocí, což ovšem není ani nemůže být nijak záživné čtení, ale dostává se i k čtenářsky vděčnějším příběhům konkrétních pacientů, jež místy působí kuriózně až komicky. Například když mluví o jisté ženě trpící obsedantně kompulzivní poruchou, která před usnutím několikrát vstala z postele, aby v místnosti, v níž potmě ležela, zkontrolovala, jestli skutečně zhasla.

  V širším kontextu rozebírá tázaný společenské podmínky, které psychiatrům zvyšují počty pacientů, jako je například výrazná sociální nerovnost, která způsobuje nárůst psychických onemocnění u bohatých stejně jako u chudých. Ale zmiňuje i případ židovské pacientky, která paradoxně pokládala za nejšťastnější čas svého života dny, které strávila v koncentračním táboře, protože tam příznaky její choroby ustupovaly. Autor záslužně řeší také otázku, s níž se ve svém životě zřejmě setká snad každý člověk – totiž jak odlišit, kde končí stařecká zapomětlivost a začíná demence. A mluví i o obdobích, k nimž zvýšená úzkostlivost už „od přírody“ patří: ženy jsou například obecně plačtivější a citlivější po porodu (tzv. poporodní blues), což podle autora přetrvává z dávných evolučních dob – zajišťovalo to, že čerstvá matka dávala větší pozor na novorozence a byla ostražitější ke svému okolí.

  Autor také prakticky radí, jak zacházet s psychicky nemocným člověkem: je prý dobré akceptovat jeho realitu, ale zároveň dát najevo, že já sám vnímám skutečnost odlišně. Na hlubiny a temná zákoutí lidské duše si přitom Hollý nečiní oborový monopol: pokorně přiznává, že na některé případy jeho kompetence nestačí, a daného pacienta posílá například za katolickým knězem (a bývalým exorcistou) Vojtěchem Kodetem, aniž by se přitom daného klienta zcela zříkal – podle Hollého potřebuje péči obou.

  S náboženskými tématy v knize souvisí i problematika sexuality. Autor upozorňuje na to, že zvláště katolíci někdy kladou na zákazy spojené s touto sférou až příliš velký důraz: „zapomínají, že šesté přikázání je až na šestém místě“. Podobně jako sociolog Martin Fafejta poukazuje Hollý na jistou – nespravedlivou – asymetrii, s níž je stereotypně posuzováno sexuální chování mužů a žen. Muž převlékající se v přízemním bytě bez oken bude pokládán za exhibicionistu, zatímco pokud by totéž prováděla žena a kolem se shromáždili přihlížející muži, budou za voyeury. Autor už ale neřeší otázku, zdali by se v prvním případě na místě náhodou nesešlo méně žen než mužů v tom druhém.

  Hollý se ovšem široce věnuje i skutečným rozdílům mezi mužskou a ženskou sexualitou. Poukazuje na to, že struktura ženské sexuality je komplikovanější než u té mužské. Není přitom vždy snadné rozlišit „chuť, vzrušení, orgasmus a satisfakci“. Nové paradigma ženské sexuality, jež Hollý prezentuje, vychází z toho, že pobídkou k sexuální aktivitě u žen nemusí být vždy jenom „nadrženost“. Může jít také o vyjádření lásky k partnerovi, případně – jakkoli to může znít zvláštně – o jistou povinnost, součást závazku: „Chuť vzniká až poté, co partner ‚aplikuje‘ adekvátní podněty, přestože iniciativa vyšla z ženiny strany a byla často motivována racionálním rozhodnutím. Ženin sexuální cyklus má prostě jen jiné pořadí. Začíná často racionálním rozhodnutím, pak sexuální stimulací a orgánovou odpovědí. Chuť a vzrušení přicházejí postupně.“ Sexuální satisfakce přitom u žen není „primárně podmíněna dosažením orgasmu“. Podle Hollého tak existují i takové ženy, které jsou se svým sexuálním životem spokojené i bez něj: například když změní partnera a s novým orgasmu nedosahují, kdežto s původním jej dosahovaly, jsou (či mohou být) i tak po změně partnera spokojenější.

  Je otázka, jak moc jsou taková slova překvapivá. V určitých ohledech se i sám autor neváhá výslovně přihlásit ke klasikům, jako byl známý Miroslav Plzák (1925–2010). Ten říkal, že „v dlouhodobém vztahu musí být vášeň nahrazena pravidelností, což zní velmi stroze, ale je to zároveň hodně hluboké. Mluvíme-li o spoustě stereotypů, které vytváříme, proč by se neměly týkat také sexuálního chování. Víme také, že každý stereotyp je dobré někdy opustit, i když to neznamená, že aktivity, které děláme stereotypně, jsou špatné. Neměli bychom si říkat, že cesta domů má smysl jen tehdy, když jedeme jinudy. Pravidelně konzumovaná sexualita, přestože není úplně vášnivá, taková, jako bývala, má zdravotně výhodné účinky, působí jako prevence stresu a prostředek relaxace. Funguje zde také posilující zpětná vazba. Po sexuální aktivitě, která je zakončena spokojeností, se vyplavuje oxytocin, což je hormon sounáležitosti. Čím je tedy sex pravidelnější, tím na něj máme větší chuť. Takže Plzák měl i přes svou strohost pravdu.“ Autor se nevyhýbá ani tématům sexu v pokročilém věku, vlivu pornografie na reálné sexuální chování nebo poruchám sexuality. Opět přitom nechybí doprovodné příběhy ze života, plasticky dokládající pestrost a plasticitu lidské pohlavnosti. Mimo jiné autor referuje o jakémsi muži, který svoji nespokojenost s maskulinním tělem řešil tak, že během pracovního týdne hrál roli manžela a přes víkend s chotí chodili na vycházky jako dvě kamarádky.

  Co se týká Hollého soukromí (a jeho trávení víkendů), o něm se čtenář v publikaci mnoho nedozví, třeba na rozdíl od knihy rozhovorů s jiným českým významným psychiatrem Cyrilem Höschlem Kde bydlí lidské duše, v níž se tento svěřoval například s tím, jak se doma chová, když je protivný, nebo jaké léky proti „bláznění“ sám na sobě vyzkoušel. Na podobnou bilanční knihu má ovšem relativně mladý Martin Hollý zatím dost času. Zájemcům o oba fenomény předznamenané v názvu se recenzovaná kniha dá každopádně doporučit. Dříve často potlačovaná témata, která se přitom týkají každého z nás (minimálně na začátku a konci našich životů), u nichž stále zůstává leccos, co si zaslouží destigmatizaci, totiž v rámci možností představuje srozumitelně, informovaně, a přitom nikoli bulvárně. Živosti debaty přispívají i inteligentní, ale nijak odbornické otázky tazatelky.

  Jan Lukavec
  www.iliteratura.cz/Clanek/36603/holly-martin-o-dusi-a-sexu

  Recenze byla zpracována pro časopis Respekt

  -

 • O duši a sexu s Martinem Hollým Co je duševní nemoc? Kde je hranice mezi neobvyklým chováním a duševní chorobou? Co je deprese a co psychóza? Co je normální v sexu? Jak je na tom ČR s úrovní psychiatrie? Těmto a mnoha dalším otázkám se věnuje Martin Hollý v knižním rozhovoru s Marií Těthalovou. Publikace funguje jako příručka pro laiky se zájmem o medicínu osvětlující odborné pojmy i jako osobní pohled zkušeného psychiatra na náš systém psychiatrické péče a jeho problémy. Chce vyvrátit některé mýty o psychických poruchách a hodně se zabývá sexualitou. Zmiňuje i sexuální výchovu ve školách, která neztrácí význam ani v internetové době, nesmí se ale zvrhnout v zážitkový workshop. Cílem rozhovoru bylo podle autorky hlavně odtabuizování tématu psychiatrie a duševních poruch, destigmatizace duševně nemocných a otevření prostoru pro dialog mezi laiky a odborníky. Stanislav Dvořák

  - Recenze v novinky.cz

 • O sexu a sociální nerovnosti

  Jan Lukavec

  Změnit pohled na psychicky nemocné a seznámit se svým pojetím sexuologie. To jsou hlavní cíle knižního rozhovoru, který s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým vedla Marie Těthalová. Hollý pracoval ve Fakultní nemocnici Trenčín, v současnosti je ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice. V knize se tak věnuje i reformě systému psychiatrické péče, o kterou usiluje, nicméně širší čtenářstvo asi zaujme srozumitelnost, s jakou vysvětluje základy svých oborů. Té napomáhají inteligentní, ale nikterak odborné otázky.
  Hollý se snaží přiblížit medicínskou klasifikaci nemocí, ale dostává se i k čtenářsky vděčným příběhům pacientů. Například mluví o ženě trpící obsedantně-kompulzivní poruchou, která před usnutím několikrát vstala z postele, aby v místnosti, v níž potmě ležela, zkontrolovala, jestli skutečně zhasla. Rozebírá i podmínky, které zvedají počty pacientů – jako výrazná sociální nerovnost, jež přitom zvyšuje množství nemocí u bohatých stejně jako u chudých. Záslužně řeší také otázku, s níž se zřejmě setká každý: jak odlišit, kde končí stařecká zapomnětlivost a začíná demence. A pokorně přiznává, že na některé případy nestačí a pacienta posílá například za katolickým knězem (a bývalým exorcistou) Vojtěchem Kodetem.
  Coby sexuolog se zde Hollý věnuje zejména asymetrii, s níž je stereotypně posuzováno sexuální chování mužů a žen. Nicméně poukazuje i na opravdové rozdíly: struktura ženské sexuality je podle něho komplikovanější než mužská a pobídkou nemusí být jen touha. Může jít o vyjádření lásky k partnerovi a součást závazku. Ženin sexuální cyklus má v jeho pojetí jiné pořadí než u muže; může začínat racionálním rozhodnutím a vzrušení přichází postupně. Stejně jako všechna ostatní témata, i ta sexuologická umí představit informovaně a jasně, ale nikdy přitom nepřekročí hranici směrem k bulváru.
  Autor je redaktorem serveru iLiteratura.cz.

  - recenze v časopisu Respekt

Čtenářské recenze


 • https://issuu.com/skrznaskrz/docs/letn_______slo/43

  Hollý, Martin; Těthalová, Marie: Hollý, Martin

  Bc. Simona Šilhánová

  Tato novinka nakladatelství Portál je zajímavým čtením pro poměrně široký záběr čtenářů, a to od psychologů, pedagogů či sociálních pracovníků až po laickou veřejnost, které není lhostejné dění ve společnosti. Kniha je psána formou rozhovoru mezi šéfredaktorkou časopisu Informatorium Mgr. Marií Těthalovou a psychiatrem a sexuologem MUDr. Martinem Hollým, MBA. Právě zaměření doktora Hollého je klíčové pro pochopení knihy, která je velmi osobitou výpovědí o stavu psychiatrie u nás a na praktických příkladech nám představuje jednotlivé psychické nemoci. Cílem je dle mého názoru přiblížit tuto problematiku široké veřejnosti a ukázat ji ve světlejším světle,než v jakém ji lidé často stále vnímají. Knihu bych doporučila jistě nejen odborníkům ale každému z nás, protože je ideální formou, jak ve společnosti odbourat nesmyslné mýty a fámy o duševních nemocech a sexualitě.

  - 19.07.2016


 • casopisagora.cz/2016/05/martin-holly-o-dusi-a-sexu/

  Hollý, Martin; Těthalová, Marie: Hollý, Martin

  Alžběta Krejčová

  Kniha je výpravou do světa psychiatrie. Čtenář prozkoumá české i slovenské léčebny, potká se s personálem, seznámí se s různými poruchami a je doveden k zamyšlení nad celkovou organizací práce s psychiatrickými pacienty. Osobním průvodcem mu je stávající ředitel Bohnic Martin Hollý.

  Publikace je koncipována jako přepis rozhovoru mezi ním a Marií Těthalovou, šéfredaktorkou časopisu Informatorium 3 – 8. Marie pokládá otázky z různých oblastí psychiatrie, spoustu doplňujících dotazů a místy v rámci otázky nabízí i svůj názor či zážitek. Formát rozhovoru umožňuje, aby zazněly otázky, na které by se možná rád zeptal běžný čtenář, ale často nemá tu příležitost. Druhé straně zástupce odborníků z oblasti psychiatrie dává prostor odpovědět a objasnit své metody a postoje. Název knihy, „O duši a sexu“ se vztahuje k oběma specializacím autora – psychiatrií a sexuologií.

  Rozhovor začíná otázkami na psychiatrické začátky doktora Martina Hollého. Byly velmi rané, jeho otec vedl psychiatrický ústav Hronovce na Slovensku a psychiatrie tak tvořila každodenní realitu autorova života. Poté mluví o svých profesních vzorech a popisuje své pracovní začátky. Většina dalších kapitol je strukturována jako rozbor vždy jedné psychické poruchy. Najde se zde kapitola o depresi, bipolární poruše nebo třeba schizofrenii. Následuje exkurze do sexuologie. V publikaci se rozebírají jak sexuální deviace, kupříkladu pedofilie, tak problémy sexuality v běžných partnerských vztazích, jako poruchy erekce. MUDr. Hollý citlivě a přitom jasně srozumitelně vyjadřuje i ke kontroverzním a složitým tématům.

  Knížka je příjemná, čtivá. Otázky se někdy na můj vkus trochu opakují, ve smyslu, že se tazalelka zeptá na něco, co podle mě bylo řečené v předchozí otázce, ale Martin Hollý dokáže reagovat tak, aby jeho odpověď pokaždé přinesla něco nového. Co se týče studentů psychologie, tak myslím, že by tato kniha mohla být velmi zajímavá pro studenty nižších ročníků. Dá se vzít i jako malý úvod do speciální psychopatologie a sexuální psychologie :). Těm, kteří mají tyto už předměty za sebou, publikace z větší části tolik nového nepřinese, ale mohly by je obohatit odborné postřehy k fungování psychiatrických léčeben. Jedinečná je hloubka autorových zkušeností a rozhled ve vedení takovýchto zařízení a jeho návrhy na reformy psychiatrické péče. Pro mě osobně to byla jedna z nejvíc hodnotných částí, protože spojuje zamyšlení se nad celou psychiatrií, vizi a zároveň praktickou, právě nyní realizovanou rovinu.

  - 23.05.2016

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)