Dítě traumatizované v blízkých vztazích

Dítě traumatizované v blízkých vztazích

Matoušek, Oldřich (ed.)

Portál, 2020

365 Kč310 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Cílem publikace je seznámit čtenáře s traumatem u dětí, které způsobila pečující osoba, a popsat způsoby podpory, resp. léčby traumatizovaného dítěte. Pokryta jsou témata jako neurofyziologie traumatu, dispozice k traumatu, nezdolnost, vliv na kvalitu vazby k blízkým osobám, překonání traumatu v terapii, rizika spojená s terapií, podpora traumatizovaného dítěte v rodině. Na knize, která má multidisciplinární charakter, se podíleli profesionálové pracující s traumatizovanými dětmi a s jejich rodiči jako psychologové či sociální pracovníci (Petr Štěpaník, Ivana Pokorná, Leona Němcová, Tereza Chábová, Tereza Koryntová, Hana Pazlarová, Štěpánka Hejčová, Daniela Květenská, Veronika Kubešková, Jindra Šalátová).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Manuál pro profesionály a rodiny

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1707-7

 • Počet stran / vazba:208 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:22310002

 • EAN:9788026217077

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Matoušek, Oldřich (ed.): Dítě traumatizované v blízkých vztazích - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/dite-traumatizovane-v-blizkych-vztazich-manual-pro-profesionaly-a-rodiny-oldrich-matousek-ed/

  Již podruhé vychází v nakladatelství Portál velmi dobře zpracovaná publikace Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Jak napovídá podtitul knihy, jde o manuál, jehož cílem je podpořit profesionály a rodiny při práci s dítětem, které prožilo trauma spojené s jeho nejbližšími vztahovými osobami a obeznámit je s aktuálními poznatky týkajícími se rozpoznávání a léčení traumatu. Na vzniku této publikace se kromě Oldřicha Matouška, klinického psychologa a psychoterapeuta, soudního znalce v opatrovnických věcech, výzkumníka a přednášejícího na FF UK v Praze a autora, spoluautora či editora řady publikací a odborných článků, podílel celý tým dalších autorů, psychologů a sociálních pracovníků, kteří se ve své práci s traumatizovanými dětmi setkávají. Kniha je díky tomu praktická, vychází ze zkušeností více lidí a upozorňuje na řadu důležitých oblastí a témat, na něž je při práci s traumatizovaným dítětem třeba myslet. Jsou v ní srozumitelně propojeny teoretické informace o vlivu traumatu na psychiku člověka s praktickými tipy na samotnou práci s dětmi, včetně krátkých ilustrativních příběhů z praxe. Součástí knihy jsou četné odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu, které jsou smysluplně tematicky rozčleněny (přímo u jednotlivých kapitol, jichž je celkem 17) a nechybí ani statistické údaje.

  V úvodních kapitolách je čtenář seznámen s hlavními pojmy, okolnostmi vzniku traumatu i jeho následky, s vlivem traumatu na vazbu s blízkými lidmi a dále pak konkrétněji s dopadem týrání a zneužívání blízkým dospělým, vlivem partnerského násilí na děti (včetně somatických projevů a důsledků této zkušenosti pro dítě v prenatálním období) či ztrátou blízkého člověka vlivem úmrtí, na kterou je dle autorů nutné vždy pohlížet jako na důležitý zásah do psychiky dítěte a naučit se rozlišovat mezi smutkem a depresí.

  V dalších kapitolách se autoři věnují různým kritériím a dopadům zanedbávání, obranným a vyrovnávacím strategiím a diagnostice traumatu u dětí (symptomy, věková specifika, diferenciální diagnostika, riziko záměny ADHD a PTSD, typické disociativní příznaky apod.). Podrobně představují kompetence jednotlivých profesionálů, kteří o traumatizované dítě pečují, včetně toho, jak by tito lidé měli spolupracovat (důležitost řízené péče). Prostor je věnován i obecným zásadám podpory a terapie, terapeutickému rodičovství či vztahům s vrstevníky. Dále autoři upozorňují na rizika spojená s podporou a terapií (mj. dotekové techniky při hře, rizika zážitkové pedagogiky a aktivit probouzejících emoce či pracujících s překvapením či překonáváním strachu), objasňují důležitost práce s tělem traumatizovaného dítěte, přinášejí řadu příkladů a tipů, věnují se terapeutickému vztahu, kompetencím terapeuta i vybraným terapeutickým technikám a principům.

  Samostatná kapitola je věnována problematice traumatizovaného dítěte v pěstounské péči a autoři v ní poukazují na důležité aspekty a problémy, s nimiž je nutné počítat a pracovat. Rozebírá projevy traumatu v chování dětí v pěstounské péči podle věku a přináší důležité zkušenosti pro zvládání problémového chování a zpracovávání traumat. Prostor je zde věnován i vlivu péče o traumatizované dítě na pěstounskou rodinu a možnostem podpory pěstounů. Dále se autoři zaměřují na traumatizované děti v pobytových zařízeních a nechybí ani kapitola zabývající se dítětem jako obětí trestné činnosti v blízkých vztazích z hlediska policejní praxe, kde je pozornost věnována mj. oznamovací povinnosti, speciálním výslechovým místnostem, ale i předsudkům týkajícím se dětských obětí trestných činů. V závěru knihy jsou zmíněny programy pro pachatele násilí v blízkých vztazích včetně vybraných technik a metody využitelné pro zjišťování kvality vazby dětí na primárního pečovatele. Autorům se díky propojení mnoha témat a oblastí v rámci jedné publikace a díky provázání aktuálních teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi podařilo předložit čtenářům komplexní pohled na problematiku dětí traumatizovaných v blízkých vztazích, který může být nepochybně přínosný jak pro odborníky z různých oblastí, kteří pracují s dětmi (a díky tomu se s traumatizovanými dětmi setkávají), tak i pro laiky a pěstouny.

  -

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)