Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Moudrost vyznání víry

Moudrost vyznání víry

Vaše cena s DPH
199 Kč 179 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Hubková, Jindra
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1087-0
Počet stran / vazba
136 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
13105001
EAN
9788026210870
Obálka v tiskové kvalitě


Nová kniha Anselma Grüna se věnuje výkladu křesťanského vyznání víry. Objasňuje slova, která stojí v základu křesťanského pohledu na svět. Díky srozumitelnému jazyku vede věřící i nevěřící k poznání toho, jaké věroučné, existenciální i terapeutické významy se skrývají za 1700 let starými formulacemi vyznání. Grün rozebírá každé slovo či verš kréda a velmi jasně a srozumitelně, přitom ale bez větších zjednodušování, vykládá historické souvislosti vzniku daného verše a jeho křesťanský teologický význam. Přidává ale vždy i určitý obraz, který daný verš obsahuje a jenž pak používá v terapeutickém smyslu. Pomocí slov vyznání vede čtenáře k ústředním tajemstvím křesťanské víry, která vztahuje ke zkušenosti člověka jako takového, a nechává ho, aby se tímto tajemstvím nechal oslovit. Vyznání pro něj není jen výpověď o Bohu, ale též výpověď o člověku obecně a jedinci zvlášť.
Anselm Grün je benediktinský mnich, žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. V Portále vyšla řada jeho knih, mj. Deprese jako šance, Důvěřuj sobě, Život je teď, Vyhoření, Zastavení mého života nebo Kořeny

Moudrost vyznání víry
Moudrost vyznání víry
Moudrost vyznání víry
Moudrost vyznání víry
Moudrost vyznání víry
Moudrost vyznání víry
Moudrost vyznání víry
Recenzent: Kateřina Lenka Tetivová

Každou neděli se v katolických kostelích recituje vyznání víry. Formulace staré 1 700 let mohou současnému člověku bránit, aby čerpal z Kréda inspiraci, světlo a posilu. Kniha Moudrost vyznání víry proto ukazuje, jak tento starobylý a úctyhodný věroučný text chápat a interpretovat.

Autorem je Anselm Grün, známý benediktinský mnich, který žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach. Napsal již kolem dvou set duchovních knih, které zasahují i do témat všedního života a byly přeloženy do několika jazyků. V češtině vyšlo více než třicet titulů (jen v posledních letech např. Rok, kdy zemřel můj otec, Jak překonávat konfl ikty, Lék na únavu ze života či Sedmero skutků milosrdenství) a letos vyjde ještě Proměň se! - Odvaha stát se novým člověkem.

K napsání knihy Moudrost vyznání víry přimělo autora setkání s mladým člověkem, který se mu svěřil, že měl v dětství pevnou víru, ale později si přestal vědět rady s věroučnými pojmy obsaženými v Krédu. Grün upozorňuje, že takto smýšlejících mladých lidí je mnoho. Někteří vyznání víry odříkávají bez vnitřního pochopení, jiní se s církví už rozešli. Existují ale i tací, kteří touží uvěřit, ale nevědí, co si pod pojmem „víra“ představit. Proto autor pocítil potřebu jim srozumitelně přiblížit křesťanské poselství shrnuté v Krédu.

Krédo obsahuje ústřední tajemství křesťanské víry. Není však jen výpovědí o Bohu, ale také o člověku obecně a o každém jedinci zvlášť. Autor rozebírá podrobně každý verš i každé slovo Kréda, vykládá historické souvislosti jejich vzniku, jejich teologický význam, odhaluje věroučné, existenciální i terapeutické obsahy, které se za slovy a verši skrývají, a doplňuje je myšlenkami švýcarského psychologa a psychoterapeuta C. G. Junga.

První slovo zní: „Věřím.“ Věřit neznamená vypnout rozum, ale naopak ho maximálně zapojit. Víra nám poskytuje pevnou půdu pod nohama, ale zároveň vyžaduje učinit krok do neznáma. K tomu pomáhají slova a verše, jimiž můžeme nazírat neviditelného Boha a prožívat jeho přítomnost. Každý verš obsahuje obraz, za nímž se ukrývá nadpřirozená skutečnost. Tu nelze konkrétně popsat, je třeba ji vnímat a prožívat. K hlubšímu pochopení Kréda může přispět také hudba, která rozeznívá v srdci struny a otvírá hlubší vrstvy. Grün doporučuje poslechnout si Krédo zhudebněné Mozartem, Bachem a Haydnem a zamyslet se, proč skladatelé ztvárnili tu či onu pasáž právě tímto způsobem a jaká víra se za jejich hudbou skrývá.

Při recitaci nebo zpěvu Kréda prožíváme společnou radost z víry a společenství ve víře. Pochybující a hledající, který jeho slovům nerozumí a zatím jim nedokáže uvěřit, může zažít pouto s těmi, kteří mají s vírou více zkušeností, a pocítit v nich oporu. Právě hledajícím a pochybujícím je tato kniha určena, může však pomoci i katolíkům, kteří byli pokřtěni už v dětství, Krédo recitují každou neděli a víru berou jako samozřejmost, nad níž už nepřemýšlejí. Kterou zapomněli objevovat a nad kterou zapomněli žasnout.

Kateřina Lenka Tetivová