Koktavost e-kniha

Koktavost e-kniha

Lechta, Viktor

Portál, 2012

419 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Rozšířené a podstatně přepracované vydání knihy předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám terapie s důrazem na současné trendy a přístupy. Autor představuje koncepci integrativní terapie koktavosti i různé techniky a programy. Podrobně jsou pak probrána specifika diagnostiky a terapie u koktavosti incipientní, fixované a chronické. Kniha je určena logopedům, speciálním pedagogům, psychologům, foniatrům, psychiatrům, neurologům, a také lidem trpícím koktavostí nebo jejich blízkým.
Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., je významný slovenský logoped a speciální pedagog. Napsal řadu odborných publikací, např. Symptomatické poruchy řeči u dětí; je hlavním autorem a editorem knih Diagnostika narušené komunikační schopnosti a Terapie narušené komunikační schopnosti.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Integrativní přístup

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0241-7

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110851

 • EAN:9788026202417

Odborné recenze

 • Porucha plynulosti řeči – koktavost (lat. balbuties) patří mezi jedno z nejtěžších narušení komunikační schopnosti. Zásadním způsobem determinuje rozvoj, formování osobnosti a ovlivňuje možnosti sociálního začlenění a uplatnění jedince s balbuties. Efektivních výsledků při realizované intervenci je možné dosáhnout za předpokladu participace příslušných odborníků, jejich vzájemné interdisciplinární spolupráce a akcentace integrativního přístupu v oblasti etiologické, syndromologické, diagnostické a terapeutické.

  Koktavost je stěžejním tématem, na které se zaměřuje publikace nazvaná Koktavost. Integrativní přístup. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2010. Jejím autorem je Viktor Lechta, profesor působící na Katedre pedagogických študií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, speciální pedagog a logoped, autor řady článků a publikací z oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Uvedená monografie je druhým vydáním knihy Koktavost. Komplexní přístup, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2004.

  Publikace je členěna do devíti kapitol poskytujících globální náhled na problematiku koktavosti. První kapitola nastiňuje historickou genezi, vymezuje danou oblast, deskripuje nejčastější definice a uvádí incidenci a prevalenci balbuties. Druhá kapitola má název Koktavost – fluence a dysfluence mluveného projevu a je členěna do dvou podkapitol pojednávajících o jednotlivých hodnotících východiscích a druzích dysfluence. Autor si v úvodu klade otázky: „Co je plynulost a neplynulost všeobecně? Co je třeba chápat termínem »fluence plynulého projevu«? Co je vlastně neplynulost - »dysfluence plynulého projevu«? Jaký typ dysfluence lze považovat za symptom koktavosti, resp. jaké jsou charakteristiky neplynulostí řečového projevu, které nejsou symptomem koktavosti (s. 36, 37)?“ Vzápětí na ně autor odpovídá, přičemž úhel jeho pohledu je zaměřen holisticky a integrativně.

  Etiopatogenezi je věnována následující kapitola. Poukazuje na skutečnost, že jednoznačně, komplexně a uspokojivě se příčina koktavosti dosud nepodařila objasnit. Zároveň zmiňuje soudobé názory – jednak poukazuje na ty preferované a nevyhýbá se ani dnes již překonaným. Součástí druhé kapitoly je Integrativní model: klinický obraz koktavosti, který nám velmi výstižně nabízí komplexní obraz rozvinutého syndromu koktavosti. O psychiké tenzi, nadměrné námaze a dysfluenci, tedy o syndromologii balbuties se autor zmiňuje ve čtvrté kapitole. V páté kapitole pojednává o její diagnostice. Kromě pravidel a možností diagnostiky je také uvedena diferenciální diagnostika extrafenoménová a intrafenoménová. Správná, raná diagnostika a diferenciální diagnostika jsou základním předpokladem dobré volby konkrétní intervence a následné prognózy daného narušení komunikační schopnosti. Proto má kapitola s názvem Diagnostika v publikaci významné místo. Neméně důležitá je následující část, která kvantitativně převyšuje nad ostatními. Jedná se o kapitolu zaměřenou na terapii balbuties. Na úvodní terapeutické cíle, metody a principy navazují terapeutické techniky a terapeutické programy. V závěrečném shrnutí této kapitoly je zdůrazněna multidimenzionálnost s upozorněním na možný terapeutický neúspěch při upřednostnění jednodimenzionárních modelů. Publikaci uzavírá trojice kapitol vymezující terminologicky, diagnosticky a terapeuticky incipientní, fixovanou a chronickou koktavost.

  Monografie je vedena snahou podat ucelené, komplexní a aktuální informace o problematice koktavosti. Kniha Viktora Lechty Koktavost. Integrativní přístup je jedinečná svým globálním pojetím dané problematiky. Zabývá se obtížemi, které patří mezi nejnápadnější a nejzávažnější narušení v komunikační schopnosti. Pojednává o oblasti, která budí zájem řady odborníků a veřejnosti již po mnohá staletí. Druhé aktualizované vydání je vzhledem k tomu prvnímu rozšířené o nové informace především z oblasti diagnostiky, terapie a odborné literatury. Jednotlivé kapitoly jsou členěny systematicky, logicky a přehledně. Každá kapitola začíná krátkým uvedením do příslušné oblasti a je zakončena závěrečným shrnutím stěžejních poznatků. Doplněním a současně zajímavým oživením jsou krátké vstupy v podobě konkrétních příkladů jednotlivých osob s koktavostí.

  Kniha, napsaná odborným jazykem, je primárně určena pro logopedy, speciální pedagogy, psychology, neurology, psychiatry, pediatry a studenty příslušných oborů. Přínosem se může stát ale i pro osoby trpící koktavostí a jejich blízké.

  Mgr. Alena Říhová
  Ústav speciálněpedagogických studií
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  - Viktor Lechta: KOKTAVOST. INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUP - rec. A. Říhová

 • Porucha plynulosti řeči – koktavost (lat. balbuties) patří mezi jedno z nejtěžších narušení komunikační schopnosti. Zásadním způsobem determinuje rozvoj, formování osobnosti a ovlivňuje možnosti sociálního začlenění a uplatnění jedince s balbuties. Efektivních výsledků při realizované intervenci je možné dosáhnout za předpokladu participace příslušných odborníků, jejich vzájemné interdisciplinární spolupráce a akcentace integrativního přístupu v oblasti etiologické, syndromologické, diagnostické a terapeutické.

  Koktavost je stěžejním tématem, na které se zaměřuje publikace nazvaná Koktavost. Integrativní přístup. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2010. Jejím autorem je Viktor Lechta, profesor působící na Katedre pedagogických študií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, speciální pedagog a logoped, autor řady článků a publikací z oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Uvedená monografie je druhým vydáním knihy Koktavost. Komplexní přístup, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2004.

  Publikace je členěna do devíti kapitol poskytujících globální náhled na problematiku koktavosti. První kapitola nastiňuje historickou genezi, vymezuje danou oblast, deskripuje nejčastější definice a uvádí incidenci a prevalenci balbuties. Druhá kapitola má název Koktavost – fluence a dysfluence mluveného projevu a je členěna do dvou podkapitol pojednávajících o jednotlivých hodnotících východiscích a druzích dysfluence. Autor si v úvodu klade otázky: „Co je plynulost a neplynulost všeobecně? Co je třeba chápat termínem »fluence plynulého projevu«? Co je vlastně neplynulost - »dysfluence plynulého projevu«? Jaký typ dysfluence lze považovat za symptom koktavosti, resp. jaké jsou charakteristiky neplynulostí řečového projevu, které nejsou symptomem koktavosti (s. 36, 37)?“ Vzápětí na ně autor odpovídá, přičemž úhel jeho pohledu je zaměřen holisticky a integrativně.

  Etiopatogenezi je věnována následující kapitola. Poukazuje na skutečnost, že jednoznačně, komplexně a uspokojivě se příčina koktavosti dosud nepodařila objasnit. Zároveň zmiňuje soudobé názory – jednak poukazuje na ty preferované a nevyhýbá se ani dnes již překonaným. Součástí druhé kapitoly je Integrativní model: klinický obraz koktavosti, který nám velmi výstižně nabízí komplexní obraz rozvinutého syndromu koktavosti. O psychiké tenzi, nadměrné námaze a dysfluenci, tedy o syndromologii balbuties se autor zmiňuje ve čtvrté kapitole. V páté kapitole pojednává o její diagnostice. Kromě pravidel a možností diagnostiky je také uvedena diferenciální diagnostika extrafenoménová a intrafenoménová. Správná, raná diagnostika a diferenciální diagnostika jsou základním předpokladem dobré volby konkrétní intervence a následné prognózy daného narušení komunikační schopnosti. Proto má kapitola s názvem Diagnostika v publikaci významné místo. Neméně důležitá je následující část, která kvantitativně převyšuje nad ostatními. Jedná se o kapitolu zaměřenou na terapii balbuties. Na úvodní terapeutické cíle, metody a principy navazují terapeutické techniky a terapeutické programy. V závěrečném shrnutí této kapitoly je zdůrazněna multidimenzionálnost s upozorněním na možný terapeutický neúspěch při upřednostnění jednodimenzionárních modelů. Publikaci uzavírá trojice kapitol vymezující terminologicky, diagnosticky a terapeuticky incipientní, fixovanou a chronickou koktavost.

  Monografie je vedena snahou podat ucelené, komplexní a aktuální informace o problematice koktavosti. Kniha Viktora Lechty Koktavost. Integrativní přístup je jedinečná svým globálním pojetím dané problematiky. Zabývá se obtížemi, které patří mezi nejnápadnější a nejzávažnější narušení v komunikační schopnosti. Pojednává o oblasti, která budí zájem řady odborníků a veřejnosti již po mnohá staletí. Druhé aktualizované vydání je vzhledem k tomu prvnímu rozšířené o nové informace především z oblasti diagnostiky, terapie a odborné literatury. Jednotlivé kapitoly jsou členěny systematicky, logicky a přehledně. Každá kapitola začíná krátkým uvedením do příslušné oblasti a je zakončena závěrečným shrnutím stěžejních poznatků. Doplněním a současně zajímavým oživením jsou krátké vstupy v podobě konkrétních příkladů jednotlivých osob s koktavostí.

  Kniha, napsaná odborným jazykem, je primárně určena pro logopedy, speciální pedagogy, psychology, neurology, psychiatry, pediatry a studenty příslušných oborů. Přínosem se může stát ale i pro osoby trpící koktavostí a jejich blízké.

  Mgr. Alena Říhová
  Ústav speciálněpedagogických studií
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  - Viktor Lechta: KOKTAVOST. INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUP - rec. A. Říhová

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)