Kniha měsíce 2018-02O kouzelném semínkuPracovní listy ke staženíDen D 2018-02

Kniha měsíce 2018-02O kouzelném semínkuPracovní listy ke staženíDen D 2018-02
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Koktavost e-kniha

Koktavost e-kniha

Vaše cena s DPH
419 Kč
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Integrativní přístup
Nakladatel
Portál
Formát PDF
Ano | 978-80-262-0241-7
Rok vydání
2012
Kód
72110851
EAN
9788026202417


Rozšířené a podstatně přepracované vydání knihy předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, současné poznatky o příčinách a vývoji koktavosti, pravidla a metody pro její diagnostiku. Velká pozornost je věnována principům a metodám terapie s důrazem na současné trendy a přístupy. Autor představuje koncepci integrativní terapie koktavosti i různé techniky a programy. Podrobně jsou pak probrána specifika diagnostiky a terapie u koktavosti incipientní, fixované a chronické. Kniha je určena logopedům, speciálním pedagogům, psychologům, foniatrům, psychiatrům, neurologům, a také lidem trpícím koktavostí nebo jejich blízkým.
Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., je významný slovenský logoped a speciální pedagog. Napsal řadu odborných publikací, např. Symptomatické poruchy řeči u dětí; je hlavním autorem a editorem knih Diagnostika narušené komunikační schopnosti a Terapie narušené komunikační schopnosti.Viktor Lechta: KOKTAVOST. INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUP - rec. A. Říhová

Porucha plynulosti řeči – koktavost (lat. balbuties) patří mezi jedno z nejtěžších narušení komunikační schopnosti. Zásadním způsobem determinuje rozvoj, formování osobnosti a ovlivňuje možnosti sociálního začlenění a uplatnění jedince s balbuties. Efektivních výsledků při realizované intervenci je možné dosáhnout za předpokladu participace příslušných odborníků, jejich vzájemné interdisciplinární spolupráce a akcentace integrativního přístupu v oblasti etiologické, syndromologické, diagnostické a terapeutické.

Koktavost je stěžejním tématem, na které se zaměřuje publikace nazvaná Koktavost. Integrativní přístup. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2010. Jejím autorem je Viktor Lechta, profesor působící na Katedre pedagogických študií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, speciální pedagog a logoped, autor řady článků a publikací z oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Uvedená monografie je druhým vydáním knihy Koktavost. Komplexní přístup, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2004.

Publikace je členěna do devíti kapitol poskytujících globální náhled na problematiku koktavosti. První kapitola nastiňuje historickou genezi, vymezuje danou oblast, deskripuje nejčastější definice a uvádí incidenci a prevalenci balbuties. Druhá kapitola má název Koktavost – fluence a dysfluence mluveného projevu a je členěna do dvou podkapitol pojednávajících o jednotlivých hodnotících východiscích a druzích dysfluence. Autor si v úvodu klade otázky: „Co je plynulost a neplynulost všeobecně? Co je třeba chápat termínem »fluence plynulého projevu«? Co je vlastně neplynulost - »dysfluence plynulého projevu«? Jaký typ dysfluence lze považovat za symptom koktavosti, resp. jaké jsou charakteristiky neplynulostí řečového projevu, které nejsou symptomem koktavosti (s. 36, 37)?“ Vzápětí na ně autor odpovídá, přičemž úhel jeho pohledu je zaměřen holisticky a integrativně.

Etiopatogenezi je věnována následující kapitola. Poukazuje na skutečnost, že jednoznačně, komplexně a uspokojivě se příčina koktavosti dosud nepodařila objasnit. Zároveň zmiňuje soudobé názory – jednak poukazuje na ty preferované a nevyhýbá se ani dnes již překonaným. Součástí druhé kapitoly je Integrativní model: klinický obraz koktavosti, který nám velmi výstižně nabízí komplexní obraz rozvinutého syndromu koktavosti. O psychiké tenzi, nadměrné námaze a dysfluenci, tedy o syndromologii balbuties se autor zmiňuje ve čtvrté kapitole. V páté kapitole pojednává o její diagnostice. Kromě pravidel a možností diagnostiky je také uvedena diferenciální diagnostika extrafenoménová a intrafenoménová. Správná, raná diagnostika a diferenciální diagnostika jsou základním předpokladem dobré volby konkrétní intervence a následné prognózy daného narušení komunikační schopnosti. Proto má kapitola s názvem Diagnostika v publikaci významné místo. Neméně důležitá je následující část, která kvantitativně převyšuje nad ostatními. Jedná se o kapitolu zaměřenou na terapii balbuties. Na úvodní terapeutické cíle, metody a principy navazují terapeutické techniky a terapeutické programy. V závěrečném shrnutí této kapitoly je zdůrazněna multidimenzionálnost s upozorněním na možný terapeutický neúspěch při upřednostnění jednodimenzionárních modelů. Publikaci uzavírá trojice kapitol vymezující terminologicky, diagnosticky a terapeuticky incipientní, fixovanou a chronickou koktavost.

Monografie je vedena snahou podat ucelené, komplexní a aktuální informace o problematice koktavosti. Kniha Viktora Lechty Koktavost. Integrativní přístup je jedinečná svým globálním pojetím dané problematiky. Zabývá se obtížemi, které patří mezi nejnápadnější a nejzávažnější narušení v komunikační schopnosti. Pojednává o oblasti, která budí zájem řady odborníků a veřejnosti již po mnohá staletí. Druhé aktualizované vydání je vzhledem k tomu prvnímu rozšířené o nové informace především z oblasti diagnostiky, terapie a odborné literatury. Jednotlivé kapitoly jsou členěny systematicky, logicky a přehledně. Každá kapitola začíná krátkým uvedením do příslušné oblasti a je zakončena závěrečným shrnutím stěžejních poznatků. Doplněním a současně zajímavým oživením jsou krátké vstupy v podobě konkrétních příkladů jednotlivých osob s koktavostí.

Kniha, napsaná odborným jazykem, je primárně určena pro logopedy, speciální pedagogy, psychology, neurology, psychiatry, pediatry a studenty příslušných oborů. Přínosem se může stát ale i pro osoby trpící koktavostí a jejich blízké.

Mgr. Alena Říhová
Ústav speciálněpedagogických studií
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Viktor Lechta: KOKTAVOST. INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUP - rec. A. Říhová

Porucha plynulosti řeči – koktavost (lat. balbuties) patří mezi jedno z nejtěžších narušení komunikační schopnosti. Zásadním způsobem determinuje rozvoj, formování osobnosti a ovlivňuje možnosti sociálního začlenění a uplatnění jedince s balbuties. Efektivních výsledků při realizované intervenci je možné dosáhnout za předpokladu participace příslušných odborníků, jejich vzájemné interdisciplinární spolupráce a akcentace integrativního přístupu v oblasti etiologické, syndromologické, diagnostické a terapeutické.

Koktavost je stěžejním tématem, na které se zaměřuje publikace nazvaná Koktavost. Integrativní přístup. Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2010. Jejím autorem je Viktor Lechta, profesor působící na Katedre pedagogických študií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, speciální pedagog a logoped, autor řady článků a publikací z oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Uvedená monografie je druhým vydáním knihy Koktavost. Komplexní přístup, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2004.

Publikace je členěna do devíti kapitol poskytujících globální náhled na problematiku koktavosti. První kapitola nastiňuje historickou genezi, vymezuje danou oblast, deskripuje nejčastější definice a uvádí incidenci a prevalenci balbuties. Druhá kapitola má název Koktavost – fluence a dysfluence mluveného projevu a je členěna do dvou podkapitol pojednávajících o jednotlivých hodnotících východiscích a druzích dysfluence. Autor si v úvodu klade otázky: „Co je plynulost a neplynulost všeobecně? Co je třeba chápat termínem »fluence plynulého projevu«? Co je vlastně neplynulost - »dysfluence plynulého projevu«? Jaký typ dysfluence lze považovat za symptom koktavosti, resp. jaké jsou charakteristiky neplynulostí řečového projevu, které nejsou symptomem koktavosti (s. 36, 37)?“ Vzápětí na ně autor odpovídá, přičemž úhel jeho pohledu je zaměřen holisticky a integrativně.

Etiopatogenezi je věnována následující kapitola. Poukazuje na skutečnost, že jednoznačně, komplexně a uspokojivě se příčina koktavosti dosud nepodařila objasnit. Zároveň zmiňuje soudobé názory – jednak poukazuje na ty preferované a nevyhýbá se ani dnes již překonaným. Součástí druhé kapitoly je Integrativní model: klinický obraz koktavosti, který nám velmi výstižně nabízí komplexní obraz rozvinutého syndromu koktavosti. O psychiké tenzi, nadměrné námaze a dysfluenci, tedy o syndromologii balbuties se autor zmiňuje ve čtvrté kapitole. V páté kapitole pojednává o její diagnostice. Kromě pravidel a možností diagnostiky je také uvedena diferenciální diagnostika extrafenoménová a intrafenoménová. Správná, raná diagnostika a diferenciální diagnostika jsou základním předpokladem dobré volby konkrétní intervence a následné prognózy daného narušení komunikační schopnosti. Proto má kapitola s názvem Diagnostika v publikaci významné místo. Neméně důležitá je následující část, která kvantitativně převyšuje nad ostatními. Jedná se o kapitolu zaměřenou na terapii balbuties. Na úvodní terapeutické cíle, metody a principy navazují terapeutické techniky a terapeutické programy. V závěrečném shrnutí této kapitoly je zdůrazněna multidimenzionálnost s upozorněním na možný terapeutický neúspěch při upřednostnění jednodimenzionárních modelů. Publikaci uzavírá trojice kapitol vymezující terminologicky, diagnosticky a terapeuticky incipientní, fixovanou a chronickou koktavost.

Monografie je vedena snahou podat ucelené, komplexní a aktuální informace o problematice koktavosti. Kniha Viktora Lechty Koktavost. Integrativní přístup je jedinečná svým globálním pojetím dané problematiky. Zabývá se obtížemi, které patří mezi nejnápadnější a nejzávažnější narušení v komunikační schopnosti. Pojednává o oblasti, která budí zájem řady odborníků a veřejnosti již po mnohá staletí. Druhé aktualizované vydání je vzhledem k tomu prvnímu rozšířené o nové informace především z oblasti diagnostiky, terapie a odborné literatury. Jednotlivé kapitoly jsou členěny systematicky, logicky a přehledně. Každá kapitola začíná krátkým uvedením do příslušné oblasti a je zakončena závěrečným shrnutím stěžejních poznatků. Doplněním a současně zajímavým oživením jsou krátké vstupy v podobě konkrétních příkladů jednotlivých osob s koktavostí.

Kniha, napsaná odborným jazykem, je primárně určena pro logopedy, speciální pedagogy, psychology, neurology, psychiatry, pediatry a studenty příslušných oborů. Přínosem se může stát ale i pro osoby trpící koktavostí a jejich blízké.

Mgr. Alena Říhová
Ústav speciálněpedagogických studií
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz