Psychologie náboženství a spirituality e-kniha

Psychologie náboženství a spirituality e-kniha

Říčan, Pavel

Portál, 2012

350 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Význam slova náboženství se v obecném povědomí v poslední době posunul, rozumí se jím nauky, instituce a rituály, tedy to vnější v oblasti religiozity. Spiritualitou se naproti tomu rozumí prožívání, přičemž se často zdůrazňuje, že spiritualita existuje jak v rámci organizovaného náboženství, tak i mimo tento rámec. V tom případě se mluví o nenáboženské spiritualitě nebo o přirozené spiritualitě.
Přední český psycholog se už řadu let snaží postihnout šíři poznatků psychologie aplikovaných na náboženství a spiritualitu. V knize Psychologie náboženství a spirituality probírá, čím k porozumění náboženských jevů přispěly hlavní směry psychologického bádání (například teorie motivace, vývojová nebo sociální psychologie). Podrobněji jsou představeny proudy psychologického myšlení, které měly významný vliv na moderní chápání náboženství (psychoanalýza a analytická psychologie). Pozornost je však věnována i speciálním tématům, například běžným a mimořádným náboženským prožitkům, morálce, lidské vině, svědomí, vztahu mezi psychopatologickými a náboženskými jevy a podobně.
Kniha je určena psychologům, religionistům, teologům, studentům těchto oborů a zájemcům o náboženství a víru.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0324-7

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72110651

 • EAN:9788026203247

Odborné recenze

 • Známý pražský profesor psychologie a autor řady psychologických knih (v Portálu od něj vyšla 2005 Psychologie. Příručka pro studenty), se tentokrát představuje problematikou, která spojuje s psychologií dvě zajímavé a náročné oblasti, náboženství a spiritualitu. Náročnost této problematiky spočívá v tom, že se v pohledu na ni splétají hlediska psychologická s hledisky filosofickými a s poznatky celé řady vědních oborů, historií a sociologií počínaje a srovnávací religionistikou konče. A sám psychologický přístup je nutně také srovnávací, neboť v psychologii náboženství existují různé směry (klasická psychoanalýza S. Freuda, analytická psychologie C.G. Junga a další).
  Pro studium této své monografie doporučuje v předmluvě její autor čtenářům studium dvou svých knih, již shora zmíněné Psychologie.Příručka pro studenty, Portál 2005 a Psychologie osobnosti, nakl. Grada 2007, neboť mohou čtenáři poskytnout „přesně takovou průpravu pro psychologii náboženství“, jakou by si autor přál. Úkolem knihy, jak její autor dále uvádí, je oslovit skupiny zájemců, počínaje duchovními a studenty náboženství, přes religionisty až po psychology, „v jejichž průpravě patří psychologie náboženství k opomíjeným oborům“.
  Obsah knihy tvoří devatenáct kapitol rozdělených do čtyř dílů. Problematika spirituality je zde probírána v souvislosti s náboženskou tématikou. V prvním díle si autor klade a analyzuje především „neodbytné otázky“, jako např.: „Jak různé duchovní proudy reagují na současné ohrožení lidstva a jeho lidskosti ?“. První díl, nazvaný Psychologie náboženství a její kontexty je věnován psychologické analýze náboženství a spirituality, interdisciplinárnímu kontextu psychologie náboženství a jejím dějinám. Druhý díl je věnován psychologické fenomenologii náboženství a spirituality a patří sem např. formy spirituálních prožitků a téma „eticko-spirituálního prožívání“, kam, kromě jiného autor zařadil prožívání dobra a zla a fenomén svědomí. Třetí díl je věnován psychologickým teoriím náboženství a spirituality. Obsahuje, kromě jiného, Freudovu a Jungovu teorii, koncepce současné psychoanalýzy (např. D. Winnicott, H. Kohut), příspěvky humanistické psychologie (G.W. Allport, E. Fromm, A.H. Maslow) a další. Poslední, čtvrtý díl je věnován speciálním tématům a aplikaci. Jsou tu, kromě jiného, zařazena vysoce aktuální témata, jako „fundamentalismus, fanatismus a takzvané sekty“, problém konverze, vztah náboženství a spirituality k psychoterapii a další.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Pavel Říčan: Psychologie náboženství a spirituality

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)