Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Hry plné nápadů a fantazie

Hry plné nápadů a fantazie

Vaše cena s DPH
255 Kč 230 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Do klubovny i do přírody
Ilustrátor
Drobný, Libor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1005-4
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
11107501
EAN
9788026210054
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha obsahuje řadu námětů pro tvořivé hry a činnosti, které si děti mohou vyzkoušet ve škole, v družině, na škole v přírodě, na táboře, kroužcích či ve volných chvílích s rodiči. Cílem her je poskytnou dětem dostatek příležitosti k uplatnění fantazie a tvořivosti. Všechny náměty mají charakter tvořivého hraní a napomáhají u dětí rozvíjet a zdokonalovat verbální schopnosti i mimoslovní vyjadřování, schopnost naslouchání a vzájemné komunikace, jemnou motoriku, pohybové schopnosti, smyslové vnímání, logické myšlení i výtvarné schopnosti.
Kniha je určena učitelům, vychovatelům a všem volnočasovým pracovníkům s dětmi a mládeží.
Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. V Portále vydala knihu Příroda plná her, hry plné přírody (2012).

Hry plné nápadů a fantazie
Hry plné nápadů a fantazie
Hry plné nápadů a fantazie
Hry plné nápadů a fantazie
05.09.2018
Kalábová, Naděžda: Hry plné nápadů a fantazie - autor recenze: Lenka Štveráčková
http://www.kritiky.cz/recenze-knih/2018/hry-plne-napadu-a-fantazie-do-klubovny-i-do-prirody/

Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. Její kniha Hry plné nápadů a fantazie je opravdu „plná“ skvělých her do přírody i do tělocvičny.

Hry jsou rozděleny podle toho, na co jsou zaměřeny a čeho chceme při jejich hraní dosáhnout. Najdete zde hry s písmenky, komunikativní a jazykové hry, hry pro legraci a uvolnění, skupinové a kolektivní hry, hry s geometrickými tvary, hudební, pohádkové hry, hry rozvíjející paměť a myšlení, pohybové hry, tvořivé hry s fantazií i mnoho her s říkankami a příběhy. Každý si zde najde opravdu to své. Nápady, které lze naleznete je možno různě upravovat podle potřeb, dle věku i počtu dětí. Důležité je vždy vysvětlit průběh hry, čeho chceme dosáhnout, vždy povzbudit a pokud se něco nepovede tak vůbec nevadí. 

Tyto hry můžete hrát jak uvnitř ve škole, družině, či klubovně„ tak i venku v přírodě, na hřišti, v lese. Hrát je můžete s jednotlivci, ale i jako kolektiv.

Hra je nejdůležitější věc v životě dětí. Pomocí her si děti vytváří své vnitřní prožívání, rozvíjí nápaditost, samostatné myšlení, prožívání, představivost, učí se spolupracovat ve skupině, naslouchat ostatním, prezentovat vlastní myšlenky, učí se říci NE, podílet se na vytváření pravidel a schopnost najít si místo v kolektivu.

Hry s geometrickými tvary vedou děti k osvojování si matematických pojmů a vztahů, rozvíjí abstraktní myšlení, řešení problémových situací v běžném životě, podporují schopnost logického úsudku. Pohádkové hry jsou vhodné pro rozvoj tvůrčí fantazie. Čtení pohádek je pro děti nesmírně přínosné. Učí se chápat široké vztahy mezi lidmi, rozlišit dobro a zlo, podporují slovní zásobu a slovní projev, pozitivně působí na dětskou osobnost. Skupinové hry upevňují vztahy v kolektivu a učí se naslouchat skupině, přijímat určitou roli ve skupině. Hudební hry vedou k rozvoji hudebních dovedností.  Pohybové hry jsou u dětí oblíbené. Díky nim vede ke zdokonalování pohybových dovedností. Barevné hry učí děti rozlišovat bezpečně barvy základní i odvozené. Děti pomocí barev vyjadřují své pocity i představy.

Nejvíce mě zaujala hra s geometrickými tvary. Ke hře potřebujeme kartičky s geometrickými tvary. Děti namalují na čtvrtku libovolný geometrický tvar. Jakmile mají všichni kartičky připravené, posadí se na židlích do kruhu. Jedno dítě stojí ve středu kruhu a určuje, které geometrické tvary si vymění místa. Jakmile určí výměnu, snaží se samo obsadit volnou židli. Dítě, které se nestihne usadit, určuje nový geometrický tvar. (Ke hře lze využít tvary ze zakoupených stavebnic a her). Kartičky je možné připravit předem a vytisknout na počítači.

Tato příručka je určena učitelkám i učitelům mateřských i základních škol, vychovatelům, speciálním pedagogům, pro volnočasové aktivity, školní kluby, tábory i různé kroužky. Doporučila bych jí určitě i rodičům dětí, kteří hledají zajímavé inspirace, jak zabavit svoje děti.

Kniha se mě moc líbila a musím říci, že jsem v ní našla opravdu hodně inspirace. Jako učitelka ji rozhodně využiji při své praxi.