Kniha měsíce 2018-04geneticka_metoda_cteni.pngPracovní listy ke stažení 2018-04

Kniha měsíce 2018-04geneticka_metoda_cteni.pngPracovní listy ke stažení 2018-04
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Hry pro tvořivé myšlení

Hry pro tvořivé myšlení

Vaše cena s DPH
177 Kč 123 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Pozitivní sebepřijetí
Překladatel
Lisá, Dana
Ilustrátor
Weinold, Felix
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-884-5
Počet stran / vazba
120 / Brožovaná
Rok vydání
2011
Kód
11104003
EAN
9788073678845
Obálka v tiskové kvalitě


Soubor 107 her a cvičení pro rozvoj tvořivého myšlení. Kniha pomůže dětem i mladým lidem naučit se dovednostem potřebným pro pružné reagování na nejrůznější situace a řešení problémů. Známá autorka tří i u nás úspěšných knih nabízí náměty pro zábavné činnosti, které rozvíjejí paměť, fantazii, smysl pro detail i nadhled a především schopnost třídit, hbitě zpracovávat a správně využívat informace. Po stručném úvodu, ve kterém jsou srozumitelně shrnuta základní východiska, následují cvičení, která prohlubují sebepoznání, sebevědomí a tvořivé myšlení. Popis činností je stručný a jasný, jejich realizace je většinou nenáročná na pomůcky. Pomocí grafických symbolů je u jednotlivých her vyznačena doba trvání hry, vhodný věk hráčů, velikost skupiny hráčů.

Hry pro tvořivé myšlení
Hry pro tvořivé myšlení
Hry pro tvořivé myšlení
Hry pro tvořivé myšlení
Hry pro tvořivé myšlení
Zlepšujte se hrou
K tomu, abychom mysleli a jednali chytře, nestačí ani veškeré nadání a schopnosti, pokud jich nijak nevyužijeme. Obecně nestačí jen čekat, až budeme „objeveni“ – možná nikdy nikdo nepůjde kolem. Trocha vlastní reklamy je proto důležitá a dovolená. Nejlépe ovšem účinkuje, když je nenásilná a přiměřená, ale přesto na nás zřetelně upozorní.

Právě jste dočetli úvodní text k následující hře, která je obsažena v knize Hry pro tvořivé myšlení. Je v ní spousta zábavy zaměřené na pozitvní sebepřijetí, trénink smyslů, metody komunikace či rozvoj smyslu pro detail a nadhled. Je vhodná pro práci s dětmi nad 10 let a využití najde i při práci s dospělými.

Hra: Dělám si reklamu

Na zahájení vlastní reklamy se každý člen skupiny podle své fantazie promění v nějaký „výrobek“, který se k němu hodí, např. v posilující nápoj, v superauto, v počítačový program, a vytvoří na něj reklamní plakát.

- Cvičení se může provádět i ve dvojicích. Je to obzvláš vhodné, když jsou jednotlivci ve vlastní reklamě ještě málo zkušení. Každý z dvojice pak navrhne reklamní plakát pro druhého.
- Účastníci mohou také společně ztvárnit reklamní plakát pro celou skupinu. Jaké jsou silné stránky skupiny? Čeho může skupina dosáhnout? O co se chce snažit?

Hra: Dokážu to

Pozitivní myšlení je klíčem k úspěšným výkonům. Náš potenciál se plně rozvine teprve tehdy, když věříme v jeho přítomnost. Místo zoufalého „Jestlipak to zvládnu?“ se musíme naladit pozitivně: „Zvládnu to.“ „Dokážu to.“ Aby se „pozitivní naladění“ podařilo, doporučuje se začínat po určitou dobu každé ráno vědomě s pozitivním přesvědčováním. Člověk si může – např. ještě v posteli nebo pod sprchou – dvacetkrát sám sobě opakovat „dokážu to“, „jsem dobrý“ nebo nějakou jinou krátkou větu, která je formulovaná pozitivně a obzvláš dobře se k němu hodí. Během dne si pak „svou“ větu opakuje vždy, když musí zvládat mimořádné nároky.
Po nějaké době se nám tato pozitivní věta automaticky vybaví, kdykoli ji budeme potřebovat. A zkušenost to potvrdí: „Dokážu to!“
S pozitivním myšlením se musí každý sám vnitřně ztotožnit.

- Ve skupině může být pozitivní myšlení podporováno třeba tím, že se procvičuje formulování krátkých a výstižných pozitivních vět.
Nikoli tedy: Doufám, že se to podaří. Nýbrž: Podaří se to!
Ne: Nepůjde to špatně. Ale: Půjde to dobře!
- Členové skupiny si mohou uvádět příklady působení pozitivního myšlení a vzájemně se povzbuzovat.
- Mohou upozorňovat na klady ostatních a tak je orientovat na jejich schopnosti a úspěchy.

Hra: Dokážu to, protože ...

Podstatnou podmínkou pro rozvinutí vlastních kognitivních a kreativních schopností je věřit sami sobě. Účinek je ovšem ještě větší, když nám věří i jiní, a navíc když nám ještě toto pozitivní hodnocení také sdělí. Možnost k tomu nabízí např. následující hra: Všichni členové skupiny napíší na tuhou kartičku začátek věty: „Dokážu to, protože…“ a připevní si ji na záda. Pak chodí po místnosti a dopisují konce vět ostatním hráčům. Samozřejmě smějí psát pouze pozitivní, ale pravdivé poznámky. Takové poznámky se při troše přemýšlení dají najít pro každého člena skupiny. Mohou znít např. takto:
Dokážu to, protože
– se umím rychle přizpůsobit nové situaci,
– se nevzdávám,
– umím logicky uvažovat.
Hra končí, když je na každé kartičce aspoň jedno vyjádření, může jich však být i víc. Potom si každý přečte svou kartičku a všichni by měli dostat příležitost k diskusi.
Bylo obtížné říci o ostatních něco pozitivního? Nebo bylo těžší pozitivní vyjádření přijímat? Shodují se vyjádření s tím, jak se vidím já sám? Dozvěděl jsem se o sobě nebo o jiných něco nového?

Ukázky z knihy: Hry pro tvořivé myšlení